Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

Sentinţă penală 4500/2014 din 09.12.2014


Dosar nr. 2455/280/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECTIA PENALĂ

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 4500/2014

Şedinţa publică de la 09 Decembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE G.A.

Grefier E.S.

Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti este reprezentat prin

procuror S.C..

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petenţii V.M, V.O., în calitate de reprezentant legal a Sc Creative Ideas SRL şi pe intimaţii P.L.E., A.L.G., S.G.A. A.M., V.I.M., A.C., F.L., M.A, B.A., I.C., F.D., F.V., N.A., A.G.I, având ca obiect plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată (art.278 ind.1 C.p.p.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 04.11.2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă penală.

INSTANŢA

La data de 31.01.2014 a fost înregistrată la Judecătoria Piteşti plângerea formulată de petenţii V.M. şi V.O. reprezentant al SC Creative Ideas SRL  împotriva soluţiei dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 7470/P/2011 după ce a formulat o plângere în condiţiile art. 278 si următoarele C.p.p., ce a fost soluţionată de către procurorul ierarhic superior.

În motivarea plângerii s-a arătat, în esenţă, că soluţia privind neînceperea urmăririi penale este nelegală şi netemeinică.

S-a arătat că nu a fost întocmit procesul verbal prevăzut de art.224 c.p.p. de la 1968. S-a arătat că s-a efectuat, fără a se dispune începerea urmăririi penale, o adevărată urmărire penală, concretizată în efectuarea de constatări tehnico - ştiinţifice asupra comportamentului simulat (cărora li se acordă, de către organul de cercetare penală, credibilitate absolută, deşi acest tip de constatare nu este prevăzut - expressis verbis - între mijloacele de probă enumerate nici de vechiul şi nici de noul cod de procedură penală ), audieri, etc.

S-a mai arătat că esenţa motivării propunerii de neîncepere a urmăririi penale, însuşită de procuror, se află la capitolul „în drept” precizându-se „ întreaga acţiune de luare a bunurilor a fost iniţiată, coordonată, dispusă de către P.L.E., ceilalţi făptuitori neavând interes în cauză asupra bunurilor, considerând că acestea aparţin numitului P.L.E. P.L.E. a avut convingerea că bunurile pe care le-a luat îi aparţin, întrucât le-a plătit, aparţineau SC Premium Sport Mania SRL, la care la data de 27/28.11 2011 era asociat unic şi administrator, putând dispune asupra lor” S-a concluzionat că infracţiunii de furt a bunurilor, îi lipseşte unul din elementele constitutive sub aspectul laturii subiective, respectiv intenţia.

 S-a precizat că nici organul de cercetare penală şi nici procurorul nu au avut curiozitatea să lectureze şi conţinutul art. 208 al. 3C.p. de la 1968. Astfel deşi a făcut acest lucru în condiţii de clandestinitate, asigurându-se că V.M., proprietarul imobilului unde se aflau bunurile, este plecat din ţară,pe timpul nopţii, trăgând draperiile de la ferestre pentru a nu se observa din exterior ceea ce se întâmplă în imobil, P.L.E., ajutat de alte 15 - 20 persoane, nu a făcut altceva decât să-şi ia bunurile firmei al cărei, asociat unic şi administrator era.

S-a arătat că s-a omis a se observa împrejurarea că, acesta semnase la 24.10.2011 un proces- verbal de predare - primire a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului situat în comuna Bradu, sat Geamăna, strada Prelungirea Craiovei, X judeţul Argeş, act conform căruia accesul lui P.L.E. în imobil urma să se facă numai cu acordul şi în prezenţa proprietarului imobilului, V.M..

S-a mai motivat că dacă făptuitorul nu recunoaşte că a semnat acel act, în condiţiile în care în el era stipulată şi obligaţia respectivă, modul în care a acţionat demonstrează pe deplin că era conştient de ilegalitatea acţiunii sale.

S-a mai arătat că P.L.E. cunoştea faptul că V.M. este proprietarul imobilului şi că la datele de 27 şi 28.10.2011 acesta era plecat din ţară, iar la venirea sa în imobil, în după-amiaza zilei de 27.10.2011, a trimis salariaţii acasă, oprindu-l doar pe N.A. şi însoţit de acesta şi de mai mulţi muncitori, a urcat la mansarda imobilului, mergând la cea folosită în mod exclusiv de V.M., şi de la care doar acesta avea cheile; a pus muncitorii să forţeze uşa metalică respectivă, de unde a luat, pretinde el, numai bunuri ale firmei sale, în realitate însă, sustrăgând bunuri proprietatea lui V.M., inclusiv suma de 100.000 euro, care se afla într-un plic situat într-un dosar aflat pe biroul din încăperea respectivă.

S-a mai arătat că în măsura în care şi alţi participanţi la furt au luat bunuri care le aparţineau şi pe care le împrumutaseră lui V.M., aprecierea organului de urmărire penală este aceeaşi, în sensul că a lipsit intenţia acestora de a fura, ca element constitutiv al laturii subiective a infracţiunii de furt.

S-a concluzionat că şi dacă s-ar aprecia ca fiind veridică susţinerea lui P.L.E. că toate bunurile pe care le-a luat în noaptea respectivă aparţineau firmei sale,deşi această susţinere este profund neadevărată, pentru că mare parte din bunurile sustrase erau proprietatea lui V.M., ca persoană fizică şi al firmei al cărei administrator este V.O. - SC Creatives Ideas SRL, acesta nu le putea lua decât cu consimţământul acestora, pentru că se aflau în posesia şi deţinerea legitimă a lui V.M..

În ceea ce prieşte 4 săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev. de art 217 al.1 C.p. de la 1968 s-a motivat că se reţine faptul că :,,în toate declaraţiile, atât ale martorilor cât şi ale făptuitorilor se vorbeşte despre demontarea bunurilor şi nu despre distrugerea, smulgerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor. Din fotografiile efectuate la faţa locului cu ocazia cercetării la faţa locului  nu rezultă degradarea, distrugerea pereţilor, tavanului sau a instalaţiei de încălzire. Se arară că s-a concluzionat că lipseşte latura obiectivă a infracţiunii.

S-a motivat că nu a avut nicio importanţă faptul că, prin cele două rapoarte de constatare tehnico-ştiinţifică efectuate în cauză, s-a concluzionat că imobilul fusese pur şi simplu vandalizat iar valoarea distrugerilor provocate - inclusiv la instalaţia electrică  se ridică la zeci de mii de lei.

S-a precizat că se impune desfiinţarea rezoluţiei atacate şi trimiterea cauzei procurorului în vederea începerii urmăririi penale, cu consecinţa reluarea cercetărilor în vederea stabilirii unei situaţii de fapt corecte şi complete, pe baza căreia să se poată dispune tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate de încălcarea legii penale.

Prin adresa nr. 7470/P/2011 din data de 11.03.2014 a fost înaintat dosarul cu acelaşi număr al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi copia lucrării nr. 1087/II/2/2014 iar prin adresa nr. 7470/P/2011 din data de 16.06.2014 a fost înaintată în copie lucrarea nr. 99/II/2/2014.

Din analiza probatorului administrat în dosarul nr. 7470/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti instanţa reţine în fapt următoarele: Prin rezoluţia din data de 14.10.2013 în dosarul nr. 7470/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti s-a precizat că propunerea organelor de cercetare penală este legală si temeinică, situaţia de fapt fiind reţinută în mod complet şi corect în raport de actele premergătoare expuse, sens în care în baza art. 228 al.6 din C.p.p., art.10 al.1 lit. a şi d C.p.p. s-a dispus neînceperea urmăririi penale fată de P.L.E., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al. 1 lit. a,g şi i C.p. de la 1968 si art. 217 al. 1 C.p de la 1968, A.L.G., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 alin. 1 C.p. de la 1968, S.G.A., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al. 1 lit. a,g şi i C.p. de la 1968 si art. 217 al. 1 C.p de la 1968, A.M. pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art.209 al. 1 lit. a,g şi i C.p. de la 1968 si art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, V.I.M., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, A.C., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, F.L., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, M.A., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, B.A., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit.a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, I.C., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, F.D., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a, g şi i C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, F.V., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968, N.A., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a ,g şi i C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968 şi A.G.I., pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere, prev. de art. 208 al. 1 rap. la art. 209 al.1 lit. a si g C.p. de la 1968 şi art. 217 al. 1 C.p. de la 1968.

Prin referatul cu propunere de neîncepere a urmăririi penale s-au reţinut următoarele: La data de 28.10.2011, petenta N.O.R. a sesizat Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Albota, arătând că intimatul făptuitor P.L.E., în perioada 27/28.11.2011, a pătruns fără drept în imobilul situat în comuna. Bradu, sat Geamăna, str. Prelungirea Craiovei X jud. Argeş, unde a funcţionat S.C Premium Sport Mania S.R.L., de unde a luat fără drept mai multe piese de mobilier, electrice, posibil şi bunuri aparţinând tatălui său. N.O.R. a sesizat şi faptul că P.L.E. a pătruns şi într-o încăpere de unde a sustras documente ale societăţii precum şi suma de 100.000 euro. Sesizarea a fost făcută în numele tatălui său, V.M. care la acea dată se afla în Israel.

Plângerea penală a fost înregistrată la Secţia nr. 2 Poliţie Rurală Albota, sub nr. 400.060/28.10.2011 şi ulterior a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti sub nr. unic 7470/P/04.11.2011.

După revenirea în ţară, petentul parte vătămată V.M.,  a formulat o altă plângere, detaliată, împotriva făptuitorilor P.L.E., G. (identificat ulterior în persoana numitului S.G.A. de autori necunoscuţi, printre care s-ar afla şi L.A.

S-a reţinut că petentul V.M. a aratat că este proprietarul imobilul situat în com. Bradu, sat Geamăna, str. Prelungirea Craiovei, nr.X jud. Argeş, pe care l-a încredinţat, cu contract de comodat, o perioadă de timp, către S.C. Premium Sport Mania S.R.L., societate care a fost administrată de către ginerele său (soţul fiicei sale N.O.), N,S.C. şi de către P.L.E. în calitate de asociaţi cu părţi egale, până în luna ianuarie 2011, când urmare unor neînţelegeri survenite între cei doi asociaţi, N.S.C. s-a retras din firmă. Petentul V.M. a afirmat că datorită acestui fapt, „a intervenit şi rezilierea contractului de comodat, prin acordul părţilor”, urmând ca între el şi P.L.E. să se încheie un alt contract, eventual de închiriere.

