Actiune in raspundere delictuala

Sentinţă civilă 4116/2018 din 06.06.2018


R O M A N I A

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

SECTIA CIVILA

Operator de Date cu Caracter Personal 3185

DOSAR CIVIL NR. ....

SENTINŢA CIVILĂ NR. 4116/2018

Şedinţa Publică din ….

Complet constituit din :

JUDECATOR : ….

GREFIER : …..

Pe rol se află pronunţarea hotărârii in dosarul civil cu numărul mai sus menţionat, privind cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta VDM.... în contradictoriu cu pârâtul CDM...., având ca şi obiect acţiune în răspundere delictuală.

La apelul nominal făcut în cauză, se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

Se face referatul cauzei după care

Instanţa constantă că dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din 23 mai 2018, când părţile prezente au pus concluzii pe fondul cauzei conform încheierii de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N T A

Deliberand, retine ca prin actiunea civila formulata reclamanta …. a solicitat a se dispune obligarea paratului ….. la plata sumei de 32.000 lei reprezentand daune materiale (contravaloare teren si cheltuieli de executare silita achitate). La momentul acordarii cuvantului pe fond, reclamanta, prin reprezentantul sau, a aratat ca va solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.

In motivarea actiunii formulate se arata ca prin actiunea inregistrata sub nr..../211/2011pe rolul Judecatoriei Dej reclamantii CI... si sotia au chemat-o in judecata, revendicand suprafata de 993 mp. pe care sustineau ca au cumparat-o de la numita BV..., suprafata pe care reclamanta o detinea in baza titlului de proprietate eliberat. In proces a fost numit expert in vederea clarificarii situatiei, insa dl.expert CD.... a efectuat raportul de expertiza la indicatiile reclamantilor, tinand cont de o schita din anul 2000 potrivit careia parcela in litigiu se suprapune pentru suprafata de 730 mp. cu terenul situat la capatul gradinii reclamantei si cu 263 mp. peste casa vecinului B..... Insa, reclamanta arata ca intabularea partiala a lui Bu.... este gresita, terenul acestuia aflandu-se langa canal si nu in vecinatatea terenului sau. In mod gresit expertul numit in cauza a tinut cont de schita prezentata de Bu.... si C...., schita care nu corespunde realitatii si nu de actele detinute de reclamanta, acte ce dovedeau ca are dreptate. De asemenea, expertul nu a tinut cont de expertizele anterioare, care au stat la baza intabularii dreptului sau de proprietate, de actele si adeverintele eliberate de Primaria ...., ori de registrul agricol din care reiese ca a detinut suprafata de teren din anii 1949-1950. Expertul a interpretat in mod gresit si adeverinta din 1974 potrivit careia parintii reclamantei au primit suprafata de 8 ari ca si lot de casa de la CAP: Expertul nu a tinut cont de istoricul terenului ce apartinuse bunicii reclamantei si apoi a revenit mamei si matusii, instanta s-a luat dupa aceasta expertiza si asa reclamanta a pierdut 730 mp. Reclamanta nu se poate opune hotararii date, insa a facut o alta expertiza legala in care dl.expert RT....arata ca parcela de 993 mp. cu nr.topo...../1/1/1 nu se suprapune si nici macar nu se invecineaza cu terenul reclamantei cu nr.topo...../1/1/1 si ..../1/2/1. Insa, aceasta expertiza nu a fost luata in considerare la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti. Reclamanta arata ca este nemultumita de faptul ca expert CD.... a facut o expertiza care nu corespunde realitatii si a sustinut ca actele sale sunt eroante, reclamanta pierzand astfel terenul detinut, teren pe care C.... vrea sa construiasca, desi detine loc de constructie pe lotul cumparat de la Bu..... Ca urmare, reclamanta doreste sa fie despagubita de CD.... pentru terenul de care a fost deposedata, desi familia sa il folosea de peste 60 ani, precum si pentru cheltuielile facute cu avocati, experti sau achitate in executare silita, cheltuiieli care sunt in cuantum total de 32.000 lei (f.2-5, 55, 91).

Ca urmare a precizarilor facute la primul termen de judecata in sensul ca valoarea totala a prejudiciului solicitat este de 32.000 lei, instanta a constatat ca cererea de chemare in judecata este legal timbrata (f.56).

