Trafic de droguri

Sentinţă penală **** din 10.07.2018


Dosar nr. XXX/3/2018

TRIBUNALUL BUCUREŞTI, SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR.XXX

Şedinţa publică din data de 10.07.2018

PREŞEDINTE: XXX

GREFIER: XXX

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală a fost reprezentat prin procuror XXX.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul XXX, trimis în judecată sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, faptă  prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000, în dosarul de urmărire penală nr.XXX/D/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie D.I.I.C.O.T. Structura Centrală – Secţia de Combatere a traficului de droguri.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecată din data de 19.06.2018, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă, de la acest termen de judecată, dată la care tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a stabilit pronunţarea pentru data de 03.07.2018, apoi, având în continuare nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru astăzi 10.07.2018 când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

Situația de fapt și încadrarea juridică reținute prin rechizitoriu:

Prin rechizitoriul nr. XXX/P/2017 din data de 02.04.2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Structura Centrală, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului XXX, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

În fapt, s-a reţinut că, la data de 25.01.2018, acţionând în afara cadrului judiciar în care a fost autorizat de către procuror să participe, conform art. 150 C. proc. pen., la anumite activităţi, a deţinut, fără drept, o punguţă conţinând cantitatea netă de 1,13 grame Amfetamină, drog de mare risc, pe care a înmânat-o investigatorului autorizat, pretinzând, în mod nereal, că ar fi cumpărat-o de la suspectul XXX, zis „Franco”.

Pentru dovedirea situației de fapt au fost menționate următoarele mijloace de probă: denunţul inculpatului XXX, procesul-verbal de constatare, procesul verbal de redare a convorbirii în mediul ambiental, procesele verbale de percheziţie corporală, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr………/30.01.2018, dovada seria H, nr. …………./14.02.2018, declaraţiile suspectului XXX şi declaraţiile inculpatului XXX.

Desfășurarea procedurii de cameră preliminară și cercetarea judecătorească:

Prin încheierea din camera de consiliu din 14.05.2018, definitivă prin necontestare, în condiţiile în care nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat sau avocatul desemnat din oficiu să asigure apărarea inculpatului şi nici nu s-a considerat necesar ca din oficiu să se invoce vreo excepţie, în temeiul art. 346 alin.1 C.proc.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat competenţa instanţei, legalitatea sesizării prin rechizitoriul nr. XXX/D/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală – Secția de Combatere a Traficului de Droguri, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul din 19.06.2018, după ce i-au fost aduse la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4, art. 375 şi art. 396 alin. 10 C.proc.pen., inculpatul a arătat că recunoaşte fapta în modalitatea descrisă în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, fiind ascultat sub acest aspect, declaraţia fiind ataşată la dosarul cauzei.

Constatând că probele administrate în faza urmăririi penale sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei și ținând cont de cererea inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptei în modalitatea reținută în actul de sesizare al instanței şi a solicitat aplicarea procedurii prevăzută art. 375 C.proc.pen., apreciind că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 349 alin. 2 c. proc. pen. şi art. 374 alin. 4 C. proc. pen., instanţa a dispus ca judecarea cauzei să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Inculpatul nu a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

La dosarul cauzei a fost ataşat cazierul judiciar al inculpatului (f. 24).

Nemaifiind explicaţii de dat sau cereri de formulat, instanţa a declarat cercetarea judecătorească încheiată și deschise dezbaterile.

Situația de fapt reținută de instanță:

La data de 25.01.2018, inculpatul a deținut, fără drept, 1,13 grame Amfetamină, drog de mare risc, pe care a înmânat-o investigatorului autorizat, pretinzând, în mod nereal, că ar fi a cumpărat-o de la suspectul XXX zis ”Franco”.

Astfel, la data de 17.11.2017, inculpatul XXX, care era cercetat în altă cauză, a formulat, în baza art. 15 din Legea nr. 143/2000, un denunț față de o persoană pe care o cunoștea sub apelativul de ”Franco” despre care cunoaște că ar vinde, în cluburile bucureștene,  droguri printre care MDMA cu suma de 50 lei/comprimat și Amfetamină cu suma de 100 lei/gram.

