Spete jurisprudenta

Decizie - 04.06.2019

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, în temeiul art. 61 lit. a) Codul muncii. Natura juridică a termenului de 6 luni prevăzut de art. 252 alin. 1 Codul muncii

Decizie - 09.04.2019

Decizie de concediere. Respingerea excepţiei nulităţii absolute a deciziei de concediere pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal, în cazul semnării acesteia de Şeful de Departament, însărcinat cu aceste atribuţii printr-un act intern şi care a semn

Decizie - 19.03.2019

Efectele anulării de către instanță a unei decizii de încetare de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a admiterii excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. 1 lit. c) teza a II-a, prima ipoteză, din Codul muncii

Decizie - 02.04.2015

DREPTUL MUNCII. MASURA DE CONCEDIERE LUATA DE ANGAJATOR PE DURATA INCAPACITATII TEMPORARE DE MUNCA. NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE. ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA POTRIVIT DISPOZITIILOR ART. 56 LIT. C DIN CODUL MUNCII

Decizie - 04.12.2013

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE DISPOZItIE DE ÎNCETARE RAPORT DE SERVICIU EMISA DE SEFUL I.J.P.F. INADMISIBILITATEA ACtIUNII PENTRU NEÎNDEPLINIREA PROCEDURII PREALABILE ANTERIOR SESIZARII INSTANtEI DE JUDECATA. -art.7 alin.16 din Legea nr.554/20

Decizie - 11.09.2013

Art. 251 din Legea nr. 53/2003. Nerespectarea dispoziţiilor art. 251 din Legea nr. 53/2003 privind efectuarea cercetării disciplinare. Nulitate absolută decizie de concediere.

Decizie - 11.12.2012

DREPTUL MUNCII. CONCEDIERE INDIVIDUALĂ DIN PERSPECTIVA PREVEDERILOR ART. 65 DIN CODUL MUNCII. Art. 65, 66, 68 şi 74 alin. 1 lit. d din Codul muncii

Decizie - 02.10.2008

Litigiu de munca. Decizie de concediere. Nelegalitatea acesteia fata de faptul ca a fost emisa ulterior depunerii cererii de demisie si fata de faptul ca îl concediaza cu data retroactiva si fara ai fi acordat în prealabil dreptul la aparare.