Furtul; Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos; Acces ilegal la un sistem informatic

Sentinţă penală *** din 28.06.2019


ROMÂNIA

DOSAR NR. …..

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ NR….

Şedinţa publică din data de ….

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: ANDREEA GEORGIANA BALTAG

 GREFIER: AMELIA SOFIA ROTARU

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti - a fost reprezentat de procuror DUROS DELIA.

Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul …. - trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 250 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p.(patru acte materiale) şi  acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de …., fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, în baza disp. art. 391 alin. 1 C.p.p., a dispus ca deliberarea şi pronunţarea să aibă loc la data de …., dată la care a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

I.Situația de fapt și încadrările juridice reținute prin rechizitoriu:

Prin rechizitoriul nr. …. din …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, la data de …., sub nr. …, a fost trimis în judecată inculpatul …., cercetat în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 250 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p.(patru acte materiale) şi  acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

În sarcina inculpatului ….. s-a reţinut în esenţă că, la data de ….., a sustras din incinta magazinului ….., în jurul orelor …., profitând de atenţia persoanei vătămate, o geantă de culoare maro conţinând cheile de la casă, tocul cu ochelari, un balsam de buze, o cremă de mâini, portofelul ce conţinea actul de identitate, cardul de sănătate, un card bancar tip contactless emis de …., un card bancar contactless emis de …., un card bancar neactiv, suma de aproximativ …. lei şi diverse carduri de reduceri şi promoţii. Ulterior, inculpatul a folosit fără drept cardul …. astfel sustras, efectuând mai multe tranzacţii financiare prin metoda contactless. Persoana vătămată apreciază prejudiciul suferit la valoarea de …. lei.

În dovedirea situaţiei de fapt, procurorul a menţionat următoarele mijloace de probă- Proces verbal de constatare; Alte procese-verbale; Plângere şi declaraţii persoană vătămată; Declaraţii suspect/inculpat; Planşe foto; Alte adrese; Bonuri, chitanţe; DVD-uri cu înregistrări video; Declaraţie martor; Proces-verbal de recunoaştere dintr-un grup de fotografii; Extras de cont; Fişe de eveniment; Fişă EVAP; Copie mandat de arestare preventivă.

Desfășurarea procedurii de cameră preliminară și cercetarea judecătorească:

Prin încheierea din camera de consiliu din …., definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. …. al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, astfel că s-a dispus începerea judecății.

La termenul de judecată din …. inculpatului i s-au adus la cunoștință dispozițiile art. 374 alin.4, 375 și 396 alin.10 C.proc.pen., acesta arătând că înțelege să urmeze procedura simplificată.

II. Analizând probele administrate în faza de urmărire penală, în raport de dispoziţiile art. 374 alin. 9 C.proc.pen., respectiv art. 374 alin. 7 C.proc.pen., instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

În ceea ce priveşte modalitatea de sesizare, instanţa reţine că, la data de …., persoana vătămată …. a sesizat organele de poliţie din cadrul …., cu privire la faptul că în ziua de …., în jurul orelor …. în timp ce se afla în incinta magazinului …., profitând de neatenţia acesteia, un bărbat i-a sustras geanta de culoare maro aflată la piciorul mesei unde se afla victima. În geanta sustrasă de aflau mai multe bunuri printre care şi 2 carduri bancare. Ulterior, persoane necunoscute au folosit fără drept cardul …. astfel sustras, efectuând mai multe tranzacţii financiare prin metoda contactless. Persoana vătămată apreciază prejudiciul suferit la valoarea de …. (plângere prealabilă fila …. d.u.p).

Din declaraţia persoanei vătămate …. (fila …. d.u.p) a reieşit că data de …., în jurul orelor …., persoana vătămată …. s-a aflat în restaurantul …., ocazie cu care a aşezat geanta sa lângă piciorul mesei unde se afla, fără a o supraveghea. În spatele acesteia s-a aşezat o persoană de sex masculin, care a plecat după aproximativ …. minute. După plecarea acesteia, persoana vătămată a observat că îi lipseşte geanta de culoare maro în care se aflau următoarele bunuri: cheile de la casă, tocul cu ochelari, un balsam de buze, o cremă de mâini, portofelul ce conţinea actul de identitate, cardul de sănătate, un card bancar tip contactless emis de …, un card bancar contactless emis de …, un card bancar neactiv, suma de aproximativ … lei şi diverse carduri de reduceri şi promoţii (fil. 14 şi 17).