În urma verificărilor efectuate de către organele de poliție, persoana cunoscută sub numele de ”Franco” a fost identificată ca fiind suspectul XXX.

Prin ordonanța Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Secția de Combatere nr. XXX/D/P/2017 din data de 13.12.2017, s-a dispus autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator a numitului  XXX, lucrător de poliție judiciară, precum și autorizarea cumpărării, sub supravegherea investigatorului, de către un colaborator, respectiv de către inculpatul XXX a cantităţii de 50 comprimate de MDMA și alte droguri de la XXX, precum și de la alte persoane din anturajul infracțional al acestuia.

De asemenea, Tribunalul Bucureşti a dispus supravegherea tehnică constând în înregistrarea video, audio sau fotografierea în mediul ambiental a întâlnirilor directe dintre investigatorul XXX sau colaboratorul acestuia, inculpatul XXX și XXX, sau alte persoane din anturajul acestuia (mandat de supraveghere tehnică nr. 139/UP/17.01.2018).

Potrivit procesului-verbal încheiat la data de 25.01.2018, organele de urmărire penală au procedat la consemnarea seriilor bancnotelor ce formau suma de 300 lei (o bancnotă a 100 lei, seria XXX, și 4 bancnote a 50 lei, seriile XXX, XXX, XXX  și XXX), care urma a fi utilizată la cumpărarea de către XXX a cantităţii de aproximativ 5 grame de amfetamină de la XXX, în vederea verificării aspectelor denunțate de cu privire la activitatea de trafic de droguri desfășurată de suspectul XXX.

Astfel cum rezultă din procesele-verbale de prindere în flagrant încheiate la data de 25.01.2018, la data anterior menţionată, a fost efectuat un control corporal asupra colaboratorului XXX, asupra acestuia nefiind găsite sume de bani, bunuri sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, i-a fost înmânată suma de 300 de lei, seriile bancnotelor fiind consemnate astfel cum s-a arătat anterior, iar în jurul orei 13:00, organele de poliție au format un dispozitiv de supraveghere  în cartierul Sălăjan, sector 3. Organele de urmărire penală au observat cum XXX s-a deplasat pe strada XXX, nr. 1 din Bucureşti, sectorul 3, s-a oprit lângă un părculeţ aflat în zonă, conform înţelegerii dintre el şi XXX, cu care s-a întânit după aproximativ 10 minute. Inculpatul i-a înmânat suspectului XXX suma de 300 lei, pe care acesta a introdus-o în buzunarul pantalonilor pe care îi purta, după care i-a înmânat ceva inculpatului XXX.

Conversaţia care a avut loc între cei doi cu ocazia tranzacţiei a fost înregistrată în mediul ambiental conform mandatului de supraveghere tehnică nr. 139/UP/17.01.2018 emis de Tribunalul Bucureşti, procesul verbal de redare a înregistrărilor audio/video din data de 25.01.2018 confirmând modalitatea în care s-a derulat vânzarea.

După încheierea tranzacției, inculpatul a părăsit zona și s-a îndreptat spre investigatorul care îl aștepta. Pe drumul spre investigator, inculpatul a observat că cele 5 punguțe cumpărate nu conțin droguri, respectiv amfetamină și, întrucât intuise că suspectul XXX nu-i va vinde droguri, așa cum se întâmplase și altă dată, a aruncat pe stradă, lângă o mașină, un plic dintre cele 5 primite de la suspect, și l-a înlocuit cu un alt plic, în care se afla amfetamină pe care o cumpărase cu câteva zile înainte, plicul fiind ascuns sub bateria telefonului.

Cele 5 punguțe cumpărate de inculpat de la suspectul XXX au fost predate investigatorului care le-a introdus într-un plic care a fost sigilat cu sigiliul tip MAI nr.18678, în vederea expertizării.

