Art 208 c. pen

Sentinţă penală 54 din 05.12.2013


Ds. XXXXX/193/2011   Art. 208, 209 C. pen.

R O M Â N I A

Judecătoria Botoşani, judeţul Botoşani

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat prin Procuror

Sentinţa penală nr. XXXX

La ordine judecarea acţiunii penale privind pe inculpatul B. A. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 99 alin. 3 Cod penal şi inculpatul D. A. C. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul  B. A.  asistat de avocat H. M., inculpatul D. A. C. asistat de avocaţi G. A. şi G. D., părţile vătămate R. D., C. A. M. şi A. A., partea responsabilă civilmente B. L., lipsă fiind  celelalte părţi. 

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, s-au citit actele şi lucrările dosarului, s-au audiat inculpaţii şi părţile vătămate prezente, declaraţiile acestora fiind consemnate în procese-verbale ataşate la dosarul cauzei, inculpaţii solicitând ca judecarea cauzei să se facă potrivit disp. art. 3201 Cod procedură penală, apoi, văzând că nu mai sunt probe de administrat, cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul la fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de condamnare a inculpaţilor la pedeapsa închisorii cu aplicarea disp. art. 71, 64 Cod penal, făcându-se aplicarea art. 83 Cod penal pentru inculpatul D. A. C., deducându-se din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive, urmând a se constata că prejudiciul a fost reparat, inculpaţii urmând a fi obligaţi şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Părţile vătămate prezente arată că prejudiciul cauzat a fost recuperat.

Avocat G. A. pentru inculpatul D. A. C., solicită a se ţine seama de toate circumstanţele reale şi personale ce pledează în favoarea acestuia, respectiv faptul că a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei, deşi are antecedente penale, prejudiciul produs a fost reparat, ceea ce relevă un pericol social scăzut al faptelor săvârşite, motive pentru care solicită aplicarea unei pedepse orientate sub minimul special cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală.

Avocat G. D. pentru inculpatul D. A. C., solicită a se ţine seama de faptul că a săvârşit faptele sub influenţa anturajului, motive pentru care solicită reţinerea disp. art. 74, 76 Cod penal şi aplicarea unei pedepse orientate sub minimul special.

Apărătorul inculpatului B. A. solicită a se ţine seama de toate circumstanţele reale şi personale ce pledează în favoarea acestuia, faptul că a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei, este minor, prejudiciul produs a fost reparat, ceea ce relevă un pericol social scăzut al faptei săvârşite, motive pentru care solicită reţinerea circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 lit. a, b, c Cod penal şi a disp. art. 3201 Cod procedură penală şi aplicarea unei pedepse cu închisoarea sub minimul special cu aplicarea art. 110 Cod penal.

Partea responsabilă civilmente B. L. arată că inculpatul B. A. a dat dovadă de regret după săvârşirea faptelor şi se poate ocupa în continuare de supravegherea acestuia.

Inculpatul D. A. C. recunoaşte şi regretă săvârşirea faptelor, solicitând aplicarea unei pedepse cât mai mici.

Inculpatul B. A. recunoaşte şi regretă săvârşirea faptelor.

J U D E C A T A

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani înregistrat la această instanţă la data de xx.xx.xxxx, a fost trimis în judecată inculpatul B. A. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 99 alin. 3 Cod penal şi inculpatul D. A. C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal, constând în aceea că în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A., pe timp de zi, prin tăierea cu un cleşte a şufelor cu care erau asigurate, au sustras mai multe biciclete, lăsate de proprietari în diferite scări de bloc de pe raza municipiului Botoşani în dauna a 41 părţi vătămate.

Inculpaţii, legal citaţi, s-au prezentat în instanţă, recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor şi neavând de propus probe în apărare, solicitând judecarea cauzei conform disp. art. 3201 Cod procedură penală.

Cercetând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că în ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca RICH BIKE, cu seria XX XXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată P. S. C. de 39 ani, din municipiul Botoşani. La aceeaşi dată, partea vătămată a formulat plângere la organele de poliţie, solicitând efectuarea de cercetări în vederea identificării autorilor, tragerea lor la răspundere penală şi recuperarea prejudiciului de 305 RON. S-a stabilit că bicicleta a fost vândută cu 115 lei de către autorul faptei martorului H. M. din sat şi comuna Stăuceni, fiind ridicată ulterior de către organele de poliţie şi restituită părţii vătămate. Întrucât pe parcursul cercetărilor bicicleta a fost recuperată şi restituită, partea vătămată a declarat la data de xx.xx.xxxx că nu are pretenţii de natură civilă în cauză.