Prin intampinarea depusa la filele 60-64 din dosar paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptii ce au fost respinse la termenul de judecata din 11 aprilie 2018. Pe fond, a solicitat respingerea actiunii formulate, aratand ca va solicita pe cale separata cheltuielile de judecata generate de solutionarea prezentului litigiu. In motivarea pozitiei procesuale exprimate a aratat ca in cazul dedus judecatii nu sunt intrunite conditiile angajarii raspunderii civile delictuale. Reclamanta afirma ca paratul, in calitatea sa de expert, a facut o identificare eronata a imobilului in regim de carte funciara, ceea ce nu este real. Paratul, prin reprezentantul sau, arata ca a mentionat in completarea raportului de expertiza depus in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Dej ca in anul 1974 parintii reclamantei au dobandit in proprietate un loc de casa in suprafata de 800 mp. in baza adeverintei nr..../1974 eliberata de CAP ...., lot ce a primit nr.topo...../1/1. In baza sent.civ.nr.316/2004 a Judecatoriei Dej parcela cu nr.topo...../1/1 a fost alipita cu parcela cu nr.topo...../1/2/1, obtinandu-se astfel terenul in suprafata de 6874 mp. inscris in CF .... Paratul apreciaza ca inca de la momentul inscrierii in cartea funciara a parcelei cu nr.topo...../1/1, in anul 1974, s-a comis o eroare deoarece parcela trebuia dezmembrata din parcela cu nr.topo.... si nu din parcela cu nr.topo...... Imobilul, teren si constructii situat administrativ in localitatea ... este la o distanta de aproximativ 137 m. de limita cea mai apropiata a nr.topo....., eroare de identificare posibil datorata imprejurarii ca imobilul cu nr.topo.... si cel cu nr.topo...../1 erau inscrise in aceeasi carte funciara .... „...”, respectiv presedintele si cotabilul CAP le-a fost probabil mai usor sa ia prima parcela inscrisa in cartea funciara, cea cu nr.topo...../1 si sa o dezmembreze in vederea atribuirii suprafetei de 800 mp. parintilor reclamantei. In anul 2003, la momentul inscrierii in cartea funciara a proprietatii reclamantei, nu s-a avut in vedere planul de dezmembrare intocmit de SC A...SRL in anul 1999, asa incat, in mod eronat, parcelei acesteia i-a fost atribuit nr.topo...../1/1 si ..../1/2/1, desi pozitia parcelelor 23 si 24 din tarla 17 intravilan XXX.. inscrise in Titlul de proprietate nr..../1995 corespunde folosintei actuale. In mod nejustificat reclamanta care, intr-adevar, a fost „beneficiara” erorilor de identificare, doreste ca paratul sa plateasca pentru prejudiciul adus, ceea ce nu este corect in conditiile neintrunirii conditiilor pentru antrenarea raspunderii civile delictuale.

Intampinarea a fost comunicata reclamantei in procedura prealabila judecatii, iar, in raspunsul la intampinare depus la filele 76-77 din dosar, aceasta a aratat ca dreptul sau de proprietate a fost certificat inclusiv prin adeverinta nr..../02.04.2014 si adresele nr..../05.03.2018 si nr..../05.03.2018, iar expertul trebuia sa observe ca inscrierea in cartea funciara a suprafetei de 993 mp. pe numele familiei C.... nu respecta planul de amplasament din documentele de proprietate emise in baza legilor de fond funciar si, in nici un caz, aceasta suprafata nu se poate suprapune pe terenul de 6884 mp. detinut de reclamanta. Sustinerile paratului privitoare la un anumit lot primit de la CAP nu au nici un fundament legal deoarece ambele parti poseda documente de proprietate clare, documente din care rezulta proprietatile detinute de fiecare, asa incat trebuie sa arate in fata instantei care suprafata de teren detinuta de familia C.... se identifica cu documentele emise in baza legilor de fond funciar. In conditiile in care, urmare a raportului de expertiza intocmit de expert CD...., reclamanta a pierdut dreptul de proprietate asupra suprafetei de 993 mp., potrivit hotararii pronuntate in dos.civ.nr..../211/2011al Judecatoriei Dej, mentinuta prin decizia Tribunalului Cluj, se impune ca expertul sa raspunda pentru prejudiciul cauzat.

