Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 07.11.2018

anulare act administrativ

Decizie - 11.10.2018

contract

Sentinţă comercială - 10.10.2018

litigii privin fc publici

Decizie - 09.10.2018

apel contestatie creditor

Decizie - 20.02.2018

apel civil

Decizie - 05.02.2018

drept proprietate

Decizie - 24.11.2014

Rezolutie antecontract de vanzare cumparare

Decizie - 25.09.2014

Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti

Decizie - 18.07.2014

Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate

Sentinţă civilă - 13.03.2014

Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale

Decizie - 07.02.2014

Reziliere contract de concesiune - Conditii

Sentinţă civilă - 15.11.2011

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZIŢIONAREA DE CĂRŢI ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE ÎN FORMAT ELECTRONIC

Sentinţă civilă - 27.10.2011

DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ PENTRU MOTIVE CE NU ŢIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTAŢIEI.

Sentinţă civilă - 26.05.2011

GREVĂ DE AVERTISMENT. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE

Sentinţă civilă - 21.04.2011

SANCŢIONARE DISCIPLINARĂ. EXCEPŢIA TARDIVITĂŢII EMITERII DECIZIEI

Sentinţă civilă - 18.04.2011

LITIGIU DE ASIGURĂRI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZAŢIA AFERENTĂ UNEI FUNCŢII PUBLICE. CONTESTAŢIE DECIZIE DEBIT

Sentinţă civilă - 28.02.2011

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Analiza temeiniciei măsurii în raport de dispoziţiile art.266 Codul Muncii

Sentinţă civilă - 24.02.2011

NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ. CONSECINŢA OBLIGĂRII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPĂGUBIRI.

Sentinţă civilă - 22.02.2011

Conflict de muncă. Greşita indicare a temeiului de drept în cazul desfacerii contractului de muncă pe durata determinată înainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale

Sentinţă civilă - 22.02.2011

Conflict de muncă. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă fără acordul salariatului. Menţinerea postului desfiinţat sub o altă denumire. Nelegalitate.