S-a mai arătat că petentul parte vătămată V.M. reclamă că intimatul făptuitor P.L.E., împreună cu G. din com. Bradu, jud. Argeş, L.A. şi cu celelalte persoane necunoscute „au vandalizat imobilul”, au distrus pereţii, tavanele, la fel şi sistemele de încălzire, iluminat, protecţie şi pază şi au sustras foarte multe bunuri. S-a reclamat că P.L.E i-ar fi sustras dintr-o cameră a unei garsoniere din cadrul imobilului, aflată la mansardă, cu uşă metalică, de la care numai el avea cheie, actele privind autorizarea unei construcţii, documente ale S.C. Premium Sport Mania S.R.L., precum şi suma de 100.000 euro, aflată într-un plic, într-un dosar şi s-a solicitat efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de art. 208, art. 209 şi art. 217 C.p. de la 1968.

S-a reţinut prin referat că la faţa locului s-au deplasat poliţişti din cadrul Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Albota împreună cu doi specialişti criminalişti din cadrul I.P.J. Argeş, Serviciul Criminalistic care au efectuat cercetarea la faţa locului, întocmindu-se procesul verbal din data de 28.10.2011 în prezenţa numitei N.O.R. După efectuarea cercetării la faţa locului s-a procedat la sigilarea uşii de acces în imobil, pentru ca în data de 08.11.2011 să se procedeze la desigilare şi inventarierea bunurilor în prezenţa numitului V.M., cu întocmirea unui alt proces verbal.

S-a stabilit că imobilul are demisol, parter, trei etaje şi mansardă. La demisol funcţionau săli de biliard, darts şi jocuri electronice. La parter funcţiona barul şi recepţia clubului, la etajele 1-3 se desfăşurau activităţi de tenis de masă iar la mansardă se aflau 8 încăperi, pentru birouri.

S-a precizat că s-au efectuat fotografii judiciare în care se prezintă amplasarea locurilor de unde se reclamă dispariţia mai multor bunuri, după cum urmează:

-la demisol: 6 mese biliard; 3 posturi darts; 13 canapele mari; 8 taburete; 1 cuptor cu microunde; un aspirator; 2 lămpi mesă biliard; 2 televizoare cu plasmă LG cu diagonala de 112 cm; 6 calorifere, o consolă Playstation şi o consolă Wii Nitendo, 4 difuzoare de tavan; 3 lămpi halogen şi o cameră supraveghere video;

-la parter: o masă de biliard cu lampă; 8 calorifere; o centrală termică Ariston; un expresor de cafea; 3 televizoare cu plasmă LG (2 cu diagonala de 112 cm şi unul cu diagonala de 150 cm); o imprimantă; o staţie audio; 13 mese de bar; 13 canapele; 3 camere de supraveghere video; un soft de marcaj fiscal marca Epson; un blender; un mixter frape; un storcător de fructe; o maşină de făcut gheaţă; patru boxe audio mari; pachete de ţigări;

-la etajul I: 4 mese de tenis; 4 mese de bar; 4 folii de vinilin; 8 calorifere; o centrală termică marca Ariston; 5 pavilioane de pareză de exterior; 5 difuzoare de tavan; o cameră video de supraveghere;

-la etajul II: 4 mese de tenis; 4 mese de bar; 4 fotolii cu tapiţerie de vinii; o centrală termică marca Ariston; 8 calorifere, o lampă electrică cu abajur de sticlă; o aplică de formă dreptunghiulară; 5 difuzoare de tavan;

-la etajul III: o centrală termică marca Ariston; 8 calorifere; 4 mese de tenis; 5 fotolii cu tapiţerie din vinilin; 15 mantinele (suporturi metalice cu parapet de cauciuc); 7 taburete; 4 mese de bar; 5 difuzoare; o cameră video de supraveghere,

- la mansardă: toate camerele încuiate, în afară de ultima cameră de pe partea dreaptă, care are uşa de acces metalică deschisă, care prezintă urme de forţare atât la nivelul tocului cât şi la cel al corpului uşii, de unde se reclamă dispariţia următoarelor bunuri: un plic din hârtie care ar fi conţinut suma de 100.000 euro; mai multe documente de proprietate a unor terenuri; acte ale unor societăţi comerciale.

S-a reţinut că s-au ridicat urme papilare dintre care urma prelevată de pe un pahar cu picior aflat pe mocheta barului de la parterul clădirii, conform raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopica nr. 72.214/07.02.2011 a rezultat că a fost creată de intimatul făptuitor P.LE. şi că urma prelevată de pe suprafaţa exterioară a unei sticle de vin marca Recaş, situată pe mocheta barului de la parterul clădirii a fost creată de către intimatul făptuitor M.A..

S-a precizat că din fotografiile judiciare efectuate nu rezultă distrugerea pereţilor, vopselei aplicate pe aceştia. De asemenea, se poate constata că la fiecare calorifer indicat ca dispărut sau centrală termică indicată ca dispărută, ţevile de legătură nu sunt deteriorate, nu sunt smulse, se observă fíletele de pe care au fost demontate.

Pentru a se stabili dacă imobilul prezintă distrugeri la instalaţiile electrice, de încălzire, precum şi în ceea ce priveşte amenajările interioare, conform cererii depuse de V.M. la data de 05.01.2011 şi pentru stabilirea cuantumului sumei reprezentând contravaloarea distrugerilor şi degradărilor aduse imobilului şi a sumei necesare pentru remedierea acestora, prin rezoluţia motivată din data de 06.01.2012, organul de poliţie judiciară a dispus o constatare tehnico-ştiinţifică în cauză, fiind desemnaţi experţii B.M. şi P.A..

Expertul B.M. a întocmit raportul din data de 01.02.2012, prin care a stabilit că suma necesară pentru remedierea degradărilor elementelor de construcţii este de 3.511lei, constând în contravaloarea materialelor, manoperei, utilajelor refacerii cât şi a demontării, transportului şi degajării deşeurilor rezultate iar expertul P.A. a întocmit constatarea tehnico ştiinţifică din data de 01.02.1012, stabilind suma de 52.934 lei, reprezentând suma contravalorii distrugerilor precum şi a componentelor sustrase, manoperei, transport.

S-a reţinut că la efectuarea măsurătorilor şi identificării distrugerilor de către experţi, în data de 18.01.2012, nu a participat P.L.E, care s-a prezentat la faţa locului, respectiv la imobilul din str. Prelungirea Craiovei, nr. X, mun. Piteşti, jud. Argeş, însă nu a fost lăsat de numitul V.M. să participe, fiind întocmit în acest sens un proces verbal. S-a mai reţinut că punctul de vedere al  intimatul făptuitor P.L.E. nu apare în nici una dintre cele două constatări.

S-a mai reţinut că la data de 02.11.2010 s-a înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, S.C. Premium Sport Mania S.R.L., cu numărul de ordine X, cu asociaţii P.L.E. şi N.S.C., ambii şi cu calitatea de administratori ai societăţii.

Din actul de constituire rezultă că sediul social este situat în com. Bradu, str. Prelungirea Craiovei, nr. X, sat Geamăna, jud. Argeş, deţinut cu contractul de comodat nr. X, cu data de expirare a valabilităţii dovezii sediului la 11.10.2013. La data de 24.01.2011, între N.S.C. şi P.L.E s-a încheiat un Contract de cesiune, autentificat la Biroul Notarului Public B.N.L., prin care primul a cedat părţile sale sociale deţinute la S.C. Premium Sport Mania S.R.L., iar cel de al doilea a primit aceste părţi sociale.

Cu această ocazie, la acelaşi notar public s-a încheiat şi un act adiţionat la actul constitutiv al societăţii, în urma căruia rezultă că P.L.E. este asociat unic şi administrator al S.C. Premium Sport Mania S.R.L., situaţie de fapt şi de drept care s-a menţinut şi până la data de 16.11.2011, iar Oficiul Registrului Comerţului cu adresa nr. 47435/2011, confirmă acest aspect.

S-a mai reţinut că în data de 11.10.2010, între V.M. în calitate de comodant-proprietar şi S.C. Premium Sport Mania S.R.L., în calitate de comodatar, reprezentată de n.s.c., în calitate de asociat şi administrator al societăţii s-a încheiat Contractul de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204656/22.10.2010, având ca obiect „acordarea cu titlul gratuit de împrumut de folosinţă, în interesul S.C. Premium Sport Mania S.R.L. a 1.500 mp din imobilul situat în jud. Argeş, com. Bradu, sat Geamăna, str. Prelungirea Craivovei, nr. x, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 11.10.2010, până la data de 11.10.2013. La data încheierii contractului de comodat S.C. Premium Sport Mania S.R.L. nu era înfiinţată.

În contract s-a aratat că spaţiul acordat spre folosinţă gratuită, cotă din imobil, va avea destinaţia sediu+punct de lucru, iar predarea-primirea spaţiului se va face prin proces verbal predare primire cu specificarea stării acestuia. La acest contract numitul V.M. a prezentat organelor judiciare şi un proces verbal de predare-primire „a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului”, încheiat cu data de 11.10.2010, între acesta şi N.S.C. în care se menţionează că „se predă imobilul nou construit fără a mai fi fost folosit, complet funcţional, cu interioare finisate, vopsit în culoare alb-lavabilă”. Se predă: - sistemul de alimentare cu apă; - sistemul de iluminat cu instalaţie electrică aferentă; - sistemul de alimentare cu gaze cu toată aparatura aferentă; - sistemul de încălzire în stare de funcţionare; - grupurile sanitare complet utilate şi funcţionale. Se mai predă mobilierul din două garsoniere aflate în aceeaşi clădire constituit din câte un pat studio şi câte un televizor, sistemul de siguranţă în stare de funcţionare şi cheile imobilului.

S-a reţinut că nu s-a întocmit nici un document din care să rezulte identificarea celor 1500 mp. specificaţi în contractul de comodat, iar în procesul verbal de predare primire se predă imobilul şi nu acea parte din imobil.

La cap. VI - Litigii, din contractul de comodat, se prevede că litigiile izvorâte din încheierea şi executarea contractului vor fi soluţionate pe cât posibil pe cale amiabilă, în caz contrar, se vor soluţiona de Camera de Arbitraj de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, dacă prin efectul legii acestea nu sunt de competenţa instanţei de judecată. Până în prezent nici una dintre părţi nu a apelat la căile de soluţionare menţionate în contract.

La cap. VII - Dispoziţii finale, se prevăd cauzele care fac să înceteze contractul, respectiv: - împlinirea termenului; - constatarea stării de insolvenţă comercială a persoanei juridice sau dizolvarea voluntară a acesteia; - nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract; - neplata utilităţilor în termen de 30 zile; - clauzele contractuale pot fi modificate prin acordul expres al părţilor materializat în acte adiţionale, iar modificarea lor operează pe deplin drept când condiţiile de jure impun acest lucru. S-a mai reţinut că N.S.C. era căsătorit cu fiica numitului V.M. la data încheierii contractului de comodat, iar V.M. a declarat că datorită acestui fapt, a fost determinat să îl încheie. Despre faptul că procesul verbal este lacunar, fără să conţină o enumerare detaliată a fiecărui bun care preexista momentului 11.10.2011, V.M. a declarat că „acest aspect se explică prin relaţiile existente între mine şi fostul ginere la acea dată, relaţii de profundă afecţiune, fiind rude apropiate, fiind vorba de un act formal ce îi era necesar acestuia la Registrul Comerţului pentru constituirea societăţii”.

