Actiune in constatare

Sentinţă civilă 15140 din 18.12.2015


Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect ”acţiune în constatare” formulată de reclamanta  OE, în contradictoriu cu pârâtul  SM.

Dezbaterile în fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 20.11.2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea data care face parte integranta din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 04.12.2015, respectiv 18.12.2015,  când a hotărât următoarele:

 INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată  următoarele:

Prin cererea înregistrată de pe rolul acestei instanţe sub nr. 8566/281/2015, reclamanta  OE, în contradictoriu cu pârâtul SM, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că la data de 05.03.2012 s-a transferat dreptul de proprietate asupra autovehiculului cu numar de inmatriculare PH 84 RIG din patrimoniul acesteia in patrimoniul paratului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a arătat că in luna martie 2012 a vandut paratului autoturismul Opel Astra cu numarul de inmatriculare PH 84 RIG contra sumei de 3000 de lei.

A aratat reclamanta ca, desi paratul avea obligatia de a radia autoturismul din evidentele IJP acesta nu s-a conformat.

 În dovedire, reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimoniala şi proba cu interogatoriul paratului.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1650,  art.1674 cod civil si art.35 CPC.

Paratul a formulat intampinare solicitand respingerea cererii ca neintemeiata si invocand exceptia prescriptiei dreptului la actiune.

A artat paratul ca a cumparat de la reclamanta autoturismul indicat, dar ca ulterior l-a vandut numitului CM.

In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri.

Analizand cu prioritate conform art.248 CPC, exceptia prescriptiei exctinctive a dreptului la actiune, invocata de catre parat, instanta urmeaza sa o respinga, ca neintemeiata.

Astfel, instanta are in vedere prevederile art.2502 al.2 pct.2 potrivit carora actiunea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept este imprescriptibila.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 05.03.2012, între reclamanta OE în calitate de vanzator si paratul SM, in calitate de cumparator  a intervenit  contractul de vânzare-cumpărare, având ca obiect autotvehiculul marca Opel Astra, cu număr de  de identificare WOL000053N52422305.  Preţul vânzării a fost în cuantum de 3000 de lei.

Instanta retine ca insusi paratul recunoaste pe calea intampinarii intelegerea contractuala existenta intre acesta si reclamanta, cu privire la autovehiculul in cauza.

Potrivit art. 1674 noul C.civ, aplicabil in speta raportat la data incheierii conventiei, contractul de vânzare-cumpărare are un caracter consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de voinţă al părţilor, fără îndeplinirea vreunei formalităţi.

Instanţa reţine că, acţiunea în constatare este admisibilă, în condiţiile în care, pe de o parte, reclamanta nu are la dispoziţie o acţiune în realizare, contractul de vânzare-cumpărare fiind deja  încheiat ca efect al realizării acordului de voinţă al părţilor, iar pe de altă parte, justifică un interes în promovarea acţiunii, respectiv radierea autoturismului de pe numele acestuia.

În consecinţă, având în vedere caracterul translativ de proprietate al contractului de vanzare-cumparare, instanţa urmează să admită cererea şi în temeiul art. 35 C.pr.civ. şi al art. 1674 C.civ., să constate ca la data de 05.03.2012 a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Opel Astra, cu numar de identificare WOL000053N52422305, de la reclamanta la pârât, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi la data de 05.03.2012.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata de catre parat, ca neintemeiata.

Admite cererea formulată de reclamanta  OE, cu domiciliul  …..,  în contradictoriu cu pârâtul  SM  cu domiciliul …….

Constată că la data de 05.03.2012 a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului marca Opel Astra, cu numar de identificare WOL000053N52422305, de la reclamanta la pârât, în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi la data de 05.03.2012.

Obliga paratul la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in cuantum de 715 lei, reprezentand onorariu avocat si taxa judiciara de timbru.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Judecatoria Ploiesti.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.12.2015.

Preşedinte, Grefier,