Funcţionar public pensionat. Sume încasate necuvenit. Incidenţa Legii nr. 84/2012

Decizie 8311 din 10.11.2013


Funcţionar public pensionat. Sume încasate necuvenit. Incidenţa Legii nr. 84/2012

-Legea nr. 554/2004: art. 1 alin. (1)

-Legea nr. 84/2012: art. 2

Nu pot fi recuperate prin instanţă sumele încasate necuvenit prevăzute de art. 2 din Legea nr. 84/2012, după intrarea în vigoare a acestei legi.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal,

Decizia civilă nr. 8311 din 10 septembrie 2013, R.O.

Prin sentinţa civilă nr. 980 din 12 septembrie 2012 pronunţată în dosar nr.1052/115/2012 al Tribunalului Caraş-Severin a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul Consiliul Local Reşiţa – Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe”, în contradictoriu cu pârâta P.I.

Prin decizia civilă nr. 8311 din 10 septembrie 2013 pronunţată în dosarul nr. 1052/115/2012 al Curţii de Apel Timişoara s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul Consiliul Local Reşiţa – Serviciul Public „Direcţia Impozite şi Taxe”, cu motivarea că potrivit art. 2 din Legea nr. 84/2012, se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condiţiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii.

Sumele recuperate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevăzute la alin. (1), nu se restituie.

Din interpretarea acestor dispoziţii legale rezultă că se exonerează de la plată sumele stabilite în condiţiile art. 1 din Legea nr. 84/2012, consemnate în decizii de impunere emise de angajatori şi care nu au fost recuperate până la data intrării în vigoare a acestei legi, iar sumele deja recuperate nu se restituie.

Deci, beneficiază de exonerare de la restituirea unor drepturi salariale încasate necuvenit, potrivit constatărilor Curţii de Conturi, personalul bugetar pe seama cărora s-au emis decizii de impunere şi care nu au fost executate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 84/2012, respectiv 15.06.2012, ceea ce  înseamnă că nu pot fi introduse nici acţiuni în justiţie, pentru recuperarea acestor sume potrivit Codului muncii de la personalul contractual sau de la funcţionarii publici care şi-au pierdut acest statut, urmare pensionării sau altor cauze, datorită intrării în vigoare a acestei legi.

Cum sentinţa s-a pronunţat cu respectarea legii, recursul reclamantului, care susţine că art. 2 din Legea nr. 84/2012 vizează doar înlăturarea executării silite care ar putea începe împotriva personalului beneficiar al unor drepturi salariale necuvenite şi nu faza de obţinere a unui titlu executoriu care să constate existenţa debitului, este contrară legii, acesta a fost respins ca nefondat conform art. 312 alin. (1) Cod procedură civilă.