Contravenţii, aplicare folie neagră pe gemurile laterale faţă, probe, admis apelul

Decizie 332 din 20.03.2020


TitluContravenţii, aplicare folie neagră pe gemurile laterale faţă, probe, admis apelul

Tip speţăDECIZIE

Număr speţă332

Data speţă20.03.2020

Domeniul asociatContravenţii

Conţinut speţăNR. 332

Data: 20.03.2020

Autor: Ştefuc Liliana

Domeniul asociat: Contravenţii

Obiect: Contencios administrativ şi fiscal - anulare proces verbal de contravenţie - PPHX 374221/23.06.2019

Prin sentinţa civilă nr.8516 din data de 04.11.2019, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, în urma analizării materialului probator administrat în cauză, Judecătoria Ploieşti a respins plângerea formulată de către petentul IMA  împotriva procesului-verbal de contravenţie seria PPHX nr.374221/23.06.2019 întocmit de intimatul Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, prin care petentul IMA a fost sancţionat conform art.98 alin.4 din O.U.G.nr.195/2002, reţinându-se că la data de 23.05.2019, ora 11,50  a condus autoturismul marca Audi cu numărul de înmatriculare  având aplicată folie neagră pe geamurile laterale faţă ale auto, faptă prevăzută de art.102 alin.1 pct.35 din O.U.G. nr.195/2002. 

Apelantul IMA a apreciat că în mod greşit instanţa de fond prin sentinţa atacată a respins plângerea formulată, reţinând că planşele foto depuse las dosar de către petent nu sunt în măsură să contrazică situaţia de fapt reţinută în sarcina acestuia întrucât din cuprinsul planşelor nu rezultă data şi ora la care au fost efectuate, astfel că acestea au fost apreciate de către instanţa de fond ca fiind neconcludente pentru soluţionarea cauzei. 

Tribunalul a reţinut că în mod greşit instanţa de fond a respins plângerea reţinând că planşele foto depuse las dosar de către petent nu sunt în măsură să contrazică situaţia de fapt reţinută în sarcina acestuia întrucât din cuprinsul planşelor nu rezultă data şi ora la care au fost efectuate, astfel că acestea au fost apreciate de către instanţa de fond ca fiind neconcludente pentru soluţionarea cauzei. 

Astfel, la filele 12 şi urm. dosar fond apelantul-petent IMA depusese certificatul de garanţie  din data de 29.07.2017, declaraţia de conformitate nr.01/23.07.2013 şi certificatul de inspecţie periodică din data de 12.03.2018 din care rezultă fără putinţă de tăgadă că folia neagră aplicată pe geamurile laterale faţă ale autoturismului  sunt omologate şi certificate prin marcaj corespunzător.

În aceste condiţii, tribunalul a apreciat că intimatul nu şi-a îndeplinit sarcina probei în cauză, aceea de a dovedi în mod cert săvârşirea faptei contravenţionale, iar menţiunile agentului constatator nu pot fi validate din oficiu de instanţă, motiv pentru care a înlăturat apărările intimatului ca fiind vădit nefondate.