S-a arătat că în declaraţiile sale, V.M. consideră că urmare a faptului că ginerele său a ieşit din asocierea în cadrul S.C. Premium Sport Mania S.R.L. „a intervenit şi rezilierea contractului de comodat, prin acordul părţilor”, însă contractul a fost încheiat între V.M. şi societate, nu între acesta şi asociaţii societăţii.

S-a reţinut că N.O.R. a fost căsătorită cu N.S.C. în perioada 12.12.2009 până la data de 19.09.2012, când a intervenit divorţul, fiind încheiat în acest sens certificatul de divorţ nr. 8493/19.09.2012, la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Pact Legitima din Bucureşti.

Numitul V.M. a declarat că în luna august 2010 a avut mai multe discuţii cu ginerele său N.S.C. care dorea înfiinţarea unui club sportiv, împreună cu un cunoscut al său care avea cunoştinţe în domeniu, în urma cărora s-a hotărât să le pună la dispoziţie, în mod gratuit imobilul din str. Prelungirea Craiovei, nr. X mun. Piteşti, jud. Argeş. În luna septembrie 2010 l-a cunoscut şi pe asociatul ginerelui său, în persoana numitului P.L.E..

Ginerele său (soţul fiicei sale Nică Oana), numitul Nică Sorin Cristian s-a asociat cu P.L.E. şi au înfiinţat S.C. Premiunm Sport Mania S.R.L., fiecare cu 50% din părţile sociale, care a funcţionat începând cu data de 11.10.2010 şi şi-a început activitatea efectiv cu data de 20.11.2010. În această asociere Nică Sorin Cristian a venit cu imobilul pus la dispoziţie în mod gratuit de socrul său V.M.. V.M. nu a precizat şi condiţiile în care P.L.E. a intrat în asociere, cu ce s-a stabilit ca acesta să îşi onoreze aportul în firmă.

S-a mai reţinut că V.M. a declarat că a convenit cu cei doi asociaţi să efectueze îmbunătăţiri clădirii, în scopul adaptării acesteia la profilul activităţii, menţionând efectuarea de lucrări în incinta imobilului şi dotarea cu mai multe bunuri sens în care s-a angajat să facă dovada provenienţei acestora prin prezentarea organelor de poliţie a bonurilor de cumpărare. Nu s-au prezentat organului de poliţie bonurile de cumpărare.

S-a mai reţinut în referatul întocmit cu propunerea de neîncepere a urmăririi penale că după venirea din Israel, unde a fost în perioada 25-31.10.2011, respectiv cu data de 01.11.2011, V.M. împreună cu avocatul ales au formulat o plângere în format scris, redactată care referitor la bunurile sesizate ca sustrase de P.L.E. ş.a., face afirmaţia că îi aparţin „deţineam aceste bunuri pentru că, anterior, desfăşurasem activităţi comerciale similare”, fără a se referi la bunuri aduse în S.C. Premium Sport Mania S.R.L., prin S.C. Creative Ideas S.R.L. şi fără a face referire la un contract de comodat pe care l-ar fi încheiat în calitate de comodatar cu această firmă, pentru bunuri. De asemenea, nu se face referire la existenţa unui contract de reziliere a contractului de comodat, încheiat cu P.L.E., afirmându-se că „urmare a unor neînţelegeri survenite între cei doi asociaţi, ginerele meu s-a retras din firmă, iar făptuitorul P.L.E. a rămas asociat unic” şi că datorită acestui fapt a intervenit şi rezilierea contractului de comodat, prin acordul părţilor, urmând ca între el şi P.L.E. să se încheie un nou contract, eventual de închiriere, atât a imobilului cât şi a bunurilor aflate în acesta, aflate în proprietatea/posesia sa. În această plângere s-a insistat mai mult pe furtul sumei de 100.000 euro.

La data de 02.11.2011, în declaraţia olografă V.M. a arătat că au fost bunuri puse la dispoziţia S.C. Premiunm Sport Mania S.R.L. de către S.C. Creative Ideas S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, societate la care N.O.R. era asociat unic şi administrator, în baza unui contract de comodat pe care îl va prezenta ulterior. De asemenea, a declarat că „după retragerea lui S.L., la rugămintea lui P.L. am acceptat ca firma să continue activitatea în clădirea mea pentru a face o analiză a stării societăţii (datorii) şi a-şi plăti datoriile precum şi a rezolva problema personalului. În acest sens i-am promis sprijinul şi chiar i-am administrat afacerea fără acord scris şi fără salariu. Precizez că era necesar ca cineva să se ocupe de afacere întrucât P.L. venea rar la firmă”.

S-a reţinut că la data depunerii plângerii, scrisă olograf, respectiv 28.10.2010, N.O.R nu şi-a revendicat niciun bun dintre cele care ar fi fost sustrase de către P.L.E. în noaptea de 27/28/10.2011, ca aparţinându-i, în calitatea sa de asociat unic al S.C. Creative Ideas S.R.L.. La audierea din data de 04.11.2011, N.O.R. a aratat că împreună cu soţul său N.S.C. au cumpărat mai multe bunuri pe numele S.C. Premium Sport Mania S.R.L., dar şi pentru această firmă prin S.C. Creative Ideas S.R.L. Bucureşti la care era asociat unic şi administrator şi la care soţul său era director. A făcut referire la bunuri aparţinând tatălui său dar nu a făcut referire la încheierea vreunui contract de comodat în calitate de comodant, cu tatăl său în calitate de comodatar.

S-a mai reţinut că la data de 16.11.2011, N.O.R a continuat declaraţiile sale, afirmând că împreună cu soţul său au hotărât să cumpere mai multe bunuri pe numele S. C. Creative Ideas S.R.L. Bucureşti în vederea promovării/utilării clădirii în care funcţiona S.C. Premium Sport Mania S.R.L., dar de această activitate s-a ocupat N.S.C., prezentând un număr de 13 facturi, în vederea anexării la dosarul penal. Aceasta a declarat că „între cele două societăţi nu a fost încheiat nici un contract scris de comodat, deoarece la momentul respectiv soţul meu era asociat la S.C. Premium Sport Mania S.R.L. şi am considerat că acest lucru nu este necesar la momentul inaugurării, urmând a-l încheia ulterior”. Cu această ocazie, N.O.R. a declarat că „la data de 01.03.2011, a încheiat un contract de comodat în formă scrisă între S.C. Creative Ideas S.R.L., reprezentată de mine şi tatăl meu, V.M., prin care îi împrumutam spre folosinţă în interes propriu bunurile mele aflate în detenţia S. C. Premium Sport Mania S.R.L.”.

Se reţine că s-a prezentat în acest sens, contractul de comodat scris, în formă originală, redactat cu data de 01.03.2011, în care S.C. Creative Ideas S.R.L. Bucureşti, reprezentată de N.O.R. avea calitatea de comodant şi V.M. care avea calitatea de comodatar, pentru bunurile menţionate într-un număr de 16 facturi, respectiv „obiectele conform facturii nr....”, cu menţiunea la cap. III, art. 3: „Prezentul contract s-a încheiat pe o perioadă de 1 an începând cu data de 01.03.2011, până la 01.03.2012”. Organele de cerectare penală au reţinut că acel contractul nu are niciun număr de înregistrare şi nu este autentificat la vreun Notariat Public, nu este semnat sau luat la cunoştinţă de vreun reprezentant al S.C. Premium Sport Mania S.R.L., căreia nu îi poate fi opozabil.

Referitor la acel contract de comodat, N.S.C. a declarat la data de 16 04.2013, că „nu am cunoştinţă şi nici nu am aflat până în acest moment despre existenţa acestuia, cu toate că am rămas împreună cu Oana, gospodărind împreună până în august 2012 când am început divorţul, dată până la care mi-am desfăşurat activitatea în numele S.C. Creative Ideas S.R.L.”.

S-a arătat că existând suspiciuni cu privire la momentul întocmirii contractului şi modul de întocmire, organul de cercetare penală, a dispus efectuarea unei constatări tehnico ştiinţifice grafice în cauză prin care să se stabilească: - dacă plângerea numitului V.M., din data de 01.11.2011 şi respectiv contractul de comodat, datat la 01.03.2011, au fost printate cu aceeaşi imprimantă şi - dacă cele două documente au fost printate în perioade apropiate, date fiind urmele dinamice create la nivelul celor două documente cu ocazia printării. Prin raportul de constatare tehnico ştiinţifică grafică, nr. 72215/09.02.2012, întocmit de I.P.J. Argeş, Serviciul Criminalistic, s-a concluzionat că nu s-a putut stabili dacă cele două documente au fost printate cu aceeaşi imprimantă şi dacă acestea au fost printate în perioade apropiate.

N.S.C. a declarat că îl cunoştea pe P.L.E. cu multă vreme înainte de încheierea afacerii, respectiv constituirea S.C. Premium Sport Mania S.R.L., ca asociaţi cu părţi egale. Acesta a aratat că a încheiat în data de 11.10.2010 Contractul de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204656/22.10.2010, pentru o perioadă de trei ani, în calitate de comodatar, reprezentant al S.C. Premium Sport Mania S.R.L., cu socrul său V.M., în calitate de comodant-proprietar al imobilului din com. Bradu, str. Prelungirea Craiovei, nr. X, jud. Argeş.

N.S.C. a declarat că în fapt, împreună cu P.L.E. au preluat clădirea cu câteva luni înainte de data încheierii contractului de comodat, când lucrările de finisare nu erau finalizate, clădirea avea uşi şi ferestre şi zugrăveală în alb „fiind într-un stadiu parţial amenajat”. La momentul preluării imobilului nu exista nici o dotare, nu era instalat nimic iar podelele erau la şapă, cu excepţia parterului şi demisolului, unde era gresie. Pereţii interiori au fost zugrăviţi în culorile stabilite de el şi P.L.E., plata fiind efectuată din banii lui P.L.E., inclusiv manopera.

De asemenea, acesta a declarat că din banii lui P.L.E., împreună cu V.M. a cumpărat centralele termice Ariston, inclusiv conductele, şuruburile, caloriferele şi s-a plătit şi manopera, banii fiind primiţi în numerar. Tot din banii lui P.L.E. s-a cumpărat mobilierul din cele două garsoniere, televizoarele, cuptor cu microunde, sistem de gestiune, sisteme audio cu accesorii, lămpi, veselă, aparate electrocasnice, sistemul de siguranţă (video şi de alarmare), o parte din mobilierul societăţii, inclusiv patul studio, ş.a.

