Măsuri educative - lovire sau alte violenţe, furt calificat

Sentinţă penală 78 din 28.09.2018


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi cu numărul X/P/2016 din data de 24.08.2017, a fost trimisă în judecată, în stare de libertate, inculpata minoră B. A.M., C.N.P.: X, fiica lui I. şi N., născută la data de 13.03.2001 în municipiul Craiova, judeţul Dolj, cu domiciliul în comuna Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 61, judeţul Dolj, necăsătorită, studii 6 clase, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de: lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal; furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d) din Codul penal şi alin. 2 lit. b) din Codul penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal; furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 2 lit. b) cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal şi furt calificat prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d) şi alin. 2 lit. b) din Codul penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 din Codul penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că, în data de 05.06.2016, inculpata B. A. M., folosind un cuţit pe care îl avea asupra acesteia, l-a înţepat la nivelul braţului drept pe numitul G. I., în timp ce se aflau în curtea neîmprejmuită cu gard a locuinţei persoanei vătămate menţionate mai sus, locuinţă situată în com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 78, jud. Dolj. Ulterior, persoană vătămată G. I. nu s-a prezentat la o unitate medicală pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale şi nu s-a prezentat pentru a fi examinată medico legal, deşi din probele administrate rezultă în mod cert că i-a fost provocată o leziune prin înţepare/tăiere la nivelul braţului. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate G. I. cu declaraţiile inculpatei B.A.M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţiile martorilor G. D. şi G. A..

S-a precizat în actul de sesizare a instanţei că, în data de 11.06.2016, pe timp de zi, inculpata B. A. M., după ce a escaladat gardul împrejmuitor, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate D. A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 52, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung, încărcătorul telefonului mobil şi suma de 60 lei, fiind surprinsă de către persoana vătămată în timp ce se pregătea să părăsească locuinţa şi fiind astfel nevoită să restituie bunurile şi suma de bani sustrasă persoanei vătămate. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate D. A. cu declaraţiile inculpatei B. A.M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţia martorei C. L. şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.06.2016.

Procurorul a mai arătat că, în data de 15.09.2016, pe timp de zi, inculpata B.A.M., profitând de faptul că poarta, respectiv uşa de acces în imobil au fost lăsate neasigurate la plecarea persoanei vătămate de la locuinţă, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate C.M. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 65, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Nokia 100 şi suma de 240 lei, fiind depistată în data de 19.09.2016 de către lucrătorii de poliţie având telefonul mobil menţionat asupra acesteia, telefon mobil care a fost în cele din urmă restituit persoanei vătămate C.M.. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate C. M. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.09.2016, procesul verbal din data de 19.09.2016, procesul verbal din data de 28.09.2016 şi procesul verbal din data de 19.09.2016.

A reţinut procurorul de caz că, în data de 18.09.2016, pe timp de zi, inculpata B.A.M., după ce a escaladat fereastra de la o încăpere a casei, a pătruns în locuinţa persoanei vătămate D. A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 61, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Alcatel Pixi 3, telefon cu privire a susţinut ulterior că, după ce l-a sustras, l-a vândut unor persoane de etnie romă pe care nu le cunoaşte şi care se aflau în tranzit pe raza comunei Cernăteşti, jud. Dolj. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate D. A. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţia martorei S. A., cu xerocopia contractului încheiat la data de 09.09.2015 între persoana vătămată D. A. şi O. România şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.10.2016.

A reţinut procurorul în actul de sesizare că, prin rapoartele de expertiză medico legală psihiatrică întocmite de I.M.L. Craiova cu privire la inculpata B. A. M., înregistrate sub nr. 2770/A1P/04.04.2017, respectiv nr. 3384/A1P/2016/25.07.2017, s-a concluzionat că la datele de 05.06.2016, 11.06.2016, 15.09.2016 şi 18.09.2016 inculpata B. A. M. a avut format discernământul faptelor şi al consecinţelor acestora.