La începutul lunii august 2011, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS MASTRIX, cu seria XX XXXXXXXXXXX, asigurată cu lanţ, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată B. M. C., de 35 ani, cauzând un prejudiciu de 350 RON. La data de xx.xx.xxxx, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei de către inculpatul D. A. C.. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că autorii furtului au vândut bicicleta cu 50 RON martorului S. M. G. din comuna Curteşti, sat Băiceni, judeţul Botoşani, ulterior fiind ridicată de organele de poliţie şi restituită părţii vătămate. Prejudiciul de 350 RON a fost recuperat prin restituirea bicicletei, motiv pentru care partea vătămată a declarat că nu formulează pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE DOTS, cu seria XX XXXXXXXXXXX, asigurată cu şuia, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată A. A., de 25 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 570 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a formulat plângere la organele de poliţie, cu privire la furtul bicicletei, solicitând efectuarea de cercetări în vederea identificării autorilor şi recuperarea prejudiciului în sumă de 400 RON, reprezentând contravaloarea bunului sustrasă. Pe parcursul cercetărilor efectuate, s-a constatat că inculpatul D. A. C. a vândut bicicleta martorului B. S. din municipiul Botoşani care deţine o casă şi în satul Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani unde se şi afla la momentul cumpărării bunului. Bicicleta a fost ridicată pe bază de dovadă şi predată părţii vătămate care nu mai are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS SPORT, cu seria XX XXXXXXXXXXX, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată N. F., de 26 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 400 RON. La aceeaşi dată partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul comis de autori necunoscuţi. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că bicicleta în cauză a fost vândută de inculpatul minor B. A. martorului S. D. din satul Stăuceni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani care a fost ridicată de organele de poliţie şi restituită părţii vătămate, sens în care au fost întocmite dovezi de ridicare - predare. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată a declarat că nu are pretenţii civile în procesul penal.

În luna august 2011, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca MTB TURNADO, cu seria XX XXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată G. C., de 49 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 250 RON. La data de xx.xx.xxxx organele de poliţie s-au sesizat din oficiu faţă de cei doi inculpaţi cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă prev. şi ped. de art. 208, alin. 1, art. 209, alin. 1, lit. a, e şi i Cod penal. Bicicleta sustrasă a fost recuperată de organele de poliţie de la martorul A. F. din comuna Roma, judeţul Botoşani care a cumpărat-o cu suma de 130 RON şi ulterior a fost predată pe bază de dovadă părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în procesul penal.

În luna august 2011, inculpaţii D. A. C.  şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE IMPULSE, cu seria XX XXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată A. C., de 45 ani, din municipiul Botoşani,cauzând un prejudiciu de 680 RON. La data de xx.xx.xxxx lucrătorii de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta părţii vătămate din scara blocului în care acesta locuieşte. S-a constatat astfel că, după ce a sustras bunul, inculpatul D. A. C. 1-a vândut martorului A. D. din sat şi comuna Roma de unde bicicleta a fost ridicată şi predată ulterior părţii vătămate. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată a declarat că nu are pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicletele mărcile DHS ROYAL şi DHS MATRIX, neasigurate, aflate în scara blocului în care locuiesc părţile vătămate B. D. P., de 25 ani, cauzând un prejudiciu de 170 RON şi H. M., de 16 ani, ambii din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 300 RON. La data de xx.xx.xxxxorganele de poliţie s-au sesizat din oficiu faţă de inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. Pe parcursul cercetărilor, bicicleta marca DHS MATRIX a fost recuperată de la martorul A. F. din comuna Roma, judeţul Botoşani cu suma de 100 RON şi restituită părţii vătămate H. M. care a declarat că nu formulează pretenţii civile în procesul penal. Deşi nu a recuperat bicicleta , partea vătămată B. D. P. a declarat că nu are pretenţii civile împotriva celor doi inculpaţi.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca Mc Kenzie cu seria 020313050, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată AI. G., de 17 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 600 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a formulat plângere la organele de poliţie, solicitând identificarea autorilor furtului şi recuperarea prejudiciului creat. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că inculpaţii au vândut bicicleta martorului O. P. din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăşti de la care a fost ridicată pe bază de dovadă. Ulterior a fost restituită părţii vătămate AI. G., care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS BLAZE cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată in scara blocului în care locuieşte partea vătămată P. F., de 36 ani din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 320 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat fapta la organele de poliţie. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că inculpaţii au vândut bicicleta în cauză martorului V. M. din sat şi comuna Stânceşti, judeţul Botoşani, care a predat bicicleta lucrătorilor de poliţie după ce i s-a adus la cunoştinţă că provine din furt. Întrucât partea vătămată P. F. şi-a recuperat prejudiciul a declarat că nu se constituie parte civilă în procesul penal.

