Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 02.06.2014

Regimul juridic al uleiurilor uzate, colectate în urma schimburilor de uleiuri, utilizate apoi ca şi combustibil pentru încălzire.

Decizie - 11.09.2013

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DESPĂGUBIRE. APLICAREA GREŞITĂ A ART.184 DIN H.G. NR.44/2004 CARE CONDIŢIONEAZĂ RESTITUIREA ACCIZELOR DE DEPUNEREA UNEI CERERI ANTERIOR MOMENTULUI EXPEDIERII PRODUSELOR ACCIZABILE ÎN STATUL MEMBRU DE DESTINAŢIE. PRINCIPIU

Decizie - 12.03.2012

Contestaţie act administrativ fiscal. Incheiere contract de comodat in vederea livrării de combustibil. Scutire de la plata accizelor.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 13.12.2011

Prin sentinţa penală nr.771 din 12 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. rap. la art. 10 lit. b ind.1 C.p.p. comb. cu art. 18 ind.1 C.p., a fost achitat inculpatul I.M., sub aspectul săvârşirii infrac...

Decizie - 18.11.2011

Prin cererea înregistrată la data de 07.03.2011 la Tribunalul Vâlcea, creditoarea SC C. D. SRL Bucureşti a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC Pr. SA Râmnicu Vâlcea cu motivarea că deţine împotriva acesteia o creanţă ce...

Decizie - 03.11.2011

Prin sentinţa penală nr.1008 din 12 mai 2011, pronunţată de Judecătoria Piteşti, a fost condamnat inculpatul M.D.E., la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală gravă, în condiţiile art.86/1 Cod penal.

Decizie - 25.10.2011

Prin sentinţa penală nr. 222 din 29.09.2011 a Judecătoriei Curtea de Argeş în baza art. 403 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 401 Cod procedură penală, comb. cu art. 394 Cod procedură penală, s-a respins ca nefondată cererea de revizuire fo...

Decizie - 18.10.2011

Prin sentinţa penală nr.259 din 25 octombrie 2011, Judecătoria Curtea de Argeş, în baza art. 6 din Legea nr. 241/2005 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 111 din Legea nr. 76/2002 cu aplic.art. 41 alin. 2 Cod penal a condamnat pe inculpa...

Decizie - 06.10.2011

Contestaţie act administrativ-fiscal. Produs supus accizării

Decizie - 30.09.2011

Accize. Încadrare tarifară. Aplicare în timp a legii fiscale.

Decizie - 20.01.2011

Actiune având ca obiect obligarea autoritatii publice la restituirea contravalorii accizelor achitate de catre persoana juridica.

Decizie - 22.10.2010

Cu adresa nr.74595 din 19 iulie 2007, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Buzau, înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr.6787/200 din 22 august 2007, a fost înaintata spre competenta solutionare plângerea formulata de petentii...

Decizie - 23.09.2010

Contestatie împotriva actului administrativ reprezentând proces verbal de control. Anulare act administrativ. Restituire contravaloare diferente acciza.

Decizie - 09.03.2010

Constată că, la data de 22.04.2008, reclamantul S.S.A., în numele şi pentru membrii de sindicat R.C.M., T.C., G.C., T.M., S.P.M., M.V., V.L.E., A.A., B.M., C.L., I.A.I., N.M., A.S.M., P.E. a chemat în judecată pe pârâtul S.S.S.M. pentru a fi obli...

Decizie - 08.03.2010

Prin cererea înregistrată la data de 2.02.2007 pe rolul Judecătoriei Piteşti, reclamantul N.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta R.A.C. partajarea bunului imobil apartament cu nr. 35, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.2, bl. Mobilux...

Decizie - 03.03.2010

Fara titlu

Decizie - 22.02.2010

Constată că, la data de 28.01.2008 contestatorul N.I. a solicitat în contradictoriu cu intimatul Primarul Municipiului Piteşti anularea dispoziţiei nr.7191/31.12.2007 şi obligarea intimatului la emiterea unei noi dispoziţii pentru suprafaţa de 38...

Decizie - 11.02.2010

Contencios administrativ. Anularea actelor administrativ-fiscale – decizii de impunere cu privire la plata accizelor – pentru încadrarea greşită a produselor importate provenind din achiziţii intracomunitare.

Decizie - 04.02.2010

Prin acţiunea introdusă la data de 24.06.2008, reclamanţii Ivascu Elena, Ivascu Florea au chemat în judecată pe pârâţii Badea Vasile Octavian, Calinescu Narcis Constantin, Călinescu Daniela, .S.C Instal Muntenia S.R.L., Oficiul de Cadastru şi Pub...