A reţinut procurorul în actul de sesizare că situaţia de fapt mai sus menţionată s-a dovedit cu probe obţinute pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţie persoană vătămată G. I. (fila 35);  declaraţie martor G.D. (filele 36, 37); declaraţie martor G.A.(filele 38, 39); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 42, 43); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.06.2016 (filele 45, 46); declaraţie martor C. L. (fila 47); declaraţie persoană vătămată C. M. (filele 50, 51); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.09.2016 (filele 53, 54); proces verbal din data de 19.09.2016 (filele 55, 56); proces verbal din data de 28.09.2016 (fila 57); proces verbal din data de 19.09.2016 (fila 58); xerocopii înscrisuri referitoare la telefon Nokia 100 (filele 59, 60); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 63, 64); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.10.2016 (filele 66, 67); declaraţie martor S.A. (fila 68);  xerocopie contract nr. 59144468 din 09.09.2015 încheiat între persoana vătămată D. A. şi O. România (filele 69, 70); declaraţii suspectă/inculpată B. A. M. (filele 83 – 87 şi 93 – 95); raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 2770/A1P/04.04.2017 (fila 98); raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 3384/A1P/2016/25.07.

S-a mai arătat în rechizitoriu că, la stabilirea situaţiei de fapt nu s-a ţinut cont de declaraţiile date în cauză în calitate de martor de către B. A. M. la datele de 14.07.2016 (2 declaraţii) şi 07.10.2016, întrucât deşi declaraţiile au fost luate în calitatea menţionată mai sus aspectele din cuprinsul acestora au purtat exclusiv asupra unor acuzaţii penale concrete care i se aduceau inculpatei încă de la acel moment.

În procedura camerei preliminare, fază procesuală distinctă de faza judecăţii, la termenul din data de 24 octombrie 2017, în Camera de Consiliu, judecătorul de cameră preliminară a constatat că, sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare, iar rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2016 din data de 24 august 2017 cuprinde menţiunile prevăzute de art. 328 alin. 1 şi alin. 2 raportat la art. 285 alin. 2, ambele din Codul de procedură penală republicat, indicându-se denumirea parchetului şi data emiterii, numele, prenumele şi calitatea celui care l-a întocmit, semnătura celui care l-a întocmit, faptele şi identitatea persoanei pentru care s-a efectuat urmărirea penală, încadrarea juridică a acestora, motivele de fapt şi de drept, probele şi mijloacele de probă, dispoziţia de trimitere în judecată, cheltuielile judiciare, precum şi numele şi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanţă, cu indicarea calităţii lor în proces şi locul unde urmează a fi citate.

De asemenea, judecătorul de cameră preliminară a constatat că, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2017 din data de 07.06.2018 este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi.

Totodată, judecătorul de cameră preliminară a constatat că, rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2016 din data de 24 august 2017 este verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de Prim – procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi.

Judecătorul de cameră preliminară a mai constatat că, nu au fost formulate cereri şi excepţii şi nici din oficiu nu se impun a fi invocate.

În raport cu cele mai sus menţionate, în temeiul art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală republicat, judecătorul de cameră preliminară a constatat ca fiind întrunite condiţiile prevăzute de lege cu privire la competenţa organelor judiciare; constată  legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriului Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi numărul X/P/2015 din data de 07 aprilie 2017, fiind respectate dispoziţiile art. 328 alineatul 1 şi alineatul 2, raportate la prevederile art. 285 alineatul 2, ambele din Codul de procedură penală republicat; constată legalitatea administrării probelor şi a mijloacelor de probă, respectiv: declaraţie persoană vătămată G. I. (fila 35);  declaraţie martor G. D. (filele 36, 37); declaraţie martor G. A. (filele 38, 39); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 42, 43); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.06.2016 (filele 45, 46); declaraţie martor C. L. (fila 47); declaraţie persoană vătămată C. M. (filele 50, 51); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.09.2016 (filele 53, 54); proces verbal din data de 19.09.2016 (filele 55, 56); proces verbal din data de 28.09.2016 (fila 57); proces verbal din data de 19.09.2016 (fila 58); xerocopii înscrisuri referitoare la telefon Nokia 100 (filele 59, 60); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 63, 64); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.10.2016 (filele 66, 67); declaraţie martor S. A.(fila 68);  xerocopie contract nr. 59144468 din 09.09.2015 încheiat între persoana vătămată D. A. şi O. România (filele 69, 70); declaraţii suspectă/inculpată B. A. M. (filele 83 – 87 şi 93 – 95); raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 2770/A1P/04.04.2017 (fila 98); raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 3384/A1P/2016/25.07, neimpunându-se excluderea vreunui mijloc de probă, precum şi legalitatea actelor de urmărire penală, neimpunându-se sancţionarea vreunui act de urmărire penală.