Prezenţa inculpatului în …. precum şi sustragerea genţii sunt dovedite cu înregistrările video de la sistemul de supraveghere video din incinta acestui local (fil. ….).

Ulterior sustragerii genţii inculpatul s-a deplasat într-o toaletă din magazinul …., împrejurare cu care acesta a luat din geantă banii şi cardurile aruncând restul bunurilor sustrase într-un coş de gunoi (fil. ….).

După aceasta, inculpatul s-a deplasat în magazinul …. aflat în apropierea toaletei, ocazie cu care …. a folosit cardul emis de …. sustras anterior, pentru a achiziţiona produse vestimentare  în valoare de …. lei la orele …., folosind funcţia contactless (aşa cum rezultă din procesul verbal cu planşe foto fil. …. precum şi bonurile fiscale fil. …).

Ulterior, inculpatul s-a deplasat la …., unde a efectuat trei plăţi nelegale cu acelaşi card …. sustras achiziţionând diferite produse, folosind funcţia contactless (în valoare de … lei la orele …., …. lei la orele …. şi …. lei la orele …). Aceste aspecte sunt dovedite cu extrasul de cont (fil. …), declaraţie de martor (fil. ….), bonuri fiscale (fil. ….) precum şi înregistrările video de la sistemul de supraveghere video din incinta magazinului anterior menţionat (fil. …).

Instanţa reţine şi declaraţia martorului …. (fila … d.u.p) , angajat în calitate de dispecer la acel magazin cu atribuţii de supraveghere a înregistrărilor video surprinse de sistemul de supraveghere video, care l-a recunoscut pe inculpatul … ca fiind persoana care a efectuat la data de … trei tranzacţii cu card bancar prin metoda contactless la casa nr. … din magazinul ….

Fiind audiat în faza de urmărire penală (declaraţie fila … d.u.p), inculpatul a recunoscut în totalitate săvârşirea faptei, menţionând că a dat la schimb bunurile obţinute în urma săvârşirii infracţiunii contra unei cantităţi de droguri.

Aceeaşi atitudine de recunoaştere a avut inculpatul şi în faza de judecată.

Coroborând probele analizate mai sus, instanţa reţine că inculpatul …. la data de …., a sustras din incinta magazinului …, în jurul orelor …, profitând de atenţia persoanei vătămate, o geantă de culoare maro conţinând cheile de la casă, tocul cu ochelari, un balsam de buze, o cremă de mâini, portofelul ce conţinea actul de identitate, cardul de sănătate, un card bancar tip contactless emis de …, un card bancar contactless emis de …, un card bancar neactiv, suma de aproximativ … lei şi diverse carduri de reduceri şi promoţii. Ulterior, inculpatul a folosit fără drept cardul … astfel sustras, efectuând mai multe tranzacţii financiare prin metoda contactless.

II.Încadrarea juridică a faptelor:

În drept, fapta inculpatului …. care la data de …., a sustras din incinta magazinului …., în jurul orelor …., profitând de atenţia persoanei vătămate …., o geantă de culoare maro conţinând cheile de la casă, tocul cu ochelari, un balsam de buze, o cremă de mâini, portofelul ce conţinea actul de identitate, cardul de sănătate, un card bancar tip contactless emis de …, un card bancar contactless emis de …, un card bancar neactiv, suma de aproximativ … lei şi diverse carduri de reduceri şi promoţii întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt prev. de art. 228, alin.1 Cod penal.

a. Elementul material al laturii obiective constă în acţiunea de sustragere a mai multor bunuri din posesia persoanei vătămate …, fără consimțământul persoanei vătămate, creând un prejudiciu în valoare de … de lei.