La data de 26.09.2012, N.S.C. a declarat: „cu privire la achiziţionarea bunurilor menţionez că acestea au fost achiziţionate în totalitate de către asociatul meu P.L. din banii proveniţi exclusiv de la acesta, însă până la momentul eliberării actelor de funcţionare a firmei S.C. Premium Sport Mania S.R.L., am achiziţionat diverse bunuri pe S.C. Creative Ideas S.R.L., aparţinând 100% O.N., fosta mea soţie”, „conform înţelegerii, eu mă ocupam de achiziţionarea bunurilor şi amenajarea clădirii, iar banii îi primeam de la P.L. care se afla la Bucureşti”, „ în toată această perioadă eu am avut rolul de manager consultant nefinanţând în nici un fel cu bani” S-a reţinut de către organele de cercatre penală că după cum rezultă din declaraţiile numitului N.S.C. din data de 16.04.2013, participaţia sa în S.C. Premium Sport Mania S.R.L., a constat numai în aportul imobilului pentru desfăşurarea activităţii, pus de dispoziţie, în mod gratuit de socrul său V.M., prin contractul de comodat.

S-a mai arătat că P.L.E. a prezentat un număr de 17 email-uri, reprezentând corespondenţa sa cu N.S.C. Cristian, 16 din perioada 08.10-23.12.2010, de achiziţii şi montaje şi unul din data de 14.03.2011, din care rezultă achiziţionarea mai multor bunuri cu plata efectuată de P.L.E..

Organele de cercetare penală au motivat că se observă că cel mai interesant email este cel din data de 22.10.2010, în care se stabileşte de comun acord strategia ce urmează a se aborda, bunurile şi activităţile ce urmează a fi achiziţionate şi respectiv efectuate: ,,- să aplicăm pe suprafaţa de granit de pe aceleaşi două niveluri, mocheta; - de comandat utilajele pentru bar: blender, mixer frape, storcător de fructe, pisător de gheaţă manual, maşina de gheaţă; - de cumpărat cele necesare la bar: 2 frigidere de bar, pahare, tăvi scurgere, picurătoare, purere, linguri şi linguriţe, stirer, shaker, tocătoare, ibrice lapte, pudriere, veselă, fructieră, paie şi suport paie, şerveţele şi suport şerveţele, etc; - de comandat mobilierul: canapele şi fotolii; - de stabilit culorile pentru mese şi bar şi de regândit forma meselor şi picioarele; - de stabilit forma recepţiei şi amplasamentul; - de comandat sistemul de monitorizare video; - de creionat o primă comandă de marfă şi de solicitat cât mai multe materiale promoţionale necesare la bar şi la mese; - de pus folie pe geamuri; - de comandat articole pentru magazin; - de comandat mese de tenis, biliard, darts şi accesoriile necesare; - de gândit şi comandat/cumpărat sistem de sonorizare încă de la început; - de vorbit cu cei de la RDS să vină să monteze net-ul; - de cumpărat şi montat centralele; - de comandat taraflexul şi mocheta pentru spaţiile de mese; - de făcut/comandat mobilier pentru camera/biroul asociaţilor; - de stabilit colaborarea cu lonuţ; - de achiziţionat şi montat sistemul de ventilaţie; - de contractat firma de pază; - de făcut asigurare; - de cumpărat un aspirator şi produse de curăţenie; - de cumpărat sisteme pentru băi....suporţi hârtie, hârtie de mână, etc.”

Din email-ul din data de 25.10.2010 rezultă „săptămâna aceasta, pentru a eficientiza şi a grăbi deschiderea ar trebui să se întâmple următoarele: - finisaje montaj calorifere şi centrale (probe); - montat ventilatoare; - pregătire podele pentru montaj taraflex şi mocheta (nivelat şapa unde sunt găurile şi denivelări, spălat, aplicat soluţie întărire); - montat sistem supraveghere; - trase fire pentru sistemul de sonorizare; -montat internet şi trase cablurile tv; - comandat sistem sonorizare; comandat mocheta; -comandat taraflex; - comandat mese tenis, biliard, darts...; - comandat utilaje bar; -comandat folie geamuri; - comandă prelată intrare; - comandă covoare scări exterioare”.

Din email-urile din data de 28.10.2010 rezultă cheltuielile efectuate, dintre care şi de V.M. în sumă de 4.000 lei, care i se solicită lui P.L.E. să le achite, precum şi să îi dea în avans suma de 4.000 euro lui V.M., pentru cheltuielile ce urmează: „ Am făcut un calcul ce trebuie luat mâine neapărat şi acestea sunt: - rest centrala mare 3.000 ron; - bani cheltuiţi de socră-miu, peste ce ai lăsat tu aproximativ 4.000 ron; - 1.000 ron pentru muncitori instalatori; - aproximativ 3.000 ron pentru ventilatoare, acte firmă aproximativ 500 ron; - aproximativ 1.000 ron pentru robi neţi şi alte legături pentru centrala asta mare; Ar fi ok dacă ai putea ajunge mâine si să-i top vreo 4.000 euro, pentru că în afară de ce am zis mai sus se mai adună cheltuieli până data viitoare când ajungi aici”.

În email-ul din 08.11.201,,: ar trebui să lansăm comanda de mobilier. Aceasta o putem plăti săptămâna viitoare înainte cu o zi de livrare. Valoarea totală este de aprox. 3500 euro (tva inclus)”.

În email-ul din 23.12.2010: „Din ce ştiu eu şi cred că nu mi-a scăpat nimic din vedere ce trebuie să susţii tu ca investiţie iniţială şi rămase de achitat la termen mai sunt: - Mr. V. 24.500 ron; - tipografie (baner, fyere, cărţi de vizită, meniuri) 3.751 ron; - pepsi 1.900 ron; - Top Horeca 11.000 ron; - telefon, internet, tv 400 ron; - salarii 5.44o ron (calculul este făcut pentru 16 zile lucru adică să le plătesc mâine) şi apoi ar rămâne data de 24 fixă pt. salarii; - cafea 2.784 ron; - Ursus 400 ron; - Nordic Distribution 502 ron; Cheltuielile de la deschidere şi până acum: 18. dec…19 dec....20 dec....21 dec...., Mi-ai dat tu 2.000 lei şi eu am pus 1.575 lei. Astfel, sunt plăţi rămase restante în valoare de 50.677 lei din care urgenţe (azi sau mâine) sunt: salarii 5440, pepsi 1.900, telefon 400, ursus 400= 8.140. Dacă nu fac aceste plăţi azi sau mâine, ne taie internetul, nu mai pot face comanda la respectivii furnizori, etc.”.

S-a reţinut că, conţinutul email-urilor este confirmat de N.S.C., care a declarat că nu a avut nici o calitate în S.C. Creative Ideas S.R.L., însă pentru că nu se înfiinţase S.C. Premium Sport Mania S.R.L. (data înfiinţării 02.11.2010), a fost necesară achiziţionarea bunurilor pe această firmă, scop în care şi-a creat o semnătură electronică, cu calitatea de partener numai pentru a face asocierea sa cu firma S.C. Creative Ideas S.R.L., în faţa clienţilor cu care a negociat preţurile de achiziţii.

S-a mai reţinut că din email-urile din 22.10.2011 şi 25.10.2011, rezultă că, caloriferele şi centralele termice nu erau cumpărate şi nici montate, la fel şi sistemul de supraveghere video,contrar celor afirmate în procesul verbal de predare-primire „a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului”, încheiat cu data de 11.10.2010, între V.M. şi N.S.C. în care se menţionează că se predă...-sistemul de încălzire în stare de funcţionare; sistemul de siguranţă în stare de funcţionare...

De asemenea, prin conţinutul email-urilor sunt confirmate declaraţiile numitului N.S.C. cu privire la starea clădirii la luarea în primire.

S-a arătat că P.L.E. a declarat că la iniţiativa lui N.S.C. a înfiinţat S.C. Premium Sport Mania S.R.L., cu obiect de activitate club sportiv, asociere în părţi egale, în care N.S.C. a participat numai cu imobilul în folosinţă gratuită, dat de socrul acestuia V.M., pe o perioadă de trei ani, timp în care nu trebuiau să plătească chiria. În prima fază, înainte de înfiinţarea firmei şi de a fi de acord cu locaţia, a venit la Piteşti unde a văzut imobilul care avea doar ferestre termopan, cu şapă pe jos şi numai la parter şi demisol cu granit, tavan cu rigips şi neoane, fără instalaţia de încălzire, centrale şi calorifere.

S-a reţinut că a mai declarat că a investit în clădire, realizând instalaţia de încălzire, centrale şi calorifere, zugrăvit toată clădirea, mai puţin mansarda, s-a pus mochetă, teraflex pe tei niveluri, s-a cumpărat mobilier (mese de tenis, mese biliard, mobilier bar, canapele, fotolii, mese), console, toată aparatura electronică, televizoarele, sistemul de gestiune, amplificator, boxe, sistem de supraveghere video, veselă bar, mantinele, iar că o parte din aceste bunuri au fost achiziţionate prin S.C. Creative Ideas S.R.L., înainte de înfiinţarea S.C. Premium Sport Mania S.R.L. şi că toate aceste aspecte sunt cunoscute de N.S.C.şi angajaţii firmei.

Pentru confirmarea celor declarate, P.L.E. a prezentat cele 17 email-uri dar şi un număr de trei extrase de cont de la Volksbank România, astfel: din data de 23.06.2010, cu suma de 4.200 lei; din data de 18.08.2010, cu suma de 6.300 lei şi din data de 16.09.2010, cu suma de 4.200 lei, despre care arată cu reprezintă sume de bani transmise de el în contul personal al numitei N.O.R., pentru a-i da lui N.S.C. în vederea plăţii pentru pregătirea imobilului: îndreptat pereţi, zugrăvit pereţi interior, îndreptat şapă, cumpărat şi montat prin podea şi tavan ţevile de la instalaţia de încălzire, refacerea sistemului de iluminat.

Ca mod de lucru cu N.S.C., plătea cash săptămânal cheltuielile sau îi dădea bani în avans, însă aceste cheltuieli le-a făcut în faza iniţială. În prealabil a discutat cu N.O.R. pentru a-i da numărul de cont personal şi a informat-o că banii sunt pentru soţul său pentru efectuarea cheltuielilor.

S-a mai reţinut că după ce i s-au prezentat de către organul de cercetare penală cele trei extrase de cont, cu plata de către P.L.E. a unor sume de bani în contul său personal, N.O.R. a declarat la data de 05.04.2013, că „nu îmi amintesc în acest moment de ce şi când am primit banii, pentru a face precizări de rigoare voi reveni ulterior cu documente”. Aceasta anterior întrebării privind cele trei extrase de cont, a răspuns la întrebarea privind o colaborare cu P.L.E., înainte de data primului extras de cont (23.06.2010), declarând că a mai colaborat cu o firmă sau două ale acestuia al căror nume nu şi le aminteşte momentan, având ca obiect promovarea acestor firme, urmând a înainta organelor de poliţie documente în acest sens dar nu a înaintat.