În intervalul XX - xx.xx.xxxx, data comiterii faptei nu s-a putut stabili cu exactitate, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca DHS INSTINCT cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată S. V., de 45 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 300 RON. La data de xx.xx.xxxx, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei de către inculpatul D. A. C.. Pe parcursul cercetărilor efectuate, s-a stabilit că inculpatul a vândut bicicleta în cauză martorului R. I. din comuna Mihai Eminescu, sat Cucorăni, care a predat-o organelor de poliţie aflând că a fost sustrasă. Întrucât prejudiciul în cuantum de 300 lei a fost recuperat integral prin restituirea bicicletei sustrase, partea vătămată S. V. a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată F. E. T., cauzând un prejudiciu de 250 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată F. E. T., de 21 ani, din municipiul Botoşani a sesizat organele de poliţie cu privire la săvârşirea faptei. Pe parcursul cercetărilor, inculpaţii au achitat parţial contravaloarea bicicletei sustrase, respectiv suma de 130 RON, care a fost predată tatălui părţii vătămate, F. N., care a declarat că fiica sa este studentă iar în prezent se află în municipiul Iaşi, însă în condiţiile achitării parţiale a prejudiciului, nu mai formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca MTB IMPACT cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată B. M. F., de 39 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 300 RON. La data de xx.xx.xxxx lucrătorii de poliţie s-au sesizat din oficiu faţă de inculpatul D. A. C. cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208, alin. 1, art. 209, alin. 1, lit. a, e şi i Cod penal, din cercetările efectuate, rezultând că a comis fapta împreună cu inculpatul B. A.. Pe parcursul cercetărilor, inculpaţii au declarat că au vândut bicicleta în cauză unei persoane din comuna Mihai Eminescu, sat Ipoteşti, identificată ulterior ca fiind martorul M. C. ce a predat bicicleta lucrătorilor de poliţie în vederea continuării cercetărilor. Partea vătămată B. M. F. a recuperat bicicleta ce i-a fost sustrasă, astfel încât a declarat că nu mai are pretenţii de natură civilă în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca RICH ALPINA, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată Irimia Liviu - Marcel de 37 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 275 RON. Iniţial fapta a fost reclamată de fiica părţii vătămate, I.A. I. la data de xx.xx.xxxx. Pe parcursul cercetărilor s-a constatat că bicicleta în cauză a fost vândută de inculpat martorului N. P. din municipiul Botoşani care a predat-o organelor de poliţie pe bază de dovadă. Întrucât prejudiciul a fost recuperat în totalitate prin restituirea bunului sustras, partea vătămată a declarat că nu formulează pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca DHS BIC KREATIV cu seria XX XXXXXXXXXXXX, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată D. I., de 35 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 420 RON. La data de xx.xx.xxxx organele de poliţie s-au sesizat din oficiu faţă de autorul faptei. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că inculpatul a vândut bicicleta în cauză cu 50 RON martorului P. G. din municipiul Botoşani, care a predat-o pe bază de dovadă organelor de poliţie. Întrucât şi-a recuperat integral prejudiciul, partea vătămată a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca ROKET TAIFUN cu seria XX XXXXXXXXXXXX, aflată într-o scară de bloc de pe raza mun. Botoşani, dar partea vătămată nu a fost identificată până în prezent, pe rolul Politiei municipiului Botoşani neexistând nici o plângere a vreunei persoane cu privire la furtul bicicletei cu caracteristicile susmenţionate. La data de xx.xx.xxxx organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei de către inculpatul D. A. C.. S-a stabilit astfel că inculpatul a vândut bicicleta martorului H. V. M. din municipiul Botoşani cu suma de 100 lei care a predat-o organelor de poliţie pentru continuarea cercetărilor. Întrucât până în prezent bicicleta nu a fost revendicată, iar partea vătămată n-a fost identificată, bicicleta recuperată urmează a se păstra în custodia Poliţiei municipiului Botoşani.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B.

