Contestaţie

Hotărâre 9/C din 25.05.2020


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA DOSAR NR. …………..

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 9/C

Şedinţa publică din data de 25 mai 2020 

Complet de judecată contestaţii ……..

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ………..

JUDECĂTOR: ………… 

GREFIER : ……..

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror …………..din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei formulate de către inculpatul C.Ş., având ca obiect verificări măsuri preventive (art. 206 NCPP) împotriva încheierii penale nr. 32/2020 din 19.05.2020 pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul penal nr. ……………….

Dezbaterile în cauza de faţă au loc în conformitate cu dispoziţiile art. 369 alin. 1 Cod procedură penală, în sensul că toate afirmaţiile, întrebările şi susţinerile celor prezenţi, inclusiv ale preşedintelui completului de judecată, sunt înregistrate prin mijloace tehnice pe suport audio computerizat.

Având în vedere starea de alertă dispusă de Parlamentul României prin Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în baza art. 62 din această lege, s-a dispus ca participarea contestatorului să fie asigurată prin videoconferinţă aflat în stare de arest preventiv la Penitenciarul Codlea.

Astfel, la apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, se prezintă apărătoarea desemnată din oficiu avocat ........., potrivit delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 000409 din 21.05.2020 existentă la fila 15 dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa de control judiciar procedează la identificarea persoanei care a răspuns la apelul nominal şi anume, contestatorul C.Ş., constatându-se că datele personale ale acestuia coincid cu cele reţinute în încheierea atacată.

Se constată că Penitenciarul Codlea a transmis prin faxul instanţei o adresă prin care aduce la cunoştinţă faptul că şedinţa de judecată se va desfăşura prin intermediul videoconferinţei în intervalul orar 1530 - 1600.

Se aduce la cunoştinţa inculpatului motivul citării sale pentru acest termen de judecată şi anume, soluționarea contestaţiei formulată de acesta împotriva încheierii nr. 32/2020 din data de 19.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. …………., prin care s-a menţinut măsura arestului preventiv.

La întrebarea instanţei de control judiciar, inculpatul arată că îşi menţine contestaţia formulată şi că este de acord cu apărătoarea desemnată din oficiu pentru a-i asigura asistenţa juridică.

Întrebaţi fiind, reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul din oficiu al contestatorului arată că nu au alte cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat şi nici excepţii de invocat, instanţa de control judiciar acordă cuvântul asupra contestaţiei formulată de inculpatul C.Ş..

Apărătorul din oficiu al inculpatului, avocat ......... solicită admiterea contestaţiei formulate de inculpat împotriva încheierii nr. 32/2020 din data de 19.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. …………… şi, rejudecând cauza, să fie revocată măsura arestării preventive, măsură care nu mai este proporţională şi necesară în cauză raportat la actele şi lucrările dosarului, inculpatul fiind trimis în judecată pentru săvârşirea a două infracțiuni, una de furt simplu, iar cealaltă de furt calificat, în contextul în care C.Ş. a recunoscut săvârşirea faptelor şi a colaborat cu organele de urmărire penală.

În ceea ce privește gravitatea faptelor, arată că prejudiciul cauzat este relativ redus, iar faptele nu au avut o rezonanţă socială ridicată, motiv pentru care lăsarea în stare de libertate a inculpatului nu ar cauza un sentiment de insecuritate publică, în condiţiile în care inculpatul are o ofertă de angajare la o firmă de curăţenie din Sfântu Gheorghe, societate care este dispusă să-l angajeze dacă va înceta starea de arest preventiv.

Față de cele arătate şi susţinute reiterează solicitarea de admitere a contestaţiei formulate de inculpat şi revocarea măsurii arestării preventive, iar în subsidiar înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar, dacă instanţa de control judiciar apreciază că se impune dispunerea unei măsuri preventive, precum şi acordarea onorariului pentru asistenţă juridică obligatorie.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că încheierea penală nr. 32/2020 din 19.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe este legală şi temeinică, în ceea ce privește legalitatea şi menţinerea măsurii arestării preventive dispusă față de inculpatul C.Ş..

În acest context, arată că la pronunţare judecătorul de la instanţa de fond a analizat dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru menţinerea arestului preventiv şi a apreciat că aceste condiţii sunt îndeplinite, iar lăsarea în stare de libertate a inculpatului reprezintă un pericol pentru ordinea publică, având în vedere şi faptul că inculpatul nu se află la o primă abatere de acest gen, acesta are multiple fapte comise, iar de la ultima verificare a măsurii arestării preventive care a rămas definitivă la data de 06.05.2020, nu au intervenit elemente noi care să conducă la concluzia că s-ar impune lăsarea sa în stare de libertate.

