Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.01.2023

CIVIL.RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ

Hotărâre - 15.11.2022

Acţiune în răspundere delictuală

Decizie - 14.10.2022

Răspundere civilă delictuală. Stabilirea despăgubirilor.Penalităţi de întârziere.

Decizie - 04.10.2022

Litigiu de muncă. Calitatea procesuală pasivă a administratorului societății angajatoare

Decizie - 25.05.2022

Pretenții /acţiune în răspundere civilă delictuală decurgând din soluţii pronunţate de magistraţi

Decizie - 13.05.2022

Încălcarea dreptului la apărare prin schimbarea cauzei juridice a acțiunii direct în apel, instanța de apel nesocotind regulile devoluțiunii consacrate de art. 477 și 478 C.pr.civ.

Decizie - 24.02.2022

Pretenții. Cheltuieli de judecată pe cale separată (apel)

Sentinţă civilă - 16.12.2021

Litigiu privind funcţionarii publici

Decizie - 19.11.2021

Răspundere civilă delictuală (defaimare politist in presa)

Decizie - 17.11.2021

Condiţii de antrenare a răspunderii civile delictuale a executorului judecătoresc pentru prejudiciul cauzat în urma încălcării obligațiilor profesionale

Sentinţă civilă - 11.11.2021

Pretenții. Criterii de acordare a despăgubirilor pentru prejudiciul material și pentru cel moral.

Hotărâre - 05.11.2021

Apel. Acțiune în răspundere civilă delictuală întemeiată pe prevederile dreptului comun, coroborate cu cele ale art. 22 alineat 4 din Legea nr. 85/2014

Hotărâre - 14.10.2021

Răspundere civilă delictuală. Identificarea faptei ilicite. Motivarea hotărârilor

Sentinţă civilă - 11.10.2021

Pretentii – RCA răspundere delictuală

Decizie - 21.09.2021

Condițiile în care fapta agentului constatator de întocmire a procesului-verbal de contravenţie, anulat prin decizie definitivă, poate atrage răspunderea civilă delictuală a acestuia

Sentinţă civilă - 13.07.2021

Pretentii. Daune morale si materiale

Decizie - 25.06.2021

Apel. Pretenții

Sentinţă civilă - 05.05.2021

Acţiune răspundere delictuală- cu asiguratorul

Decizie - 20.04.2021

Acţiune în recuperarea pagubei produse unei instituţii publice de către managerul sau angajatul acesteia, promovată în urma emiterii raportului Curţii de Conturi. Momentul de început al termenului de prescripţie a răspunderii

Decizie - 15.04.2021

Apel. Pretenții – răspundere civilă delictuală