Acţiune în constatarea superficiei

Sentinţă civilă 9639 din 27.12.2011


Rezumatul speţei:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii TC si TA au solicitat, in contradictoriu cu pârâta SC G SA, pronunţarea unei hotarari judecatoresti prin care sa li se constate dreptul de proprietate asupra anexelor gospodaresti (magazii de lemne, dependinte, grup sanitar) aferente apartamentului proprietate, amplasate pe terenul proprietatea paratei; sa se instituie un drept de superficie in favoarea reclamantilor asupra terenului proprietatea paratei pe care se afla amplasate constructiile anexe; cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat, in esenta, ca sunt proprietarii unui apartament situat in Brăila, imobilul fiind construit in anul 1964 din fondurile unei foste SMA, si in aceste apartamente au locuit angajatii intreprinderii, locuintele avand destinatia de locuinte de serviciu. Apartamentele nu au fost prevazute cu utilitati, astfel ca pe terenul adiacent au fost construite anexele gospodaresti menite sa asigure o normala folosinta a locuintelor. Aceste anexe au fost edificate initial de catre constructor, iar terenul pe care au fost edificate a fost parcelat, fiecarui apartament revenindu-i cate o parcela de teren, situata in partea din spate a blocului.

Apartamentul de mai sus a fost detinut initial in baza contractului de inchiriere nr. 16, iar terenul aferent acestuia (parcelele 11 si 16) le-a fost acordat in folosinta o data cu incheierea contractului de inchiriere. Ulterior a fost incheiat contractul de vanzare cumparare nr. 274 prin care au dobandit in proprietate apartamentul situat in Braila, si in folosinta pe durata existentei constructiilor a terenului aferent locuintei, in exclusivitate parcelele nr. 11 si 16 in suprafata de 326,30 mp. La data de 14.06.1996, conducerea SC G SA a obligat atat reclamantii cat si pe ceilalti proprietari de apartamente sa incheie acte aditionale la contractul de vanzare cumparare prin care s-a stipulat ca terenul aferent apartamentelor se va inchiria pe o perioada de 5 ani, iar dupa expirarea termenului parata a refuzat sa mai prelungeasca termenul inchirierii, si, prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Braila sub nr. X/2002 a solicitat obligarea reclamantilor si a celorlalti locatari ai blocului la demolarea constructiilor edificate pe terenul inchiriat.

Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.490 si 492 din Codul civil de la 1864.

In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, in fotocopie, înscrisuri.

Parata, legal citată, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea  actiunii reclamantilor, intrucat este proprietara terenului conform Certificatului de Atestare asupra terenurilor, iar anexele gospodaresti pe care paratii le folosesc sunt proprietatea SC G SA Braila.

A depus, in sustinere, inscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarul instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vanzare cumparare nr. 274 SC G SA Braila, in calitate de vanzator a vandut cumparatorului TC locuinta situata in Braila, ocupată pana la acel moment de catre cumparator, in baza contractului de inchiriere nr. 16. Odata cu locuinta s-a vandut (ca dependinta, anexe gospodaresti) gard prefabricate din beton. S-a atribuit cumparatorului in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent locuintei in suprafata de 400 mp, respectiv cota indiviza de 8,37 % din teren potrivit autorizatiei de construire, din care in exclusivitate parcelele nr. 11 si 16, in suprafata de 326,30 mp. Pretul locuintei a fost stabilit la 1.010.852 lei, iar al imprejmuirii la 3636 lei.

Prin actul aditional din 14 iunie, partile au convenit asupra urmatoarelor modificari ale contractului de vanzare – cumparare de mai sus: s-a atribuit in proprietate cumparatorului terenul in suprafata de 48,04 mp, respectiv cota indiviza de 8,37 % din suprafata construita de 574 mp, ocupata de blocul X; s-a inchiriat cumparatorului suprafata de 326,30 mp, corespunzator parcelelor nr.  11 si 16, pe timp de 5 ani.