La data de 06.04.2013, N.O.R. (la această dată I.O.R.), a declarat din nou că „în legătură cu cele trei extrase de cont voi veni cu documente justificative pentru a arăta o relaţie comercială anterioară între mine şi O.L.” dar nu a înaintat documente.

S-a mai arătat că P.L.E. a declarat că anterior înfiinţării S.C. Premium Sport Mania S.R.L. a mai colaborat cu N.O.R., în primul trimestru al anului 2010, respectiv aceasta a dezvoltat un plan de afaceri şi consultanţă pentru salonul Stiletto din Cartier Cotroceni (coafor, manichiură, pedichiură, întreţinere corporală), aparţinând SC Criss Style S.R.L., la care soţia sa era asociată cu T.I.. Planul de afaceri a fost pentru o idee a sa ptr. înfiinţarea unei academii de tenis de masă care nu s-a materializat. Pentru cele două activităţi a plătit bani cach numitei N.O.R..

La data de 05.01.2012, V.M. a declarat: „ în condiţiile în care făptuitorii indicaţi de mine şi cei identificaţi de organele de poliţie în urma cercetărilor sunt de acord să fie testaţi cu poligraful şi eu sunt de acord să fiu supus testului poligraf cu menţiunea că doresc ca sus numiţii să facă primii acest test, şi toţi nu numai o parte, în caz contrar nici eu nu mai sunt de acord să fiu supus la testare”. Cu adresa nr. 72.219/09.03.2012, Serviciul Criminalistic, Laboratorul poligraf din cadrul I.P.J. Argeş, după acceptul în scris al numitului V.M. de a fi testat, a comunicat următoarele: „Urmare a solicitării dvs. prin rezoluţia motivată nr. 470 060/ 26.03.2012, prin care dispuneţi detectarea reactivităţii emoţionale a numitului V.M....vă comunicăm că susnumitul este inapt pentru a fi examinat cu tehnica poligraf întrucât nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de PSL-01-07, acesta fiind diagnosticat cu tulburări de personalitate şi HTAE std. III”.

La data de 08.06.2013, N.O.R. a fost întrebată dacă acceptă testarea cu poligraful, răspunsul acesteia fiind că se va consulta cu avocatul ales şi va comunica răspunsul fără însă a mai comunica vreun răspuns.

S-a mai arătat că s-a efectuat la data de 14.06.2013 o constatare tehnico ştiinţifică asupra comportamentului simulat al numitului P.L.E., ocazie cu care subiectul a răspuns la întrebarea: „Afirmaţia ta din declaraţii în care susţii că cel puţin un ordin de plată prin care ai virat bani în contul lui N.O. a fost pentru S.C. Premium Sport Mania S.R.L. este mincinoasă?”, la care s-a răspuns „nu” în raportul de constatare tehnico ştiinţifică asupra comportamentului simulat, nr. 195.946/18.06.2013 la concluzii se consemnează că răspunsul lui P.L.E. la întrebare, nu a produs modificări specifice comportamentului simulat.

S-a mai reţinut că în declaraţia din data de 02.11.2011, V.M. a declarat că în data de 28.10.2011 l-a întrebat pe P.L.E. „de ce a făcut ceea ce a făcut iar acesta mi-a replicat că şi-a luat bunurile sale”.

Martorul S.I. a declarat că în cursul lunii octombrie 2010 a fost împreună cu P.L.E. şi N.S.R., în com. Braclu unde i s-a prezentat imobilul şi i s-a prezentat ce afacere urma să facă ei împreună, ocazie cu care a înţeles din discuţiile celor doi că în acest proiect N.S.R. va avea ca aport imobilul iar P.L.E. investiţia financiară. Ulterior, după deschiderea clubului, cu ocazia unor competiţii pe care el le organiza în acesta (odată pe lună), din discuţiile cu V.M. acesta „recunoştea că investiţia era toată a lui P.L.”.

La data de 02.11.2011, V.M. a declarat că în jurul datei de 20 ianuarie 2011, între asociaţii S.C. Premium Sport Mania S.R.L. au intervenit neînţelegeri fapt care a dus la retragerea lui N.S.C. din societate şi cedarea părţilor sociale către P.L.. „După retragerea lui N.S., la rugămintea lui P.L. am acceptat ca firma să continue activitatea în clădirea mea pentru a face o analiză a stării societăţii (datorii) şi a-şi plăti datoriile precum şi a rezolva problema personalului. In acest sens i-am promis sprijinul şi chiar i-am administrat afacerea fără acord scris şi fară salariu. Precizez că era necesar ca cineva să se ocupe de afacere întru¬cât P.L. venea rar la firmă”.

S-a mai aratat că în declaraţia din data de 29.04.2013, V.M. a declarat: „în cursul lunii ianuarie 2012, relaţiile mele cu ginerele meu s-au deteriorat grav şi iremediabil datorită faptului că l-am surprins în repetate rânduri, în incinta imobilului în cauză întreţinând raporturi sexuale cu angajatele societăţii pe care o administra. Începând cu acea dată relaţiile dintre noi au devenit „de duşmănie” şi eu nu l-am mai întâlnit până în prezent niciodată”. V.M. a declarat că în jurul datei de 10 septembrie i-a spus lui P.L.E. că urmează să plece într-o excursie în Israel, în data de 25.10.2010. Întrucât am simţit că se interesează prea mult de plecarea mea am considerat că este ceva suspect şi în urma unei discuţii am încheiat un proces verbal de predare primire a clădirii, stării fizice a acesteia şi a bunurilor existente în clădire ca fiind proprietatea mea. Printre altele, de comun acord am consemnat în procesul verbal faptul că el predă cheile şi nu va mai intra în clădire decât cu acordul meu şi în prezenţa mea. Vom depune în cel mai scurt timp copia p.v. respectiv”.

S-a motivat de către organele de cercetare penală că nici în plângerea formulată de V.M. şi avocatul său, cu data de întocmire 01.11-2011, nici în declaraţia sa din data de 02.11.2011, în prezenţa apărătorului ales, nici în completarea din 08.11.2011, nici în declaraţia din 05.01.2012, V.M. nu se referă la documentul Act adiţional al contractului de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204.656/22.10.2010.

La data de 29.05.2012, V.M. a înaintat organului de cercetare penală un borderou cu acte, printre care şi „Act adiţional al contractului de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204.656/22.10.2010 - 1 filă” şi „Proces verbal de predare primire a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului din comuna Bradu, str. Prelungirea Craiovei, nr. X-1 filă”.

S-a reţinut că în actul adiţional al contractului de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204.656/22.10.2010, se consemnează că s-a încheiat la data de 12.02.2011 (data scrisă cu pixul) între V.M. în calitate de comodant proprietar şi S.C. Premium Sport Mania S.R.L. reprezentată de P.L.E., în calitate de asociat administrator care de comun acord hotărăsc „Contractul de comodat dintre părţile sus menţionate, înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204.656/22.10.2010, se reziliază, cauzele sale încetând cu data de  ” (nu este completată). „Predarea primirea spaţiului se va face prin Procesul verbal de predare-primire a folosinţei stării fizice şi inventarului care face din prezentul act adiţional. încheiat astăzi 12.02.2011 (consemnat cu pixul), în 3 exemplare”. Semnături indescifrabile, ştampila S.C. Premium Sport Mania S.R.L..

Procesul verbal de predare primire a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului din comuna Bradu, str. Prelungirea Craiovei, nr. X, este tehnoredactat, numai spaţiul pentru dată este lăsat liber, punctat şi completat cu pixul, data de 24.10.2011. în contract se menţionează că se încheie între S.C. Premium Sport Mania S.R.L., reprezentată de P.L.E., în calitate de asociat administrator, care predă şi V.M., în calitate de proprietar, care primeşte.

S-a mai reţinut că starea fizică este prezentată astfel: „Se predă imobilul în bune condiţiuni, având unele modificări la zugrăveli făcute fără acordul proprietarului şi pe care acesta le acceptă, comodatarul care le-a făcut în interesul său nu are pretenţii asupra lor. Se predă sistemul de iluminat cu toată instalaţia electrică aferentă, sistemul de alimentare cu gaze cu toată aparatura existentă, sistemul de încălzire, sistemul de alimentare cu apă şi canalizare în bună stare ca fiind proprietatea comodantului, de asemenea inventarul existent în grupurile sanitare şi în garsoniere. Se predau cheile şi întregul sistem de siguranţă al imobilului în stare de funcţionare”. Se menţionează că începând cu data procesului verbal, accesul comodatarului în imobil se face numai cu acordul şi în prezenţa proprietarului. Încheiat în două exemplare în subsolul paginii se prevede: în partea stângă: Am predat, semnătura indescifrabilă ce pare a fi a lui V.M., în partea dreaptă: Am primit, semnătura indescifrabilă ce pare a fi a lui P.L.E., ştampila S.C. Premium Sport Mania S.R.L., exact invers decât se prevede în conţinutul contractului.

În declaraţia din data de 12.03.2013, la întrebarea organului de cercetare penală, V.M. a declarat: „Actul adiţional datat 12.02.2011, la contractul de comodat a fost întocmit la această dată şi semnat de părţi, într-un restaurant libanez din Bucureşti, unde m-am deplasat special pentru acest scop. Partea tehnoredactată a actului a fost concepută de mine anterior, lăsând liber spaţiile care au fost completate de către mine cu pixul în prezenţa lui P.L.la 12.02.2011. Contractul, act adiţional a fost realizat în mai multe exemplare în alb, unele au avut destinaţie de ciornă, cu specificaţia specimen pentru a se edifica P.L. asupra conţinutului actului pe care să îl semneze şi 2 exemplare final au fost semnate de noi părţile, câte unul de fiecare. La semnarea contractului nu a fost nici o altă persoană prezentă”.

Referitor la predarea primirea bunurilor înainte de plecarea în Israel, V.M. a declarat: „Procesul verbal de predare primire din data de 24.10.2011 a fost tehnoredactat în aceeaşi perioadă cu actul adiţional şi semnat la insistenţele mele de către noi părţile la data de 24.11.2011, în Bucureşti, în maşina lui P.L., cu care m-am întâlnit în parcare la Carefoour Militari, acesta venind pe centura de nord a Bucureştiului cu maşina Range Rover, cu nr. de Bucureşti P.P.P., culoare gri închis, nemaifiind nimeni de faţă decât noi”.