A. au sustras bicicleta marca DHS JUMPER, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată A. S., de 37 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 450 RON. La data de xx.xx.xxxxorganele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei de către inculpatul B. A.. Pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că cei doi inculpaţi au sustras bicicleta cu caracteristicile susmenţionate şi au vândut-o cu 30 RON martorului T. C. din satul Stînceşti, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani. Bicicleta a fost ridicată de lucrătorii de poliţie şi predată pe bază de dovadă părţii vătămate care a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată C. C., de 47 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 350 RON. La data de xx.xx.xxxx organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei. Potrivit declaraţiilor celor doi inculpaţi, au vândut bicicleta sustrasă unei persoane din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăşti - Vale cu suma de 50 lei, persoană ce a fost identificată ulterior ca fiind A. C. G. care a predat-o pe bază de dovadă organelor de poliţie. În condiţiile recuperării integrale a prejudiciului, partea vătămată C. C. a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras două biciclete mărcile RICH BIKE cu seria XX XXXXXXXXXXXXşi DHS cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurate cu şufă, aflate in scara blocului în care locuiesc părţile vătămate D. V., de 51 ani şi H. C. B., de 21 ani, ambii din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu total de 830 RON. Pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că autorii furturilor au vândut bicicleta marca Rich Bike martorului A. M. din comuna /sat Roma, judeţul Botoşani cu suma de 150 lei, bicicletă care a fost ridicată pe bază de dovadă şi predată părţii vătămate D. V. care a declarat că nu mai are pretenţii civile în cauză. Cu privire la bicicleta marca XX XXXXXXXXXXXX, s-a stabilit că autorii faptei au vândut-o martorului A. E. din sat/comuna Roma, judeţul Botoşani, împreună cu alte patru biciclete, primind în schimbul lor suma totală de 650 lei. Cele 5 biciclete au fost ridicate de organele de poliţie şi predate părţilor vătămate pe bază de dovezi. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată H. C. B. a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE MONTANA 620 cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată H. E., de 34 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 550 RON. La data de xx.xx.xxxx, partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul bicicletei sale de către autori necunoscuţi, solicitând efectuarea de cercetări în vederea identificării lor şi a recuperării prejudiciului creat. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că bicicleta în cauză a fost vândută de inculpaţi martorului B. P. din sat şi comuna Roma, care a restituit bicicleta după ce lucrătorii de poliţie i-au adus la cunoştinţă că provine din furt. De altfel, martorul B. P. a restituit un număr de 3 biciclete pe care le-a cumpărat de la inculpaţi în cursul lunii septembrie 2011. Întrucât a recuperat prejudiciul prin restituirea bicicletei, partea vătămată a declarat că nu are pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE MONTAIN cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată C. C., de 40 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 510 RON. La data de xx.xx.xxxx, partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul bicicletei cu caracteristicile expuse mai sus. După identificarea autorilor furtului, în persoana inculpaţilor D. A. C. şi B. A., s-a stabilit că în cursul lunii august, inculpaţii au vândut bicicleta martorului CO. C. din municipiul Botoşani, cu suma de 220 RON. Bicicleta a fost ridicată pe bază de dovadă şi predată părţii vătămate C. C., care a declarat că nu mai are pretenţii civile în cauză.

