Sentinţa civilă

Hotărâre 1359 din 11.02.2014


Dosar nr. 4734/1748/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CORNETU

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. 1359

Şedinţa publică de la 11.02.2014

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant COMUNA X PRIN PRIMAR şi pe pârât SMI, având ca obiect  obligaţie de a face

La apelul nominal făcut în şedinţa publică la prima strigare a cauzei a răspuns pârâta, care este identificată de instanţă cu CI seria Y nr. XXX.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează obiectul dosarului, după care,

Instanţa acordă cuvântul asupra excepţiei prematurităţii.

Pârâta solicită respingerea cererii şi arată că a făcut demersurile necesare.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra excepţiei invocate.

După rămânerea în pronunţare se prezintă reclamantul, prin avocat, care depune delegaţie.

INSTANŢA

Deliberand asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 18.07.2013 sub nr. 4734/1748/2013 reclamanta Comuna X, prin Primar, a chemat in judecata pe parata SMI, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna desfiintarea constructiilor nelegal realizate de aceasta, respectiv  garaj pentru 4 autocare, hala, imprejmuirea integrala a terenului in suprafata de 7540 mp cu un gard avand soclu de beton, stalpi de teava rectangulara si inchideri din plasa, constructie cu fundatie din beton artam pentru demisol, parter, pe terenul proprietatea paratei, asa cum acestea au fost constatate prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 864 din data de 22.01.2013, emis de Comuna X – Biroul de Urbanism si Amenajare Teritoriu.

In fapt se arata ca in urma controlului din data de 27.11.2012 s-a constatat executarea nelegala a respectivelor constructii. Prin procesul-verbal intocmit s-au dispus mai multe masuri, respectiv sistarea lucrarilor, intrarea in legalitate, demolarea constructiei daca pana la data de 30.06.2014 nu se intra in legalitate si aplicarea amenzii contravantionale in cuantum de 1000 lei.

Totusi, parata a continuat sa construiasca lucrarile respective. Pe de alta parte, Inspectoratul de Stat in Constructii a adus la cunostinta reclamantei faptul ca in mod gresit s-a dispus masura intrarii in legalitate, incalcandu-se prevederile art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 50/1991. Ca atare reclamanta a trebuit sa urmeze calea stabilita la art. 32 alin. 1 lit. b) din aceeasi lege.

In drept se invoca prevederile Legii nr. 50/1991.

Cererea este scutita de plata taxei de timbru.

Parata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prematuritatii cererii, avand in vedere ca prin procesul-verbal de care se prevaleaza reclamanta s-a stabilit un termen clar pana la care parata putea intra in legalitate. Pe fond se solicita respingerea cererii ca neintemeiata, avand in vedere ca s-au facut demersuri pentru intrarea in legalitate.

In drept se invoca prevederile art. 205 C. proc. civ.

La termenul din data de 11.02.2014 instanta a pus in discutie exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata, urmand a se pronunta cu prioritate in raport de aceasta, cf. art. 248 alin. 1 C. proc. civ.

Potrivit art. 32 alin. 1 din Codul de procedura civila, una dintre cele patru conditii generale de admisibilitate a actiunii civile consta in formularea unei pretentii. Totodata, dreptul ce face obiectul acelei pretentii trebuie sa fie unul actual, adica neafectat de modalitati (solutia nu este expresa, dar este recunoscuta de doctrina si este dedusa pe cale de interpretare din cuprinsul art. 34 din acelasi cod, ce reglementeaza acele ipoteze in care actiunea poate fi promovata chiar daca termenul nu s-a implinit).

In speta de fata dreptul reclamantei este unul afectat de o modalitate, cata vreme in cuprinsul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 864 din data de 22.01.2013 (in acelasi act se indica insa si nr. 1 din aceeasi data) se arata ca parata poate intra in legalitate pana la termenul din data de 30.06.2014. Avand in vedere acordarea acestui ragaz, reiese ca nicio masura nu poate fi luata in privinta desfiintarii constructiilor pana la momentul cu pricina.

Fata de argumentele ce preceda reiese ca exceptia prematuritatii este una intemeiata, motiv pentru care va fi admisa, iar cererea se va respinge in consecinta.

Totusi, fata de motivarea reclamantei, trebuie subliniat ca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei reprezinta un act administrativ, chiar actul administrativ cu caracter individual tipic, acela de politie [art. 2 alin. 1 lit. c) din legea nr. 544/2004].

Asadar, cata vreme acesta se afla formal in fiinta, indiferent daca este lovit de vreo cauza de nulitate partiala (cum pretinde reclamanta), continua a produce efecte juridice, iar parata este in drept a se prevala de acele efecte.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite exceptia prematuritatii.

Respinge cererea ca prematura.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecatoria Cornetu.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 11.02.2014.

PREŞEDINTE,   GREFIER,