Referitor la cele două documente, respectiv „Act adiţional al contractului de comodat înregistrat la D.G.F.P.S. Argeş sub nr. 204.656/22.10” şi „Proces verbal de predare primire a posesiei stării fizice şi inventarului imobilului din comuna Bradu, str. Prelungirea Craiovei, nr. X”, P.L.E. a declarat la data de 08.12.2013: „în cursul lunii ianuarie 2011, N.S. a intrat în conflict cu socrul său şi atunci eu m-am înţeles cu acesta să-mi cedeze partea lui din firmă. Am fost la notar unde am încheiat un contract de cesiune. Ulterior, eu am continuat să-mi administrez celelalte afaceri din Bucureşti venind la Piteşti cam de trei ori pe lună. In lipsa mea, de supravegherea afacerii şi a angajaţilor se ocupa V.M., fără a încheia vreo convenţie scrisă în acest sens. În cursul lunii ianuarie, înainte ca N.S. să-mi cedeze partea lui din firmă, eu am semnat „în alb” un act adiţional la contractul de comodat prin care primeam în folosinţă clădirea, precum şi un proces verbal de predare al imobilului. Aceste două documente au fost doar semnate de mine de mine fără a fi semnate de V.M. sau datate. Am semnat aceste acte la momentul respectiv pentru a-l determina pe N.S. să iasă din firmă şi să înceteze conflictul cu socrul său, fapt care s-a şi întâmplat. Eu nu am semnat aceste acte în luna septembrie 2011 iar semnătura de pe actele datate la 01.09.2011 nu este a mea. Eu nu am semnat actul adiţional la contractul de comodat la data de 12.02.2011 aşa cum este datat ci în cursul lunii ianuarie 2011, „în alb”. De asemenea, eu nu am semnat procesul verbal de predare al imobilului la data de 24.10.2011, ci de asemenea, în ianuarie 2011, tot „în alb” ”.

S-a mai reţinut în referatul cu propunere de neîncepe a urmăririi penale că la data de 02.04.2013, P.L.E., a declarat: „Referitor la împrejurările în care am semnat Actul adiţional la Contractul de comodat nr. 204656/22.10.2010 şi Procesul verbal de predare primire a imobilului din comuna Bradu, sat Geamăna, jud. Argeş, arăt faptul că specimenul de semnătură holograf existent la rubrica „am primit” respectiv comodatar S.C. Premium Sport Mania S.R.L., de pe aceste documente îmi aparţin şi au fost realizate în luna ianuarie 2011 la solicitarea expresă a d-lui V.M.. Arăt faptul că la momentul respectiv documentele nu aveau completate olograf spaţiile punctate din cuprinsul acestora, fiind efectiv „în alb”. Menţiunile olografe de pe aceste înscrisuri referitoare la datele la care se pretinde că acestea au fost realizate de o persoană sau persoane a căror identitate nu o cunosc. La momentul respectiv — ianuarie 2011 — V.M. m-a convins să semnez aceste documente sub pretextul că vor fi folosite doar pentru a mă proteja în situaţia în care asociatul meu N.S. refuză să-mi cedeze benevol părţile sociale ale firmei S.C. Premium Sport Mania S.R.L., V.M. mi-a spus că în situaţia în care N.S. va refuza să-mi cedeze părţile sociale şi va dori contravaloarea a 50% din valoarea bunurilor pe care le-am plătit el va folosi aceste înscrisuri pentru a dovedi, pretinde că bunurile i-ar fi aparţinut lui în mod real şi s-ar fi diminuat astfel valoarea drepturilor cuvenite lui N.S.. In situaţia în care N.S. ar fi acceptat să-mi cedeze benevol părţile sociale, el ar fi distrus aceste documente. Arăt faptul că N.S. a acceptat în perioada respectivă să-mi cedeze părţile sociale ale societăţii însă V.M. nu mi-a mai restituit înscrisurile niciodată. Aceste documente mi-au fost arătate de către organele de poliţie cu ocazia audierii mele şi până atunci nu ştiam cum şi dacă au fost completate. Precizez că ambele înscrisuri au fost semnate de către mine în aceeaşi zi, în aceleaşi momente, succesiv”.

Prin adresa nr. 72.219/09.03.2012 a Serviciului Criminalistic, Laboratorul Poligraf din cadrul I.P.J. Argeş, după acceptul în scris al numitului V.M. de a fi testat, a comunicat următoarele: „Urmare a solicitării dvs. prin Rezoluţia motivată nr. 470.060/26.03.2012, prin care dispuneţi detectarea reactivităţii emoţionale a numitului V.M....vă comunicăm că susnumitul este inapt pentru a fi examinat cu tehnica poligraf întrucât nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de PSL-01-07, acesta fiind diagnosticat cu tulburări de personalitate şi HTAE std. III".

S-a mai reţinut că la data de 08.06.2013 N.O.R. a fost întrebată dacă acceptă testarea cu poligraful, răspunsul acesteia fiind că se va consulta cu avocatul ales şi va comunica răspunsul fără însă a mai comunica vreun răspuns.

S-a precizat că la data de 14.06.2013 s-a efectuat o constatare tehnico ştiinţifică asupra comportamentului simulat al numitului P.L.E., ocazie cu care subiectul a răspuns la întrebarea: ,,Afirmaţia ta din declaraţii în care susţii că tu ai semnat în luna ianuarie 2011, în alb, acasă la V.M. actul adiţional de reziliere a contractului de comodat şi procesul verbal de predare primire a bunurilor - este mincinoasă ?”, la care s-a răspuns „nu” prin raportul de constatare tehnico ştiinţifică asupra comportamentului simulat, nr. 195.946/18.06.2013 s-a stabilit că răspunsul la întrebare nu a produs modificări specifice comportamentului simulat.

Cu privire la suma de 100.000 euro ce s-a susţinut că a fost sustrasă V.M. a declarat că în dosarul sustras în care avea mai multe documente se afla şi un plic format A4, de culoare galben cu burduf, similar cu cele pe care le avea la vânzare în magazinul său din incinta Complexului Fortuna, în care se afla suma de 100.000 euro, din bancnote de 50 şi 100 euro.

Despre această sumă de bani, V.M. a declarat că „provenea din schimbul valutar pe care l-am făcut pe parcursul a circa 4-5 ani, în Complexul Comercial Doraly, din com. Afumaţi, jud. Ilfov”, justificând că făcea schimbul valutar „în acea locaţie” pentru că era „un curs favorabil”, faţă de casele de schimb valutar din mun. Piteşti. Suma de bani provenea din economiile sale precum şi din veniturile realizate din activitatea agricolă, cultura florilor şi arbuştilor ornamentali exotici, cultivaţi într-o seră pe care şi în prezent o deţine, în com. Bradu, sat Geamăna nr. X jud. Argeş, comercializate/comercializaţi la faţa locului în calitate de producător agricol individual, precum şi din dobânzile la sumele din conturile bancare, 140.000 lei la B.C.R.-Sucursala Argeş, 50.000 lei Banca Religiilor.

Cu suma de 100.000 euro intenţiona să cumpere fiicei sale un apartament, în Bucureşti, fiind proaspăt căsătorită, dar după ce în perioada decembrie 2010-ianuarie 2011, relaţia sa cu ginerele N.S. s-a deteriorat a devenit circumspect în a mai efectua investiţia.

Despre deţinerea sumei de bani cunoştea soţia sa, cele două fiice, ginerele său N.S.C. cuscrii şi P.L.E..

S-a mai reţinut că după deteriorarea relaţiei sale cu ginerele N.S.C., numitul P.L.E. i-a devenit „un apropiat şi confident”. V.M. a declară că „la aeroport, înainte de decolare acesta m-a întrebat dacă acasă la mine păzeşte cineva, ocazie cu care i-am spus că bunurile de preţ le-am dus în garsoniera, fostă birou, de la mansarda imobilului în cauză, garsonieră pe care anterior, P.L.şi ginerele meu o folosiseră drept birou”.

V.M. a motivat transferul, cu câteva zile înainte de a părăsi ţara, şi a pleca în Israel, de la domiciliul său şi depozitarea bunurilor de preţ şi a sumei de bani în garsonieră, prin aceea că „imobilul de la domiciliul meu nu este atât de bine securizat ca şi mansarda la care am făcut referire. Concret, mansarda are uşă metalică cu închidere în 5 puncte, este situată la etajul 4 şi imobilul este prevăzut cu camere de supraveghere”.

V.M. a declarat că P.L.E. ştia că deţine o sumă mare de bani în valută pentru a cumpăra fiicei sale un apartament, iar la aeroport i-a spus că a transferat banii din casă în mansarda imobilului în cauză întrucât erau bine păziţi şi că „nu sunt alte persoane care să ştie că am depozitat banii în garsonieră”.

S-a reţinut că la data de 08.12.2011, P.L.E. a declarat că „nu am luat nici o sumă de bani din acel birou. Nu am văzut nici un plic care să conţină vreo sumă de bani. Consider că V.M. a reclamat că i-aş fi furat banii, din răzbunare” N.A., fost angajat la SC Premium Sport Mania S.R.L. în funcţia de ajutor de ospătar, a declarat că în data de 27.10.2011, în jurul orelor 16,00, P.L.E. a venit la club şi i-a trimis acasă pe ceilalţi doi angajaţi, C.E. şi P.G., oprind-ul numai pe el, pentru a servi la o petrecere privat ce urma să aibă loc, fiind ziua sa. După aceea, a vorbit la telefon şi au venit trei muncitori ai săi şi ulterior în jurul orelor 17,30 au venit alţi 6 muncitori. Între timp la club a venit şi prietenul său S.G. pe care îl chemase în scopul de a-l ajuta la servit în timpul petrecerii.

P.L.E. i-a cerut cheile de la biroul de la mansardă care nu se aflau la el şi nici la bar unde V.M. le lăsa de obicei. N.A. a declarat că a urcat la mansardă împreună cu P.L.E., S.G. şi 4 muncitori. A asistat când s-a spart uşa metalică de la birou, a intrat şi el în cameră şi că P.L.E. a luat de pe birou un biblioraft de culoare roşie, din care a scos mai multe documente pe care le-a pus într-un suport de culoare neagră,ocazie cu care i-a arătat certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului al firmei, care era pe numele lui. Tot cu această ocazie nu a văzut vre-un plic cu bani, iar suportul cu documente l-a coborât el până la parterul clădirii, unde l-a pus pe o canapea.

N.A. a declarat că în jurul orelor 19,00 a fost sunat de V.M. căruia i-a spus că P.L.E. a venit cu mai mulţi muncitori să îşi ia bunurile din club. La club acesta a rămas până în jurul orelor 20,30, ulterior P.L.l-a trimis acasă.

N.A. a prezentat organelor de poliţie un CD, marca Sony, pe care a descărcat convorbirea sa telefonică cu P.L.E. din data de 12.11.2011, pe care a înregistrat-o. Din discuţiile purtate a rezultat că la acea dată P.L. nu ştia că a fost reclamat de către V.M. că ar fi furat suma de 100.000 lei, afirmând faţă de N.A. că V.M. a minţit, că este o calomnie, că el nu a văzut nici-o sumă de bani şi lămurirea acestor aspecte se poate face la detectorul de minciuni unde se va vedea dacă minte el sau V.M..