Din analiza inscrisurilor depuse in probatiune, a dosarului civil nr..../211/2011al Judecatoriei Dej si al dosarului nr..../P/2015 al Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, instanta constata urmatoarele:

In baza adeverintei nr..../1974 eliberata de CAP ...., TI... si TM..., parintii reclamantei, au dobandit in proprietate un loc de casa in suprafata de 800 mp., suprafata ce a fost identificata in CF ... si a fost inscrisa sub nr.topo...../1/1. Pe acest lot este edificata constructia casa situata administrativ la nr..... din localitatea XXX... Imobilul inscris sub nr.topo...../1/1 a fost dobandit de reclamanta, prin mostenire, in baza sent.civ.nr.914/1994 si nr.522/1995 ale Judecatoriei Dej.

Prin Titlul de proprietate nr..../16.03.1995 s-a reconstituit dreptul de proprietate al reclamantei si al numitilor TM..., TA.....si TI... asupra suprafetei de 6074 mp., teren situat in loc.XXX.., tarla I 17, parcele 23 si 24. Prin sentinta civila nr.816/2004 pronuntata in dos.civ.nr....../2004 al Judecatoriei Dej, s-a constatat ca terenul se identifica cu terenul inscris in CF ..., s-a dispus sistarea starii de indiviziune existenta asupra parcelei identificata sub nr.topo...../1/2, atribuirea lotului format din parcela in suprafata de 6074 mp., cu nr.topo.nou ..../1/2/1 reclamantei si paratilor de ord.1-3, s-a dispus sistarea starii de indiviziune existenta intre acestia, prin atribuirea suprafetei de 6074 mp. in favoarea reclamantei. Instanta a dispus inscrierea dreptului de proprietate al reclamantei asupra acestei suprafete si comasarea parcelelor cu nr.topo...../1/1 si ..../1/2/1 intr-o singura parcela in suprafata totala de 6874 mp.

Prin actiunea inregistrata in data de 14 decembrie 2011 pe rolul Judecatoriei Dej, numitii CID... si COL.... , in contradictoriu cu VD..., au solicitat a se dispune obligarea acesteia sa le respecte pasnica folosinta a suprafetei de 993 mp. situata pe raza loc.XXX.., inscrisa in CF .... XXX.. cu nr.topo...../1/1. In motivarea actiunii inregistrate sub nr...../219/2011, familia C.... a aratat ca a cumparat suprafata de 993 mp. de la BV... si CI..., iar d-na VD... ii impiedica sa o foloseasca in mod pasnic si, mai mult, a formulat impotriva lor si plangere pentru savarsirea infractiunii de tulburare de posesie.

Reclamanta din prezenta cauza si-a exprimat pozitia procesuala in cadrul intampinarii inregistrate la dosar, in care a aratat ca de 65 ani familia sa foloseste suprafata de 6874 mp., nu a incalcat dreptul de proprietate la nimanui, iar reclamantii din dos.civ.nr..../211/2011au intrat abuziv pe terenul sau in luna august 2011.

In vederea solutionarii cauzei instanta a solicitat BCPI ... sa depuna copii ale tuturor actelor ce au stat la baza intabularii dreptului de propretate in CF .... XXX.. si a dispus efectuarea expertizei de specialitate. Potrivit concluziilor raportului de expertiza, suprafata de 993 mp., proprietatea familiei C...., se suprapune peste parcela cu nr.topo...../1/1 si ..../1/2/1, proprietate reclamantei din prezenta cauza, cu o suprafata de 730 mp. si cu terenul ce apartine numitului BS....  cu o suprafata de 263 mp. Instanta investita cu solutionarea cauzei a incuviintat obiectiunile formulate de ambele parti, precum si obiectivele suplimentare, iar, in completarea raportului de expertiza depus la dosar, expertul a aratat ca la momentul intabularii dreptului de proprietate al familiei C.... identificarea topografica a suprafetei de 993 mp. a fost corecta, aceasta facand parte din nr.topo...../1 inscris initial in CF .... Insa, identificarea imobilului proprietatea d-nei VD ... a fost gresita, fara a se contesta dreptul acesteia asupra imobilului teren si constructii dobandit prin sentinta civila nr.914/1994 si nr.522/1995 ale Judecatoriei Dej ori asupra terenului de 6074 mp. dobandit in baza sentintei civile nr.316/2004 al aceleiais instante. Potrivit expertului, in realitate, terenul acesteia de identifica partial cu parcele cu nr.topo....., ... si .... inscrise in CF ....

