Sentinta – Incheiere – Actul procedural prin care se solutioneaza fondul cauzei

Decizie 1143 din 03.09.2019


Potrivit dispoziţiilor art.370 alin.1 Cod pr.penală „hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată (…) se numeşte sentinţă”.

În speţă, prima instanţă nu a pronunţat o sentinţă, ci o încheiere, astfel încât hotărârea nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art.370 alin.1 Cod pr.penală, aspect ce echivalează cu nesoluţionarea cauzei, în condiţiile în care prima instanţă nu s-a pronunţat asupra faptei reţinută în sarcina inculpatului prin actul de sesizare printr-o sentinţă, aşa cum prevăd dispoziţiile legale arătate mai sus.

Asupra apelurilor de faţă, constată următoarele:

Prin hotărârea - încheiere pronunţată la data de 5 noiembrie 2018 de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. …, s-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul … din infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din legea 86/2006 în infracţiunea prev. de art. 452 lit. h din legea 227/2015

In baza art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 , cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p. a fost condamnat inculpatul …, fiul lui …, născut la data de .. în com. .., domiciliat în  com. …, CNP …, la pedeapsa de 2 ani închisoare.

În baza art. 65 alin. 1 c. pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie, pe toată perioada executării pedepsei închisori, conform art. 65 alin. 3 c. pen.

În baza art. 67 alin. 2 c. pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d din c. pen. cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe, conform art. 68 alin. 1 lit. b din c. pen.

În baza art. 91 C. pen.  s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. a fost obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen.  s-a impus inculpatului să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Ilfov În baza art. 93 alin. (3) C. pen.,

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Dobroieşti, judeţ Ilfov pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen

Latura civilă

S-a constatat că inculpatul pană .. a achitat în timpul judecăţii suma totală de 52.500 lei, formată din următoarele sume de bani: 1.000 de lei (fila 17 dosar instanţă), 8.000 de lei (fila 17 dosar instanţă), 1.000 de lei (fila 18 dosar instanţă), 1.600 de lei (fila 28 dosar instanţă), 5.400 de lei (fila 29 dosar instanţă), 3.000 de lei (fila 30 dosar instanţă), 5.000 de lei (fila 31 dosar instanţă), 5.000 de lei (fila 32 dosar instanţă), 3.200 de lei (fila 40 dosar instanţă), 4.000 de lei (fila 52 dosar instanţă), 3.000 de lei (fila 65 dosar instanţă), 4.000 de lei (fila 73 dosar instanţă), 2.800 de lei (fila 75 dosar instanţă), 2.000 de lei (fila 81 dosar instanţă), 2.000 de lei (fila 82 dosar instanţă), 1.500 de lei (fila 84 dosar instanţă)

În temeiul art. 19  c. pr. pen, art. 397 c. pr.pen, art. 23 alin. 3 C.proc.pen., 1357 c. civ s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice .. şi a fost obligat inculpatul la plata sumei de 234.427 lei (reprezentând taxe vamale, accize, TVA) reprezentând daune materiale către această parte civilă, la care s-au adăugat dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate de la data comiterii faptei şi până la data achitării integrale a sumei solicitate.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c din c. pr. pen.  s-a menţinut măsura sechestrului asigurator asupra autoutilitarei marca Renault Trafic cu nr. … Serie şasiu .., cu certificatul de înmatriculare seria … folosit de inculpat la săvârşirea faptei autoturism ce aparţine numitului … conform contractului de vânzare-cumpărare din data de 11.07.2014, până la concurenţa sumei de 234.427 lei, luată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova prin ordonanţa din data de 03.04.2017. 

S-a menţinut măsura sechestrului asigurator asupra averii mobile şi imobile a inculpatului pană .. până la concurenţa valorii de 234.427 lei, luată de instanţa de judacă, prin încheierea din data de 08.10.2018, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul …

În baza art. 404 alin. 4 lit. d din c. pr. pen. rap. la art. 112 alin. 1 lit. b din c. pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a cantităţii de 24.987 pachete ( 499.740 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia ”Made by arangement with the trade mark owners for HTS Switzerland” şi 5000 pachete (100.000 ţigarete) marca PRIDE, fără timbru fiscal românesc.

