Divorţ

Sentinţă civilă 210 din 22.02.2010


Dosar nr. YYYYYY

R O M Â N I A

JUDECATORIA COSTESTI

SENTINTA CIVILA Nr. xxx

Sedinta publica de la xxxx

Completul compus din:

PRESEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta M M si pe pârâtul M F având ca obiect „divort”.

Dezbaterile în fond asupra cauzei  si sustinerile partilor au avut loc în sedinta publica de la data de 19 02 2010, fiind consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, încheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronuntarea  asupra cauzei la data de 22 02 2010, când deliberând a pronuntat urmatoarele.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Costesti la data de 23.07.2009, sub nr. 1247/214/2009, reclamanta MM a solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtul MF, desfacerea casatoriei încheiata la data de 18.11.1995, din vina exclusiva a pârâtului, încredintarea spre crestere si educare a celor trei minori rezultati din casatorie, obligarea pârâtului la plata pensiei de întretinere în favoarea minorilor si revenirea reclamantei la numele purtat anterior casatoriei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii sale, reclamanta a aratat, în esenta, ca s-a casatorit cu pârâtul la data de 18.11.1995, iar din casatorie au rezultat trei copii minori, MRG, nascuta la data de XXXXXXX, MIG,, nascuta la data de xxxxxxx si MAA, nascut la data de xxxxxxxxx.

Înca de la începutul casatoriei, relatiile între soti nu au fost armonioase, deoarece pârâtul consuma alcool si era violent cu reclamanta, iar din martie 2008, a început o relatie extraconjugala. Desi s-a mutat cu copiii la domiciliul parintilor sai, dupa decesul tatalui sau, ce a survenit la aproximativ 7 luni de la venirea sa în casa parinteasca, reclamanta s-a întors în domiciliul conjugal deoarece pârâtul a rugat-o sa se întoarca acasa, promitându-i ca nu se va mai întâlni cu cealalta femeie si ca nu va mai consuma alcool si nici nu va mai fi violent. Însa, în data de 05.01.2009, pârâtul a lovit-o si a jignit-o, astfel ca a continuat sa locuiasca cu sotul sau si cu copiii pâna în data de 11.03.2009, când a fost din nou lovita de pârât, provocându-i leziuni ce au necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal nr. 263/12.03.2009.

De asemenea, reclamanta a aratat ca la domiciliul mamei sale poate asigura conditii adecvate pentru cresterea si educarea minorilor, pârâtul fiind cel care i-a lasat pe copii în grija fostului sau socru.

În drept, reclamanta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 38, 40 si 42 Codul familiei.

În probatiune, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri si martori. A anexat la cerere certificatul medico-legal nr. 263/12.03.2009 emis de Serviciul de Medicina Legala A; certificatul de casatorie si certificatele de nastere ale minorilor.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

La data de 03.12.2009, pârâtul M F a formulat întâmpinare, prin care a aratat, în esenta, ca nu s-a mai înteles cu sotia sa de când aceasta s-a angajat la un bar, moment în care a început sa consume alcool, fiind si amendata de catre politie, si sa fie violenta cu el si cu copiii. În vacanta de vara din anul 2008, a luat copiii si a spus ca-i duce la Ostroveni, însa dupa o luna, pârâtul a mers la domiciliul parintilor sotiei, unde se gasea familia sa, iar socrii sai l-au amenintat ca-l omoara. A aratat ca la domiciliul mamei reclamantei nu sunt conditii pentru cresterea copiilor, cu atât mai mult cu cât bunica materna îi batea pe fiul si pe fiica sa, M I.

Instanta a încuviintat si a administrat pentru reclamanta, proba cu înscrisuri, cu martora V M, anchete sociale la domiciliile partilor, audierea minorelor M R G si M I-G, adeverinta privind veniturile reclamantei, respectiv pentru pârât, proba cu martora I I.

