Contestaţie la executare. Deducerea duratei măsurii de siguranţă a internării medicale. Cerere nefondată.

Sentinţă penală 123 din 21.09.2017


Contestaţie la executare. Deducerea duratei măsurii de siguranţă a internării medicale. Cerere nefondată.

Potrivit art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanţă cu privire la deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării medicale, indicându-se partea din pedeapsă executată în acest mod.

Potrivit dispoziţiilor art. 72 alin. 1 Cod penal, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate iar potrivit dispoziţiilor art. 184 alin. 28 Cod procedură penală, perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei în condiţiile art. 72 din Codul penal.

Rezultă că din durata pedepsei închisorii se deduce doar perioada executată în stare de reţinere şi arest preventiv, respectiv perioada în care inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, mai exact perioada internării nevoluntare dispusă în vederea efectuării acestei evaluări medicale nu şi perioada internării medicale ca măsură de siguranţă.

Extras hotărâre:

Trecând la soluţionarea cauzei pe baza motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor din dosar precum şi din dosarele ataşate, precum şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, contestaţia contra executării hotărârii penale se poate face când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Potrivit dispoziţiilor art. 72 alin. 1 Cod penal, perioada în care o persoană a fost supusă unei măsuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate.

Potrivit dispoziţiilor art. 184 alin. 28 Cod procedură penală, perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice se deduce din durata pedepsei în condiţiile art. 72 din Codul penal.

În fine, potrivit art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, dispozitivul trebuie să mai cuprindă, după caz, cele hotărâte de instanţă cu privire la deducerea duratei măsurii preventive privative de libertate şi a internării medicale, indicându-se partea din pedeapsă executată în acest mod.

Din cuprinsul dosarului cu nr. …/83/2011 al Tribunalului Satu Mare rezultă că inculpatul A a fost condamnat, prin sentinţa penală nr. …/ZZ.LL.2012, modificată şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. …/A/ZZ.LL.2013 a Curţii de Apel Oradea la o pedeapsă privativă de libertate de 7 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la omor deosebit de grav.

Prin hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea din această pedeapsă a perioadei executate în stare de reţinere şi arest preventiv, conform art. 88 Cod penal anterior, de la data de 01.12.2010 la data de 23.04.2011.

Din cuprinsul dosarului cu nr. …/83/2011* al Tribunalului Satu Mare rezultă că după sesizarea instanţei de judecată cu rechizitoriul privind pe inculpatul A (la data de ZZ.LL.2011), cu inculpatul A aflat în stare de arest preventiv (rechizitoriul fiind înregistrat la instanţă sub dosar cu nr. …/83/2011), prin încheierea penală cu nr. …/ZZ.LL.2011 a Tribunalului Satu Mare s-a dispus revocarea măsurii arestului preventiv şi luarea faţă de inculpatul A a măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical, prevăzută de art. 113 vechiul Cod penal. Cu această ocazie inculpatul A a fost eliberat din starea de arest preventiv la data de ZZ.LL.2011.

Ulterior, în dosar cu nr. …/83/2011* al Tribunalului Satu Mare, prin încheierea penală din data de ZZ.LL.2011 s-a dispus internarea medicală provizorie a inculpatului A, conform art. 114 vechiul Cod penal, măsură ce a fost pusă în executare de îndată de către D.S.P. Satu Mare.

În continuare, prin sentinţa penală nr. …/ZZ.LL.2012 pronunţată în dosar nr. …/83/2011* a Tribunalului Satu Mare, s-a constatat încetarea (la data pronunţării acestei hotărâri) măsurii de siguranţă a internării medicale luată faţă de inculpatul A la data de ZZ.LL.2011. Urmare acestei hotărâri, inculpatul A a fost externat din Secţia de Psihiatrie cronici a Spitalului Judeţean …, fiind în continuare sub efectul măsurii de siguranţă a obligării la tratament medical.

Rezultă astfel, că în dosar nr. …/83/2011 al Tribunalului Satu Mare, inculpatul A s-a aflat în stare de reţinere şi arest preventiv în intervalul 01.12.2010 - 23.04.2011 şi sub efectul măsurii de siguranţă a internării medicale în intervalul 23.08.2011 – 17.01.2012.

Sub un alt aspect, instanţa constată că prin sentinţa penală nr. …/ZZ.LL.2017 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar cu nr. …/296/2017 a fost respinsă contestaţia la executare formulată de către contestatorul A şi întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală. Această hotărâre a rămas definitivă prin decizia penală nr. …/C/ZZ.LL.2017 a Curţii de Apel Oradea.

Din cuprinsul acestei hotărâri rezultă că obiectul cauzei l-a constituit deducerea, pe calea contestaţiei la executare a perioadei internării medicale din intervalul august 2011 – ianuarie 2012, dispusă în dosarul în care inculpatul A a fost judecat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la omor deosebit de grav, respectiv obiect identic cu obiectul prezentei cauze.

Potrivit art. 599 alin. 5 Cod procedură penală, cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări.

Reţinând că există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări între prezenta cauză şi cea soluţionată de către Tribunalul Satu Mare, sub dosar cu nr. …/296/2017, se va dispune respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei la executare formulată de persoana condamnată A.

În acest sens, se va avea în vedere şi aspectul că cererea persoanei condamnate A privind micşorarea pedepsei în executarea căreia se află, pe calea contestaţiei la executare prevăzute de art. 598 alin. 1 lit. d Cod procedură penală, prin scăderea perioadei în care a fost internat în spital în baza măsurii de siguranţă a internării medicale, este nefondată.

 Astfel, aşa cum s-a arătat în prealabil, din durata pedepsei închisorii se deduce doar perioada executată în stare de reţinere şi arest preventiv, respectiv perioada în care inculpatul a fost internat într-o instituţie de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice, mai exact perioada internării nevoluntare dispusă în vederea efectuării acestei evaluări medicale.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, potrivit cărora cheltuielile de judecată sunt suportate de partea care şi-a retras cererea, contestatorul A urmează a fi obligat la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu soluţionarea prezentei, pe care le stabileşte în cuantum de 100 lei.