Actul aditional a fost semnat de ambele parti, fiind rezultatul acordului de vointe, si nu a fost invocata pe cale de actiune sau de exceptie, nulitatea acestuia pe motivul vreunui viciu de consimtamant.

Potrivit raportului de expertiza intocmit in cauza, a schitelor depuse la dosar, reclamantii mai folosesc doar o parcela, situata in spatele blocului, pe care se afla amplasate anexe gospodaresti – 1 wc din lemn - C4 in suprafata de 1,16 mp, 1 magazie din lemn – C2 in suprafata de 18,97 mp, si incă o magazie din lemn – C3, in suprafata de 20,25 mp, toate acestea pe o parcela de teren in suprafata de 184 mp.

Din sustinerile partilor, declaratia martorei GA, din raportul de expertiza intocmit in cauza si punctul de vedere formulat de expertul asistent se retine ca apartamentele nu au fost dotate de la momentul construirii cu grupuri sanitare si nu sunt racordate la canalizare, gaze si termoficare.

Se mai retine ca aceste anexe au fost construite initial de autoarea paratei, fiind inlocuite in timp de reclamanti cu materialele ce au rezultat din demolarea celor initiale la care s-au adaugat materiale procurate de acestia de la CAP sau din Obor, pentru ca in prezent, sa nu mai aiba nici o valoare, fiind realizate din deseuri, nemaiputand fi denumite nici macar constructii provizorii (punctul de vedere al expertului asistent).

Potrivit art. 492 din Codul civil de la 1864, proprietarul terenului este prezumat a fi şi proprietarul construcţiilor sau plantaţiilor executate pe acel teren, reglementarea decurgând din dreptul de accesiune ca mijloc originar de dobândire a proprietăţii.

    Art. 494 din acelaşi cod reglementează drepturile ce se nasc din ridicarea unor construcţii sau executarea unor plantaţii de către un terţ.

    În asemenea situaţii, chiar dacă edificarea construcţiei sau executarea plantaţiilor s-a făcut cu bună credinţă nu se poate naşte un drept real, ci un drept de creanţă.

Dreptul de superficie consta in dreptul de proprietate asupra unei constructii si de folosinta asupra terenului aferent constructiei, teren ce constituie proprietatea altui subiect de drept. Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Reclamantii nu au indicat izvorul dreptului de superficie pe care il solicita prin prezenta actiune.

  In cauza dedusa judecatii nu se poate constata ca reclamantii au construit singuri doar cu materialele proprii anexele mentionate mai sus. Desi parata in cursul procesului si-a manifestat disponibilitatea de a oferi spre folosinta reclamantilor o suprafata de teren, pe care sa isi amplaseze anexele gospodaresti de stricta necesitate, conform standardelor minime de civilizatie actuale, reclamantii au refuzat in mod expres, inclusiv in dezbaterile asupra fondului in fata instantei, orice alta pozitionare a acestor anexe, fata de situatia existenta pe teren la momentul respectiv, astfel incat instanta va retine absenta acordului de vointe necesar nasterii actului juridic - izvor al dreptului de superficie.

Prin sentinta civila nr. z pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr. w/2002 a fost admisa cererea formulata de reclamanta SC G SA si fata de dispozitiile art. 494 din Codul civil de la 1864 au fost obligati si paratii TC şi TA să-şi demoleze lucrarile executate pe terenul inchiriat ce constituie proprietatea reclamantei. Sentinta a ramas definitiva prin respingerea apelului de catre Tribunalul Braila. Împotriva acesteia s-a declarat recurs la Curtea de Apel Galati, care a suspendat judecata in conformitate cu dispozitiile art. 244 alin.1 pct. 1 C.pr.civ.

Avand in vedere imprejurarea ca sentinta civila nr. 9877/13.12.2002, fiind definitiva, are putere de lucru judecat, atat in ceea ce priveste dispozitivul dar si in ceea ce priveste considerentele, vazand si cele de mai sus, instanta constata ca cererea reclamantilor este neintemeiata urmand sa o respinga ca atare.