Furtul

Sentinţă penală 34 din 13.02.2015


Prin rechizitoriul nr. 2749/P/2014  al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Caracal  la data de 25.11.2014 sub nr. …/207/2014, a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul Ş. I., pentru săvârşirea infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 208 alin. 1 şi 2 V.C.p. şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a V.C.p. şi art. 5 alin. 1 N.C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că la data de 24.09.2014, SC CEZ Distribuţie SA, prin reprezentant legal, a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, cu privire la faptul că în urma controlului efectuat de către lucrători ai CEZ Distribuţie SA Craiova, inculpatul Ş. I. din corn. Fărcaşele, sat Ghimpaţi a fost depistat folosind o instalaţie clandestină pentru a se racorda la reţeaua electrică în scopul sustragerii de energie electrică, notă de constatare NTL nr. 727667 din 21.01.2014 (f. 8).

În  urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit următoarea situaţie de fapt: inculpatul Ş. I. locuieşte în comuna  Fărcaşele, sat Ghimpaţi, împreună cu soţia, fiica şi mama, în casa care este proprietatea mamei sale.

  La locuinţa inculpatului nu există contor electric, iar proprietara nu are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu SC CEZ Distribuţie SA Craiova.

În  cursul lunii ianuarie 2014, inculpatul Ş. I. a improvizat o instalaţie "clandestină cu care a racordat locuinţa la reţeaua electrică de distribuţie a SC CEZ Distribuţie SA.

Cu ajutorul acestei instalaţii clandestină, inculpatul a alimentat cu energie electrică locuinţa sa.

Potrivit notei de constatare NTL nr. 727667 din 21.01.2014, inculpatul deţinea la domiciliu următoarele receptoare electrice: televizor, calorifer electric, reşou electric, cuptor pentru preparat pâine electric şi şemineu electric.

Din plângerea penală formulată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal rezultă că prejudiciul cauzat furnizorului de energie electrică de către inculpatul Ş. I. prin racordarea clandestină la reţeaua de distribuţie este de 6310,59 lei. (f. 6)

Situaţia de fapt expusă mai sus este confirmată de martorii R.I. (f. 15) şi I. D. C. (f. 17), care au declarat că la data de 21.01.2014 au facut  parte din echipa de lucrători ai SC CEZ Distribuţie SA Craiova, care a efectuat controlul la locuinţa inculpatului Ş. I., prilej cu care au văzut că aceasta era racordată la reţeaua electrică de distribuţie, cu toate că imobilul inculpatului nu avea instalat contor de măsurare a consumului de energie electrică, nefiind încheiat contract de furnizare a energiei.

Fiind audiat în calitate de inculpat, la data de 13.11.2014, inculpatul Ş. I. a recunoscut comiterea faptelor şi a declarat că personal s-a racordat în cursul lunii ianuarie 2014, cu o instalaţie clandestină confecţionată din conductori, cu toate că nu avea încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de distribuţie a energiei electrice.

În cursul cercetării penale, conform disp.  art. 20 Cpp, persoana vătămata SC CEZ Distribuţie SA Craiova s-a constituit parte civila cu suma de 6310, 59 lei, reprezentând prejudiciul material produs prin comiterea faptei de catre inculpat.

Fapta inculpatului Ş. I. de a folosi instalaţia clandestină racordată la reţeaua de distribuţie a energiei electrică şi de a sustrage în acest fel energie electrică întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de furt de energie electrică şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 208 alin. 1 şi 2 V.C.p. şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a V.C.p. şi art. 5 alin. 1 N.C.p.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: plângerea penală, notă de constare NTL 727667 din 21.01.2014, declaraţiile martorilor R.I., I. D. C.,  Ş. E., Ş. I., declaraţie suspect Ş. I. şi declaraţie inculpat Ş. I..

Prin incheierea nr. 3/6 ianuarie 2015  din Camera de consiliu  instanta a constatat în baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen. legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2749/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Caracal, privind pe inculpatul S. I., fiul lui P. si E., nascut la 07.01.1985 in Caracal, dom. In  Farcasele, sat Ghimpati, Olt, CNP ……, cetatean roman, studii 10 clase, fara ocupatie, necasatorit, stagiul militar nesatisfacut, cu antecedente penale, trimis in judecata pentru  savarsirea infractiunilor de  furt de energie electrică şi folosirea unei instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţeaua electrică, fapte prevăzute şi sancţionate de art. 208 alin. 1 şi 2 V.C.p. şi art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012, cu aplicarea art. 33 alin. 1 lit. a V.C.p. şi art. 5 alin. 1 N.C.p., dispunandu.se  începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Stefan Ion, stabilind  termen la data de  16 ianuarie  2015, ora 10.30, sala 1 cu citarea inculpatului si partii civile  SC Cez Distributie SA Craiova, Dolj.

Pentru a pronunta aceasta incheiere  instanta a avut in vedere că  rechizitoriul cuprinde datele referitoare la fapte, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpaţilor, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată, la părţile vătămate şi cheltuielile judiciare.