În ziua de 04.09.2011, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE TORENT, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată S. R. S., de 17 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 450 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a formulat plângere penală la organele de poliţie. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că bicicleta sustrasă de cei doi inculpaţi a fost vândută martorului I. N. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani cu suma de 170 RON. Bicicleta a fost ridicată pe bază de dovadă şi predată ulterior părţii vătămate, S. R. S. care a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de 04.09.2011, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca B1C 2044 VELROS, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată I. M., de 35 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 400 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a formulat plângere penală la organele de poliţie, solicitând efectuarea de cercetări şi identificarea autorilor, tragerea lor la răspundere penală şi recuperarea prejudiciului creat. Pe parcursul cercetărilor, autorul faptei a declarat că a vândut bicicleta unei persoane din sat/comuna Roma, judeţul Botoşani, persoană identificată ulterior ca fiind I. R. ce a cumpărat-o cu suma de 70 RON, iar ulterior a predat-o organelor de poliţie pe bază de dovadă. în condiţiile restituirii bicicletei, partea vătămată I. M. a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE FORMULA, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată C. D., de 53 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 400 RON. Pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că inculpaţii au vândut bicicleta în cauză martorului B. L. I. din comuna Mihai Eminescu, sat Cerviceşti, judeţul Botoşani, de la care lucrătorii de poliţie au ridicat-o pe bază de dovadă. În condiţiile recuperării prejudiciului prin restituirea bicicletei, partea vătămată a declarat că nu mai are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS CLIMBER, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată B. F., de 41 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 430 RON. Partea vătămată a sesizat organele de poliţie la data de xx.xx.xxxx. Pe parcursul cercetărilor, s-a constatat că autorii furtului au vândut bicicleta în cursul lunii septembrie 2011 martorului D. D. din comuna Mihai Eminescu, sat Ipoteşti, cu suma de 50 RON, bicicletă pe care lucrătorii de poliţie au ridicat-o şi ulterior au predat-o părţii vătămate. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată B. F. a declarat că nu mai are pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca YAZOO, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată A. A., de 36 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 900 RON. Prin proces - verbal, la data de xx.xx.xxxx organele de poliţie au consemnat plângerea părţii vătămate cu privire la furtul de bicicletă, comis de autori necunoscuţi în ziua de xx.xx.xxxx. Pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că autorii furtului au vândut bicicleta în cauză martorului C. F. din comuna Stăuceni, sat Victoria, judeţul Botoşani cu suma de 80 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii de natură civilă în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca DHS CLIMBER, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată P. P. de 49 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 600 RON. La aceeaşi dată partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la comiterea furtului. Cu ocazia cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că inculpaţii au vândut bicicleta martorului A. C. din sat şi comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani pentru suma de 75 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată părţii vătămate care a declarat că nu formulează pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca DHS CLIMBER, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată B. M., de 45 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 450 RON. Prin proces - verbal, lucrătorii de poliţie au consemnat la data de xx.xx.xxxx plângerea părţii vătămate cu privire la furtul comis. Pe parcursul cercetărilor, a fost identificat martorul T. C. din comuna Răchiţi, sat Cişmea, judeţul Botoşani care a cumpărat de la inculpatul D. A. C. bicicleta în cauză cu suma de 80 RON. Lucrătorii de poliţie au ridicat bicicleta sustrasă şi au predat-o părţii vătămate care a declarat că nu formulează pretenţii civile în cauză în condiţiile restituirii bunului sustras.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca FIRST BIKE FORMULA, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată U. M., de 42 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 450 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat fapta la organele de poliţie. În cursul cercetărilor s-a stabilit că inculpatul a vândut bicicleta martorului R. D. B.  din municipiul Botoşani cu suma de 130 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca RICH SPORT, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şuta, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată C. A., de 29 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 400 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul comis de autori necunoscuţi. Pe parcursul cercetărilor, a fost identificat martorul C. V., din comuna Răchiţi, sat Cişmea, judeţul Botoşani care a cumpărat bicicleta oferită spre vânzare de inculpat cu suma de 100 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată C. A. M., de 34 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 500 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat organele de poliţie, sens în care s-a întocmit procesul - verbal de consemnare a plângerii. Inculpaţii au vândut bicicleta martorului A. E. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani, bicicletă care a fost ridicată de organele de poliţie şi predată părţii vătămate. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată a declarat că nu mai are pretenţii civile în cauză.