După realizarea acțiunii de prindere în flagrant, suspectul a fost depistat, asupra sa fiind găsită, în buzunarul pantalonilor pe care îi purta, suma de 300 lei, formată din bancnote ale căror serii fuseseră consemnate în procesul verbal amintit anterior.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr. ………./30.01.2018, întocmit în cauză de Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (f. 38-43), substanța pulverulentă de culoare albă, ambalată în 4 punguțe din material plastic transparent, conţinea cantitatea netă de 3,98 grame pulbere care conține Theophyline, iar substanță pulverulentă de culoare albă, ambalată într-o punguță din material plastic transparent conţinea cantitatea netă de 0,39 grame  amfetamină, Cofeină și Acetaminofen, amfetamina fiind o substanță ce face parte din Tabelul Anexă II din Legea nr.143/2000, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, fiind drog de mare risc.

Cantitatea netă de 1,10 grame amfetamină, rămasă după analiza probelor de laborator au fost depuse la Camera de Corpuri Delicte a Inspectoratului General al Poliţiei Române pe baza dovezii seria H nr. ………./14.02.2018.

Cantitatea netă de 3,93 grame pulbere care nu conține substanțe stupefiante sau psihotrope supuse controlului legal a fost distrusă, în condiții legale.

Fiind audiat, suspectul XXX a declarat că cele 5 punguțe pe care i le-a vândut inculpatului nu conțineau droguri ci un medicament pe care îl cumpărase din farmacie, menţionând că i le-a vândut lui XXX pentru că știa că este ușor de înșelat și voia să ”îl păcălească” pentru că îl bănuia că ”vrea să-l facă”:

În ceea ce priveşte declaraţiile inculpatului, initial, acesta a susţinut că toate cele 5 punguțe pe care le-a predat investigatorului le-a cumpărase de la suspectul XXX, însă, ulterior, a recunoscut că a schimbat una dintre cele 5 punguțe primite de la suspect cu o punguță în care pusese amfetamină, susținând și că ar fi cumpărat respectivele droguri de la suspect, cu câteva zile înainte. 

Instanţa constată că probele administrate în cauză se coroborează şi conduc dincolo de orice îndoială că fapta există și a fost săvârșită de inculpat. De altfel, inculpatul a înțeles să parcurgă procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, recunoscând fapta astfel cum este descrisă în rechizitoriu, atitudine procesuală care este în acord cu probatoriul administrat în faza de urmărire penală.

Încadrarea juridică a faptei:

În drept, fapta inculpatului XXX care, la data de 25.01.2018, acţionând în afara cadrului judiciar în care a fost autorizat de către procuror să participe, conform art. 150 C. proc. pen., la anumite activităţi, a deţinut, fără drept, o punguţă conţinând cantitatea netă de 1,13 grame amfetamină, drog de mare risc, pe care a înmânat-o investigatorului autorizat, pretinzând, în mod nereal, că ar fi cumpărat-o de la suspectul XXX, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, faptă prev. de art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000.

Sub aspectul laturii obiective, tribunalul reține că inculpatul a realizat acțiunea ce constituie elementul material al laturii obiective, deoarece a procurat şi deţinut cantitatea de 1,13 g amfetamină, producându-se urmarea imediată, respectiv o stare de pericol pentru sănătatea publică, legătura de cauzalitate rezultând ex re.

Contrar susţinerilor apărării, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, elementul material al infracţiunii de trafic de droguri se poate realiza prin cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, infracţiunea având un conţinutul alternativ care constă în diferite variante alternative. Prin urmare, din moment ce inculpatul a procurat şi deţinut drogurile, aspect pe care l-a recunoscut inclusiv în faţa instanţei, acesta a realizat cel puţin o variantă alternativă a conţinutului infracţiunii de trafic de droguri.

Din punct de vedere subiectiv, inculpatul a acționat cu intenție directă, în sensul că a prevăzut rezultatul faptei săvârşite, urmărind producerea lui prin comiterea acestora, fiind aşadar întrunite condiţiile prevăzute de art. 16 alin. 3 lit. a C.pen.

Se impune, de asemenea, reținerea alin. 2 al art. 2, câtă vreme amfetamina face parte din tabelul Anexă II din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, fiind încadrată în categoria drogurilor de mare risc.

În aceste condiţii, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, văzând şi dispoziţiile art. 396 alin. 2 C.proc.pen., tribunalul constată că fapta există, a fost săvârşită de inculpat şi constituie infracţiune, motiv pentru care, pentru argumentele ce vor fi arătate, va dispune condamnarea acestuia.

