Accident auto. Pierderea/deteriorarea unor organe interne. Culpa concurentă a victimei. Invocarea acestui aspect direct în apel. Consecințe

Decizie 65 din 30.01.2017


Incidența dispozițiilor art. 1371 Cod civil, potrivit cu care: „În cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o", nu a constituit obiect al învestirii instanței de fond, fiind invocată de intimata-apelantă societate de asigurări direct în calea de atac a apelului.

În cauza pendinte, prin întâmpinarea formulată în fața instanței în fond, asigurătorul a criticat exclusiv cuantumul pretenţiilor vizând daunele morale și cele materiale solicitate de reclamantă și admisibilitatea capetelor accesorii de cerere, fără a face niciun fel de referire la o eventuală culpă comună a victimei cu autorul accidentului.

În consecință, față de dispozițiile legale imperative care interzic schimbarea – în calea de atac a apelului – a cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, aspectele invocate de intimata-apelantă societate de asigurări nu pot fi cenzurate.