Menţinere poprire.Condiţii

Sentinţă civilă 4949 din 06.04.2007


SENTINŢA CIVILĂ NR. 4949/ 06.04.2007

Menţinere poprire.Condiţii

Potrivit disp. Art. 145 pct. 9 şi 10 C.PR.FISC., terţul poprit este obligat să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, iar potrivit art. 146 pct. 1, dacă terţul poprit înştiinţează organul fiscal că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau alte neregularităţi, instanţa judecătorească, la cererea organului de executare sau a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Prin cererea înregistrată la această instanţă 26.09.2006 creditoarea D.G.F.P.  a solicitat ca, în contradictoriu cu terţul poprit SNTFM  SA Craiova şi debitoarea SC M  SRL, să se  dispună menţinerea popririi asupra conturilor terţului poprit, în baza titlurilor executorii nr. 1-12/03.05.2006 .

În motivarea cererii arată că potrivit disp. Art. 145 al. 11 OG 92/2003, cu adresa nr. 16171/06.09.2006, a fost înfiinţată poprirea asupra sumelor de bani datorate de SNTFM Craiova debitorului urmărit SC M SRL Podari, care la 05.09.2006 a virat în contul debitoarei suma de 29.081,91 lei.

Solicită menţinerea popririi pentru suma de 123.781 lei, în baza art. 146 pct. 1 OG 92/2003, deoarece terţul poprit a înştiinţat organul de executare că nu mai datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit.

Prin întâmpinare, intimata solicită respingerea cererii de menţinere a popririi, deoarece la 11.09.2006 a fost înregistrată la terţul poprit adresa de înfiinţare a popririi, dată până la care se făcuse plata către SC M SRL, respectiv 05.09.2006.

Mai arată că prin s.com.nr. 912/2006 a Judecătoriei Craiova, intimata a fost obligată la plata către SC M SRL doar a sumei de  55356,26 lei, actualizată, şi nu pentru suma de 123.781 lei cât a fost înscris în adresa de înfiinţare a popririi, iar împotriva sentinţei comerciale intimata a formulat recurs.

Din analiza actelor dosarului, instanţa constată şi reţine că la data de 06.09.2006 organul de executare  a emis adresa de înfiinţare a popririi nr. 16171/06.09.2006 asupra conturilor terţului poprit SNTFM Craiova pentru sumele datorate debitorului urmărit SC M SRL Podari.

Instanţa constată că terţul poprit a fost obligat să plătească debitorului urmărit suma de 29081,91 lei prin s.com.nr. 1258/28.11.2005 a Judecătoriei Craiova, rămasă definitivă şi irevocabilă, sumă ce a fost achitată de terţ la 05.09.2006, adică înainte de înfiinţarea popririi şi de comunicarea către terţul  poprit din 11.09.2006, aşa cum  rezultă din OP nr. 2204, 2205 şi 2214/05.09.2005.

Mai reţine instanţa că prin s.com.nr. 012/21.06.2006 a Judecătoriei Craiova terţul poprit a fost obligat către debitor la plata sumei de 53356,26 lei, sentinţă ce a fost desfiinţată prin dec.com.nr. 41/26.02.2007 a Tribunalului Dolj, prin care s-a constatat nulitatea acţiunii introductive formulată de SC M SRL.

Potrivit disp. Art. 145 pct. 9 şi 10 C.PR.FISC., terţul poprit este obligat să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, iar potrivit art. 146 pct. 1, dacă terţul poprit înştiinţează organul fiscal că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau alte neregularităţi, instanţa judecătorească, la cererea organului de executare sau a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Cum în speţă s-a făcut dovada că terţul poprit nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit,achitând debitul înainte de înfiinţarea popririi,  instanţa va respinge cererea de menţinere a popririi.

Domenii speta