S-a constatat că inculpatul … a fost reţinut şi arestat preventiv de la data de 13.03.2017  (fila 49 dup) până la data de 12.04.2017 (încheierea din 12.04.2017 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul cu nr. …).

A fost obligat  inculpatul la 1500 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că la data de 04.04.2017 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. … rechizitoriul cu nr. 2093/P/2017  din data de 04.04.2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova prin care a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv inculpatul …, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transportul bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia prev. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006.

În actul de sesizare al instanţei, în esenţă, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Fapta inculpatului … care în noaptea de 13.03.2016, în jurul orelor 01.00 a fost oprit în trafic în mun. .., la intersecţia străzilor …, în timp ce transporta cu autoutilitara marca Renault Trafic cu nr. de înmatriculare .., cantitatea de 24.987 pachete (499.740 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia ”Made by arangement with the trade mark owners for HTS Switzerland” şi 5000 pachete  (100.000 ţigarete) marca PRIDE, fără timbru fiscal românesc, cunoscând că provin din contrabandă, aducând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 286.927 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de disp. art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.

Starea de fapt reţinută în actul de sesizare a instanţei a fost probată cu: proces-verbal de depistare însoţite de planşe foto; declaraţii martori, înscrisuri

Prin încheierea din data de 025.06.2017 judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 346 alin. 2 c. pr.pen, a respins excepţiile formulate de inculpatul ..., prin apărător ales.

A constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2093/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, privind pe inculpatul …, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul ….

În faza de judecată,

Partea civilă ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 286.297 lei (fila 8)

Inculpatul pană … a achitat în timpul judecăţii suma totală de 52.500 lei, compusă din următoarele sume de bani: 1.000 de lei (fila 17 dosar instanţă), 8.000 de lei (fila 17 dosar instanţă), 1.000 de lei (fila 18 dosar instanţă), 1.600 de lei (fila 28 dosar instanţă), 5.400 de lei (fila 29 dosar instanţă), 3.000 de lei (fila 30 dosar instanţă), 5.000 de lei (fila 31 dosar instanţă), 5.000 de lei (fila 32 dosar instanţă), 3.200 de lei (fila 40 dosar instanţă), 4.000 de lei (fila 52 dosar instanţă), 3.000 de lei (fila 65 dosar instanţă), 4.000 de lei (fila 73 dosar instanţă), 2.800 de lei (fila 75 dosar instanţă), 2.000 de lei (fila 81 dosar instanţă), 2.000 de lei (fila 82 dosar instanţă), 1.500 de lei (fila 84 dosar instanţă).

Inculpatul a recunoscut în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Inculpatul a solicitat, iar instanţa a încuviinţat proba cu acte în circumstanţiere. A fost de acordă să achite prejudiciul cauzat părţii civile (fila 66)

Analizând întregul material probator administrat în cauză, prima instanţă a reţinut că starea de fapt arătată în rechizitoriu este corectă, fiind recunoscută de inculpat.

În drept, s-a apreciat că fapta inculpatului … care în noaptea de 13.03.2016, în jurul orelor 01.00 a fost oprit în trafic în mun. .., la intersecţia străzilor …, în timp ce transporta cu autoutilitara marca Renault Trafic cu nr. de înmatriculare …, cantitatea de 24.987 pachete (499.740 ţigarete) marca ASHIMA, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia ”Made by arangement with the trade mark owners for HTS Switzerland” şi 5000 pachete  (100.000 ţigarete) marca PRIDE, fără timbru fiscal românesc, cunoscând că provin din contrabandă, aducând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 286.927 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de disp. art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006.

În şedinţa publică din data de 05.10.2018, inculpatul prin apărător a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care inculpatul … din infracţiunea prev. de art. 270 alin. 3 din Legea 86/2006 ( Codul Vamal)  în infracţiunea prev. de art. 452 lit. h din Legea 227/2015 ( Codul Fiscal) , să se aibă în vedre HP 32/2015 a ICCJ care explică sintagma de contrabandă.