S.G.A. a declarat că este prieten cu N.A. care l-a chemat în data de 27.11.2011 să vină la club, unde a ajuns în jurul orelor 16,30. A găsit la club pe N.A., P.L.E. şi 3-4 muncitori, angajaţi ai lui P.L.E. la alte firme, care demontau mobilierul (numai muncitorii).

După circa o oră de la sosirea sa, în jurul orelor 17,30, P.L.E. l-a invitat pe el şi pe N.A. la mansardă „să le arate ceva” luând şi câţiva muncitori. La mansardă a pus un muncitor să spargă uşa metalică pentru a putea intra. Acesta a spart uşa şi au intrat, primii muncitorii, urmaţi de P.L., el şi N.A..

S-a mai reţinut că acesta descrie situaţia astfel: „în cameră se afla un birou pe care se găseau în dezordine foarte multe documente. De asemenea, pe jos erau tot acte, dar nu ştiu ce fel de acte şi nici nu m-am uitat pe ele. P.L. a început să se uite prin acte spunând că sunt ale lui de la firmă şi au numele lui înscris pe ele. El chiar ne-a arătat certificatul unic de înregistrare al firmei SC Premium Sport Mania S.R.L. pe care era trecut numele lui. L. a sortat actele din care a luat mai multe documente pe care le-a transportat la parter punându-le pe o canapea. El ne-a solicitat mie şi lui A. să îl ajutăm astfel că A. a luat nişte acte indicate de L., iar eu nişte cărţi tehnice pentru aparatură electronică, noi depozitându-le pe aceeaşi canapea”.

După aceea au mai venit 6-7 muncitori care au participat la demontarea meselor de tenis, caloriferelor, meselor de biliard, etc. A mai declarat că „eu nu am văzut nici o sumă de bani in incinta clubului inclusiv în camera de la mansardă şi nu cunosc dacă a existat în această încăpere suma de 100.000 euro”.

S-a mai reţinut că S.G.A. a declarat că „eu nu m-am îndoit nici un moment deoarece anterior îl auzisem pe V.M. afirmând că investiţia din club fusese făcută de P.L.”.

De asemenea s-a arătat că A.L.G. a declarat că este prieten cu P.L.E. din anul 2001 şi a fost contactat telefonic de către acesta cu 2-3 zile înainte de 27.11.2011, ocazie cu care i-a comunicat că îşi va lua toate bunurile pentru că afacerea nu este rentabilă. În data de 27.11.2011, în jurul orelor 17,00 a venit la Piteşti pentru a-şi ridica expresorul de cafea, marca italiană Gime RO (pe care l-a demontat singur având cunoştinţe în domeniu), proprietatea SC Dan Mar SRL Buzău, la care soţia sa este unic asociat şi administrator şi pe care îl dăduse spre folosinţă gratuită clubului. Acesta a declarat că în afară de expresor a mai luat şi ceştile de cafea, tot proprietatea SC Dan Mar SRL Buzău.

A rămas în club până dimineaţa de 28.11.2011, în jurul orelor 03,00 când a plecat şi P.L.E.. Fiecare a plecat separat, el spre Buzău şi P.L.E. spre Bucureşti.

A.L.G. a declarat că din discuţiile purtate cu P.L.E. a înţeles că acesta a cheltuit mai mult de 40.000 euro pentru această afacere, atât înainte de deschidere pentru amenajarea spaţiului şi dotare cât şi după aceea.

Martorul O.G., fost salariat la SC Premium Sport Mania S.R.L. în funcţia de barman a declarat că în noaptea de 27/28.10.2011, în jurul orelor 0,30 a fost sunat de V.M. care l-a rugat să se deplaseze la club pentru a vedea ce se întâmplă acolo, pentru că P.L. intenţionează să îşi ia lucrurile de acolo, ceea ce a şi făcut, însă fără a intra, uitându-se pe o fereastră printre două perdele, spionând efectiv. L-a văzut la parter numai pe P.L. vorbind la telefon, la recepţie lumina aprinsă fără a fi mutat mobilierul, la etajul 1 lumină, iar la mansardă lumină în biroul unde avea cheie doar V.M.. In acea noapte a comunicat telefonic numitului V.M. ceea ce a văzut care i-a spus „Bine. Pa. Fără să facă vreun comentariu din care să reiasă că i s-ar fi sustras vreo sumă mare de bani”.

Martorul D.V., persoană care a lucrat evidenţa primară pentru SC Premium Sport Mania S.R.L. a declarat că documentele de contabilitate rămâneau de fiecare dată la V.M. şi că nu deţine documentele ci numai prelucrarea lor informatică.

A.G.I. a declarat că în după amiaza zilei de 27.10.2011, în jurul orelor 18,30 a mers la clubul SC Premium Sport Mania S.R.L. unde l-a găsit pe P.L.E. care i-a spus că îşi ia lucrurile pentru că v-a deschide un alt club în altă parte. În această conjunctură l-a chemat pe tatăl său şi pe un prieten C.S. care au venit cu o autoutilitară şi a luat din clădire bunurile care îi aparţin: o masă de snooker (pe care mai întâi a demontat-o cu ajutorul muncitorilor lui P.L.), tablouri mici, un tablou mare, un dulap din pal. Masa de snooker îi aparţinea fiind primită ca donaţie de la Cozmaniuc Dragoş - Preşedintele Asociaţiei de Snooker din România. Despre tablouri şi dulap acesta a declarat că îi aparţineau şi le-a adus la club în urma unei convenţii verbale cu numitul V.M. pentru a le lăsa în folosinţă. De asemenea, a cumpărat de la P.L.E. 2 canapele, 4 fotolii şi 2 mese cu suma de 200 lei, fiind asigurat de P.L.E. că bunurile îi aparţin şi poate să le vândă. In jurul orelor 22,00 a părăsit clubul împreună cu tatăl său C.S..

Martora P.G.C., fostă salariată la SC Premium Sport Mania S.R.L. în funcţia de supraveghetor la sala de jocuri, a declarat că în data de 28.10.2011, după amiaza, a participat la efectuarea inventarului în cadrul clubului şi că în momentul când s-a ajuns în camera de la mansardă, N.O. l-a sunat pe tatăl său spunându-i că s-au luat mai multe acte, atunci „V.M. i-a spus fiicei sale că în acel birou avea suma de 100.000 euro pe care îi strânsese pentru a-i cumpăra ei casă şi că în acel moment O. i s-a făcut rău şi a început să plângă”.

Martorul C.E.E., fostă salariată la SC Premium Sport Mania S.R.L. în funcţia de „femeie de serviciu”, a declarat în data de 27.10.2011, în jurul orelor 16,00, în timp ce era de serviciu împreună cu N.A. şi B.C. a venit la club P.L.E. care le-a spus că pot pleca acasă fiind nevoie să rămână la serviciu o singură persoană şi cea care a rămas a fost N.A.. In data de 28.10.2011, pentru efectuarea inventarului a participat şi ea. In clădire s-a intrat la orele 13,00 după ce a venit N.O. şi a deschis uşa de la intrare.

Cercetarea efectuată de organele de poliţie a început la orele 16,00 în data de 28.11.2011. P.L.E. a declarat că în biroul de la mansardă a pătruns prin „forţarea uşii” împreună cu numiţii A.M., I.C. muncitori salariaţi la o altă firmă a sa, N.A. şi S.G.A.şi că „ tot ce s-a luat din acea cameră s-a luat în prezenţa mea şi numai de către mine şi am părăsit toţi acel birou coborând la etajele inferioare”.

S-a mai precizat că, cu ocazia constatării tehnico ştiinţifică efectuată asupra comportamentului simulat al numitului P.L.E., subiectul a răspuns la întrebările: „1. In seara zilei de 27 octombrie 2011 tu ai luat 100.000 euro dintr-un birou al firmei SC Sport Mania şi 2. în 27 octombrie 2011, în afară de bunurile tale pe care le-ai luat din firma SC Sport Mania tu ai luat şi vreo sumă în valută?”, răspunsul fiind la fiecare „nu” iar răspunsurile nu a produs modificări specifice comportamentului simulat.

S-a mai reţinut că fiind întrebat: „Este adevărat că V.M. ţi-a spus înainte de a pleca în Israel că a mutat 100.000 euro în camera de la mansardă?”, a răspuns „nu” iar răspunsul lui P.L.E. la întrebare, nu a produs modificări specifice comportamentului simulat.

 De asemenea, în cauză s-a efectuat în perioada 15-17.04.2013, constatări tehnico ştiinţifice asupra comportamentului simulat al numiţilor B.A., V.I., M.A., A.M., A.C., I.C., F.V., F.L. şi F.D., ocazie cu care subiecţii au răspuns la următoarele întrebări: 1) Este adevărat că în octombrie 2011, la momentul mutării, tu ai smuls bunurile din biroul firmei cu scopul de a distruge biroul?”; 2) Este adevărat că la momentul mutării bunurilor tu ai găsit o sumă mare în euro pe care ţi-ai însuşit-o? 3) Este adevărat că tu ai primit de la P.L.o sumă de bani cu scopul de a nu spune nimic despre valuta găsită în biroul firmei cu ocazia mutării?, răspunzând în totalitate: „nu” iar prin rapoartele de constatare tehnico ştiinţifică asupra comportamentului simulat, nr. 195.583/18.06.2013, 195.590/18.06.2013, ¡95.587/18.06.2013, 195.591/18.06.2013, 195.589/18.06.2013, 195.586/18.06.2013, 195.585/18.06.2013, 195.584/18.06.2013 s-a reţinut că răspunsurile nu au produs modificări specifice comportamentului simulat.

Toţi foştii angajaţi la SC Premium Sport Mania SRL au declarat că înainte de plecare numitului V.M. în Israel au fost anunţaţi că pe perioada cât va lipsi vor fi supravegheaţi de P.L.E. care va veni de la Bucureşti.

De asemenea, toţi martorii cunoşteau că „patronul societăţii”, proprietarul „mobilierului” este P.L.E. şi proprietarul clădirii V.M. şi că în fapt V.M. administra afacerea, întrucât P.L.E. venea „o dată pe lună” la Piteşti.

S-a mai motivat că în toate declaraţiile, atât ale martorilor cât şi ale făptuitorilor, se vorbeşte despre demontarea bunurilor şi nu despre distrugerea, smulgerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuintare a bunurilor.

S-a motivat că în drept întreaga acţiune de luare a bunurilor a fost iniţiată, coordonată, dispusă de către P.L.E., ceilalţi făptuitori neavând interes în cauză, asupra bunurilor, considerând că acestea aparţin numitului P.L.E.. Acesta a avut convingerea că bunurile pe care le-a luat îi aparţin, întrucât le-a plătit, aparţineau SC Premium Sport Mania S.R.L., la care la data de 27/28.11.2011 era asociat unic şi administrator, putând dispune de ele.