În ceea ce privește susţinerile inculpatului, cu ocazia verificărilor anterioare a măsurii arestării preventive, că ar obţine un loc de muncă care l-ar ajuta la recuperarea prejudiciului şi că ar putea realiza o eventuală împăcare cu persoanele vătămate, le apreciază ca fiind simple afirmaţii în condiţiile în care la dosar nu există vreun act din care să rezulte acest aspect.

Totodată, supune atenţiei instanţei de control judiciar faptul că inculpatul a reiterat comportamentul infracţional, una din infracțiuni pentru care este trimis în judecată este comisă în cursul lunii noiembrie 2019, infracțiune pentru care nu s-a dispus nicio măsură preventivă, însă inculpatul a continuat să săvârşească şi alte infracțiuni.

Ca atare, raportat la toate elementele reale şi personale ale inculpatului, reprezentantul Ministerului Public apreciază că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege pentru a fi menţinută măsura arestării preventive, motiv pentru contestaţia formulată de inculpat este nefondată, sens în care urmează a fi respinsă şi menţinută încheierea penală atacată.

Având ultimul cuvânt, inculpatul C.Ş., prin intermediul videoconferinţei, solicită admiterea contestaţiei şi să fie judecat în stare de libertate sau sub măsura controlului judiciar, deoarece are o colaborare cu firma la care urmează să se angajeze, urmând să pună la dispoziţie, dacă instanţa doreşte, numărul de telefon şi numele de contact al persoanei din cadrul firmei pentru verificarea celor afirmate, întrucât nu a avut cum să depună la dosar un înscris în acest sens, raportat la situaţia sa personală şi actuală.

Totodată, arată că doreşte să achite prejudiciul persoanelor vătămate în vederea soluţionării cauzei pe cale amiabilă şi pentru a avea posibilitatea să se împace cu acestea dacă este posibil, iar în caz contrar numai pentru achitarea prejudiciului pentru a primi o pedeapsă mai mică în cazul unei condamnări.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra contestaţiei de faţă, constată;

A. Încheierea pronunţată de instanţa de fond.

Prin încheierea nr. 32/2020 din data de 19.05.2020, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul nr. …………, în baza. 208 Cod procedură penală raportat la  art. 207 alin. 4  Cod procedură penală, s-a constatat că măsura arestului preventiv este legală şi temeinică, cu consecința menținerii măsurii preventive faţă de inculpatul C.Ş., CNP ……………, în prezent arestat în Penitenciarul Codlea, judeţ Braşov, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal, furt calificat  prevăzută de art. 228 alin. 1,  art.  229 alin. 1 lit. b şi d Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, dispusă prin încheierea nr. 8/UP/2020 din data de 17.03.2020 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

În baza art. 275 alin. 3  Cod procedură penală, s-a dispus să rămână în sarcina statului, cheltuielile judiciare avansate de acesta.

B. Motivele pe care se întemeiază încheierea atacată.

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut că sub nr. ………., s-a înregistrat dosarul având ca obiect comiterea  infracţiunilor de furt calificat  şi furt calificat, prevăzute de art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b şi d Cod penal,  art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b şi d Cod penal, art. 228 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal, imputate a fi comise de inculpatul C.Ş..

S-a imputat inculpatului că în data de 21.11.2019, în intervalul orar 20.00 - 21.30, inculpatul ar fi pătruns, prin spargerea geamului portierei stângă spate, în autoturismului marca Honda Civic, cu nr. de înmatriculare ………, aparţinând persoanei vătămate D. I., care s-ar fi  aflat parcat pe strada Nicolae Bălcescu din Sfântu Gheorghe, în faţa imobilului cu nr. 4 şi din interior, iar de pe bancheta din spate, ar fi  sustras două genţi care conţineau diverse bunuri, mai multe acte personale şi suma de 350 lei,  în noaptea de 14/15.03.2020, inculpatul ar fi  sustras, prin tăierea sistemului de asigurare tip cordon metalic, o bicicletă marca „Mountain - Bike Cross Traction", de culoare neagră, aparţinând persoanei vătămate H. L. din incinta blocului 6, sc. C de pe strada ……………….., în data de 16.03.2020, în jurul orelor 09:20 inculpatul ar fi pătruns , profitând de faptul că portiera stânga faţă s-ar fi aflat  neasigurată, în autoutilitara marca Opel Vivaro, cu nr. de înmatriculare …………, care s-ar fi aflat  parcată în incinta curţii aparţinând SC ……….. SRL, situată pe strada Oltului, nr. ….. din municipiul Sfântu Gheorghe şi din interior ar fi sustras o borsetă, aparţinând persoanei vătămate B. J., în care se aflau mai multe documente personale şi suma de 100 de lei.