Individualizarea judecătorească a pedepsei:

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Tribunalul reține că infracțiunea de trafic de droguri de mare risc protejează în special sănătatea publică, valoarea deosebit de importantă, în condițiile în care efectele unor astfel de substanțe asupra sănătății sunt exacerbate de dependența pe care o creează (mai ridicată în cazul drogurilor de mare risc, inclusiv efectele asupra sănătății fiind corespunzătoare). Legiuitorul a ținut cont de aceste aspecte, limitele de pedeapsă fiind de la 5 la 12 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 (cu aplicarea art. 396 alin. 10 – de la 3 ani și 4 luni închisoare la 8 ani închisoare).

În concret, gravitatea infracțiunii comise de inculpat este medie, având în vedere faptul că acesta nu a procurat drogurile în vederea comercializării, ci pentru a le preda organelor de poliţie din dorinţa de a demonstra faptul că suspectul  XXX comercializa droguri în mod frecvent, fapt pe care l-a recunoscut înainte ca precum şi cantitatea de droguri de mare risc deţinută, foarte reducă din punct de vedere cantitativ și valoric.

Pentru aceste motive, având în vedere împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracţiunii, instanţa apreciază că este justificată reţinerea circumstanţei atenuante judiciare prevăzute de art. 75 alin. 2 lit. b C. pen.

Deşi gravitatea infracțiunii comise de inculpat este medie, nu se poate face abstracție de faptul că traficul de droguri reprezintă una dintre principalele preocupări ale criminalității organizate, având la bază principiul creării unei stări de dependență care are ca rezultat în final exploatarea financiară a consumatorilor și obținerea de profituri impresionante, menite să finanțeze alte activități infracționale.

În favoarea inculpatului, instanţa va reține conduita procesuală a acestuia, faptul că obţine venituri licite din muncă, nu are antecedente penale, în dezacord cu susţinerile din rechizitoriu, inculpatul nefiind condamnat definitive pentru comiterea altor infracţiuni, ci doar trimis în judecată, dar şi rolul secundar al acestuia în lanțul producător – consumator.

Tribunalul consideră așadar că o pedeapsă cu închisoarea orientată spre minimul special poate fi în măsură să realizeze funcția educativă a pedepsei și scopul final al sancțiunii penale – prevenirea comiterii de infracțiuni.

În consecință, în temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu reţinerea art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 79 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., îl va condamna pe inculpatul XXX, la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Instanţa constată că faţă de inculpat este obligatorie şi aplicarea pedepsei complementare constând în interzicerea unor drepturi. Astfel, sub acest aspect, infracţiunea comisă, gravitatea acesteia, justifică interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. Inculpatul este nedemn să mai exercite drepturile prevăzute anterior şi care, de altfel, impun o multitudine de obligaţii şi responsabilităţi deosebite. Or, inculpatul nu prezintă garanţii suficiente că după executarea sau considerarea ca executată a prezentei ar fi în măsură să se supună rigorilor respectivelor funcţii. Perioada de interdicție de 1 an apare ca fiind rezonabilă, ținând seama de gravitatea faptei.

Văzând argumentele expuse, în baza art. 67 alin. 2 C. pen., îi va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.

Cum pedeapsa accesorie însoțește pedeapsa complementară, în baza art. 65 alin. 1 C. pen., îi va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În ceea ce priveşte modalitatea executării pedepsei instanţa, văzând şi dispoziţiile legale, consideră că pentru reeducarea inculpatului nu este necesară ca aceasta să fie executată în regim de detenţie. Instanţa are în vedere faptul că inculpatul este la primul contact cu legea penală nefiind recidivist, astfel încât poate realiza gravitatea acţiunilor sale şi prin suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Totodată instanţa are în vedre vârsta inculpatului, situaţia sa familială, faptul că este integrat în societate, are o pregătire profesională, astfel încât introducerea acestuia în sistemul penitenciar nu este oportuna, inculpatul prezentând garanţii că poate avea un comportament adecvat pe viitor, fiind totuşi necesară supravegherea comportamentului acestuia.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 91 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C. pen., şi care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, îl va obliga pe inculpat să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele stabilite de această instituţie;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii și documente de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 litera a C. pen., îi va impune inculpatului să urmeze un curs de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, îi va impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,  pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Direcției Educație Cultural-Sportivă și Îngrijiri Comunitare sau în cadrul S.C. Green City.

