Spete jurisprudenta

Sentinţă comercială - 25.02.2010

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

Sentinţă comercială - 14.05.2009

DISCRIMINARE-DREPTURI SALARIALE

Sentinţă comercială - 06.05.2009

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

Sentinţă comercială - 26.03.2009

Contestaţie tabel definitiv consolidat al creanţelor

Sentinţă comercială - 22.01.2009

RADIERE INCIDENT PLATA

Sentinţă comercială - 10.12.2008

Funcţionari publici. Acordarea indemnizaţiei de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de bază personalului civil din domeniul administraţiei locale

Sentinţă comercială - 04.12.2008

Contestaţie raport lichidatorjudiciar privind distribuirea fondurilor obţinute din averea debitoarei

Sentinţă comercială - 10.09.2008

Calitatea procesuală pasivă a mandatarului în cadrul acţiunii în răspundere reglementată de art. 138 din Legea nr. 85/2006

Sentinţă comercială - 04.06.2008

Contestaţie împotriva deciziei CAS prin care s-au stabilit contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Sentinţă comercială - 17.04.2008

Plata primelor de vacanţă conf. O.U.G. 146/2007

Sentinţă comercială - 03.11.2006

Închiderea procedurii insolvenţei se face în condiţiile Legii nr.85/2006 chiar dacă nu a fost formulată în cauză o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art.138 de către administratorul judiciar sau de lichidator şi în susbsidiar de comitetul creditoril...

Sentinţă comercială - 19.10.2006

PROPRIETATE PRIVATĂ. TRECEREA UNOR IMOBILE CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SOCIALĂ DIN PROPRIETATE JURIDICĂ ÎN PROPIETATEA PRIVATĂ A C.L.M. BRĂILA

Sentinţă comercială - 13.10.2006

Formularea unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art.138 din Legea nr.85/2006 nu se poate face decât în cadrul proceduri insolvenţei, până la închiderea procedurii şi descărcarea lichidatorului judiciar de orice responsabilităţi, fiind fără relevan...

Sentinţă comercială - 10.10.2006

ACŢIUNE ÎN ANULARE– ANULARE LICITAŢIE PUBLICĂ DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII