Contopirea pedepselor

Sentinţă penală 202 din 21.11.2017


Prin cererea adresată la data de 01.11.2016 şi înregistrată sub nr. 1536/179/2017, Serviciul de Probaţiune Tulcea  a solicitat, în baza art.585 alin.1 rap. la art. 583 alin.1 Cod procedură penală, contopirea pedepselor aplicate condamnatului R.D., prin sentinţa penală nr.150/15.09.2017, pronunţată de Judecătoria Babadag, definitivă prin neapelare la data de 02.10.2017 s-a stabilit pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani iar prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017, pronunţată de Judecătoria Babadag, definitivă prin neapelare la 09.10.2017, a fost condamnat la  pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani

Instanţa, reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la 02.10.2017 prin neapelare, a fost condamnat inculpatul R.D. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei (150 zile amendă x 20 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat.

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe.

În temeiul art. 38 alin. 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b şi e Cod penal, contopeşte pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare şi pedeapsa amenzii în cuantum de 3000 lei în pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 3000 lei.

În temeiul art. 91 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare.

În temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos sau al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea pe o perioadă de 120 zile.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.

Inculpatul a fost obligat la plata sumei de  700 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (400 de lei din faza de urmărire penală şi 300 de lei din faza de judecată)

La data de 02.10.2017 s-a emis adresă către inculpat ca până la data de 03.01.2018 să achite amenda penală în cuantum de 3.000 lei şi cheltuielile judiciare în cuantum de 700 lei.

Prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la 09.10.2017  prin neapelare, a fost condamnat inculpatul R.D.A., la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei (150 zile amendă x 20 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat, în temeiul art. 334 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În temeiul art. 334 alin. 2 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei (150 zile amendă x 20 lei), pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 336 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe.

În temeiul art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b, c şi e Cod penal, contopeşte pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare şi pedepsele amenzii în cuantum de câte 3000 lei în pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei.

În temeiul art. 91 Cod penal suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare.

În temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal stabileşte un termen de supraveghere de 2 (doi) ani.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b şi d Cod penal, impune inculpatului obligaţiile de a frecventa un curs de reintegrare socială şi de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos sau al Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea pe o perioadă de 120 zile.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal.

Inculpatul a fost obligat  la plata sumei de 450 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare (300 de lei din faza de urmărire penală şi 150 de lei din faza de judecată).

La data de 09.10.2017 s-a emis adresă către inculpat ca până la data de 09.01.2018 să achite amenda penală în cuantum de 6.000 lei şi cheltuielile judiciare în cuantum de 450 lei.

Potrivit art.585 alin.1 Cod proc.pen. - pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii:

a) concursul de infracţiuni;

b) recidiva;

c) pluralitatea intermediară;

d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Verificând termenele la care au fost comise faptele pentru care a fost condamnat R.D.A. precum şi cele la care hotărârile de condamnare au rămas definitive, instanţa constată că sunt îndeplinite prevederile art.585 al.1 lit.a) Cod proc. penală , motiv pentru care va admite sesizarea formulată de  Serviciul de Probaţiune Tulcea  ,privind modificarea pedepsei aplicate condamnatului R.D.A.,iar în baza art. 585, alin. 1, lit. a cod procedură penală raportat la 40  alin.2 cod penal,va constata că infracţiunile judecate prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017, sunt concurente cu infracţiunile judecate prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

Urmează a anula suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii dispusă prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017.

Urmează a anula suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 3000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017 în pedepsele componente : - 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 cod penal; - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe, prev. de art.336 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 cod penal.

Va descontopi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei dispusă prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017, în pedepsele componente : - 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 cod penal; - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe, prev. de art.336 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare prev. de art. 334 alin. 2 cod penal.

În baza art.40 alin. 2 şi art.39 alin 1 lit e cod penal, va contopi pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare şi amendă în cuantum de 3000 lei, stabilite prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, cu pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare, amendă 3000 lei şi amendă 3000 lei stabilite prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, condamnatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite, respectiv 10 luni închisoare, condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare, precum şi pedeapsa de 3000 lei, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu amenda stabilite, respectiv 2000 lei, condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă în cuantum total de 5000 lei. Astfel în final, condamnatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare la care se adaugă în totalitate pedeapsa rezultantă de 5000 lei amendă.

În baza art.91 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 92 cod penal, va stabili un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data de 09.10.2017, respectiv de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

În baza art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul R.D.A.se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d)să comunice schimbarea locului de muncă;

e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul R.D.A. se va supune măsurilor de supraveghere de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei.

În temeiul art. 94 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se vor comunica Serviciului de Probaţiune Tulcea.

În baza art. 93 alin. 3 cod penal se va impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos ori Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, conform deciziei consilierul de probaţiune.

În baza art. 404 alin. 2 cod procedură penală, se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 275, alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 585 cod procedură penală, admite sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Tulcea privind contopirea pedepselor aplicate condamnatului R.D.A..

În baza art. 585, alin. 1, lit. a cod procedură penală raportat la art. 40 alin 2 cod penal, constată că infracţiunile judecate prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017, sunt concurente cu infracţiunile judecate prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

Anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii dispusă prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017.

Anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei dispusă prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 3000 lei aplicată prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 02.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 449/179/2017 în pedepsele componente : - 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 cod penal; - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe, prev. de art.336 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 cod penal.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare la care se adaugă pedeapsa amenzii în cuantum de 6000 lei dispusă prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, rămasă definitivă la data de 09.10.2017, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017, în pedepsele componente : - 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 cod penal; - 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe, prev. de art.336 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere a unui vehicul neînmatriculat prev. de art. 334 alin. 1 cod penal; - amendă în cuantum de 3000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de punere în circulaţie sau conducere pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare prev. de art. 334 alin. 2 cod penal.

În baza art.40 alin. 2 şi art.39 alin 1 lit e cod penal, contopeşte pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare şi amendă în cuantum de 3000 lei, stabilite prin sentinţa penală nr. 150/15.09.2017 a Judecătoriei Babadag, cu pedepsele de 9 luni închisoare, 1 an închisoare, amendă 3000 lei şi amendă 3000 lei stabilite prin sentinţa penală nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, condamnatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite, respectiv 10 luni închisoare, condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare, precum şi pedeapsa de 3000 lei, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse cu amenda stabilite, respectiv 2000 lei, condamnatul urmând să execute pedeapsa rezultantă în cuantum total de 5000 lei. Astfel în final, condamnatul va executa pedeapsa rezultantă de 1 an şi 10 luni închisoare la care se adaugă în totalitate pedeapsa rezultantă de 5000 lei amendă.

În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare.

În baza art. 92 cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează de la data de 09.10.2017, respectiv de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 153/22.09.2017 a Judecătoriei Babadag, pronunţată în dosarul nr. 595/179/2017.

În baza art. 93 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul R.D.A. se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

f)să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

g)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

h)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

i)să comunice schimbarea locului de muncă;

j)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;

În baza art. 93 alin. 2 cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul R.D.A. se va supune măsurilor de supraveghere de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate şi de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei.

În temeiul art. 94 alin. 1 cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Tulcea.

În baza art. 93 alin. 3 cod penal impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile în cadrul Primăriei comunei Ceamurlia de Jos ori Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea, conform deciziei consilierul de probaţiune.

În baza art. 404 alin. 2 cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 275, alin. 3 cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 21.11.2017.

…………………………………………………………………………………………