Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 19.02.2016

Acordarea subvenţiei prevăzută de art. 28 din Legea 335/2013

Decizie - 22.06.2012

Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinţii săi. Obligaţia instanţei de a lua în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului minor.

Decizie - 20.06.2012

Principiul puterii de lucru judecat. Interdicţia judecării din nou a unui proces terminat, precum şi a contrazicerii între două hotărâri judecătoreşti, adică a infirmării constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă h...

Decizie - 05.06.2012

Încuviinţarea executării titlurilor pronunţate de către o instanţă aparţinând unui alt stat membru al Uniunii Europene. Invocarea, de către recurenţi, nu a lipsei valabilităţii hotărârii instanţei judecătoreşti române de încuviinţare a executării sil...

Decizie - 01.06.2012

Înţelesul noţiunii de „bun” în accepţiunea art.1 din Protocolul nr.1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Principiul protecţiei aşteptărilor legitime a cetăţenilor cu privire la un anumit nivel al protecţiei şi securităţii.

Decizie - 01.06.2012

Motivul de revizuire prevăzut de art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă. Noţiunea de „lucru cerut”.

Decizie - 09.05.2012

Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art.22 pct.6 din Ordinul nr.3108/2009, privind Normele de aplicare a legii în domeniul asigurărilor de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor. Respingere

Decizie - 04.05.2012

Regimul juridic al acţiunii în constatarea nulităţii absolute a testamentului şi a certificatului de moştenitor.

Decizie - 04.05.2012

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prevăzut de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai ...

Decizie - 24.04.2012

Limitele investirii instanţei de recurs - în propria cale de atac recurentul nu îşi poate înrăutăţi situaţia.

Decizie - 18.04.2012

Procedura insolvenţei. Cerere de înlocuire a lichidatorului. Condiţii.

Decizie - 06.04.2012

Neadministrarea de către instanţa de apel a niciunui fel de probe, atât pe acţiunea principală, cât şi pe cererea reconvenţională şi soluţionarea de către aceasta a procesului în mod nelegal pe excepţia autorităţii de lucru judecat. Determinarea cali...

Decizie - 04.04.2012

Stabilirea dreptului de superficie pe terenul proprietatea pârâtei, în lipsa acordului acesteia la edificarea construcţiei, şi a bunei credinţe a reclamanţilor la ridicarea construcţiei, prin încălcarea puterii de lucru judecat a hotărârilor judecăto...

Decizie - 02.04.2012

Acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de reclamant ca urmare a unei condamnări politice. Angajarea răspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare dintr-un proces penal. Inadmisibilitatea acţ...

Decizie - 09.03.2012

Procedură de insolvenţă. Distribuirea către creditori a fructelor reprezentând chirii ale bunului ipotecat. Aplicarea art.123 sau a art.121 din Legea nr.85/2006

Decizie - 05.03.2012

Aplicarea principiului contradictorialităţii, a principiului nemijlocirii şi al administrării probelor înaintea instanţei de judecată.

Decizie - 02.03.2012

Obligativitatea pentru instanţa de trimitere a îndrumărilor date de instanţa de recurs.

Decizie - 15.02.2012

Decizie de regularizare ANV-DJAOV. Procedura controlului ulterior. Condiţii

Decizie - 13.02.2012

Achiziţie publică. Procedura de soluţionare a contestaţiilor în faţa CNSC. Respectarea principiilor legalităţii, celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare. Obiectul contestaţiei. Noţiunea de act administrativ în accepţiunea OUG 34/...

Decizie - 03.02.2012

Tardivitatea formulării cererii de precizare a acţiunii.