Proprietar aparent al unei construcţii situată pe terenul proprietatea altei persoane. Acţiunea în justiţie prin care să se constate că este adevăratul proprietar. Acţiune în constatare privind dreptul de superficie cu privire la terenul aferent con...

Sentinţă civilă 1568 din 13.12.2007


Tip: sentinta civila.

Nr. / data: 1568/13.12.2007.

Domenii asociate: Actiune în constatare.

Titlu : Proprietar aparent al unei constructii situata pe terenul proprietatea altei persoane. Actiunea în justitie  prin care sa se constate ca este adevaratul proprietar. Actiune în constatare privind dreptul de superficie cu privire la terenul aferent constructiei. Cereri de interventie formulate  de surorile reclamantului. Rolul activ al instantei. Admisibilitatea cererilor de interventie. Inadmisibilitatea actiunii în constatare. Contestatie în anulare. Respingere ca nefondata.

 Prin cererea înregistrata pe rolul  Judecatoriei Corabia la nr. 915/213/2007, reclamantul C. F. a solicitat, în contradictoriu cu parata C. M, sa se constate ca este proprietarul unui imobil casa de locuit situat în comuna R., satul J. judetul Olt.

Prin aceeasi actiune reclamantul a mai solicitat sa se constate ca este superficiarul suprafetei de 250 mp teren aferent imobilului casa de locuit, proprietara acestei suprafete de teren fiind parata C.M.

In motivarea cererii de chemare în judecata, reclamantul a sustinut ca în anul 1985 a început, cu acordul paratei C.M., care este mama sa, în varsta de 97 ani, construirea unei case de locuit, constructie pe care a finalizat-o în anul 1991.

A mai pretins ca, neavand acte de proprietate pentru teren, a fost determinat sa promoveze în justitie prezenta actiune în constatare a dreptului de proprietate pentru constructie si a unui drept de superficie pentru terenul aferent în suprafata de 250 mp.

In cursul dezbaterilor, ca urmare a varstei foarte înaintate a paratei si a indicarii de catre reclamant a unei adrese a acesteia în alta localitate decat cea în care sunt situate imobilele, instanta a dispus, din oficiu, efectuarea unei anchete sociale cu privire la situatia mamei reclamantului.

Tot în  cursul dezbaterilor, au formulat cereri de interventie în interes propriu, dar si în interesul paratei C.M., numitele C.I. si C.E., care sunt surorile reclamantului, si fiicele paratei.

Intervenientele au sustinut ca, în realitate, imobilul casa de locuit la care se refera reclamantul în actiune a fost realizat printr-o contributie comuna a paratei si a celor trei copii ai acesteia, respectiv reclamantul si celelalte parti din proces.

Au mai pretins ca parata C.M., datorita varstei înaintate, are discernamantul partial abolit, iar reclamantul încearca sa profite de aceasta situatie pentru a deveni proprietarul exclusiv al constructiei.

Judecatoria Corabia, prin s.c. nr. 1568/13.12.2007, a admis cererile de interventie si a respins, ca inadmisibila , actiunea în constatare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca reclamantul nu a facut dovada ca este proprietarul exclusiv al constructiei la care se refera cererea de chemare în judecata, în conditiile în care Primaria comunei  R. a depus la dosar acte din care rezulta ca parata C.M. este titulara de rol fiscal pentru constructia casa de locuit si platitoare de impozite si taxe pentru acest imobil.

Instanta a mai retinut ca, în conditiile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, paratei C.M. i s-a reconstituit în nume propriu dreptul de proprietate pentru întreaga suprafata de teren intravilan aferent constructiei, si i s-a eliberat titlu de proprietate în acest sens.

Cat priveste cererile de interventie, motivele invocate de interveniente, nu au fost combatute de reclamant prin probe veridice, impunandu-se concluzia legalitatii si temeiniciei acestor cereri.

Împotriva hotararii instantei de fond a declarat recurs reclamantul C.F.,care a criticat solutia primei instante pentru nelegalitate si netemeinicie, cu motivarea ca instanta a acordat plus petita  prin admiterea cererilor de interventie.

A mai pretins ca hotararea instantei de fond nu a fost motivata de fapt si în drept, si are la baza aplicarea gresita a legii.

Tribunalul Olt, prin decizia nr. 514/13.03.2008 a respins recursul, ca nefundat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de control judiciar a retinut ca instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt si a raporturilor juridice dintre parti si a facut o corecta aplicare a dispozitiilor legale în vigoare.

Împotriva hotararii instantei de recurs, reclamantul  C.F. a formulat contestatie în anulare, prin care a sustinut ca  instanta de control judiciar a omis sa cerceteze motivele invocate de reclamant în cererea de recurs , hotararea instantei de fond nefiind motivata în fapt si în drept.

Prin decizia civila nr. 1819/2008, Tribunalul Olt a respins ca nefondata, contestatia în anulare formulata de reclamant, cu motivarea ca, instanta de  control judiciar s-a pronuntat asupra tuturor motivelor invocate de recurent.

Definitiva.

Data publicarii pe portal : 27.01.2009.

Presedinte,

Delcea Mihai