Urbanism. Obligarea pârâtei la emiterea autorizaţiei de construire pentru intrarea în legalitate. Principiului neretroactivității legii

Decizie 703 din 17.02.2014


Principiului neretroactivității conform căruia legea nouă se aplică doar raporturilor juridice născute sub imperiul ei, nicidecum unor situații anterioare este respectat în cauză, întrucât raportul juridic de drept administrativ se naște în momentul emiterii de autoritatea publică a unui act administrativ, respectiv în momentul exprimării refuzului explicit de a nu emite un atare act (în speță, autorizația de construire).

Prin urmare dispozițiile legale incidente se raportează în funcție de caz, la unul din cele două momente evocate și nu la data formulării cererii de eliberare a autorizației sau la data emiterii certificatului de urbanism, acesta din urmă fiind doar un act de informare pe baza căruia nu pot fi executate lucrări de construcții.

Temei de drept: legea 50/1991, O.U.G. nr. 7/2011, legea 350/2001 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991