Analizînd materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Partile s-au casatorit la data de  18.11.1995, casatoria fiind înregistrata în registrul starii civile al Primariei orasului C, sub nr. 56/18.11.1995, astfel cum reiese din certificatul de casatorie emis de Consiliul Local C sub nr. 1550/18.11.1995 (fila 6).

Din casatorie au rezultat minorii M R Ge, nascuta la data de xxx, M I-G, nascuta la data de xxxxx si MAA, nascut la data de xxx, potrivit certificatelor de nastere depuse la dosar (filele 7,9).

Potrivit declaratiei martorei V M, mama reclamantei, partile au locuit la domiciliul parintilor pârâtului pâna în luna martie 2009, când reclamanta a plecat deoarece a fost batuta de sotul ei, afirmatie sustinuta de  certificatul medico-legal nr. 263/12.03.2009 emis de Serviciul de Medicina Legala A, din care reiese ca la examinarea din 12.03.2009, reclamanta a prezentat leziuni traumatice produse prin lovire, ce pot data din 11.03.2009, pentru care necesita 4-5 zile de îngrijiri medicale. Partile s-au certat deoarece pârâtul are o relatie extraconjugala, aducând-o pe aceasta femeie si în domiciliul comun al sotilor.

Reclamanta a mai plecat din domiciliul conjugal si în anul 2008, când a venit sa locuiasca cu copiii la domiciliul parintilor din H P, tot datorita violentelor pârâtului.

De asemenea, martora propusa de pârât, I I, a declarat ca reclamanta locuieste în prezent împreuna cu mama sa, la H P, plecând din domiciliul conjugal în luna martie 2009. Sotii se mai certau din când în când, iar pârâtul o mai lovea câteodata pe reclamanta deoarece era geloasa si îi reprosa ca se întâlneste cu alta femeie. Martora a declarat ca pârâtul consuma ocazional alcool si, desi nu cunoaste daca acesta are în prezent o relatie extraconjugala, stie ca a avut o concubina, care a venit o data acasa la pârât si a stat doua ore.

Din declaratiile martorelor audiate în cauza, coroborate cu certificatul medico-legal sus-precizat, instanta retine ca separatia în fapt a sotilor s-a datorat comportamentului violent al pârâtului, precum si datorita nerespectarii de catre acesta a obligatiei de fidelitate pe care o avea fata de sotia sa,  astfel ca în prezent casatoria partilor nu mai are la baza o relatie de prietenie si afectiune reciproca între soti, iar continuarea acesteia nu mai este posibila.

În temeiul art. 37 alin 2 raportat la art. 38 alin. 1 Codul familiei, instanta va admite cererea de divort formulata de reclamanta M M si va dispune desfacerea casatoriei încheiata de parti la data de 18.11.1995, din vina exclusiva a pârâtului M F.

În temeiul art. 40 alin. 3 Codul familiei, instanta urmeaza sa dispuna ca reclamanta sa revina la numele purtat anterior casatoriei, acela de V.

Referitor la încredintarea spre crestere si educare a minorilor MRG, nascuta la data de xxx, MIG, nascuta la data de xxx si MAA, nascut la data de xxx,  instanta retine ca minorii au locuit împreuna cu parintii la locuinta bunicii paterne, I I, înca de când minorele G si I-G aveau o vârsta frageda

Potrivit anchetelor sociale efectuate la domiciliile partilor, dupa despartirea în fapt a sotilor si plecarea reclamantei din domiciliul conjugal, minorii au continuat sa locuiasca cu tatal si cu bunica paterna, I I, care se ocupa si în prezent de cresterea acestora. Relatiile copiilor cu bunica paterna sunt bune, iar minorele R G si I-G o ajuta pe bunica la treburile gospodaresti si la cresterea fratelui mai mic.

Ambele martore audiate în cauza, I I si V M, au declarat ca, de când nu mai locuiesc împreuna, reclamanta i-a vizitat pe copii de aproximativ trei ori, inclusiv de Craciun, aducându-le de fiecare data alimente si dulciuri.