În luna septembrie 2011, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca FIRST BIKE, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată R. A., de 43 ani, din municipiul Botoşani,cauzând un prejudiciu de 300 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul comis în dauna sa de către autori necunoscuţi. Pe parcursul cercetărilor, a fost identificat martorul O. D. V. din sat şi comuna Stăuceni, judeţul Botoşani care a cumpărat bicicleta de la inculpat cu suma de 150 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În luna septembrie 2011, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca FIRST B1KE ALUMINIUM 7005, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată B. C., de 43 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 1400 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la furtul comis de autori necunoscuţi. Bicicleta în cauză a fost identificată la martorul A. E. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani de la care a fost ridicată pe bază de dovadă şi predată părţii vătămate în cursul cercetărilor. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată a declarat că nu mai are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE FORMULA, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată U. C., de 39 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 390 RON. La data de xx.xx.xxxx organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea faptei de furt de către inculpatul D. A. C.. În urma cercetărilor desfăşurate, a rezultat că acesta a acţionat împreună cu inculpatul B. A. şi că au vândut-o martorului B. P. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. şi B. A. au sustras bicicleta marca FIRST BIKE MMX, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată cu şufă, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată A. C. C., de 15 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 800 RON. La data de xx.xx.xxxx1 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea furtului de către inculpatul B. A.. În cursul cercetărilor, s-a stabilit că cei doi coautori au sustras împreună bicicleta părţii vătămate pe care ulterior au vândut-o martorului B. P. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior pârtii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpaţii D. A. C. si B. A. au sustras bicicleta marca DHS ROYAL SPORT cu seria XXXXXXX, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată R. D., de 49 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 260 RON. La data de xx.xx.xxxx1 organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la furtul comis de inculpaţi. S-a stabilit că cei doi coautori au vândut bicicleta în cauză martorului A. D. din sat/comuna Roma, judeţul Botoşani, cu suma de 170 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca FIRST BIKE LEGEND, cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată M. B., de 25 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 1150 RON. La data de xx.xx.xxxx a fost înregistrată plângerea părţii vătămate care a solicitat efectuarea de cercetări în vederea identificării autorilor şi tragerea lor la răspundere penală. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că inculpaţii au vândut bicicleta în cauză martorului M. M. M. din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăşti, judeţul Botoşani care a cumpărat-o cu suma de 150 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior părţii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. şi inculpatul R. D., au sustras bicicleta marca BIC MTB VENTURE cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată T. L. D., de 41 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 300 RON. La data de xx.xx.xxxx partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la săvârşirea furtului de către autori necunoscuţi. Pe parcursul cercetărilor efectuate, s-a constatat că inculpaţii au vândut bicicleta sustrasă martorului A. E. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani, bicicletă care ulterior a fost ridicată şi predată părţii vătămate. În condiţiile recuperării prejudiciului, partea vătămată a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul B. A. şi inculpatul R. D., au sustras bicicleta marca FIRST BIKE ALUMINIUM SONIX cu seria XX XXXXXXXXXXXX, asigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată P. R. G., de 43 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 890 RON. La data de xx.xx.xxxx, partea vătămată a sesizat organele de poliţie cu privire la comiterea faptei de furt. Pe parcursul cercetărilor s-a constatat că bicicleta sustrasă a fost vândută de cei doi coautori martorului A. E. din sat şi comuna Roma, judeţul Botoşani şi a fost ridicată ulterior de organele de poliţie. Partea vătămată, în condiţiile restituirii bunului sustras, a declarat că nu mai are pretenţii civile în procesul penal.

În ziua de xx.xx.xxxx, inculpatul D. A. C. a sustras bicicleta marca KSM cu seria XX XXXXXXXXXXXX, neasigurată, aflată în scara blocului în care locuieşte partea vătămată P. D., de 40 ani, din municipiul Botoşani, cauzând un prejudiciu de 600 RON. La data de xx.xx.xxxx, organele de poliţie s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea furtului în dauna părţii vătămate. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit că inculpatul a vândut bicicleta în cauză martorului A. V. din comuna Mihai Eminescu, sat Cătămărăşti , judeţul Botoşani cu suma de 150 RON. Bicicleta a fost ridicată de organele de poliţie şi predată ulterior pârtii vătămate care a declarat că nu are pretenţii civile în cauză.

