Infracţiuni la regimul silvic (Legea nr.46/2008).

Hotărâre 96 din 03.07.2014


Deliberând asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă nr. 554/P/2013, înaintat la această instanţă şi înregistrat la data de 31.07.2014 sub nr. 73/181/2014, s-a dispus  punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei N-R Z pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din Fondul Forestier Naţional, faptă prevăzută de disp. art. 31 alin. 2 Cp raportat la art. 108 alin. 1 lit. d, alin.2 lit.a din Legea nr. 46/2008.

Se susţine în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă că în toamna anului 2012, învinuita N-R Z a determinat cu intenţie pe numitul H G să taie, fără a fi marcaţi de către organele silvice, din pădurea ce îi aparţine, situată în punctul „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu , judeţul Mehedinţi, 18 arbori de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 10760, 41 lei-de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, respectiv 126,59 ori (preţului unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei fiind de 85 lei).

Cu privire la săvârşirea faptei, la data de 24.10.2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, a fost sesizat prin plângerea numitului V V, cu domiciliul în, despre faptul că angajaţii ai SC SRL cu sediul în, au tăiat cu nerespectarea regimului silvic mai mulţi arbori din suprafaţa de teren pădure situată în punctul numit „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, deţinută de către învinuita N-R Z.

În urma plângerii numitului V V, în data de 18.11.2013, s-a procedat la efectuarea unei cercetări la faţa locului, în prezenţa inginerului silvic din cadrul ITRS Vâlcea-Ştefănescu Constantin, agentului agricol din cadrul Primăriei comunei Ponoarele- B N, deţinătorului V V şi învinuitei N-R Z. Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-a procedat la identificare a terenului pădure în cauză, constatându-se că acesta este delimitat vizibil prin semne de hotar faţă de celelalte proprietăţi vecine, iar în interiorul acestuia s-au identificat un număr de 18 cioate de arbori care nu prezentau amprenta ciocanului silvic de marcat, materialul lemnos fiind ridicat aproape în totalitate, pe teren mai găsindu-se doar resturi de exploatare (crengi provenite din coronamentul arborilor).

Fiind audiată, învinuita N-R Z a declarat că, în toamna anului 2012, fără a se mai putea preciza exact data, a determinat cu intenţie un angajat al SC SRL să taie cu nerespectarea regimului silvic 18 arbori, ale căror cioate au fost găsite la faţa locului, din pădurea pe care o deţine în punctul „ În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, judeţul Mehedinţi. Acesta a mai arătat că materialul lemnos l-a vândut numitului A C cu suma de 2500 lei fără a întocmi un document în acest sens. Învinuita a mai declarat că nu realizează nici un venit, iar soţul său este pensionat medical, fiind paralizat, motiv pentru care a luat decizia să vândă material lemnos din suprafaţa de pădure pe care o deţine, situată în punctul „În Dos- Hoagă întrucât avea mare nevoie de bani pentru îngrijirea soţului său. Declaraţia învinuitului coroborându-se cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşă cu fotografii judiciare, executată la data  de 05.06.2013, cu ocazia cercetării la faţa locului, declaraţiile martorilor A C, B M şi H G.

Prin coroborarea declaraţiilor martorilor A C, B M şi H G s-a stabilit faptul că cei 18 arbori au fost tăiaţi de martorul H G la indicaţiile învinuitei N-R Z, iar materialul lemnos a fost tras cu taful de către martorul B M până la un loc unde exista posibilitatea să fie încărcaţi în camion, la o distanţă de cca.2 km de terenul pădure al învinuitei N-R Z.

Din adresa nr.10693/27.11.2013 cu privire la valoarea prejudiciului şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei şi fişa de calcul a pagubei provenite din tăierea ilegală de arbori aferentă, emise de ITRSV RM.VÂLCEA, rezultă că materialul lemnos tăiat avea un volum de 56.429 m.c., valoarea prejudiciului tăiat  cauzat prin tăierea celor 18 arbori este de 10760,41 lei, iar preţul mediu al unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei este de 85 lei, astfel că paguba produsă de învinuit este de peste 50 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.

Din anexa la titlu de proprietate rezultă că suprafaţa de pădure de unde au fost tăiaţi arborii face parte din fondul forestier naţional, fiind situată în tarlaua 51, parcela 23/3.