De asemenea, s-a  constatat că nu au fost formulate cereri şi excepţii de către apărătorul inculpatului şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. (2) C. proc. pen. s-a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 2749/P/2014 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, întrucât sunt respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen.,  administrarea  probelor, respectiv: audierea martorilor R.I., I. D. C. ,  Ş. E., Ş. I. s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 114-123 C.p.p., iar a inculpatului Ş. I.  s-a făcut cu respectarea disp. art. 107 – 110 din acelaşi cod, precum şi a actelor de urmărire penală, respectiv:  sesizarea organului de urmărire penală, rezoluţia de dispunere a începerii urmăririi penale a organului de cercetare penală, rezoluţia de confirmare a începerii urmăririi penale de către procurorul de caz, procesele- verbale de prezentare a materialului de urmărire penală şi referatul organului de cercetare penală cu propunerea de emitere a rechizitoriului, punerii în mişcare a urmării penale şi trimiterea în judecată a inculpatului.

In sedinta publică din data de 6 februarie 2015,  inculpatul asistat de aparător ales,  a fost audiat  , declaraţia acestuia fiind consemnata şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine  urmatoarele :

La data de 24.09.2014, SC CEZ Distribuţie SA, prin reprezentant legal, a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, cu privire la faptul că în urma controlului efectuat de către lucrători ai CEZ Distribuţie SA Craiova, inculpatul Ş. I. din corn. Fărcaşele, sat Ghimpaţi a fost depistat folosind o instalaţie clandestină pentru a se racorda la reţeaua electrică în scopul sustragerii de energie electrică, notă de constatare NTL nr. 727667 din 21.01.2014 (f. 8), în  urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilindu-se că inculpatul Ş. I. locuieşte în comuna  Fărcaşele, sat Ghimpaţi, împreună cu soţia, fiica şi mama, în casa care este proprietatea mamei sale.

S-a mai reţinut că  la locuinţa inculpatului nu există contor electric, iar proprietara nu are încheiat un contract de furnizare a energiei electrice cu SC CEZ Distribuţie SA Craiova şi în  cursul lunii ianuarie 2014, inculpatul Ş. I. a improvizat o instalaţie clandestină cu care a racordat locuinţa la reţeaua electrică de distribuţie a SC CEZ Distribuţie SA, alimentand cu energie electrică locuinţa sa,  potrivit notei de constatare NTL nr. 727667 din 21.01.2014, acesta  detinand  la domiciliu următoarele receptoare electrice: televizor, calorifer electric, reşou electric, cuptor pentru preparat pâine electric şi şemineu electric, prejudiciul cauzat furnizorului de energie electrică de către inculpatul Ş. I. prin racordarea clandestină la reţeaua de distribuţie  fiind de 6310,59 lei. (f. 6) conform plangerii formulate de partea civilă.

Faptele reţinute in sarcina inculpatului intrunesc sub aspect constitutiv  elementele  infractiunilor de furt de energie electrică, prevăzută de art. 228 alin. 1 şi 3 N.C.p, prevazută si sanctionată si de vechiul cod penal  la art. 208 alin 1 si 2 , aflată în concurs real cu infractiunea  de executare sau folosire de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, prev. de  art. 92 alin. 2 din Legea 123/2012,privind energia electrică şi gazele naturale, ambele fiind dovedite  cu probele administrate pe parcursul intregului proces penal .

Potrivit art. 386  N.c.p.p.  referitor la schimbarea încadrării juridice, dacă în cursul judecăţii se consideră că încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare urmează a fi schimbată, instanţa este obligată să pună în discuţie noua încadrare şi să atragă atenţia inculpatului că are dreptul să ceară lăsarea cauzei mai la urmă sau amânarea judecăţii, pentru a-şi pregăti apărarea şi dacă noua încadrare juridică vizează o infracţiune pentru care este necesară plângerea prealabilă a persoanei vătămate, instanţa de judecată cheamă persoana vătămată şi o întreabă dacă înţelege să facă plângere prealabilă. În situaţia în care persoana vătămată formulează plângere prealabilă, instanţa continuă cercetarea judecătorească, în caz contrar dispunând  încetarea procesului penal, urmand a fi respinsă cererea  reprezentantului Ministerului Public  de schimbarea incadrarii juridice  a infractiunii de furt de energie electrică  retinută in sarcina inculpatului, ca neintemeiata.

In acest sens este de retinut că în ceea ce priveşte fapta de furt de energie electrică, prevăzută de art. 228 alin. 1 şi 3 C.p, aflată în concurs, potrivit  art. 38 alin. 1 C.p, , încadrare reţinută în actul de sesizare al instanţei, cu privire la care a intervenit succesiunea de legi în timp, reţine instanţa că, deşi pedeapsa prevăzută de codul penal anterior este mai mare decât cea prevăzută de prezentul cod penal, în lumina deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/ 06.05.2014, potrivit căreia legea penală se aplică în ansamblul ei, având în vedere că modalitatea de executare a eventualei pedepse aplicate, precum şi termenul în care intervine reabilitare este mai favorabil , instanţa constată  mai favorabil codul penal anterior.