Cele arătate mai sus se dovedesc cu proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (f. 353); proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe fotografice (f. 44-49); dovezi de ridicare şi predare a bunurilor sustrase către părţile vătămate (25-26, 33-34, 39-40, 51-52, 57-58, 63-64, 67, 71-72, 77-78, 83-84, 91-92, 97-98, 105-106, 112-113,117, 122-123,128-129, 135-136, 141-142, 148-149, 156-157, 163-164, 173-174, 179-180, 186-187, 192-193, 204-205, 211-212, 218-219, 224-225, 234-235, 242, 246, 249, 252-253, 261-262, 273,277, 280-281); declaraţii părţi vătămate (f. 22-23, 30, 38, 50, 56, 62, 66, 68, 70, 76, 82, 88-90, 96, 104, 110, 121, 127, 133-134, 139-140, 146, 154-155, 162, 171-172, 178, 185, 191, 196, 202-203, 209-210, 217, 223, 229, 233, 241, 245, 248, 251, 259-260, 272, 276, 279); declaraţiile inculpatului D. A. C. (f. 285-294); declaraţiile inculpatului B. A. (f. 298-306); declaraţiile numitului R. D. (f. 314-319); declaraţiile martorilor H. M., S. M. G., B. S., S. D., A. D., O. P., V. M., R. I., M. C., N. P., P. G., H. V. M., T. C., A. C. G., A. M., A. E., B. P., CO. C., I. N., I. R., B. L. I., D. D., C. F., A. C., T. C., R. D. B. , C. V., O. D. V., A. D., M. M. M., A. V., I. S. (f. 27-28, 35-36, 41-42, 53-54, 59-60, 73-74, 79-80, 85-86, 93-94, 99-100, 107-108, 114-115, 118-119, 124-125, 130-131, 137-138, 143-144, 150-151, 158-159, 165-166, 167-168, 175-176, 181-182, 188-189, 194-195, 206-207, 213-214, 220-221, 226-227, 236-237, 254-255, 263-264, 265-266, 282-283).

Cum faptele prezentate mai sus întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de  furt calificat prev. de 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 75 alin. 1 lit. c Cod penal pentru inculpatul D. A. C. şi cu aplicarea art. 99 alin. 3 Cod penal pentru inculpatul B. A., instanţa va reţine vinovăţia acestora, urmând a le aplica câte o pedeapsă în temeiul acestor texte legale.

De asemenea, la termenul de astăzi, procurorul a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei săvârşite de inculpatul D. A. C. din infracţiunea prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal în cea prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal rap. la art. 37 lit. a Cod penal, având în vedere că faptele au fost săvârşite în perioada termenului de încercare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani. văzând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege cu privire la recidiva postcondamnatorie, instanţa va admite cererea.

La stabilirea şi individualizarea pedepsi ce urmează a-i fi aplicată inculpatului B. A., instanţa va avea în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa cum sunt enunţate de dispoziţiile art. 72 Cod penal, precum şi circumstanţele personale ale acestuia, care era în vârstă de 17 ani la data săvârşirii faptelor, este la prima încălcare a legii penale, neavând antecedente penale, a recunoscut săvârşirea faptelor comise în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei, nu este căsătorit, a contribuit activ la efectuarea cercetărilor şi, implicit, la recuperarea prejudiciilor, urmând a se reţine în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. a, b, c Cod penal.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoare, care va fi coborâtă sub minimul special făcând în cauză aplicarea art. 99 alin. 3, 76 Cod penal şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, iar în ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa consideră că inculpatul se poate reeduca şi fără executarea pedepsei în condiţii de detenţie, făcându-se în cauză aplicarea art. 81, 110 Cod penal, atrăgându-se atenţia inculpatului asupra disp. art. 1101 Cod penal.

În temeiul art. 1101 Cod penal rap. la art. 863 Cod penal va fi obligat inculpatul să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune Botoşani, să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă, să nu frecventeze locurile în care se desfăşoară activităţi legate de jocurile de noroc.

De asemenea, va fi obligat inculpatul a se prezenta lunar la Serviciul de Probaţiune Botoşani.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 1101 alin. 2, 3,  864 Cod penal.

Instanţa constată că inculpatul a fost reţinut la data de xx.xx.xxxxşi arestat preventiv în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx şi se va dispune ridicarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea impusă inculpatului prin Încheierea XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

La stabilirea şi individualizarea pedepselor ce urmează a-i fi aplicate inculpatului D. A. C., instanţa va avea în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa cum sunt enunţate de dispoziţiile art. 72 Cod penal, precum şi circumstanţele personale ale acestuia, care este în vârstă de 20 ani, nu este la prima încălcare a legii penale, având antecedente penale, fiind recidivist, persistenţa infracţională, acesta fiind condamnat anterior pentru săvârşirea de fapte de acelaşi ge, faptul că a atras un minor pe calea infracţională, a recunoscut săvârşirea faptelor comise în faza de urmărire penală şi în faţa instanţei, nu este căsătorit, a contribuit activ la efectuarea cercetărilor şi, implicit, la recuperarea prejudiciilor, urmând a se reţine în favoarea inculpatului circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit. b, c Cod penal.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa consideră că pentru reeducarea inculpatului este necesară aplicarea unei pedepse cu închisoare, care va fi coborâtă sub minimul special, făcând în cauză aplicarea art. 76 Cod penal şi art. 3201 Cod procedură penală.

