Pretentii

Hotărâre **** din 05.05.2011


Dosar nr. ../2010

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI - SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. …….

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE …..05.2011

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ………

GREFIER: ……

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile formulată de reclamantul S…T…, în contradictoriu cu pârâta SC F…I… SRL, având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de ..05.2011, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de ….05.2011, când a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra  acţiunii civile de faţă  constată  următoarele:

Prin cererea sa Scarlat Traian a chemat in judecata pe SC F…I.. SRL solicitind obligarea acesteia la plata sumei de 26660 lei reprezentind onorariu de avocat, cu cheltuieli de judecata.

In motivare a sustinut ca prin cererea inregistrata sub nr……/2008 la Judecatoria Constanta pirita din prezentul dosar l-a chemat in judecata, cererea fiind respinsa prin s.c……..2008 ca prescrisa, dar in apel sentinta a fost schimbata si exceptia respinsa, decizia raminind irevocabila prin respingerea recursului. Cauza a fost trimisa spre rejudecare la Judecatoria Constanta si a fost reinregistrata de acea instanta sub nr……/2010 si a fost solutionata prin respingerea ca neintemeiata. Au fost respinse si apelul si recursul. Obiectul cererii principale a fost de 150.000 euro, iar cauza a fost complexa. Reclamantul din prezenta cauza a facut cheltuieli de judecata achitind onorariu de avocat.

In drept, reclamantul din prezenta cauza a invocat dispozitiile art.274 C.pr.civ.

In dovedire a administrat proba cu inscrisuri depunind la dosar contract de asistenta juridica …./2008 Cabinet de Avocat …., factura …/2010 si chitanta ../2010 emise de acelasi Cabinet, s.c……. a Judecatoriei Constanta, s.C…/2008 a Judecatoriei Constanta, d.c..2009 a Tribunalului Constanta, d.c…/2009 a Curtii de Apel Constanta, d.c….2010 a Tribunalului Constanta, certificat de grefa referitor la respingerea recursului declarat impotriva d.c…..2010 a Tribunalului Constanta.

Dupa analizarea cererii de chemare in judecata si a probelor administrate, instanta a retinut ca reclamantul din prezenta cauza a fost chemata in judecata de pirita din prezenta cauza, pentru a se pronunta o hotarire care sa tina loc de act de vinzare cumparare pentru un teren. Pirita din prezenta cauza a cazut in pretentii, cererea de chemare in judecata pe care a formulat-o fiind respinsa ca neintemeiata in mod irevocabil.

In consecinta, instanta retine ca, in baza art.274 al.1 C.pr.civ., pirita din prezenta cauza este datoare sa achite cheltuielile de judecata facute de adversarul sau in acel proces.

Desi reclamantul a sustinut ca valoarea obiectului cererii de chemare in judecata ce a facut obiectul s.c……2009 a Judecatoriei Constanta a fost de 150.000 euro, ea nu a dovedit acest lucru, ci, dimpotriva, din aceasta sentinta rezulta ca obiectul a avut o valoare de 48960 euro. Prin urmare, instanta apreciaza ca onorariul de avocat de 26660 lei este nepotrivit de mare fata de valoarea pricinii, care este de trei ori mai mica decit cea in raport de care reclamanta a subliniat ca a achitat acest onorariu, astfel ca in baza art.274 al.3 C.pr.civ., instanta va micsora onorariul avocatului la suma de 10.000 lei.

In consecinta, instanta va admite doar in parte pretentiile si va obliga pirita la plata cheltuielilor de judecata reprezentate de onorariul de avocat, insa in cuantum diminuat.

In baza art.274 C.pr.civ., instanta va obliga pirita la cheltuielile de judecata reprezentate de taxa de timbru si timbrul judiciar corespunzator pretentiilor admise.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte acţiunea formulată de reclamantul S…T.., cu domiciliul în Constanţa, ….,  în contradictoriu cu pârâta SC F…I… SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 4, citat şi prin publicitate.

Obliga pirita la 10.000 lei si 654 lei cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,...05.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,