Situaţia de fapt se susţine cu următoarele mijloace de probă: declaraţiile învinuitei N-R Z, proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto, adresa nr.10693/27.11.2013 a ITRSV RM.VÂLCEA, declaraţiile martorului B N, declaraţiile martorului A C, declaraţiile martorului B M, declaraţiile martorului H G, cazier judiciar, proces-verbal de consemnare a efectuării actelor premergătoare, alte înscrisuri..

În drept, fapta învinuitei N-R Z, constând în aceea că, în toamna anului 2012, a determinat cu intenţie pe numitul H G să taie, fără a fi marcaţi de către organele silvice, din pădurea ce îi aparţine, situată în punctul „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, jud. Mehedinţi, 18 arbori de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 10760,41 lei- de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, respectiv de 126,59 ori, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, proprietate privată, faptă prev. şi pedepsită de art.31 alin.2 c.p. rap. la art.108 alin.1 lit.d , alin.2 lit.a din Legea nr.46/2008.

La termenul de judecată din data de 20.02.2014, în baza disp. art. 6 alin. 2 din Legea nr. 255/2013 instanţa a dispus trimiterea cauzei judecătorului de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit disp. art. 342 – 348 Cpp. S-a comunicat rechizitoriul  conform art. 344 alin. 2 Cpp către inculpată stabilindu-se un termen de 20 de zile de la primirea comunicării pentru formularea, în scris, de cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către  organele de urmărire penală, acest termen fiind împlinit fără ca inculpata să invoce neregularităţi ale actelor efectuate în cursul urmăririi penale.

La termenul de judecată din data de 03.04.2014, în baza disp. art. 346 alin. (2) C. proc. pen. instanţa a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 554/P/2013 din data de 31.01.2014 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, privind pe inculpata N-R Z, fiind respectate dispoziţiile art. 328 C. proc. pen., a administrării probelor, precum şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

În instanţă, a fost audiată inculpata N-R Z, declaraţia acesteia fiind  consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Din probatoriului administrat, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt ca cea reţinută în actul de sesizare, constatând că în toamna anului 2012, inculpata N-R Z a determinat cu intenţie pe numitul H G să taie, fără a fi marcaţi de către organele silvice, din pădurea ce îi aparţine, situată în punctul „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu , judeţul Mehedinţi, 18 arbori de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 10760, 41 lei-de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, respectiv 126,59 0ri (preţului unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei fiind de 85 lei).

Cu privire la săvârşirea faptei, la data de 24.10.2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, a fost sesizat prin plângerea numitului V V, cu domiciliul în, despre faptul că angajaţii ai SC SRL cu sediul în, au tăiat cu nerespectarea regimului silvic mai mulţi arbori din suprafaţa de teren pădure situată în punctul numit „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, deţinută de către învinuita N-R Z.

În urma plângerii numitului V V, în data de 18.11.2013, s-a procedat la efectuarea unei cercetări la faţa locului, în prezenţa inginerului silvic din cadrul ITRS Vâlcea-Ştefănescu Constantin, agentului agricol din cadrul primăriei comunei Ponoarele-B N, deţinătorului V V şi inculpatei N-R Z. Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-a procedat la identificare a terenului pădure în cauză, constatându-se că acesta este delimitat vizibil prin semne de hotar faţă de celelalte proprietăţi vecine, iar în interiorul acestuia s-au identificat un număr de 18 cioate de arbori care nu prezentau amprenta ciocanului silvic de marcat, materialul lemnos fiind ridicat aproape în totalitate, pe teren mai găsindu-se doar resturi de exploatare (crengi provenite din coronamentul arborilor).

Fiind audiată, iculpata N-R Z a declarat că, în toamna anului 2012, fără a se mai putea preciza exact data, a determinat cu intenţie un angajat al SC SRL să taie cu nerespectarea regimului silvic 18 arbori, ale căror cioate au fost găsite la faţa locului, din pădurea pe care o deţine în punctul „ În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, judeţul Mehedinţi. Acesta a mai arătat că materialul lemnos l-a vândut numitului A C cu suma de 2500 lei fără a întocmi un document în acest sens. Inculpata a mai declarat că nu realizează nici un venit, iar soţul său este pensionat medical, fiind paralizat, motiv pentru care a luat decizia să vândă material lemnos din suprafaţa de pădure pe care o deţine, situată în punctul „În Dos- Hoagă întrucât avea mare nevoie de bani pentru îngrijirea soţului său. Declaraţia inculpatei coroborându-se cu procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşă cu fotografii judiciare, executată la data de 05.06.2013, cu ocazia cercetării la faţa locului, declaraţiile martorilor A C, B M şi H G.

