Lipsirea de libertate în mod ilegal

Sentinţă penală 62 din 15.01.2014


R O M Â N I A

Judecătoria Botoşani

Dosar nr.  XXXXX/193/2009*

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BOTOŞANI JUDEŢUL BOTOŞANI

Şedinţa publică  din xx.xx.xxxx

PREŞEDINTE –

GREFIER –

Ministerul Public prin reprezentant

PROCUROR –

Î N C H E I E R E

La ordine judecarea  cauzei  penale privind pe inculpatul  P. P. M. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de „lipsirea de libertate în mod ilegal” prev. şi ped. de art. 189 Cod penal.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din xx.xx.xxxx , susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea  de şedinţă din  acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când din lipsă de timp pentru  deliberare, instanţa a amânat pronunţarea la data  de astăzi, când:

J U D E C A T Ă,

Văzând că pentru deliberare, instanţa are nevoie de un timp mai îndelungat,

Pentru aceste motive,

 În numele legii,

D I S P U N E :

Amână pronunţarea la data de  xx.xx.xxxx . 

Pronunţată  în şedinţa publică din  xx.xx.xxxx .

PREŞEDINTE, Grefier,

 

Domenii speta