b. Urmarea imediată a faptei constă în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la posesia bunurilor mobile şi producerea unei pagube, prin diminuarea patrimoniului persoanei vătămate cu bunurile sustrase.

c. Paguba nu s-ar fi produs în lipsa activităţii infracţionale a inculpatului, dovedind astfel existenţa raportului de cauzalitate.

d. Pe latură subiectivă, inculpatul a acţionat cu intenţie directă (art.16, alin.3 lit.a C.pen.), prevăzând rezultatul păgubitor pentru patrimoniul persoanei vătămate şi urmărind producerea lui prin sustragerea bunurilor enumerate mai sus, fără consimţământul persoanei care le deţine.

Faptele inculpatului …. din data de …., de a efectua fără drept, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, 4 tranzacţii financiare constând în plăţi tip contactless în valoare totală de …. lei, cu un card bancar emis de …, către diferiţi comercianţi, respectiv o tranzacţie bancară în valoare de …. lei efectuată în incinta …., şi trei tranzacţii bancare efectuate în incinta …. (una în valoare de …. la ora …., alta în valoare de …. lei la ora …. şi una în valoare de …. lei la ora ….) constituie infracţiunile de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 250 alin. 1 C.p. cu aplic.art.35 alin.1 C.p. (4 acte materiale) şi acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 alin.1 C.p. cu aplic. art. 35 alin 1 C.p.(4 acte materiale).

a. Elementul material al laturii obiective constă în acţiunea de descărcare a unui instrument de plată electronică, prin utilizarea unui card bancar emis de …. pe numele persoanei vătămate …., fără consimţământul acesteia.

b. Urmarea imediată a faptei constă în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la protecţia mijloacelor de plată electronice.

c. Paguba nu s-ar fi produs în lipsa activităţii infracţionale a inculpatului, dovedind astfel existenţa raportului de cauzalitate.

d. Pe latură subiectivă, inculpatul a acţionat cu intenţie directă (art.16, alin.3 lit. a C.pen.), prevăzând rezultatul păgubitor pentru patrimoniul persoanei vătămate şi urmărind producerea lui prin efectuarea tranzacţiilor financiare neautorizate.

În aceste condiţii, văzând prevederile art.396 alin.2 C.proc.pen., tribunalul constată că, dincolo de orice îndoială rezonabilă, faptele există, constituie infracţiune şi au fost săvârşite de inculpat, impunându-se condamnarea acestuia.

III.Individualizarea judecătorească a pedepselor:

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valorile ocrotite, natura şi gravitatea rezultatelor produse ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, motivul săvârşirii infracţiunilor şi scopul urmărit de inculpat, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Tribunalul reține că inculpatul …. a profitat de neatenţia persoanei vătămate şi i-a sustras acesteia geanta în care avea mai multe bunuri printre care şi un card bancar emis de …. În urma folosirii neautorizate a cardului bancar, inculpatul a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare de aproximativ … de lei.

La stabilirea gravităţii faptei, instanţa va avea în vedere că inculpatul a adus atingere asupra a două categorii de relaţii sociale, respectiv cele legate de patrimoniul oricărei persoane fizice sau juridice şi de siguranţa şi integritatea sistemelor şi datelor informatice.

Tribunalul reține că gravitatea faptelor comise de inculpatul …. este una relativ ridicată, având în vedere că motivul săvârşirii infracţiunilor a fost acela de a-şi procura o cantitate de droguri.

În legătură cu circumstanţele personale ale inculpatului …., instanţa reţine că a absolvit …. clase, nu are ocupaţie şi nu este la prima abatere de natură penală. Potrivit fişei de cazier (fil. ….) inculpatul este recidivist, fiind condamnat de mai multe ori pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat, tâlhărie, trafic de stupefiante şi falsuri privind identitatea, fiind arestat şi încarcerat în stare de deţinere de mai multe ori.

De altfel, infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşite în stare de recidivă postexecutorie faţă de împrejurarea că au fost săvârşite după considerarea ca executată a pedepsei de …ani şi ….luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …. emisă de Tribunalul Bucureşti.

