Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.10.2018

Legalitatea si temeinicia deciziei de atragere a răspunderii solidare contestate. Neprobarea relei-credinte a administratorului.

Decizie - 21.03.2011

Obligarea autoritatii publice la anularea actelor administrative fiscale emise. Obligarea autoritatii publice la restituirea taxei de poluare încasata ilegal si a dobânzilor aferente.

Decizie - 17.02.2011

Obligarea autoritatii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare.

Decizie - 26.01.2011

Obligarea autoritatii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare. Examinarea aspectelor privind lipsa procedurii prealabile.

Decizie - 20.01.2011

Obligarea autoritatii publice la înmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare.

Decizie - 03.11.2010

Anulare act administrativ emis de autoritatea locala privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta în derularea activitatilor economice. Tardivitatea procedurii prealabile. Inadmisibilitate actiune.

Decizie - 21.10.2010

Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comertului si înregistrarea acestei mentiuni.

Decizie - 20.10.2010

Achizitie publica. Revizuire contract prestatie, în sensul completarii cu o clauza privind modificarea valorii contractului

Decizie - 14.10.2010

Actiune având ca obiect retragere asociati din societate. Stabilire pret actiuni urmare aportului la capitalul social. Invocarea exceptiei lipsei de interes privind admiterea cererii de retragere din societate si exceptia inadmisibilitatii capatului ...

Decizie - 13.10.2010

Achizitie publica – procedura licitatiei deschise. Cerere având ca obiect obligarea autoritatii la plata contravalorii adausului comercial nerealizat si a dobânzii legale aferente.

Decizie - 24.02.2010

Achizitie publica. Anularea raportului procedurii de atribuire si a actelor subsecvente, cu consecinta reluarii procedurii de evaluare a ofertelor.

Decizie - 20.01.2010

Exceptie de nelegalitate. Inadmisibilitatea invocarii exceptiei de nelegalitate a unui act cu caracter normativ fata de dispozitiile art.4 alin.1 din Legea nr.554/2004.

Decizie - 25.09.2008

Procedura insolventei. Contestatie împotriva masurii lichidatorului judiciar privind neînscrierea creantei reclamate în tabelul obligatiilor debitoarei. Obligatia notificarii creditorilor neidentificati în lista prevazuta de art.28 al.1 lit.”c” din L...

Decizie - 18.09.2008

Procedura insolventei. Contestatie împotriva refuzului administratorului judiciar de a include în tabelul preliminar de creante împotriva averii debitoarei si a creantei sale reclamate, motivat de lipsa unui titlu executoriu.

Decizie - 15.09.2008

Procedura insolventei. Cerere privind închiderea procedurii formulata de lichidatorul judiciar, dupa aprobarea raportului final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite si când fondurile nereclamate au fost depuse...

Decizie - 27.03.2008

Cerere având ca obiect suspendarea executarii Hotarârii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii. Conditii de admisibilitate.

Decizie - 24.01.2008

Contestatie împotriva masurilor luate de lichidatorul judiciar în referire la retinerile contributiilor CSS si CAI din sumele admise în tabelul definitiv consolidat al creantelor. Solicitare distribuire sume în mod integral.

Decizie - 23.01.2008

Antrenarea raspunderii patrimoniale a administratorului, conform art. 138 lit. d si e din Legea nr. 85/2006. Nedepunerea bilanturilor, ca fapta omisiva, poate fi apreciata ca prezumtie simpla, în situatia nerasturnarii sale de catre pârât, pentru ret...