Revizuire inadmisibilă

Sentinţă penală 132 din 21.01.2019


Deliberând asupra cererii de revizuire de față,  constată următoarele

Prin cererea înregistrată la nr. ……………. petentul condamnat M.I. a formulat cerere de revizuire împotriva sentintei penale nr. ……………………. a Judecătoriei Vaslui.

În motivarea cererii petentul a apreciat că modul în care au fost contopite pedepsele nu este cel corect, arătând în cuprinsul cererii modul în care trebuiau contopite pedepsele.

A fost atașat dosarul de fond.

Din actele si lucrările dosarului instanta retine următoarea situatie de fapt:

Prin sentinta penală nr. ……………… a Judecătoriei Vaslui, definitivă la …………….. prin respingerea apelului declarat de inculpat, revizuentul M.I. a fost condamnat la pedepse cu închisoarea pentru săvârșirea infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată. Totodată, au fost contopite pedepsele aplicate. Hotărârea a fost supusă căii de atac, instanța de control menținând hotărârea instanței de fond, astfel că modalitatea de rezolvare a situației juridice a intrat sub puterea de lucru judecat. 

Având in vedere dispozitiile art. 452 C.p.p. care prevăd că hotărârea judecătorească poate fi supusă revizuirii atât pe latură penală cât si cu privire la latura civilă, exclusiv pentru pentru motivele indicate, raportat la motivele de revizuire, instanța concluzionează că aspectele din hotărâre ce se solicită a fi revizuite trebuie să vizeze fondul cauzei.

 Analizând motivele de revizuire, instanța constată că, în fond, revizuentul critică latura penală a cauzei dar nu sub aspectele ce țin de fondul cauzei, ci critică modalitatea de rezolvare a situației juridice, respectiv algoritmul de contopire a pedepselor. Întrucât  motivele invocate nu pot fi încadrate în niciunul din cazurile de revizuire prevăzute de lege, instanţa constată cererea ca inadmisibilă, urmând a fi respinsă ca atare.

În baza art. 275 alin.2 Cod procedură penală va  obliga pe revizuientul M.I. la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Suma de 130 lei reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu va fi achitată din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.