Astfel inculpatul a fost liberat condiţionat la data de …, cu un rest rămas de executat de …. de zile.

Faţă de data săvârşirii infracţiunii - data de ….- instanţa reţine că inculpatul …. a săvârşit infracţiunile deduse judecăţii după executarea pedepsei anterioare, motiv pentru care instanţa va majora limitele de pedeapsă cu jumătate pentru fiecare infracţiune în parte şi apoi le va reduce cu o treime, ca afect ale aplicării art. 396, alin.10 Cod pr. Penală.

De asemenea, la stabilirea pedepsei, instanţa va avea în vedere caracterul continuat ale infracţiunilor prev. de art. 250 alin. 1 Cod penal şi art. 360, alin.1 Cod penal.

Față de aceste considerente, în baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. raportat la art. 396 alin. 10 Cod pr. penală tribunalul îl va condamna pe inculpatul …. la pedeapsa de … luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 228, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal, pedeapsa de …. ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 250, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal (patru acte materiale) şi la pedeapsa de … ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 250, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal (patru acte materiale).

Sub aspectul pedepsei complementare, instanţa apreciază că infracţiunea comisă de inculpat, gravitatea acesteia astfel cum a fost relevată anterior, justifică interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, durata de …. fiind una rezonabilă. Inculpatul este nedemn să mai exercite drepturile prevăzute anterior şi care, de altfel, impun o multitudine de obligaţii şi responsabilităţi deosebite. Or, inculpatul nu prezintă garanţii suficiente că va fi în măsură să se supună rigorilor respectivelor funcţii după rămânerea definitivă a prezentei.

În consecință, în baza art. 67 alin.1 şi art. 68 alin.1 lit. b C.pen. instanța va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de …., exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a și b şi k C.pen., ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei.

Față de aceleași argumente, în baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a și b şi k C.pen., care nu se execută pe durata termenului de supraveghere, ci doar în caz de anulare sau de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. va constată că infracțiunile deduse judecății sunt concurente.

În baza art. 39 alin.1 lit. b C.pen. și art. 45 alin.1 C.pen. va contopi cele trei pedepse stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de …. ani închisoare, la care se adaugă în spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de … ani şi … luni închisoare, precum și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C.pen., pe o perioadă de …. ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei conform art. 68 alin. 1 lit. b C.pen.

În baza art.45 alin.1 și 5 C.pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C.pen.

 Referitor la modalitatea de executare, instanţa reţine că reeducarea inculpatului se va realiza prin executarea pedepsei principale în stare de detenţie.

IV. Computarea măsurilor preventive privative de libertate:

În baza art. 404 alin.1 lit.a C.proc.pen. raportat la art.72 alin.1 C.pen., instanţa va deduce din durata pedepsei închisorii arestarea preventivă de la …. la zi.

De asemenea, instanţa va menţine starea de arest preventiv faţă de inculpatul …., urmând a fi verificată cel târziu până la data de …..

V. Latura civilă :

În temeiul art. 397 alin.1 raportat la art. 25 alin. 1 Cod penal va constata că nu există constituire de parte civilă în procesul penal.

VI. Măsuri de siguranță:

Conform art. 112, alin.1, lit. e) Cod penal Sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia.

Având în vedere că inculpatul a efectuat în mod ilicit tranzacţii financiare în valoare de …. de lei, iar persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, instanţa în temeiul art. 112, alin.1, lit. e) Cod penal va confisca în beneficiul statului de la inculpatul …suma de …. de lei.

VII. Cheltuieli judiciare:

În raport de soluția de condamnare dispusă, în baza art.272 raportat la art.274 alin.1 și 2 C.proc.pen., tribunalul va obliga pe inculpat la plata către stat a sumei de …. lei, cu titlu de cheltuieli judiciare (… lei din cursul urmăririi penale şi … de lei din faza de judecată).