În temeiul art. 83 Cod penal se va dispune revocarea beneficiului suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani, adiţionând această pedeapsă la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, inculpatul urmând a executa pedeapsa totală.

Se va face în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

Se va deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din xx.xx.xxxxşi a arestării preventive de la xx.xx.xxxx la zi, menţinându-se starea de detenţie a inculpatului.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa constată că părţile vătămate P. D., P. R. G., T. L. D., M. B., R. D., A. C. C., U. C., B. C., R. A., C. A. M., C. A., U. M., B. M., P. P., A. A., B. F., C. D., I. M., S. R. S., C. C., H. E., H. C. B., D. V., C. C., A. S., D. I., I. L.. M., B. M. F., F. E. T., S. V., P. F., AI. G., H. M., B. D. P., A. C., G. C., N. F., A. A., B. M. C., P. S. C. nu  s-au constituit părţi civile în cauză, prejudiciul fiind recuperat prin restituire.

Văzând şi disp. art. 191 şi următoarele C.proc.pen.,

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

1. Condamnă pe inculpatul B. A., fiul lui C. şi L., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, cu acelaşi domiciliu, str. X, nr. Y, Bl. Z, ap. T, judeţul Botoşani, cetăţenia română, necăsătorit, studii 9 clase, fără ocupaţie, fără antecedente penale, CNP: XXXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 99 alin. 3, 74 lit. a, b, c, 76 Cod penal şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală la pedeapsa de 1 an închisoare.

Face în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal, după împlinirea de către inculpat a vârstei  de 18 ani.

În temeiul art. 81, 110, 71 alin. 5 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe o perioadă de 3 ani.

În temeiul art. 1101 Cod penal rap. la art. 863 Cod penal obligă inculpatul să se prezinte, la datele fixate la Serviciul de probaţiune Botoşani, să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă, să nu frecventeze locurile în care se desfăşoară activităţi legate de jocurile de noroc.

Obligă inculpatul a se prezenta lunar la Serviciul de Probaţiune Botoşani.

Atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 1101 alin. 2, 3,  864 Cod penal.

Constată că inculpatul a fost reţinut la data de xx.xx.xxxx şi arestat preventiv în perioada xx.xx.xxxx – xx.xx.xxxx.

Ridică măsura obligării de a nu părăsi localitatea impusă inculpatului prin Încheierea XX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

2. În temeiul art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul D. A. C. din infracţiunea prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal în cea prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c Cod penal rap. la art. 37 lit. a Cod penal.

Condamnă pe inculpatul D. A. C., fiul lui C. şi M. – L., născut la data de xx.xx.xxxx în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, cu acelaşi domiciliu, str. X, nr. Y, Bl. Z, scara T, et. U, ap. V, judeţul Botoşani, cetăţenia română, necăsătorit, studii 12 clase, fără ocupaţie, cu antecedente penale, recidivist, CNP: XXXXXXXXXXXXXX, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. a, e, i Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2, 75 alin. 1 lit. c, 37 lit. a, 74 lit. b, c, 76 Cod penal şi art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare.

În temeiul art. 83 Cod penal revocă beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani, adiţionând această pedeapsă la pedeapsa rezultantă arătată mai sus, inculpatul urmând a executa pedeapsa totală de 4 ani închisoare.

Face în cauză aplicaţiunea art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b Cod penal.

Deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din xx.xx.xxxxşi a arestării preventive de la xx.xx.xxxx la zi.

Menţine starea de detenţie a inculpatului.

Constată recuperat integral prejudiciul produs părţilor vătămate P. D., P. R. G., T. L. D., M. B., R. D., A. C. C., U. C., B. C., R. A., C. A. M., C. A., U. M., B. M., P. P., A. A., B. F., C. D., I. M., S. R. S., C. C., H. E., H. C. B., D. V., C. C., A. S., D. I., I. L.. M., B. M. F., F. E. T., S. V., P. F., AI. G., H. M., B. D. P., A. C., G. C., N. F., A. A., B. M. C., P. S. C..

Obligă fiecare dintre inculpaţi să plătească statului suma de câte 1.000 lei, cheltuieli judiciare.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru inculpatul B. A.  şi părţile vătămate A. A., C. A. M. şi R. D. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

Preşedinte, Grefier,