Judecătoria Sectorul 1 București

Ultimele spete Judecătoria Sectorul 1 București

Hotărâre - 29.03.2019

Pentru ca instanţa de executare să analizeze, în cadrul procedurii necontencioase a încuviinţării executării silite, faptul că un anumit înscris, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat, respectă condiţiile prevăzute de lege pentru încuviințarea

Hotărâre - 15.03.2019

Pentru ca instanţa de executare să analizeze, în cadrul procedurii necontencioase a încuviinţării executării silite, faptul că un anumit înscris, indiferent de modalitatea în care a fost încheiat, respectă condiţiile prevăzute de lege pentru încuviințarea

Hotărâre - 15.03.2019

Cesiunile de creanță nu îi sunt opozabile debitorului în măsura în care lipsește dovada înștiințării efective a acestuia despre operațiune, astfel încât nu s-a făcut dovada calității de creditor, în lipsa dovezii îndeplinirii condițiilor impuse de art. 15

Hotărâre - 08.03.2019

Față de obiectul cererii, respectiv anularea unui act juridic nepatrimonial, deci neevaluabil, pentru care nu există o dispoziție specială privind competența de soluționare în primă instanță de către judecătorie, judecătoria nu este competentă să soluțion

Hotărâre - 14.02.2019

În ceea ce privește locul plății taxei judiciare de timbru, acesta este determinat de domiciliul sau reședința persoanei fizice ori sediul social al persoanei juridice, după caz. Așadar, chiar dacă debitorul taxei și-ar alege domiciliul sau sediul potrivi