Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.12.2012

Contestatie la executare

Sentinţă civilă - 16.10.2012

Contestatie la executare

Hotărâre - 24.04.2012

Acţiune în regres

Sentinţă civilă - 29.12.2011

Contestație la executare

Sentinţă civilă - 07.11.2011

Constatare uzucapiune-lipsa obiectului determinat

Sentinţă civilă - 23.06.2011

Acţiune în regres

Sentinţă civilă - 06.02.2011

Acţiune în declararea simulaţiei- lipsă calitate procesuală activă

Sentinţă civilă - 23.01.2011

Contestație la executare-suspendare executare

Sentinţă penală - 20.03.2009

Infracţiunea de tâlhărie. Elemente constitutive Sustragerea unui bun din posesia părţii vătămate fără exercitarea de acte violente reprezintă infracţiunea de furt, şi nu de tâlhărie

Sentinţă civilă - 27.02.2009

Actiune în anularea înscrisurilor falsificate.

Sentinţă penală - 13.02.2009

Infractiunea de delapidare. Elemente constitutive Infractiunea de delapidare este o infractiune de rezultat.

Sentinţă penală - 13.02.2009

Infractiunea de înselaciune în conventii. Elemente constitutive Actiunea de inducere în eroare a unei persoane.

Sentinţă civilă - 19.12.2008

Executare silita. Modificarea de catre executorul judecatoresc a limitelor titlului executoriu.

Sentinţă penală - 18.12.2008

Infractiunea de înselaciune prin emiterea de file cec fara acoperire . Elemente constitutive

Sentinţă civilă - 16.12.2008

Daune cominatorii. Executare silita

Sentinţă civilă - 09.12.2008

Actiune în atragerea raspunderii patrimoniale a administratorului Societate aflata în dizolvare. Competenta materiala de solutionare a actiunii în atragerea raspunderii civile a asociatului/administratorului

Sentinţă civilă - 05.12.2008

Ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate Cerere de înapoiere a minorului pe calea ordonantei presedintiale. Interesul superior al copilului

Sentinţă civilă - 07.10.2008

Servicii de salubritate . Prestaţii cu caracter comercial . Consecinţa neîndeplinirii procedurii concilierii directe prevăzute dea art. 720^1 Cod. proc. civilă

Sentinţă penală - 16.09.2008

Cerere de asistenţă judiciară internaţională în materie penală . Regulile de procedură aplicabile . Competenţa materială

Sentinţă civilă - 09.09.2008

Actiune în revendicare imobiliara. Admisibilitate în conditiile Legii nr. 10/2001