Instanţa, văzând disp. art 13 NCpp, potrivit cărora  legea procesuală penală se aplică în procesul penal actelor efectuate şi măsurilor dispuse, de la intrarea ei în vigoare şi până în momentul ieşirii din vigoare, cu excepţia situaţiilor prevăzute în dispoziţiile tranzitorii,  va da eficienţă dispoz. art. art. 375 NC.p.p coroborat cu art. 396 alin. 10 NC.p.p. în sensul că va pronunţa condamnarea inculpatului care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsa prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.

La individualizarea pedepselor la care va fi condamnat inculpatul, instanţa va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 72 C.p. respectiv  limitele de pedeapsă prevăzute de textul incriminator pentru faptele săvârşite, reduse conform art. 396 alin. 10 NC.p.p , gradul de pericol social concret al faptelor, modul şi timpul de săvârşire al faptelor precum şi persoana inculpatului ,  apreciind  că  scopul educativ preventiv al sanctiunii penale poate fi atins  in conditile in care  va aplica inculpatului  pedepse  moderate , respectiv  de  1 an si sase luni inchisoare  pentru infractiunea de furt, respectiv 1 an  inchisoare pentru  infractiunea de executare sau folosire de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare., iar pedeapsa rezultanta  de 1 an si 6 luni inchisoare  sa fie executare in regim de suspendare, prevazuta de art. 81-82 v.c.p.

Este de retinut că  prin  sentinta penala  nr. 111/03.06.2014 pronuntata in dosarul nr. …./207/2014 de Judecătoria Caracal, definitivă prin neapelare,  inculpautl afost condamnat  pentru savirsirea  unor fapte similare la pedeapsa rezultanta de 1 an inchisoare  dispusa a fi executata tot in regim de suspendare, prev de art. 81-82 V.c.p, astfel incat  constatand incidenta disp. art. 85 V.C:p.  va  anula  beneficiul suspendării  condiţionate a executării  pedepsei rezultante  de 1 an inchisoare  aplicata inculpatului S. I., prin sentinţa penala nr. 111/3 iunie 2014  in dosarul penal nr.1567/207/2014 a Judecatoriei Caracal, definitiva la data de 9 iulie 2014 prin neapelare si  va repune  in individualitatea lor  pedepsele  de  1 an închisoare  aplicata  pentru savirsirea infracţiunii prev de art. 208 alin. 1 şi 2 C.p., cu  aplic. art. 375 NC.p.p coroborat cu art. 396 alin. 10 NC.p.p. cu aplic art 13 NCpp. Şi de  8 luni închisoare  aplicata pentru  savirsirea infracţiunii  prev de art 92 alin. 2 din Legea 123/2012., cu cu aplic. art. 375 NC.p.p coroborat cu art. 396 alin. 10 NC.p.p. cu aplic art 13 NCpp.

În baza art.36  alin .1. V.C.p. va  contopi  aceste  pedepse cu pedepsele aplicate in prezenta cauză  de 1 an si 6 luni inchisoare şi de 1 an, inculpatul urmand  să execute pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare.

In baza art. 71 V.Cp,va aplica inculpatului Ş. I.  pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor prev. de art. 64 alin 1 lit. a teza a doua si lit. b Cp . In ceea ce priveşte pedeapsa accesorie , instanţa,  in temeiul art. 71 VCod penal,  raportat la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului exprimata in cauza Hirst contra Marii Britanii, Sabou si Parcalab c. României  si la art.3 din Protocolul nr.1 adiţional Convenţiei Europene a Drepturilor Omului,  retine ca natura faptei săvârşite, urmările produse, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului, duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi in exercitarea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales in autorităţile publice şi în funcţii elective publice si dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestor drepturi va fi interzis pe perioada executării pedepsei principale.

 Se impune  ca în baza art. . 83 V.C.p, ca instanta  să  atragă  atenţia inculpatului asupra revocarii  suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 71 alin 5 V.Cp va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare stabilit  mai sus.

Se va  dispune confiscarea instalaţiei clandestine constând în : conductori  electrici  FY de 2,4 mm2 , de culori albastru , gri  , verde, maro, rasuciţi , fara izolare racordaţi pe  circuit fază şi nul , retinand că în cauza sunt incidente  disp. art. 118 alin. 1 lit. c V Cp

În ceea ce priveşte  solutionarea laturii civile a procesului penal,  se reţine că potrivit art.  26 N.c.p.p. , instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile, când soluţionarea acesteia determină depăşirea termenului rezonabil de soluţionare a acţiunii penale,soluţionarea acţiunii civile rămânand  în competenţa instanţei penale, disjungerea putand fi dispusă  de către instanţă din oficiu ori la cererea procurorului sau a părţilor, probele administrate până la disjungere fiind  folosite la soluţionarea acţiunii civile disjunse,urmand ca  in baza acestui text legal  sa fie disjunsă actiune acivilă.

În baza art. 398 C.p.p., rap la art.274 alin.1 Codul de procedură penală, va obliga pe inculpatul Ş. I.uţ la plata sumei de 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 lei cheltuieli effectuate în cursul urmăririi penale şi 100 lei în faza de judecată. 

Postat 27.02.2015