Drept penal – Redeschiderea procesului penal

Sentinţă penală 177 din 12.07.2018


Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 17.10.2017 şi înregistrată sub nr. 7848/204/2017 petentul-condamnat P.B. a contestat mandatul  de executare a pedepsei  închisorii nr.130 la data de 16.09.2017 pentru  pedeapsa de 8 ani şi 2 luni închisoare, dispusă prin sentinţa penală  nr. 84 pronunţată de Judecătoria Câmpina în dosarul 5313/204/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 924/15.09.2017 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti.

În motivarea cererii,  contestatorul a precizat că nu a participat şi nu a fost citat  pentru soluţionarea cauzei în urmă căreia a fost condamnat la pedeapsa închisorii, susţinând că are domiciliul în Germania din anul 2009 aşa cum reiese din paşaportul deţinut.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa de fond a  reţinut următoarele.

Prin sentinţa penală nr. 84 pronunţată de către Judecătoria Câmpina la data de 04.04.2017  în dosarul nr. 5313/204/2016 şi rămasă definitivă la data de 15.09.2017 prin decizia penală nr. 924/15.09.2017 a Curţii de Apel Ploieşti, s-a dispus :

 „În temeiul disp. 396 alin.1 cpp ,cu ref.la  art..228 alin.1 cp rap. la art.231 alin.1 cp, cu aplic. art.41 alin.1 cp, a art.43 alin.5 cp, condamnă pe inculpatul P.B. ,fiul lui D., ns. la data de 08.05.1970, cetăţean român, necăsătorit, studii liceale, stagiul militar nesatisfăcut, recidivist, la o pedeapsă de :  4 (patru) ani şi  6 (şase) luni închisoare pentru săvarşirea infracţiunii de furt.(fp.10.02.2014).

În temeiul disp. art.68 alin.1 lit.c  cp cu ref. la art 67 alin.1 cp rap.aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.  la art.66 alin.1 lit. a, b cp pe o durata de doi ani, dupa executarea pedepsei inchisorii.

În temeiul disp. art.65 cp aplica inculpatului pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor prev. de art.  la art.66 alin.1 lit. a, b cp, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

Descontopeste pedeapsa rezultanta de :4(patru) ani inchisoare aplicata prin s.p.nr. 196/28.01.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, definitiva prin neapelare la data de 15.02.2016 in pedepsele componenete de :

-4 (patru) ani inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare.

În temeiul disp. art.39 alin.1 lit. b cp, art.10 din legea nr.187/2012, contopeste prdeapsa de 4 (patru) ani şi  6 (şase) luni închisoare, aplicata prin prezenta s.p. ,cu pedepsele de 4 (patru) ani inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare, aplicate prin s.p.nr. 196/28.01.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, definitiva prin neapelare la data de 15.02.2016, dispunand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani şi  6 (şase) luni închisoare la care se adauga  un spor obligatoriu de 3 (trei) ani şi 8 (opt) luni , reprezentand  1/3din totalul pedepselor de 4 (patru) ani inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare, 3 (trei) ani şi 6(şase) luni inchisoare, inculpatul avand in total de executat : 8 (opt) ani şi 2 (doua) luni închisoare.

În temeiul disp. art.68 alin.1 lit.c  cp cu ref. la art 67 alin.1 cp rap.aplica inculpatului, pe langa pedeapsa principala, pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.  la art.66 alin.1 lit. a, b cp pe o durata de doi ani, dupa executarea pedepsei inchisorii.

În temeiul disp. art.65 cp aplica inculpatului pedeapsa accesorie  a interzicerii drepturilor prev. de art.  la art.66 alin.1 lit. a, b cp, din momentul ramanerii definitive a hotararii de condamnare si pana cand pedeapsa principala privativa de libertate a fost executata sau considerata ca executata.

În temeiul disp. art.397 alin.1 cpp cu ref. la art.25 alin. 1 cpp admite, in parte, actiunea civila exercitata de catre partea civila P. N. .

Obliga pe inculpat la plata sumei de 1200 (o mie doua sute ) lei cu titlul de despagubiri civile.

În temeiul disp.  art.274 alin.1 c.p.p. obligă  pe inculpat să plătească statului suma de 1.000 lei cheltuieli judiciare.”

Prin înscrisul înaintat la dosarul cauzei, aflat  la fila 34 dosar 7848/204/2017, contestatorul şi-a precizat cererea în sensul că îşi întemeiază cererea pe art. 466 – privind redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate.

Prin sentinţa penală nr. 283/08.12.2017 a Judecătoriei Câmpina, pronunţată în dosarul nr. 7848/204/2017 s-a respins ca inadmisibilă cererea de redeschidere a procesului penal.

Prin decizia nr. 186/21.02.2018 a Curţii de Apel Ploieşti, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b C.p.p. şi art. 2 din Protocolul 7 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, s-a admis apelul formulat de apelantul condamnat P.B., s-a desfiinţat în integralitate sentinţa apelată şi s-a dispus rejudecarea cauzei de către Judecătoria Câmpina.

În rejudecare, cauza a fost înregistrată la Judecătoria Câmpina la data de 18 aprilie 2018, sub nr. 7848/204/2017*.

La termenul de judecată din 11 iulie 2018, petentul condamnat, deţinut în Penitenciarul Iaşi, a fost audiat prin videoconferinţă, nefiind transferabil în Penitenciarul Ploiești datorită stării precare de sănătate.