Atât martorii cât şi făptuitorii au avut reprezentarea că în afacere, N.S.C. iniţial şi ulterior V.M. au venit la asociere cu imobilul iar P.L.E. cu bunurile.

S-a concluzionat că  infracţiunea de furt a bunurilor nu poate fi pusă în sarcina făptuitorilor P.L.E., A.L.G., S.G.A, B,.A., V.I.M., M.A., A.M., A.C., I.C., F.V., F.L., F.D., N.A., A.G.I., întrucât faptei îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv latura subiectivă, sub aspectul lipsei intenţiei.

S-a precizat că în toate declaraţiile, atât ale martorilor cât şi ale făptuitorilor, se vorbeşte despre demontarea bunurilor şi nu despre distrugerea, smulgerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor iar din fotografiile efectuate la faţa locului cu ocazia cercetării la faţa locului nu rezultă degradarea, distrugerea pereţilor, tavanului sau a instalaţiei de încălzire (ţevi, branşamente, etc).

Pe cale de consecinţă, s-a motivat că infracţiunea de distrugere nu poate fi pusă în sarcina făptuitorilor P.L.E., A.L.G., S.G.A, B,.A., V.I.M., M.A., A.M., A.C., I.C., F.V., F.L., F.D., N.A., A.G.I., întrucât îi lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv latura obiectivă.

S-a mai motivat că acţiunea de deteriorare a uşii metalice, de aducere în stare de neîntrebuinţare a butucului uşii, a fost făcută în scopul de a pătrunde în încăperea biroului de la mansardă, fapt pentru care reprezintă o parte din latura obiectivă a infracţiunii de furt calificat (efracţia) şi nu comiterea infracţiunii de distrugere.

Referitor la existenta sumei de 100.000 euro în biroul de la mansardă, s-a reţinut că petentul parte vătămată V.M. nu a făcut dovada existenţei acesteia la locul indicat. Nu s-a dovedit că intimatul făptuitor P.L. a ştiut de la petentul parte vătămată V.M. de existenţa vreunei sume de bani în acel birou, pentru a exista o acţiune premeditată în acest sens. Toată activitatea desfăşurată în biroul de la mansardă, de verificare a documentelor şi luare a unora care l-a interesat s-a efectuat de către P.L.E., sub privirile numiţilor A.M. I.C., muncitori salariaţi la o altă firmă a sa, N.A., angajat al SC Premium Sport Mania S.R.L. şi S.G.A., client al clubului, situaţie în care dacă ar fi existat un plic după cum a fost descris de petentul parte vătămată V.M., atât de voluminos, ar fi fost observat de vreunul dintre cei prezenţi. Intimatul P.L.E. a fost supus în două date diferite la testul poligraf, asupra comportamentului simulat, răspunzând la mai multe întrebări privind suma de bani. De fiecare dată răspunsurile numitului P.L.E. la întrebările relevante, nu a produs modificări specifice comportamentului simulat.

S-a concluzionat că nu există probe care să stabilească existenţa vreunui plic cu suma de 100.000 euro în biroul de la mansardă.

Pe cale de consecinţă, infracţiunea de furt a sumei de 100.000 lei nu există în sarcina făptuitorilor P.L.E., A.L.G., S.G.A, B,.A., V.I.M., M.A., A.M., A.C., I.C., F.V., F.L., F.D., N.A., A.G.I.,

Începând cu orele 19,00, în seara zilei de 27.10.2011, petentul parte vătămată V.M. a avut cunoştinţă de la N.A. că intimatul făptuitor P.L.E. se află în club cu mai mulţi muncitori şi încarcă bunurile aflate în incintă pentru a le lua de acolo, fapt pentru care a avut convorbiri telefonice cu aproape toţi angajaţii clubului în tot cursul nopţii de 27/28.11.2011, pe unii trimiţându-i să verifice şi să îi comunice, ce se mai întâmplă la faţa locului. Organele de poliţie, respectiv lucrătorii Secţiei nr. 2 Poliţie Rurală Albota au fost sesizate prin S.N.U.A.U. 112, în data de 28.11.2011, orele 15,00 de către N.O.R.

Analizând soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti prin prisma probatoriului administrat de către organele de cercetare penală în faza de urmărire penală, instanţa constată legalitatea şi temeinicia rezoluţiei supuse controlului judecătoresc.

Petenţii nu neagă existenţa relaţiilor de natură comercială dar varianta prezentată de aceştia raportată la întregul material probator conduce la existenţa unor dubii, care potrivit principiului ,,in dubio in reo” profită celor incriminaţi.

Astfel deşi petentul V.M. susţine că anterior plecării sale în Israel a încheiat cu intimatul P.L.E. un proces verbal de predare primire a clădirii, stării fizice a acesteia şi a bunurilor existente în clădire ca fiind propietatea sa şi de comun acord au convenit că intimatul predă cheile şi nu va mai intra în clădire decât cu acordul petentului şi în prezenţa sa, angajaţii societăţii au fost informaţi chiar de către petentul V.M. că în perioada lipsei sale din ţară, intimatul P.L.E. va fi cel care îi va supraveghea. Evident că pentru a asigura supravegherea angajaţilor, intimatul trebuia să se deplaseze la sediul societăţii şi să pătrundă în clădire.

Mai mult era de notorietate, în rândul angajaţilor, că intimatul P.L.E. este cel care a realizat întreaga investiţie iar petentul V.M. doar i-a pus la dispoziţie clădirea.

Edificatoare sunt şi e-mail-urile dintre intimatul P.L.E. şi fostul ginere al petetului V.M.. Din cuprinsul acestora rezultă că banii necesarii achiziţionării diverselor bunuri pentru demararea afacerii, plata facturilor pentru utilităţi, salariile angajaţilor precum şi pentru realizarea diverselor lucrării de finalizare a amenajării clădirii au provenit de la intimatul P.L.E.. Rezultă că locaţia pusă la dispoziţie de petentul V.M. era parţial amenajată lipsind inclusiv centralele deşi petentul a susţinut contrariul.

Apărătorul petentului a invocat dispoziţiile art. 208 al.2 C.p. de la 1968 însă se omite a se observa că organele de cercetare penală în mod corect au apreciat că lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii, respectiv latura subiectivă dat fiind că intimatul P.L.E. nu săvârşit fapta cu forma de vinovăţie cerută de lege respectiv cu intenţie. Aşadar nu s-a susţinut lipsa laturii obiective, sens în care inclusiv sub aspectul faptei prev. de art. 208 al.2 C.p. de la 1968 subiectul activ trebuie să acţioneze cu intenţie. Cu atât mai mult toţi ceilalţi intimaţii nu au săvârşit faptele cu intenţie dat fiind că toţii cunoşteau că bunurile îi aparţin intimatului P.L.E..

 De asemenea există un dubiu major în ceea de priveşte existenţa sumei de 100.000 euro ce se susţine că ar fi fost sustrasă. Dincolo de faptul că este nefiresc să fi păstrat o sumă atât de mare într-un imobil în care aveau acces diverse persoane, este cu atât mai improbabil să părăseşti ţară înainte a lua toate demersurile necesare pentru  a nu exista riscul unei eventuale sustrageri a banilor. Mai mult din materialul probator administrat în cauză nu a rezultat că s-ar fi sustrat un plic cu bani din garsonieră aşa cum susţine petentul.

 Totodată este evidentă reau credinţă a petentului care nu i-a permis intimatului P.L.E. să participe la identificarea eventualelor distrugeri şi să-şi expună punctul de vedere. Deşi la faţa locului erau prezente organele de cercetare penală şi specialiştii desemnaţi, urmare cererii formulate chiar de petent, acesta nu i-a permis intimatul P.L.E. să pătrundă în imobil. În aceste condiţii, sigur că, constatările tehnico ştiinţifice efectuate în vederea evaluării unui eventual prejudiciu nu pot produce consecinţe juridice.

Mai mult, deşi nu reprezintă un mijloc de probă reglementat de lege, se observă că intimatul P.L.E. a fost de acord să fie testat cu aparatul poligraf iar răspunsul la întrebările formulate nu au produs modificări specifice comportamentului simulat.

Sigur că maniera în care intimatul P.L.E. a înţeles să-şi recupereze bunurile, în lipsa petentului V.M., este cel puţin regretabilă dar nu îmbracă formă penală.

Litigiul dintre părţi este de natură civilă, respectiv comercială.

Prin prisma acestor considerente, constatând că plângerea este nefondată în baza art. 2781 al. 8 litera a C.p.p. de la 1968  instanta o va respinge, menţinând rezoluţia din  data de 14.10.2013 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 7470/P/2011

În temeiul art. 275 al. 2 C.p.p. petenţii vor fi obligaţi să plătească cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză.

În baza art. 276 C.p.p. va fi respinsă cererea formulată de petenţi prin avocat de acordare a cheltuielilor judiciare efectuate, constând în onorariul pentru avocat.

Intimatul P.L.E., prin avocat, a solicitat obligarea petenţilor la plata cheltuielilor judiciare făcute constând în onorariul pentru avocat depunând la dosar factură şi chitanţa privind onorariul în cuantum de 4.500 lei şi un bon fiscal în valoare de 329,03 contravaloare combustibil.

Dată fiind distanţa dintre Bucureşti şi Piteşti şi media de 7,5 % de consum carburant rezultă că valoarea sumei reprezentând contravaloare transport este nejustificată în totalitate.

De asemenea, date fiind dispoziţiile art. 276 al. 6 C.p.p. precum si dispoziţiile art. 451 al.2 C.p.c instanţa constată că onorariul avocat este vădit disproporţionat în raport de complexitatea cauzei, sens în care îl va reduce la 1.500 lei onorariul avocat.

Pe cale de consecinţă în baza art. 276 C.p.p. va admite în parte cererea formulată de intimatul P.L.E. prin avocat, obligând petenţii să-i achite doar o parte din cheltuielile pretinse restul nejustificându-se.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p. de la 1968 respinge plângerea formulată de petenţii V.M. şi Voicu Oana, în calitate de reprezentant legal a Sc Creative Ideas SRL, împotriva rezoluţiei din data de 14.10.2013 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 7470/P/2011 privind pe intimaţii P.L.E. , A.L.G., S.G.A, B,.A., V.I.M., M.A., A.M., A.C., I.C., F.V., F.L., F.D., N.A., A.G.I.,ca nefondată.

Menţine rezoluţia din data de 14.10.2013 dispusă în dosarul nr. 7470/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

În baza art. 275 al. 2 C.p.p. obligă pe petenţi să achite câte suma de 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.

În baza art. 276 C.p.p. respinge cererea formulată de petenţi prin avocat de acordare a cheltuielilor judiciare efectuate.

În baza art. 276 C.p.p. admite în parte cererea formulată de intimatul P.L.E. prin avocat şi obligă pe petenţi să-i achite câte 810 lei reprezentând cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică de la 09 Decembrie 2014.

Preşedinte,

G.A.

Grefier,

E.S.