Dare de mită

Sentinţă penală **** din 21.05.2019


DOSAR NR. ...

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA I PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. ...

Şedinţa publică din data de ....

PREȘEDINTE:

GREFIER:

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost reprezentat de procuror Melinda Diaconescu.

Pe rol pronunțarea asupra cauzei penale privind pe inculpatul (...), trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunii de dare de mita prev. de art. 290 alin. 1 C.p..

Dezbaterile care au avut loc în şedinţa publică din data de (...), au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta, şi când Tribunalul în temeiul dispoziţiilor art. 391 din C.p.p. a stabilit pronunţarea cauzei la data de (...), dată la care a dat următoarea hotărâre:

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul nr. (...) din data de (...) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost trimis în judecată, sub control judiciar, inculpatul (...), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cod penal.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, în esenţă, că:

La data de (...), inculpatul (...) a dat inculpatului (...) suma de (...) pentru a fi remisă mai departe (...), în legătură cu îndeplinirea de către acesta din urmă a unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu (...)

Ca urmare, acționând cu intenția de a-l ajuta pe inculpatul (...), inculpatul (...) a promis, la data de (...), suma de (...)

Acționând cu aceeași intenție de a-l ajuta pe inculpatul (...), la data de (...),  inculpatul (...) a oferit (...) suma de (...) pe care i-o promisese anterior acestuia, (...) în legătură cu îndeplinirea de către el a unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu.

Neavând cunoștință de cele petrecute în ziua de (...), inculpatul (...) a promis și el numitului (...) suma de (...) în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu.

Situaţia de fapt mai sus expusă se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: -  .................................

În procedura de cameră preliminară nu s-au formulat cereri sau excepţii, astfel că prin încheierea din data de (...) s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, precum şi a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii cauzei .

În cursul cercetării judecătoreşti a fost ascultat inculpatul care a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată şi care a solicitat ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale .

Constatând că inculpatul  cunoaşte şi îşi însuşeşte probele administrate în faza de urmărire penală, că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare a instanţei şi că nu solicită administrarea de alte probe în ceea ce priveşte situaţia de fapt, tribunalul a admis cererea acestuia, constatând că fapta judecată este stabilită prin probele administrate în cursul urmăririi penale şi că există suficiente date cu privire la persoana lui pentru a se putea stabili o pedeapsă.

Poziţia inculpatului şi recunoaşterea săvârşirii infracţiunii ce i-a  fost reţinută în sarcină coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale confirmă pe deplin situaţia de fapt din rechizitoriul parchetului şi întăresc convingerea instanţei că fapta s-a desfăşurat aşa cum a fost descrisă în acesta, conducând fără echivoc la concluzia vinovăţiei inculpatului în săvârşirea infracţiuniisus menţionate.

În aceste condiţii şi în virtutea faptului că inculpatul nu a adus probe noi care să răstoarne sau să schimbe situaţia de fapt reţinută prin rechizitoriul parchetului, tribunalul constată că aceasta este corectă, are fundament probator şi o va reţine ca atare: (...).

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine situaţia de fapt asa cum aceasta a fost prezentata in rechizitoriul parchetului:

Această situaţie de fapt rezultă din declaraţiile inculpatului de recunoaştere a săvârşirii faptei, coroborate conform art 103 alin 1 cpp, cu materialul probator administrat în faza de urmărire penală.

Probele administrate în cauză (...) sunt de natură a susţine acuzația penală ce i se aduce acestui inculpat.

Săvârşirea infracţiunii cu vinovăţie rezultă cu certitudine din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză, respectiv, (...).

 În drept,

Faptele inculpatului (...) constând în aceea că:

-la data de (...), a dat inculpatului (...) suma de (...) pentru a fi remisă mai departe (...), în legătură cu îndeplinirea de către acesta din urmă a unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu privind aplicarea măsurilor legale referitor la (...),

-la data de (...), în timp ce se afla la (...), a promis numitului (...) suma de (...) în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de dare de mită prevăzută de art.290 alin.l Cod penal, atât din punctul de vedere al laturii obiective, cât şi din cel al laturii subiective.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicata inculpatului, instanţa va avea în vedere disp. art. 74 C.p., respectiv imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii, motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit, natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.

Instanta constata asadar ca inculpatul a comis o fapta de coruptie, respectiv de dare de mita, promitand si oferind, o suma relativ mica de bani, respectiv (...), pentru ca acesta sa nu isi indeplineasca atributiile de serviciu, lasand sa se creada ca institutiile statului ar functiona numai in aceasta modalitate, iar functionarii publici care ar lucra in cadrul acestora fiind majoritatea corupti.

Urmarea imediata a unei asemenea infractiuni este reprezentata de o stare de pericol pentru bunul mers al institutiilor publice, actele emise de acestea incalcand in acest mod normele si conditiile legale.

Scopul infractiunii este dat de dorinta de a nu ii fi suspendat dreptul de a conduce autovehicule a inculpatului, a nu ii fi retinut talonul acestuia si a nu fi amendat contraventional, desi a comis fapte pentru care legea prevede aceste sanctiuni.

In privinta antecedentelor penale, instanta constata ca inculpatul nu a mai avut contact cu legea penala, nefiind cunoscut cu alte antecedente penale.

De asemenea, având în vedere atitudinea inculpatului în cursul judecăţii, acesta recunoscând fapta aşa cum a fost aceasta reţinuta în actul de sesizare, instanţa va reţine si aplicarea aplicarea dispozitiilor art. 396 alin 10 c.p.p.