Prin coroborarea declaraţiilor martorilor A C, B M şi H G s-a stabilit faptul că cei 18 arbori au fost tăiaţi de martorul H G la indicaţiile inculpatei N-R Z, iar materialul lemnos a fost tras cu taful de către martorul B M până la un loc unde exista posibilitatea să fie încărcaţi în camion, la o distanţă de cca.2 km de terenul pădure al inculpatei N-R Z.

Din adresa nr.10693/27.11.2013 cu privire la valoarea prejudiciului şi preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei şi fişa de calcul a pagubei provenite din tăierea ilegală de arbori aferentă, emise de ITRSV RM.VÂLCEA, rezultă că materialul lemnos tăiat avea un volum de 56.429 m.c., valoarea prejudiciului tăiat  cauzat prin tăierea celor 18 arbori este de 10760,41 lei, iar preţul mediu al unui m.c. de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei este de 85 lei, astfel că paguba produsă de învinuit este de peste 50 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei.

Din anexa la titlu de proprietate rezultă că suprafaţa de pădure de unde au fost tăiaţi arborii face parte din fondul forestier naţional, fiind situată în tarlaua 51, parcela 23/3.

Instanţa reţine, totodată, că la termenul din data de 08.05.2014 inculpata N-R Z a susţinut că înţelege să invoce în favoarea sa disp. art. 375 Cpp, solicitând ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în totalitate, arătând că nu solicită în apărare administrarea altor probe.

Prin încheierea de şedinţă din data de  08.05.2014, instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimisă în judecată inculpata, respectiv art. 31 alin. 2 Cod penal raportat la art. 108 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. a din Legea nr. 46/2008, în art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 108 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008.

Reţinând această stare de fapt, în drept, fapta inculpatei N-R Z constând în aceea că, în toamna anului 2012, a determinat cu intenţie pe numitul H G să taie, fără a fi marcaţi de către organele silvice, din pădurea ce îi aparţine, situată în punctul „În Dos-Hoagă” din extravilanul comunei Ponoarele, sat Ludu, jud. Mehedinţi, 18 arbori de esenţă fag, creând un prejudiciu în valoare de 10760,41 lei- de cel puţin 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data constatării faptei, respectiv de 126,59 ori, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de participaţie improprie la tăierea fără drept de arbori din fondul forestier naţional, proprietate privată, faptă prev. şi pedepsită de în art. 52 alin. 3 Cod penal raportat la art. 108 alin. 1 lit. d din Legea nr. 46/2008, iar vinovăţia acesteia, sub forma intenţiei directe, fiind dovedită, instanţa va proceda la condamnarea inculpatei N-R Z.

Potrivit disp. art. 5, alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal „În cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.

La individualizarea cuantumului pedepsei ce urmează a fi aplicată în limitele reduse, potrivit art. 375 Cpp, instanţa va avea în vedere pericolul social concret al faptei săvârşite determinat atât de modul de producere cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate.

De aceea, având în vedere aceste aspecte, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 31 alin.(2) C.pen. raportat la art.108 alin.(1) lit. d), alin.2 lit.a din Legea 46/2008, este de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de legea penală, respectiv prevenţia şi reeducarea inculpatei, precum şi funcţia de exemplaritate a pedepsei.

Instanţa va constatata că infracţiunea dedusă judecăţii este concurentă cu cea pentru care a fost condamnată prin sentinţa penală nr. 115/07.11.2013 a Judecătoriei Baia de Aramă.

În baza art.15 alin.2 din Legea nr.187/2012 coroborat cu art. 85 cod penal de la 1969  instanţa va anula suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată inculpatei prin sentinţa penală nr. 115/07.11.2013 a Judecătoriei Baia de Aramă.

În baza art. 38 alin.1-art.39 alin.1 lit.b C.p  va constata concurente infracţiunile săvârşite, va contopi pedepsele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare pe care o sporeşte cu 4 luni, urmând ca inculpata să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Baia de Aramă pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga inculpata la plata sumei de 410 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu care se va suporta din fondurile Ministerului de Justiţie.