În consecinţă, la termenul din data de 24 octombrie 2017, în Camera de Consiliu, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecăţii cauzei înregistrată pe rolul Judecătoriei Filiaşi la data de 24.08.2017, sub numărul X/230/2017, privind pe inculpata minoră B. A. M..

Prin Rezoluţia din data de 16 noiembrie 2017 s-a dispus citarea inculpatei minore B. A. M., a reprezentanţilor legali ai inculpatei minore B. N., Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Serviciul de Probaţiune Dolj şi persoanele vătămate G.I., C. M. şi D. A., acestea cu menţiunea că se pot constitui părţi civile în procesul penal până la începerea cercetării judecătoreşti, în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 20 alineatul 1 şi alin. 2 din Codul de procedură penală republicat.

S-a emis adresă către Baroul Dolj cu solicitarea de a se desemna un avocat care să aibă, în cauză, calitatea de apărător din oficiu pentru inculpata minoră B. A. M..

.În conformitate cu dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, s-a dispus emiterea unei adrese către I.P.J. Dolj cu solicitarea de a se înainta la dosar fişa de cazier judiciar a inculpatei (fila nr. 15 din dosar).

La  termenul de judecată din data de 07 martie 2018 persoana vătămată G. I. a arătat că îşi retrage plângerea formulată faţă de inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi că nu mai are nicio pretenţie de natură penală au civilă faţă de aceasta (declaraţie fila nr 37 din dosar).

În şedinţa publică din data de 18 aprilie 2018, la interpelarea instanţei inculpata minoră B. A. M., în prezenţa reprezentantului legal B. N. şi a avocatului din oficiu M. I. – M., a solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală republicat, situaţie în care, după ce a făcut aplicarea dispoziţiilor articolului 375 alin. 1 din Codul de procedură penală republicat, instanţa a admis cererea inculpatei B. A. M. privind aplicarea procedurii abreviate în cazul recunoaşterii învinuirii. În declaraţia dată, aceasta a arătat că recunoaşte, în totalitate, infracţiunile sub aspectul săvârşirii cărora a fost trimisă în judecată şi a solicitat ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale (declaraţie aflată la fila nr. 44 din dosar).

De asemenea, în baza art. 506 alin. 2 din Codul de  proc. pen. instanţa a dispus efectuarea unui referat de evaluare a inculpatei minor de către Serviciul de Probaţiune, referatul fiind întocmit şi înaintat spre a fi ataşat la dosarul cauzei la data de la data de 18.07.2018  (filele nr. 60 – nr. 62 din dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriu este corectă, fiind dovedită cu ajutorul mijloacelor de probă administrate în cauză.

Astfel, instanţa reţine că în data de 05.06.2016, inculpata B. A. M., folosind un cuţit pe care îl avea asupra acesteia, l-a înţepat la nivelul braţului drept pe numitul G. I., în timp ce se aflau în curtea neîmprejmuită cu gard a locuinţei persoanei vătămate menţionate mai sus, locuinţă situată în com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 78, jud. Dolj. Ulterior, persoană vătămată G. I. nu s-a prezentat la o unitate medicală pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale şi nu s-a prezentat pentru a fi examinată medico legal, deşi din probele administrate rezultă în mod cert că i-a fost provocată o leziune prin înţepare/tăiere la nivelul braţului. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate G.I. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţiile martorilor G. D. şi G. A..

În data de 11.06.2016, pe timp de zi, inculpata B. A. M., după ce a escaladat gardul împrejmuitor, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate D.A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 52, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung, încărcătorul telefonului mobil şi suma de 60 lei, fiind surprinsă de către persoana vătămată în timp ce se pregătea să părăsească locuinţa şi fiind astfel nevoită să restituie bunurile şi suma de bani sustrasă persoanei vătămate. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate D. A. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţia martorei C.L. şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.06.2016.