Tinand cont de eroarea de identificare topografica a terenului reclamantei, semnalata in raportul de expertiza intocmit in dosar, prin sent.civ.nr.281/2014 pronuntata in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Dej a fost admisa actiunea reclamantilor CID...  si COF..., iar parata VD ... a fost obligata sa le respecte dreptul de proprietate si sa le lase in pasnica posesie si folosinta terenul in suprafata de 993 mp., obligand-o totodata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 253 lei.

Reclamanta a formulat recurs impotriva hotararii instantei de fond, iar, in probatiune, instanta de control judiciar i-a pus in vedere sa depusa extrase in extenso ale cartilor funciare ... si ..., dovada prin care a fost atribuita suprata de 800 mp. ca si lot de casa si a solicitat Primariei Comunei .... sa comunice dosarul de fond funciar solutionat prin emiterea Titlului de proprietate nr..../16.03.1995, copiile registrului agricol privind pe defunctii TI... si CI... si sa precizeze daca mostenitorii defunctilor CI... si CT... au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate cu privire la imobilul situat in loc.XXX.. la numarul administrativ .... De asemenea, la solicitarea recurentei, a fost atasat dos.civ.nr..../1995 al Judecatoriei Dej.

In cursul solutionarii recursului declarat reclamanta din prezenta cauza nu a facut vreo referire la readministrarea probei cu expertiza topografica ori, poate, a efectuarii unei contraexpertize. In urma analizarii probatoriului administrat, instanta de recurs a concluzionat ca in favoarea recurentei s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren mai mari decat cea cu care figureaza in registrul agricol antecesorul acesteia, TI.... Or, in aceste conditii si tinand cont de concluziile cuprinse in raportul de expertiza intocmit de expert CD.... in sensul ca terenul familiei C.... se suprapune partial cu suprafata de 730 mp. din totalul de 6874 mp. asupra careia reclamanta si-a inscris dreptul de proprietate, Tribunalul Cluj a admis in parte recursul declarat si a dispus obligarea d-nei VD ... sa respecte dreptul de proprietate la familiei C.... asupra imobilului teren in suprafata de 730 mp. De asemenea, a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata partiale in recurs, in cuantum de 219 lei.

In data de 22 ianuarie 2015 reclamanta a inregistrat pe rolul Tribunalului Cluj contestatia in anulare ce a format obietul dos.civ.nr..../117/2015. A invocat prevederile art.318 alin.1 NCPC, aratand ca instanta de recurs a omis sa cerceterez unele dintre motivele invocate in recursul declarat impotriva sent.civ.nr.281/2014 a Judecatoriei Dej. Instanta investita cu solutionarea contestatiei in anulare a constatat ca motivele de recurs invocate au fost analizate, apreciind ca reclamanta contesta mai degraba aprecierea valorii probatorii a concluziilor expertului si rationamentul instantei de recurs expus in considerentele deciziei civile nr.9/2015.

