Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 10.03.2009

Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitaţi pentru plata taxelor judiciare.

Sentinţă civilă - 17.02.2009

Anulare titlu de proprietare. Eroare parcele cadastrale

Sentinţă civilă - 26.11.2008

Plângere împotriva încheierii de carte funciara. Refuz întabulare drept constatat printr-o hotarâre judecatoreasca pronunţata într-o procedura în care nu au fost citaţi toţi coproprietarii tabulari.

Sentinţă civilă - 14.10.2008

Contestatie la executare. Invocarea unor motive de nelegalitate a hotararii ce constituie titlu executoriu.

Sentinţă civilă - 24.09.2008

Acţiune formulata de o maniera care face imposibila soluţionarea. Neindicarea obiectului material şi juridic al acţiunii. Constatarea nulitaţii în condiţiile art. 133 Cod pr civila.

Sentinţă civilă - 15.08.2008

pretenţii civile. Cheltuieli comune. Penalităţi de întârziere. Lipsă hotărâre Comitet executiv.

Sentinţă civilă - 09.07.2008

Prevederi legale aplicabile. Conditii

Sentinţă civilă - 08.07.2008

Domeniu : Plângere civilă. Lipsă temeinicie proces verbal de contravenţie. Despăgubiri acordate martorului.

Sentinţă civilă - 04.06.2008

Modificarea suprafeţelor tabulare. Alipirea imobilelor învecinate . Stabilirea liniei de graniţa.

Sentinţă civilă - 20.05.2008

Anulare proces verbal licitatie imobiliara.Perimarea executarii

Sentinţă civilă - 14.05.2008

Uzucapiune. Zona cu tradiţie în regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedaţi. Procedura necontencioasa.

Sentinţă civilă - 07.04.2008

Nulitate contract vânzare-cumpărare pentru vicierea consimţământului şi cauză falsă. Reclamanta a avut convingerea că încheie un contract de întreţinere, nu un contract de vânzare-cumpărare.

Sentinţă civilă - 14.03.2008

Reconstituirea dreptului de proprietate. Discriminare. Refuz reconstituire în baza unui înscris acceptat ca proba în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea altor persoane.

Sentinţă civilă - 08.02.2008

Netemeinicie proces verbal contraventie. Lipsa vinovatie

Sentinţă civilă - 16.11.2007

Restituire alocatie producatori agricoli

Sentinţă civilă - 06.12.2006

Suspendare provizorie a executarii silite