Conform martorei V M, minorii R G si A A sunt atasati de reclamanta, iar potrivit martorei I I, pârâtul se intereseaza de evolutia copiilor la scoala si merge împreuna cu fetele la cumparaturi, la P.

Din anchetele sociale si adeverinta de venit depusa de reclamanta, instanta retine ca ambii parinti beneficiaza de venituri si conditii locative similare, fara deosebiri notabile.

Fiind audiate de catre instanta, minorele R-G si I-G, în vârsta de aproape 14 ani, au declarat ca doresc sa locuiasca în continuare cu tatal lor, unde stau în prezent împreuna cu fratele lor.

Luând în considerare opinia minorelor R-G si I-G,  precum si celelalte probe administrate în cauza, instanta apreciaza ca este în interesul minorilor sa fie încredintati tatalui spre crestere si educare, pentru urmatoarele argumente:

Instanta constata ca deficientele comportamentale ale pârâtului s-au manifestat numai fata de reclamanta, nu si fata de copii, astfel ca însasi reclamanta a apreciat ca îi poate lasa pe minori sa locuiasca în continuare împreuna cu pârâtul si cu bunica paterna.

Fara a minimaliza preocuparea constanta a reclamantei pentru cresterea si educarea copiilor, preocupare ce a continuat si dupa ce nu au mai locuit împreuna, instanta considera ca nu trebuie neglijat interesul minorilor de a ramâne mai departe în locuinta în care au crescut si în care minorele R-G si I-G doresc sa ramâna în continuare, asigurându-li-se astfel stabilitatea unui mediu familial ce le-a permis o dezvoltare fizica, psihica si sociala adecvata.

Din ansamblul probator (opinia minorelor si declaratiile martorelor) reiese ca atasamentul copiilor fata de reclamanta este diferit, acesta fiind mai pronuntat în cazul fiului AA, în vîrsta de 5 ani. Însa, instanta apreciaza ca este în beneficiul acestuia sa locuiasca în continuare împreuna cu surorile, cu tatal si cu bunica paterna, pentru a se evita astfel o noua separatie a minorului de membrii familiei- în plus fata de cea precedenta, de mama - la care ar fi supus daca ar fi încredintat, singur, reclamantei.

Pentru aceste considerente, în temeiul art 42 alin. 2 Codul familiei, instanta va încredinta pârâtului, spre crestere si educare, pe minorii MRG, nascuta la data de xxx, MI-G, nascuta la data de xxx si MAA, nascut la data de xxx. 

În temeiul art. 42 alin. 3 Codul familiei raportat la art. 86, 94 si 107 din acelasi cod, instanta o va obliga pe reclamanta sa plateasca pârâtului o pensie de întretinere în cuantum de 98,3 lei lunar pentru fiecare minor (295 lei în total, respectiv jumatate din venitul net lunar al acesteia, de 590 lei ), începând cu data prezentei hotarâri, xxxx si pâna la majoratul fiecarui minor.

În temeiul art. 274 Cod procedura civila, având în vedere culpa procesuala a pârâtului, îl va obliga pe acesta sa plateasca reclamantei suma de 339,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu de avocat, taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea de chemare în judecata formulata de reclamanta MM,  în contradictoriu cu pârâtul MF.

Dispune desfacerea casatoriei încheiate de parti la data de 18 noiembrie 1995, înregistrata în registrul de stare civila al Primariei C, sub nr.xx/18.11.1995, din vina exclusiva a pârâtului.

Încredinteaza minorii MRG. nascuta la data de xxx, MIG,nascuta la data de xxx si MAA, nascut la data de xxxx, spre crestere si educare, pârâtului MF.

Obliga reclamanta la plata catre pârât, în favoarea minorilor, a unei pensii de întretinere în cuantum de 98,3 lei lunar pentru fiecare minor, începând cu data prezentei hotarâri, respectiv xxx si pâna la majoratul fiecarui minor.

Dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei acela de "V".

Obliga pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 339,3 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la xxx.

Presedinte,

Grefier,

Red/tehnored MRI

4 ex