Prin declarația dată acesta a precizat că obiectul cererii formulate  este redeschiderea procesului penal, pentru că a fost judecat în lipsă, fără a fi legal citat, deși a depus la dosar copia pașaportului din care rezultă că avea domiciliul în Germania, cu toate acestea a fost citat la adresa din mun. Onești, jud. Bacău, unde nu mai locuiește din anul 1993, când mama sa a vândut apartamentul.

Petentul a mai susținut că a fost audiat de organele de cercetare penală în luna decembrie 2015, când a recunoscut săvârșirea infracțiunii de furt și a încercat o împăcare cu partea vătămată P. N., prezentă la sediul Poliției mun. Câmpina, însă nu a avut suma de bani pretinsă de aceasta. Petentul a mai susținut că în cuprinsul declarației a menționat domiciliul din mun. Onești, deși nu mai locuia la această adresă și nu a făcut demersuri pentru a afla stadiul procesului penal, sperând că partea vătămată își va retrage plângerea, luând cunoștință de condamnare la momentul arestării sale la data de 17.09.2017, când i s-a comunicat copia mandatului de arestare.

A mai susținut că este nemulțumit de faptul că la momentul condamnării sale, pedeapsa aplicată de Judecătoria Câmpina a fost contopită cu pedepsele aplicate de Tribunalul mun. București prin sentința penală nr. 196/28.01.2016, fără a se ține seama de faptul că aceasta a fost rejudecată, pedeapsa rezultantă fiind de 3 ani și nu 4 ani, solicitând ca la stabilirea pedepsei rezultante să fie avute în vedere pedepsele reduse, cu consecința diminuării pedepsei închisorii în executarea căreia se află.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.466 alin.2 Cpp “ Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi  a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat  de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales sau un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori  şi-a retras apelul”

Astfel, textul de lege prevede două situaţii  de judecare a cauzei în lipsa persoanei condamnate, respectiv imposibilitatea de prezentare sau nelegala citare.

Sub acest aspect instanța reține că numitul P.B. a fost cercetat în dosarul nr.500/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina.

Pe parcursul urmăririi penale a fost citat atât la adresa din…, fiind verificată evidența informatizată a persoanei și emise mandate de aducere, din procesele verbale de executare rezultând că acesta nu mai locuiește la adresa aceasta.

 De asemenea, numitul P.B. a fost citat și la adresa din Germania, potrivit pașaportului depus la dosar, însă plicul a fost restituit cu mențiunea adresă insuficientă/f. 79 dup, a fost dat în urmărire internațională și reținut pe aeroportul din Zurich.

 La data de 5 decembrie 2015 a fost audiat de Poliția mun. Câmpina în calitate de suspect și inculpat, aducându-i-se la cunoștințâ acuzațiile aduse, drepturile și obligațiile, fiind chemată și persoana vătămată la sediul Poliției, fiind contactat de către organul de cercetare penală și procurorul care supraveghea urmărirea penală.

 Cu ocazia acestei audieri inculpatul prin declarațiile date a indicat că are domiciliul la adresa din mun. Onești, la care nu mai locuia din  anul 1993, susținând că a lăsat numărul de telefon, afirmație neconfirmată de actele dosarului de urmărire penală. Ulterior, au fost emise mai multe mandate de aducere, cu același rezultat și s-a dispus citarea prin afișare-f. 207 dup.

Pe parcursul judecării cauzei inculpatul P.B. a fost citat la ultimul domiciliu cunoscut și după verificarea evidenței DEPABD, prin afișare la sediul instanței.

Așa fiind,  instanța constată că atât pe parcursul urmăririi penale, cât și al judecării cauzei citarea acestuia s-a făcut potrivit dispozițiilor procedurale, inculpatul fiind cel care nu a respectat obligația prevăzută de art. 259 alin. 2 cpp de a comunica în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei la care locuiește, ci dimpotrivă cu ocazia audierii sale de către organele de cercetare penală a indicat o adresă de domiciliu la care nu mai locuia de cca 20 ani, situație în  raport de care în mod justificat s-a făcut aplicarea disp. art. 259 alin. 5 cpp, fiind legal citat prin afișare la sediul organului judiciar.

 Pe de altă parte, cererea de redeschidere a procesului penal nu poate fi admisă în cazul în care sentinţa de condamnare a rămas definitivă prin neapelare, aşa cum rezultă din dispoziţiile art. 466 alin. 2 teza a II-a C.p.p.. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel sau a renunţat la declararea lui.

Sub acest aspect, instanța constată că în ceea ce-l privește pe inculpatul P.B., sentința penală nr. 84 din 04.04.2017 a rămas definitivă prin neapelare, astfel că nici această condiție prevăzută de dispozițiile procesual penale nu este îndeplinită în speță.

Apreciind că situaţia expusă de contestator nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 466 alin.2 Cpp privind redeschiderea procesului penal, urmează a respinge ca inadmisibilă cererea acestuia.

În ceea ce privește critica petentului referitoare la reducerea pedepsei aplicate prin sentința penală nr. 196/28.01.2016 a Tribunalului mun. București, urmare desființării acesteia și rejudecării cauzei, pedeapsă ce a fost contopită cu pedeapsa aplicată prin sentința penală nr. 84/2017 a Judecătoriei Câmpina, cu consecința aplicării unei pedepse rezultante într-un cuantum nelegal, instanța apreciază că aceasta poate fi soluționată pe calea contestației la executare promovată de condamnat.

Ca urmare a  respingerii sesizării, conform art. 275 alin.2 Cpp, urmează a obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare către stat, urmând ca onorariul apărătorului din oficiu să fie avansate de Ministerul Justiţiei.