În data de 15.09.2016, pe timp de zi, inculpata B. A. M., profitând de faptul că poarta, respectiv uşa de acces în imobil au fost lăsate neasigurate la plecarea persoanei vătămate de la locuinţă, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate C. M. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 65, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Nokia 100 şi suma de 240 lei, fiind depistată în data de 19.09.2016 de către lucrătorii de poliţie având telefonul mobil menţionat asupra acesteia, telefon mobil care a fost în cele din urmă restituit persoanei vătămate C. M. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate C. M. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.09.2016, procesul verbal din data de 19.09.2016, procesul verbal din data de 28.09.2016 şi procesul verbal din data de 19.09.2016.

În data de 18.09.2016, pe timp de zi, inculpata B. A. M., după ce a escaladat fereastra de la o încăpere a casei, a pătruns în locuinţa persoanei vătămate D. A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 61, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Alcatel Pixi 3, telefon cu privire a susţinut ulterior că, după ce l-a sustras, l-a vândut unor persoane pe care nu le cunoaşte şi care se aflau în tranzit pe raza comunei Cernăteşti, jud. Dolj. Situaţia de fapt rezultă din coroborarea declaraţiei persoanei vătămate D. A. cu declaraţiile inculpatei B. A. M. prin care recunoaşte comiterea faptei, dar şi cu declaraţia martorei S. A., cu xerocopia contractului încheiat la data de 09.09.2015 între persoana vătămată D. A. şi O. România şi cu procesul verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.10.2016.

Prin rapoartele de expertiză medico legală psihiatrică întocmite de I.M.L. Craiova cu privire la inculpata B. A. M., înregistrate sub nr. 2770/A1P/04.04.2017, respectiv nr. 3384/A1P/2016/25.07.2017, s-a concluzionat că la datele de 05.06.2016, 11.06.2016, 15.09.2016 şi 18.09.2016 inculpata B. A. M. a avut format discernământul faptelor şi al consecinţelor acestora.

Situaţia de fapt mai sus menţionată s-a dovedit cu probe obţinute pe baza următoarelor mijloace de probă: declaraţie persoană vătămată G. I. (fila 35);  declaraţie martor G. D. (filele 36, 37); declaraţie martor G. A.(filele 38, 39); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 42, 43); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.06.2016 (filele 45, 46); declaraţie martor C. L. (fila 47); declaraţie persoană vătămată C. M. (filele 50, 51); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 27.09.2016 (filele 53, 54); proces verbal din data de 19.09.2016 (filele 55, 56); proces verbal din data de 28.09.2016 (fila 57); proces verbal din data de 19.09.2016 (fila 58); xerocopii înscrisuri referitoare la telefon Nokia 100 (filele 59, 60); declaraţie persoană vătămată D. A. (filele 63, 64); proces verbal de cercetare la faţa locului din data de 20.10.2016 (filele 66, 67); declaraţie martor S.A.(fila 68);  xerocopie contract nr. 59144468 din 09.09.2015 încheiat între persoana vătămată D. A. şi O. România (filele 69, 70); declaraţii suspectă/inculpată B. A. M.; raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 2770/A1P/04.04.2017 (fila 98); raport de expertiză medico legală psihiatrică nr. 3384/A1P/2016/25.07.

În drept, faptele inculpatei B. A. M., care: 

- în data de 05.06.2016, folosind un cuţit pe care îl avea asupra acesteia, l-a înţepat la nivelul braţului drept pe numitul G. I., în timp ce se aflau în curtea neîmprejmuită cu gard a locuinţei persoanei vătămate menţionate mai sus, locuinţă situată în com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 78, jud. Dolj,

- în data de 11.06.2016, pe timp de zi, după ce a escaladat gardul împrejmuitor, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate D. A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 52, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Samsung, încărcătorul telefonului mobil şi suma de 60 lei, fiind surprinsă de către persoana vătămată în timp ce se pregătea să părăsească locuinţa şi fiind astfel nevoită să restituie bunurile şi suma de bani sustrasă persoanei vătămate,

- în data de 15.09.2016, pe timp de zi, profitând de faptul că poarta, respectiv uşa de acces în imobil au fost lăsate neasigurate la plecarea persoanei vătămate de la locuinţă, a pătruns în curtea şi în locuinţa persoanei vătămate C. M. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 65, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Nokia 100 şi suma de 240 lei, fiind depistată în data de 19.09.2016 de către lucrătorii de poliţie având telefonul mobil menţionat asupra acesteia, telefon mobil care a fost în cele din urmă restituit persoanei vătămate C. M.,

