Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 24.05.2021

Ordin prefect de constatare încetare mandat consilier local. Acţiunea în anularea şi excepţia de nelegalitate

Sentinţă civilă - 16.10.2020

Prefect - tutelă administrativă

Decizie - 29.10.2019

Ordin prefect de încetare de drept a mandatului de consilier local. Analiza considerentelor de oportunitate a măsurii.

Decizie - 12.09.2019

Calitatea procesuală pasivă a prefectului și a instituției prefectului, în cadrul litigiilor având ca obiect obligarea emiterii avizului de legalitate, a înaintării dosarului administrativ

Hotărâre - 10.06.2019

Anulare act administrativ. Numire manager interimar în domeniul sănătătii publice. Aplicarea legii speciale.

Sentinţă civilă - 23.04.2019

Acţiune în anulare ordin Prefect vacantare post de Consiliu local

Decizie - 27.11.2017

Legalitatea ordinului prefectului având ca obiect cuantumul sporului pentru condiții vătămătoare acordat funcționarilor publici în baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015.

Sentinţă civilă - 07.04.2017

Actiune prefect-tutela administrativa

Decizie - 20.03.2017

Suspendarea din funcția de viceprimar ca urmare a exercitării de către prefect a unei acțiuni in baza dreptului de tutelă administrativă. Acțiune in despăgubiri îndreptată împotriva Instituției Prefectului

Sentinţă civilă - 27.01.2017

Tutela administrativa

Decizie - 22.09.2016

Schimbarea apartenenţei politice a unui consilier local. Exceptia inadmisibilitătii căii de atac. Caracterul definitiv si irevocabil al hotărârii primei instante în cazul în care este atacată măsura încetării calitătii de consilier local.

Sentinţă civilă - 12.06.2014

Litigiu privind funcţionarii publici – Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sancţiune disciplinară

Decizie - 30.12.2011

În accepţiunea arătată a dobândirii dreptului de proprietate asupra terenurilor aferent construcţiilor cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995 s-a încadrat modul de a proceda a Instituţiei Prefectului în emiterea ordinelor iniţiale care nu a inclu...

Decizie - 12.12.2011

Tutelă administrativă. Condiţiile în care prefectul poate ataca actele emise de autorităţile administraţiei publice locale şi limitele în care se poate angaja răspunderea patrimonială a acestuia pentru consecinţele negative ce decurg din faptul suspe...

Decizie - 07.02.2011

Acţiune prin care se solicită obligarea Prefectului la a asigura reclamantului posibilitatea consultării tuturor hotărârilor prin care au fost soluţionate cereri de acordare de despăgubiri în baza Legii nr. 9/1998. Exceptarea de la acces a informaţ...

Decizie - 03.02.2011

Cerere formulată în contradictoriu cu Instituţia Prefectului-Serviciul public comunitar permise conducere şi înmatriculare vehicule, având ca obiect obligarea la înmatricularea autovehicul, fără plata taxei de poluare.

Decizie - 11.11.2010

Ordin al Prefectului Municipiului Bucuresti prin care se aproba structura organizare si functionare a unei institutii cu atributii in domeniul programelor si reformelor necesare pentru respectarea obligatiilor ce decurg din calitatea României ca stat...

Decizie - 22.09.2010

Actiune în constatare a încetarii de drept a mandatului de viceprimar – inadmisibilitate. Obligare prefect la emitere ordin prevazut de art.91 al.4 din Legea nr.161/2003.

Decizie - 08.12.2008

Drept fiscal. Acţiunea prefectului privind nelegala acordare a unor scutiri la plata redevenţelor cuvenite consiliilor locale, în contractele de concesiune în care figurează în calitate de concesionari. Admisibilitate

Sentinţă civilă - 16.05.2008

Acţiune în anulare a H.C.L. prin care se acordă spor de dispozitiv promovată de INSTITUŢIA PREFECTULUI. Netemeinicie.