Fata de cele reţinute, instanţa va aplica inculpatului o pedeapsa cu închisoarea orientată spre minimul special, redus ca urmare a aplicării art.396 alin.10 Cpp, apreciind ca prin executarea unei pedepse de 1 an si 4 luni inchisoare va fi atins scopul preventiv, educativ, dar si coercitiv al pedepsei.

In consecinţă, instanţa, în temeiul art 290 alin 1 c.p. cu aplicarea art 396 alin 10 c.p.p. va condamna pe inculpatul (...) la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita.

Potrivit art 67 alin 2 cp aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi este obligatorie cand legea prevede aceasta pedeapsa pentru infractiunea savarsita, iar potrivit art 65 alin 1 cp pedeapsa accesorie consta in interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art 66 alin 1 lit a, b si d-o c.p., a caror exercitare a fost interzisa de instanta ca pedeapsa complementara.

Prin urmare, instanta constata ca in cauza se impune aplicarea atat ca pedepse complementare, cat si ca pedepse accesorii  interzicerea dreptului de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si a dreptului de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat.

Avand in vedere ca prezenta fapta nu este comisa in legatura directa cu calitatea de conducator auto a inculpatului, tribunalul apreciaza ca nu se impune si interzicerea dreptului a conduce autovehicule, ca pedeapsa acomplementara si accesorie.

Astfel, in temeiul art 66 alin 1 lit a c.p. va interzice inculpatului, ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a si b c.p., pe o durata de 1 an dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

In temeiul art 65 alin 1 c.p. raportat la art 66 alin 1 lit a c.p.va  interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a si b c.p., pe durata executarii pedepsei principale, in ipoteza in care aceasta va deveni executabila.

Tinand seama de natura faptei si modalitatea concreta de comitere a acesteia descrisa mai sus, de atingerea minima adusa normelor de drept penal, precum si de imprejurarile ce caracterizeaza persoana inculpatului si conduita acestuia avuta inainte de comiterea faptei si dupa acest moment procesual, tribunalul apreciaza ca executarea pedepsei intr-un penitenciar nu ar corespunde scopului pedepsei, o pedeapsa neprivativa de libertate fiind mult mai potrivita la acest moment.

Asadar, in temeiul art 91 alin 1 c.p. si art 92 c.p. tribunalul va dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 2 ani, acesta fiind si termenul de supraveghere, potrivit art 92 c.p.

Va stabili supravegherea in favoarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Ilfov.

In temeiul art 93 alin 1 c.p. in perioada termenului de supraveghere inculpatul va trebui sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere, prev de art 93 alin 1 lit a-e c.p.:

-sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

-sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

-sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile;

-sa comunice schimbarea locului de munca;

-sa comunice informatii si documente de natuta a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In temeiul art 93 alin 2 lit b c.p.va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In temeiul art 93 alin 3 c.p.va obliga inculpatul ca pe durata aceluiasi termen sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul (...).

In temeiul art 91 alin 4 c.p. rap la art 96 c.p. va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art 96 c.p. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si asupra dispozitiilor art 97 c.p. privind anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art 290 alin 5 c.p. va confisca de la inculpat suma de (...) lei, oferita cu titlu de mita.

Sub aspectul masurilor asiguratorii, va mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra sumei de (...) lei, dispusa prin Ordonanta nr. (...) a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

În temeiul art. 274 al. 1 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in cuantum de (...) lei,  vor fi suportate de catre inculpat.

In baza art 272 alin 1 c.p.p. onorariul integral al aparatorului din oficiu al inculpatului se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Bucuresti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In temeiul art 290 alin 1 c.p. cu aplicarea art 396 alin 10 c.p.p. condamna pe inculpatul (...) la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de dare de mita.

In temeiul art 66 alin 1 lit a c.p. interzice inculpatului, ca pedepse complementare, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a si b c.p., pe o durata de 1 an dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

In temeiul art 65 alin 1 c.p. raportat la art 66 alin 1 lit a c.p. interzice inculpatului, ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor prevazute de art 66 alin 1 lit a si b c.p., pe durata executarii pedepsei principale, in ipoteza in care aceasta va deveni executabila.

In temeiul art 91 alin 1 c.p. si art 92 c.p. dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe o durata de 2 ani, acesta fiind si termenul de supraveghere, potrivit art 92 c.p.

Stabileste supravegherea in favoarea Serviciului de Probatiune de pe langa Tribunalul Ilfov.

In temeiul art 93 alin 1 c.p. in perioada termenului de supraveghere inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere, prev de art 93 alin 1 lit a-e c.p.:

-sa se prezinte la serviciul de probatiune, la datele fixate de acesta;

-sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

-sa anunte in prealabil schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste cinci zile;

-sa comunice schimbarea locului de munca;

-sa comunice informatii si documente de natuta a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

In temeiul art 93 alin 2 lit b c.p. obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de probatiune sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

In temeiul art 93 alin 3 c.p. obliga inculpatul ca pe durata aceluiasi termen sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile in cadrul (...).

In temeiul art 91 alin 4 c.p. rap la art 96 c.p. atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art 96 c.p. privind revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere si asupra dispozitiilor art 97 c.p. privind anularea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere.

In baza art 290 alin 5 c.p. confisca de la inculpat suma de (...) lei, oferita cu titlu de mita.

Mentine masura sechestrului asigurator instituit asupra sumei de (...) lei, dispusa prin Ordonanta nr. (...) a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

În temeiul art. 274 al. 1 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, in cuantum de (...) lei,  vor fi suportate de catre inculpat.

In baza art 272 alin 1 c.p.p. onorariul integral al aparatorului din oficiu al inculpatului se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei in favoarea Baroului Bucuresti.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publica, astăzi, (...).

PREŞEDINTE,GREFIER

Red.Jud. ED

Dact CL

Ex.2

Domenii speta