In data de 30 aprilie 2015 reclamanta a inregistrat plangerea penala impotriva d-lui CD...., plangere ce a facut obiectul dosarului nr..../P/2015. Prin ordonanta emisa in data de 21 mai 2015 s-a dispus inceperea urmarii penale in rem cu privire la savarsirea infractiunii de obstructionarea justitiei, infractiune prevazuta de art.271 Cod penal. Prin ordonanta din 9 iunie 2015 s-a dispus schimbarea incadarrii juridice in rem din infractiunea de obstructionarea justitiei in infractiunea de marturie mincinoasa, prevazuta de art.273 alin.2 lic.c Cod penal. In dosarul penal instrumentat s-a solicitat efectuarea unei expertize topografice de catre expert TR..., care, in concluziile exprimate, a aratat ca inscrierea in cartea funciara a terenului proprietatea reclamantei s-a realizat in mod corect, iar aceasta proprietate nu se suprapune cu imobilul situat in sat XXX.. nr.... Expertul mentioneaza ca inscrierea in cartea funciara a numitilor BV... si CI... nu s-a facut in baza legilor fondului funciar, dar nu mentioneaza daca aceasta intabulare este corecta sau nu. Apoi, dupa cum se poate observa, dl.expert TR... mentioneaza ca Titlul de proprietate nr..../1995 este valabil conform datelor cadastrale si coincide cu limitele reale masurate potrivit planului de situatie, cu toate ca, acelasi expert arata ca limitele proprietatii primite de mostenitorii defunctilor TI... si TM... se regasesc in planul de situatie din care rezulta ca suprafata reala este de 6673 mp., iar suprafata recontituita potrivit titlul de proprietate este de 6874 mp.

Dupa analizarea probatorului administrat in dosarul penal, organul de cercetare penala a stabilit ca nu poate fi vorba despre subiectivism in ceea ce priveste concluziile expertului CD.... in conditiile in care a fost numit in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Dej de instanta, a luat cunostinta ulterior de numirea sa in calitate de expert, a intalnit partile citate corespunzator la fata locului, a preluat actele prezentate de fiecare, a inceput masuratorile si a refuzat orice discutie ulterioara cu partile implicate. Ca urmare, s-a apreciat ca nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de marturie mincinoasa sub aspectul laturii obiective, neexistand vreo manifestare din partea expertului in sensul inducerii in eroare a organelor judiciare sau vreo afirmatie mincinoasa ce i-ar putea fi imputabila, concluziile raportului de expertiza fiind bazate pe analiza actelor OCPI. Prin Ordonanta din 9 iunie 2016 Parchetul de pe langa Judecatoria Dej a dispus clasarea cauzei inregistrate sub nr..../P/2015 pe motiv ca fapta cercetata nu este prevazuta de legea penala. In considerentele ordonantei, procurorul a aratat ca un expert, in activitatea sa, poate nemultumi prin concluziile sale o parte sau alta dintr-un proces, insa, in cazul d-lui CD.... nu exista indicii ca ar fi mintit in mod deliberat, comisiv sau omisiv, in raportul de expertiza intocmit, inducand in eroare instanta de judecata, concluziile sale fiind raportate la obiectivele stabilite, la actele puse la dispozitie de OCPI si tinand cont de cadrul trasat de instanta de judecata. Potrivit raspunsului dat la intrebarea nr.6 din interogatoriul ce i-a fost administrat, reclamanta a aratat ca nu a contestat solutia de clasare pronuntata in dosarul penal nr..../.../P/2015.

Prin cererea dedusa judecatii in prezentul dosar reclamanta a solicitat a se antrena raspunderea delictuala a paratului CD.... si a se dispune obligarea acestuia la repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat, prejudiciu cuantificat la suma de 32.000 lei ce include atat valoarea de piata a terenului in suprafata de 730 mp. de care a fost deposedata ca urmare a faptei ilicite a paratului, cat si sumele achitate de ea in procedura de executare silita. In dovedirea cuantumului pretentiilor formulate, reclamanta a depus la fila 49 din dosar adresa emisa de AIM SRL... potrivit careia pretul mediu de piata al terenului de 730 mp. este de 27.075 lei. In motivarea cererii de chemare in judecata a mentionat ca a cheltuit suma de 5.000 lei cu „avocati, expert, adeverinte”, insa nu a depus la dosar vreun inscris doveditor.

Instanta constata ca, in conformitate cu prevederile art.1349 alin.1 Cod civil, orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aduca atingere, prin actiunile sau inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care incalca aceasta indatorire raspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral, potrivit alin.2 al textului legal mentionat.

Reclamanta apreciaza ca prin concluziile cuprinse in raportul de expertiza intocmit in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Cluj-Napoca „a pierdut” terenul in suprafata de 730 mp. pe care il detinea in proprietate si, ca urmare, expertul ce a intocmit acest raport de expertiza trebuie sa repare prejudiciul ce i-a fost cauzat.