În baza art. 272 și 274 alin.1 teza finală Cod pr. Penală va dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției a onorariului avocatului din oficiu în cuantum de …. de lei conform împuternicirii nr. …., cheltuieli judiciare care rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod pr. penală condamnă pe inculpatul …., fiul lui fiul lui …., născut la data de …. în …, …., posesor CI seria …. nr. …., CNP …., cunoscut cu antecedente penale la pedeapsa de …. luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 228, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal.

În baza art. 67 alin. 2 şi art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de …., exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C.pen., ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, b și k C.pen.

În baza art. 396 alin. 2 C.proc.pen. cu aplicarea art. 396 alin.10 Cod pr. penală condamnă pe inculpatul …. la pedeapsa de ….ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 250, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal (patru acte materiale).

În baza art.67 alin.2 şi art.68 alin.1 lit.b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de …, exercitarea drepturile prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b și k C.pen., ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art.65 alin.1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b și k C.pen.

În baza art.396 alin.2 C.proc.pen. cu aplicarea art. 396, alin.10 Cod pr. penală condamnă pe inculpatul …. la pedeapsa de …. închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi în stare de recidivă postexecutorie prev. de art. 250, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35, alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 41, alin.1 şi art. 43, alin. 5 Cod penal (patru acte materiale).

În baza art. 67 alin. 2 şi art. 68 alin.1 lit.b C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară, pe o durată de …., exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C.pen., ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b și k C.pen.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. constată că infracțiunile deduse judecății sunt concurente.

În baza art. 39 alin.1 lit. b C.pen. și art. 45 alin. 1 C.pen. contopește cele trei pedepse stabilite, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de ….ani închisoare, la care se adaugă în spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de ….ani şi ….luni închisoare, precum și pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit.a, b și k C.pen., pe o perioadă de …. ce urmează a fi executată de la data rămânerii definitive a prezentei conform art. 68 alin. 1 lit.b C.pen.

În baza art. 45 alin. 1 și 5 C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a, b și k C.pen.

În temeiul art. 60 Cod penal pedeapsa se execută în regim de detenţie.

În temeiul art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată inculpatului arestarea preventivă de la data de …. la zi.

În temeiul art. 399 alin.1 Cod penal menţine starea de arest a inculpatului …. urmând a fi verificată cel târziu până la data de …..

În temeiul art. 112, alin.1, lit.e) Cod penal confiscă de la inculpatul …. suma de …. de lei.

Ia act că persoana vătămată …. nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În temeiul art. 274 Cod pr. Penală obligă pe inculpat la plata sumei de …. de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 272 și 274 alin.1 teza finală Cod pr. Penală dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiției a onorariului avocatului din oficiu în cuantum de …. de lei conform împuternicirii nr. …., cheltuieli judiciare care rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, …..

PREŞEDINTE GREFIER

ANDREEA GEORGIANA BALTAG AMELIA SOFIA ROTARU

ROMÂNIA

DOSAR NR. …..

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de …..

Tribunalul constituit  din:

PREŞEDINTE: ANDREEA GEORGIANA BALTAG

 GREFIER: AMELIA SOFIA ROTARU

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti - a fost reprezentat de procuror DUROS DELIA.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul …. - trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt, prev. şi ped. de art. 228 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p., efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, faptă prev. de art. 250 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p.(patru acte materiale) şi acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. de art. 360 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul ….  personal, aflat în stare de arest preventiv şi asistat de apărător din oficiu, av. …. în substituirea  av. …. cu delegaţie nr. …. la dosarul cauzei, lipsă fiind persoana vătămată …..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei ataşarea la dosar a sentinţei penale nr. …. cu referat, precum şi a răspunsului solicitat unităţii de penitenciar referitor la numărul de zile efectuate în condiţii necorespunzătoare, după care

Tribunalul, după ce a întrebat procurorul şi inculpatul dacă mai sunt cereri de formulat, constatând că nu mai sunt explicaţii de dat sau cereri noi de formulat, în baza disp. art. 387 alin. 2 C.p.p., declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public arată că din probatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale, necontestat de către inculpat, rezultă vinovăţia acestuia sub aspectul săvârşirii infracţiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată astfel încât,

în baza art. 228 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 41 C.p. şi art. 43 alin. 5 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de furt,

în baza art. 250 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p. şi art. 43 alin. 5 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată,

în baza art. 360 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p. şi art. 43 alin. 5 C.p., cu aplic. art. 396 alin. 10 C.p.p., solicită condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic.