Prima instanţă a respins această cerere, deoarece din considerentele Deciziei în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2014, rezultă că "Contrabanda, atât în varianta-tip, cât şi în cazul infracţiunii asimilate contrabandei, reprezintă (...) o infracţiune complexă, prin care se incriminează o modalitate specifică de sustragere de la plata taxelor, şi anume prin introducerea sau deţinerea bunurilor (atât a produselor accizabile, cât şi a celor care nu sunt purtătoare de accize), care au intrat în ţară cu încălcarea regimului juridic al frontierei. Deţinerea de bunuri accizabile în afara antrepozitului fiscal reprezintă incriminarea generală în cazul omisiunii plăţii taxelor şi impozitelor pentru acest tip de bunuri, iar infracţiunea de contrabandă (atât în cazul variantei-tip, cât şi în cel al infracţiunii asimilatei celei de contrabandă) reprezintă o infracţiune complexă ce include în obiectul juridic şi în elementul material al laturii obiective atât omisiunea plăţii aceloraşi taxe şi impozite (...), cât şi introducerea acestora în ţară în mod fraudulos.

Apărarea inculpatului în sensul că nu există niciun element din care să rezulte că bunurile provin din contrabandă, nu poate fi reţinut în cauză deoarece aşa cum rezultă din probele administrate, inculpatul avea cunoştinţă că pachetele de ţigarete nu au timbru fiscal, aspect care răstoarnă buna sa credinţă. Lipsa timbrului fiscal pe bunurile accizabile  incriminează o modalitate specifică de sustragere de la plata taxelor.

La individualizarea pedepsei aplicată inculpatului, prima instanţă a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art. 74 din actualul C.p., respectiv: gravitatea infracţiunii comise, periculozitatea infractorului care se evaluează după împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Latura civilă

Partea civilă ANAF s-a constituit parte civilă cu suma de 286.297 lei (fila 8)

Inculpatul pană … a achitat în timpul judecăţii suma totală de 52.500 lei.

În şedinţa publică din data de 27.04.2018, inculpatul a fost de acord să achite persoanei vătămate suma de bani cu care s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel inculpatul …, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. … şi ….

În motivare partea civilă a solicitat obligarea inculpatului la plata accesoriilor aferente sumei achitate de 52.500 lei ce urmează a fi calculate de la data săvârşirii faptei – 19.04.2016 până la data fiecărei plăţi aşa cum au fost efectuate.

A mai solicitat obligarea inculpatului la plata sumei de 234.427 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate de la data săvârşirii faptei până la data achitării integrale a sumei datorate.

A mai solicitat confiscarea autoutilitarei folosită de inculpat la săvârşirea faptei, autoutilitară ce aparţine numitului ….

În motivarea apelului inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006, în infracţiunea prevăzută de art.452 lit.h din Legea nr.227/2015.

Totodată, a solicitat aplicarea unei pedepse orientată spre minimul special prevăzut de lege şi amânarea aplicării pedepsei.

Apelanta .. a depus o cerere către ANAF prin care a arătat că ea este singurul proprietar al imobilului asupra căruia ANAF a instituit sechestru asigurator.

ANAF a înaintat cererea formulată de …, Curţii de Apel Craiova.

În şedinţa din 3 septembrie 2019 inculpatul a invocat un nou motiv de apel privind nelegalitatea hotărârii primei instanţe, în sensul că aceasta s-a pronunţat asupra fondului cauzei prin  încheiere, deşi trebuia să se pronunţe prin sentinţă.

Analizând cu prioritate acest motiv de nelegalitate, Curtea apreciază că este fondat.

Potrivit dispoziţiilor art.370 alin.1 Cod pr.penală „hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată (…) se numeşte sentinţă”.

În speţă, prima instanţă nu a pronunţat o sentinţă, ci o încheiere, astfel încât hotărârea nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art.370 alin.1 Cod pr.penală, aspect ce echivalează cu nesoluţionarea cauzei, în condiţiile în care prima instanţă nu s-a pronunţat asupra faptei reţinută în sarcina inculpatului prin actul de sesizare printr-o sentinţă, aşa cum prevăd dispoziţiile legale arătate mai sus.

În consecinţă, sunt incidente dispoziţiile art.421 pct.2 lit.b teza a II-a Cod pr.penală, astfel încât Curtea va admite apelurile declarate de inculpatul …, partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova şi …, va desfiinţa hotărârea-încheiere pronunţată la data de 05.11.2018 de Judecătoria Craiova şi va trimite cauza spre rejudecare la instanţa de fond, Judecătoria Craiova.

Vor fi  menţinute actele procedurale întocmite până la data de 15.11.2018.

Văzând şi dispoziţiile art.275 alin.3 Cod pr.penală.

Domenii speta