Instanta constata ca nu poate fi antrenata raspunderea paratului pentru „pierderea” suferita de reclamanta din prezenta cauza in conditiile in care, indiferent de concluziile raportului de exeprtiza intocmit in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Dej, acesta reprezinta una dintre probele administrate, probe care, in urma analizarii, au stat la baza pronuntarii sent.civ.nr.281/2014 modificata partial prin decizia civila nr.9/2015. Astfel, dupa cum sepoate observa, atat instanta investita cu solutionarea fondului cauzei, cat si instanta de recurs, au verificat toate actele si documentatiile ce au stat la baza inscrisrii dreptului de proprietate al reclamantei, respectiv al familiei C..... Or, in considerentele deciziei civile nr.9/2015 se arata ca in registrul agricol aferent anilor 1959-1963 antecesorul reclamantei figura cu o suprafata de 50 ari in locul cu denumirea toponimica „...” si cu o suprafata de 8 ari curti constructii, iar, prin Titlul de proprietate nr..../16.03.1995 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1210 mp. cu categoria de folosinta curti, constructii si pentru suprafata de 5664 mp. din tarla 17 parcela 24. In conditiile in care reclamanta dobandise deja dreptul de proprietate asupra suprafetei de 800 mp. asupra imobilului casa si curte cu nr.topo...../1/1 in baza sent.civ.nr.914/1994, tribunalul a remarcat ca s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafete de teren mai mari decat cea cu care antecesorul sau figura in registrul agricol. Ca urmare, in contextul in care in completarea raportului de expertiza intocmit de CD.... s-a mentionat identificarea partiala a parcelei de 933 mp. cu nr.topo...../1/1 cu parcela cu nr.topo...../1/1 si ..../1/2/1, a fost admisa actiunea de revendicare formulata.

Reclamanta din prezenta cauza, este nemultumita de modalitatea in care au fost interpretate actele si documentele, probe administrate in dos.civ.nr..../211/2011 al Judecatoriei Dej, dovada in acest sens fiind si actiunea inregistrata in data de 20 martie 2018 pe rolul aceleiasi instante, actiune prin care reclamanta a solicitat a se constata nulitatea documentatiei de intabulare intocmita de SC A...SRL cu consecinta anularii incheierilor de CF nr..../13.09.2000, nr..../20.10.2011 si nr..../05.12.2017; a se dispune rectificarea CF .... .... in sensul radierii dreptului de proprietate al numitilor BV..., CI..., CID…., COF..., PVR... asupra suprafetei de 993 mp. si a se dispune obligarea paratului PVR... sa ii predea in deplina proprietate si posesie terenul in suprafata de 730 mp. dobandit de acesta prin actul notarial nr..../14.12.2017.

Astfel, instanta constata ca, intr-adevar, printr-o hotarare judecatoresca definitiva reclamanta a fost obligata sa lase in deplina posesie si folosinta terenul in suprafata de 730 mp., insa hotararea nu a fost pronuntat doar in baza raportului de expertiza intocmit de dl.CD.....

Apoi, reclamanta a inregistrat plangeri la diverse institutii (Parchetul de pe langa Judecatoria Dej, Biroul Central de Expertize Tehnice, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) pentru a sesiza erorile comise de expert la momentul efectuarii raportului de expertiza dispus in cauza. Or, niciuna dintre aceste institutii nu a concluzionat ca ar exista o culpa in ceea ce priveste modul de identificare realizat in cadrul raportului de expertiza. Nemultumirea reclamantei in ceea ce priveste concluziile raportului de expertiza nu poate duce la antrenarea raspunderii civile delictuale a paratului din prezenta cauza, astfel icat instanta va respinge ca neintemeiata cererea de chemar ein judecata ce formeaza obiectul prezentului dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge actiunea civila formulata de reclamanta VDM ... , avand CNP …, domiciliata in ….in contradictoriu cu paratul CD...., avand CNP …, domiciliat …, avand ca obiect pretentii intemeiata pe raspunderea ciivla delictuala.

Cheltuieli de judecata nu au fost solicitate in prezentul dosar.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Calea de atac exercitata si motivele invocate se inregistreaza la Judecatoria Cluj-Napoca.

Pronuntata in sedinta publica din 6 iunie 2018.