De asemenea, în baza art. 67 alin. 1 C.p. solicită aplicarea alături de fiecare pedeapsă principală a pedepsei complementare constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p., iar în baza art. 65 alin. 1 C.p. solicită aplicarea pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitării aceloraşi drepturi prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b C.p. raportat la art. 38 C.p. solicită contopirea pedepselor aplicate inculpatului în prezenta cauză urmând a se stabili pedeapsa cea mai grea la care să se adauge un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, iar în baza art. 45 alin. 1 C.p. solicită aplicarea alături de pedeapsa rezultantă a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p. şi în baza art. 45 alin. 5 C.p. aplicarea alături de pedeapsa rezultantă a pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitării aceloraşi drepturi prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.p.

Se arată în continuare că, având în vedere că din relaţiile comunicate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor rezultă că în perioada cuprinsă între … şi …. inculpatul a executat în condiţii improprii un număr de …. zile pentru care se consideră executate suplimentar un număr de …. zile din care au rămas nevalorificate …. zile, solicită ca în baza disp. art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 şi a deciziei nr. …. pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, să se deducă din durata termenului de supraveghere a liberării condiţionate cele …. zile rămase nevalorificate, urmând a se constata că termenul de supraveghere a liberării condiţionate pentru pedeapsa aplicată anterior s-a împlinit în data de …., pedeapsa anterioară fiind considerată executată la această dată, aspect ce confirmă faptul că infracţiunile deduse judecăţii în prezentul dosar au fost săvârşite în stare de recidivă postexecutorie.

În baza disp. art. 399 alin. 1 C.p.p. solicită menţinerea măsurii arestului preventiv dispus în cauză, în baza disp. art. 72 C.p. urmează a se deduce perioada prevenţiei de la …. la zi, iar în baza disp. art. 112 lit. e C.p. se va dispune confiscarea de la inculpat a sumei de … de lei obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii. În baza disp. art. 274 alin. 1 C.p.p. inculpatul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită pentru fiecare infracţiune în parte, reprezentantul ministerului public solicită a se avea în vedere antecedenţa penală a inculpatului concretizată în săvârşirea de infracţiuni de aceeaşi natură, precum şi infracţiuni de trafic de droguri, perseverenţa infracţională manifestată, toate acestea necesitând aplicarea unei pedepse care să asigure scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat.

Apărătorul din oficiu al inculpatului …. solicită, raportat la atitudinea procesuală a inculpatului de recunoaştere în totalitate a faptelor reţinute în sarcina sa, aplicarea disp. art. 396 alin. 10 C.p.p. în sensul reducerii cu 1/3 a limitelor de pedeapsă pentru fiecare dintre faptele reţinute în sarcina acestuia. La individualizarea pedepsei, în raport de disp. art. 74 alin. 1 lit. f C.p., urmează a fi avută în vedere conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta şi situaţia familială şi socială a inculpatului. De asemenea, pentru fiecare infracţiune apărarea solicită o pedeapsă orientată spre minimul special, pedepse ce urmează a fi contopite, iar în baza art. 72 C.p. urmează a fi computată durata prevenţiei de la … la zi. Pe latură civilă se va constata că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, iar inculpatul a fost de acord să achite prejudiciul cauzat persoanei vătămate.

Inculpatul …. personal, având cuvântul, arată că a recunoscut, regretă şi este de acord cu apărătorul său.

TRIBUNALUL

În baza disp. art. 391 alin. 1 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea asupra cauzei la data de …..

Pentru aceste considerente,

DISPUNE

Deliberarea şi pronunţarea asupra cauzei la data de ….

Pronunţată în şedinţă publică, azi …..

PREŞEDINTE  GREFIER

ANDREEA GEORGIANA BALTAG AMELIA SOFIA ROTARU