Va încredinţa Serviciului de Probaţiune Ilfov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.

În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. 4 C. pen., îi va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv dacă inculpatul nu respectă cu rea-credinţă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de încercare ori săvârşeşte o nouă infracţiune în acest termen.

În temeiul art. 399 alin. 1 C.proc.pen., instanţa va menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpat, având în vedere că, din probele administrate, rezultă fără dubiu comiterea faptei imputate inculpatului, precum şi faptul că această măsură este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 C.pr.pen., până la soluţionarea definitivă a cauzei, respectarea în continuare a obligaţiilor impuse fiind de natură să prevină continuarea ori iniţierea unei alte activităţii ilicite, dar şi să asigure buna desfăşurare a procesului până la soluţionarea definitivă a acestuia, instanţa va menţine măsura controlului judiciar faţă de acesta.

În lumina argumentelor expuse, în baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., va menține față de inculpatul XXX măsura preventivă a controlului judiciar dispus prin ordonanţa nr. XXX /D/P/2017 din data de 26.02.2018.

Ţinând cont de aspectele privind gravitatea faptelor şi periculozitatea inculpatului, analizate anterior, în baza art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008 privind funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul XXX, în vederea obţinerii şi stocării în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilurilor genetice ale acestora.

Conform art. 16 alin. 1 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, drogurile și alte bunuri care au făcut obiectul infracțiunilor prev. de art. 2-9 se confiscă.

De asemenea, conform alin. 2, se confiscă de asemenea banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor și a altor bunuri prevăzute la alin.1.

În aceste condiții, cantitățile de droguri rămase în urma analizelor de laborator se impun a fi confiscate.

Ținând seama de considerentele arătate, în temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, va confisca de la inculpat drogurile rămase în urma analizelor de laborator, depuse la camera de corpuri delicte, conform dovezii seria H, nr. ………. din 14.02.2018 (f. 45).

În baza art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., îl va oblige pe inculpat la plata către stat a sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei este aferentă urmăririi penale.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu să îi asigure inculpatului asistenţa juridică în faza judecăţii, conform delegaţiei nr. ………./03.04.2018, în cuantum de 650 de lei, va rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu reţinerea art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 79 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul XXX, (date), la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C. pen., pe o perioadă de 2 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 alin. 1 lit. b C. pen.

În baza art. 65 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 C. pen., şi care va curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 93 alin. 1 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele stabilite de această instituţie;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii și documente de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 litera a C. pen., impune inculpatului să urmeze un curs de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. 3 C. pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii,  pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Direcției Educație Cultural-Sportivă și Îngrijiri Comunitare sau în cadrul S.C. Green City.

Încredinţează Serviciului de Probaţiune Ilfov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.

În baza art. 404 alin. 2 C. proc. pen. raportat la art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv dacă inculpatul nu respectă cu rea-credinţă măsurile de supraveghere sau obligaţiile impuse de instanţă pe perioada termenului de încercare ori săvârşeşte o nouă infracţiune în acest termen.

În baza art. 399 alin. 1 C.proc.pen., menține față de inculpatul XXX măsura preventivă a controlului judiciar dispus prin ordonanţa nr. XXX /D/P/2017 din data de 26.02.2018.

În baza art. 7 alin. 1 din Legea nr.76/2008 privind funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul XXX, în vederea obţinerii şi stocării în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilurilor genetice ale acestora.

În temeiul art. 16 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, confiscă de la inculpat drogurile rămase în urma analizelor de laborator, depuse la camera de corpuri delicte, conform dovezii seria H, nr. ………. din 14.02.2018 (f. 45).

În baza art. 272 raportat la art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 500 de lei este aferentă urmăririi penale.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu să îi asigure inculpatului asistenţa juridică în faza judecăţii, conform delegaţiei nr. ………/03.04.2018, în cuantum de 650 de lei, rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 10.07.2018.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

XXX XXX