Achiziţii publice. Plângerea împotriva Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor. Oferta inacceptabilă. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. Distincţia şi consecinţele ce decurg din deţinerea calităţii de broker de asig

Decizie 386 din 24.04.2017


Pentru a avea capacitatea de exerciţiu în domeniul prestării serviciilor de asigurare, operatorii economici trebuie să aibă depus certificatul constatator în care să fie înscris ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor de asigurare şi să deţină autorizaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor R.C.A. În absenţa acestor documente, comisia de evaluarea a întocmit raportul de reevaluare, declarând corect că oferta contestatoarei este inacceptabilă.

Temei de drept: Legea nr. 101/2016, Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 Legea 237/2015, Legea nr. 237/2015, Norma 20/31.03.2016