- în data de 18.09.2016, pe timp de zi, după ce a escaladat fereastra de la o încăpere a casei, a pătruns în locuinţa persoanei vătămate D. A. din com. Cernăteşti, sat Corniţa, nr. 61, jud. Dolj, de unde a sustras un telefon mobil marca Alcatel Pixi 3, telefon cu privire a susţinut ulterior că, după ce l-a sustras, l-a vândut unor persoane pe care nu le cunoaşte şi care se aflau în tranzit pe raza comunei Cernăteşti, jud. Dolj,

inculpata având vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani în perioada menţionată, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d Cod penal şi alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 2 lit. b cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal şi furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

La  termenul de judecată din data de 07 martie 2018 persoana vătămată G. I. a arătat că îşi retrage plângerea formulată faţă de inculpată pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi că nu mai are nicio pretenţie de natură penală au civilă faţă de aceasta (declaraţie fila nr 37 din dosar).

Potrivit art. 158 alin. 1 şi 2 Cod pen., retragerea plângerii prealabile poate interveni până la pronunțarea unei hotărâri definitive, în cazul infracțiunilor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale este condiționată de introducerea unei plângeri prealabile. Retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală a persoanei cu privire la care plângerea a fost retrasă.

Potrivit art. 16 alin. 1 lit. g Cod pr. pen., acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală. Potrivit art. 396 alin. 6 Cod pr. pen., Încetarea procesului penal se pronunță în cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. e)-j). 

Raportat la poziţia procesuală a persoanei vătămate prin care aceasta şi-a retras plângerea formulată împotriva inculpatei,  în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) C. proc. pen., va înceta procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata B. A. M. a infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, în dauna persoanei vătămate G. I.. 

În privința celorlalte trei infracțiuni, constatând dincolo de orice îndoială rezonabilă că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpată, ca autor în sensul art. 46 alin. 1 din Codul penal, se va dispune aplicarea unei măsuri educative inculpatei minore.

La individualizarea măsurii educative ce urmează a fi aplicată inculpatei minore, instanţa va avea în vedere, potrivit art. 115 alin. (2) C. pen., criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, având în vedere şi concluziile referatului de evaluare a inculpatei minore întocmit de Serviciul de Probaţiune Dolj, instanţa apreciază că se impune aplicarea măsurii educative a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni, urmarea de către inculpată a unui curs de pregătire şcolară sau formare profesională, şi obligarea inculpatei să se prezinte la serviciul de probaţiune Dolj la datele fixate de acesta, deoarece aceste măsuri ar avea un efect benefic asupra inculpatei, de natură a o face să conștientizeze gravitatea faptelor comise și de a o descuraja în săvârșirea pe viitor a unor noi infracțiuni.

Pentru aceste motive în baza art.. 120 C. pen. rap la art. 396 alin. 10 Cod pr. pen., va aplica inculpatei minore B. A. M. măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 6 luni cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d Cod penal şi alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 2 lit. b cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal şi furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1 art. 229 alin. 1 lit. d şi alin. 2 lit. b Cod penal cu aplicarea art. 113 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, faţă de persoanele vătămate C. M., D. A. şi D. A..

Va atrage atenţia inculpatei asupra consecinţelor nerespectării obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul executării măsurii educative a asistării zilnice. 

În baza art. 19 din Codul de procedură penală republicat şi art. 397 din Codul de procedură penală republicat raportat la art. 1.357 din Codul civil republicat, va admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă C. M. şi va obliga inculpata să plătească părţii civile C. M. suma de 240 lei cu titlu de daune materiale, reprezentând suma de bani sustrasă de inculpată, și va respinge acțiunea civilă în privința sumei de 150 lei, reprezentând  contravaloarea telefonului sustras, având în vedere că din mijloacele de probă administrate rezultă că telefonul a fost restituit părții civile.

Va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă D. A. şi va obliga inculpata să plătească părţii civile D. A. suma de 300 lei cu titlu de daune materiale, reprezentând contravaloarea telefonului sustras.

În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. b) Cod proc. pen., va obliga persoana vătămată G.I. la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga inculpata la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cheltuielile privind onorariul cuvenit apărătorului din oficiu vor rămâne în sarcina statului.