Hotarari de act autentic

Sentinţă civilă 4940 din 18.11.2009


Cu cererea înregistrata la nr.6046/207/29.10.2009 , reclamantul  P.G. a chemat în judecata pârâta B. N. M.  solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa constate ca a cumparat de la aceasta suprafata de 1,25 ha teren situat în extravilanul  com. Deveselu  jud.Olt în T 111 P 34  cu vecini: N –  De 698, E- N.G. , S – Cn desec.13,  V- N.I. ,iar sentinta sa tina loc de act autentic al vânzarii.

În motivarea actiunii reclamantul arata ca la data de 1.03.2009  a incheiat cu pârâta un antecontract de vânzare cumparare prin care a convenit sa cumpere de la aceasta terenul în suprafata de 1,25  ha  pentru care i-a achitat pretul de 1000 lei, integral, la data încheierii actului iar el a intrat în posesia terenului.

În prezent pârâta refuza sa-si îndeplineasca aceasta obligatie, fapt pentru care a fost nevoit sa o cheme in judecata, pentru a obtine o hotarâre care sa tina loc de act autentic al vânzarii.

În dovedirea actiunii, reclamantul a atasat la dosar actul sub semnatura privata intitulat antecontract de vânzare - cumparare încheiat la  1.03.2009 cu pârâta, titlul de proprietate nr.27813/3/6.09.1994,  certificat de mostenitor nr. 352/5.10.2005 (BNP I. L. & E. T. Caracal jud.Olt), copie act identitate pârâta, certificatul fiscal nr. 3461/11.11.2009.

Pârâta B.N.M.  nu a formulat întâmpinare si nu a solicitat probe în aparare.

Examinând probele administrate în cauza instanta retine numitului P. S. I. i-a fost  reconstituit dreptul de proprietate în conditiile Lg.18/1991 cu titlul nr. 15121/98/29.07.2003, pentru suprafata de 1,25 ha teren situat în  extravilanul  com. Deveselu jud.Olt în T 111 P 34  cu vecini: N –  De 698, E- N. G. , S – Cn desec.13,  V- N. I..

Asa cum rezulta din certificatul de mostenitor nr. 352/5.10.2005,  eliberat de BNP I. L. & E. T. Caracal jud.Olt în urma dezbaterii succesiunii autorului P. S. I. decedat la 9.07.2005 pârâtei B. N. M. mostenitoare a acestuia în calitate de fiica i-a revenit printre altele si suprafata de 1,25 ha din T 111 P 34.

Ulterior, pârâta încheie cu reclamantul P. I. actul sub semnatura privata intitulat antecontract de vânzare- cumparare la  01.03.2009, prin care se obliga sa-i vânda terenul în suprafata de  1,25 ha pentru care  acesta i-a achitat pretul convenit de 1000 lei în prezenta martorului P. M. 

Actul sub semnatura privata încheiat de parti este valabil doar ca antecontract de vânzare - cumparare deoarece potrivit art. 2 alin.1. din Legea nr.247/2005, titlul X terenurile situate în intravilan si extravilan pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii încheiate numai în forma autentica sub sanctiunea nulitatii absolute.

Ca antecontract de vânzare – cumparare  a dat nastere de aceea în sarcina partilor numai la obligatia de a face, respectiv de a se prezenta în termenul convenit de 30 de zile la notar in vederea încheierii contractului de vânzare in forma autentica, conditie prevazuta pentru validitatea vânzarii de legea speciala.

Pârâta  nu si-a îndeplinit aceasta obligatie nici în termenul convenit si nici ulterior pâna la solutionarea cauzei în fond, fapt pentru care instanta constata ca sunt incidente prevederile art. 5 aliniat 2 din Legea nr.247/2005, titlul X, potrivit carora în situatia în care dupa încheierea unui antecontract cu privire la teren una dintre parti refuza ulteriori sa încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligatiile, poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarâre care sa tina loc de contract.

Pentru aceste considerente, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa constate încheiata vânzarea – cumpararea între parti cu privire la terenul în suprafata de 1,25 ha iar sentinta va tine loc de act autentic al vânzarii.

Postat 20.12.2009