Reîncredintare minor

Sentinţă civilă 2818 din 06.10.2008


JUDECATORIA CAMPINA

SENTINTA CIVILA NR.2818/6 oct.2008

Reîncredintare minor

 Prin sentinta civila nr.2818/2008, Judecatoria Câmpina a respins actiunea formulata de reclamanta W.I. ca neîntemeiata si a luat act de renuntarea pârâtului reclamant M.G.B. la judecata cererii reconventionale.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta a avut în vedere urmatoarele:

 Reclamanta W.I. a solicitat modificarea masurii încredintarii minorei M.T.S. în sensul ca aceasta sa-i fie ei încredintata spre crestere si educare.

 Pârâtul reclamant a solicitat prin cerere reconventionala majorarea pensiei lunare de întretinere stabilita în favoarea minorei în functie de venitul minim garantat în Regatul Unit al Marii Britanii unde reclamanta pârâta este rezident.

 în urma probatoriilor administrate, respectiv înscrisuri, ancheta sociala în mun.Câmpina, precum si în Regatul Unit al Marii Britanii si martori, s-a retinut ca prin sentinta civila nr.626/2005 pronuntata de Judecatoria Câmpina a fost dispusa desfacerea casatoriei dintre parti, iar minora M.T.S. a fost încredintata spre crestere si educare tatalui pârât.

 Ulterior desfacerii casatoriei, minora a locuit în permanenta cu tatal sau si cu bunicii paterni, iar în prezent si împreuna cu sotia tatalui si fiica acesteia, având conditii de crestere si educare, existând un climat de familie favorabil unei dezvoltari armonioase a minorei.

 Potrivit disp.art.44 cod familiei, instanta de judecata va putea modifica masurile privitoare la drepturile si obligatiile personale sau patrimoniale între parintii divortati si copii, în situatia în care s-au schimbat împrejurarile care au fost avute în vedere la încredintarea minorului.

 In cauza dedusa judecatii, împrejurarile existente la momentul încredintarii minorei prin hotarârea de divort, chiar daca nu sunt identice în sensul ca locuiesc în alt imobil, împreuna cu alte persoane, nu se poate spune ca ar influenta negativ dezvoltarea minorei, dimpotriva se poate aprecia ca existenta unei familii armonioase, în care exista un climat de întelegere, are urmari pozitive asupra dezvoltarii psihice si intelectuale a minorei.

 Pentru a statua cu privire la reîncredintarea minorului, nu trebuie avut în vedere doar faptul ca, conditiile materiale nu s-au schimbat în asigurarea climatului necesar cresterii si dezvoltarii armonioase a acestuia, ci trebuie avut în vedere interesul lui care trebuie stabilit prin examinarea tuturor criteriilor de apreciere.

 în cauza, ambii parinti au conditii materiale necesare cresterii si educarii minorei, asa cum a rezultat si din anchetele sociale efectuate la domiciliul ambelor parti, au acelasi atasament fata de minora, dar în schimb dorinta acesteia de a locui cu tatal ei nu poate fi ignorata.

 Este evident faptul ca a lua minora din mediul în care a crescut si s-a dezvoltat pentru a o duce în alt mediu, în alta tara, cu alta cultura si obiceiuri, ar însemna o trauma pentru aceasta si în nici un caz nu ar fi în interesul ei.