Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 06.06.2022

Obligatia de a face

Decizie - 08.03.2022

Recurs. Pretenţii izvorâte din tacita relocațiune. Îndeplinirea condiţiilor tacitei relocațiuni în situaţia imobilelor-teren curţi aferente imobilelor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995. Afectațiunea specială

Decizie - 26.01.2022

Aplicarea art.15 din Legea nr.165/2013

Sentinţă civilă - 18.11.2021

Contestatie Legea nr.165/2019 – imobil preluat abuziv de stat

Hotărâre - 26.10.2021

Recurs. Litigii cu profesioniști. Pretenții. Acțiune în restituirea plății nedatorate respinsă ca prescrisă

Hotărâre - 15.06.2021

Recurs. Procedura insolvenței. Cerere de constatare a nulității unei convenții, încheiate de debitoare cu un terț, după deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitoarei, și de repunere a părților în situația anterioară

Decizie - 05.05.2021

Contestatie. Restituire bunuri

Decizie - 28.04.2021

Cerere de restituire a taxei pe poluare. Hotărârea din 14 octombrie 2020, pronunţată de CJUE în Cauza SC Valoris SRL vs. DGRFP Craiova - AJFP Vâlcea. Efecte.

Sentinţă civilă - 11.02.2021

obligaţie de a face - insolventa

Decizie - 10.11.2020

Restituiri. Legea 10/2001. Art.24 legea 10/2001. Sarcina probei. Prezumţia relativă de proprietate.

Decizie - 03.11.2020

Restituiri. Legea 10/2001. Modalitatea de evaluare a bunului. Aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare la data emiterii deciziei de compensare prin puncte de către CNCI.

Sentinţă civilă - 29.07.2020

Noțiunea de unitate deținătoare, în sensul Legii nr. 10/2001. Condiții și efecte. Stabilirea, cu caracter definitiv, printr-o hotărâre judecătorească, anterioară apariției Legii nr. 10/2001, a calității de proprietar asupra terenului în favoarea unui terț

Hotărâre - 28.07.2020

lege 10/2001, contestare decizie

Hotărâre - 14.07.2020

Lege 10/2001 contestaţie Legea 165/2013

Sentinţă civilă - 30.06.2020

Nulitate parțială a dispoziției de restituire, raporturi de vecinătate

Hotărâre - 22.06.2020

lege nr. 10/2001

Hotărâre - 06.06.2020

obligaţie de a face

Sentinţă civilă - 04.06.2020

Potrivit disp.art.1270(1) CC, contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, iar instanţa a constatat că reclamantul a făcut dovada, cu înscrisurile depuse la dosar, că pârâții îi datorează suma cu titlu de împrumut nerestituit

Hotărâre - 06.02.2020

Legea 10/2001. Cerere privind atribuirea unui bun în compensare. Posibilitatea părţii de a combate în instanță absența unei oferte de atribuire a unor bunuri în echivalent din partea entităţii notificate. Caracterul disponibil al bunului atribuit în compe

Decizie - 16.01.2020

Calitate procesuală pasivă a Ministerului Educației Naționale în cadrul cererii de chemare în garanție, în litigiile în care reclamanții sunt angajați ai unei Universități