Inculpatul a fost arestat preventiv sub aspectul comiterii infracţiunilor de  furt calificat imputate, prin  încheierea nr. 8/UP/2020 din data de 17.03.2020 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe,  pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17.03.2020.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a apreciat că se impunea luarea unei astfel de măsuri, considerând că din materialul probatoriu administrat rezulta suspiciunea comiterii presupuselor  fapte de către inculpat, luarea măsurii având la bază dispoziţiile art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, art. 202 Cod procedură penală, fiind avute în vedere şi scopurile măsurilor preventive.

Totodată, s-a apreciat că exista pericol concret pentru ordinea publică, dată fiind natura faptelor imputate, modalităţile şi împrejurările în care acestea ar fi fost comise, dar văzând şi persoana şi conduita inculpatului, care figura în fişa de cazier judiciar cu condamnări sub aspectul comiterii unor infracţiuni de furt calificat.

Măsura preventivă a fost menţinută de judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, iar ulterior, la primirea dosarului şi pe parcursul procedurii de cameră preliminară, măsura a fost verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de către judecătorul de cameră preliminară, fiind menţinută, conform încheierilor din datele de 03.04.2020, 28.04.2020.

Ca urmare a finalizării procedurii de cameră preliminară, prin încheierea din data de 28.04.2020 (rămasă definitivă prin  încheierea nr. 8/06.05.2020 a judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna), s-a fixat termen de fond pentru data de 26.05.2020, precum şi termen în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive, pentru data de 19.05.2020.

Conform art. 208 Cod procedură penală,  instanţa de judecată verifică din oficiu dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

Totodată, s-a reținut și că potrivit art. 362 alin. 2 Cod procedură penală, în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, instanţa este datoare să verifice, în cursul judecăţii, în şedinţă publică, legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând conform dispoziţiilor art. 208 Cod procedură penală.

În acelaşi timp, conform art. 208 alin. 3 Cod procedură penală, dispoziţiile art. 207 alin. 3-5 se aplică în mod corespunzător.

Instanţa de fond a avut în vedere faptul că  faţă de inculpat s-a dispus  măsura arestului preventiv sub aspectul comiterii unor infracţiuni de furt calificat, privind  relaţiile sociale referitoare la integritatea patrimoniului,  fiind imputată comiterea a două astfel de infracţiuni, fiind imputat inculpatului că în data de 21.11.2019, în intervalul orar 20.00 - 21.30, inculpatul ar fi  pătruns, prin spargerea geamului portierei stângă spate, în autoturismului marca Honda Civic, cu nr. de înmatriculare ……….., aparţinând persoanei vătămate D.I., care s-ar fi  aflat parcat pe strada Nicolae Bălcescu din Sfântu Gheorghe, în faţa imobilului cu nr. 4 şi din interior, iar de pe bancheta din spate, ar fi sustras două genţi care conţineau diverse bunuri, mai multe acte personale şi suma de 350 lei,  în noaptea de 14/15.03.2020, inculpatul ar fi  sustras, prin tăierea sistemului de asigurare tip cordon metalic, o bicicletă marca „Mountain - Bike Cross Traction", de culoare neagră, aparţinând persoanei vătămate H.L. din incinta blocului .., sc. … de pe strada ….. din Sfântu Gheorghe.

S-a apreciat de judecătorul de drepturi şi libertăţi, faptul că din materialului probatoriu administrat rezulta suspiciunea  rezonabilă a comiterii faptelor imputate, iar măsura  arestului preventiv  era necesară, proporţională, avându-se în vedere şi scopurile măsurilor preventive, fiind respectate dispoziţiile legale, dar şi drepturile inculpatului, care a fost adus în faţa judecătorului, a fost asistat de  apărător, i-au fost aduse la cunoştinţă învinuirile.

Văzând  actele efectuate până în acest moment, prima instanţă a apreciat, pe baza materialului probatoriu administrat (urmând ca temeinicia tuturor probelor să fie analizată de instanţă pe parcursul procesului penal cu respectarea prezumţiei de  nevinovăţie), că  rezultă suspiciunea rezonabilă a comiterii de către inculpat a faptelor imputate, în acest sens fiind procesele - verbale de cercetare la faţa locului, declaraţiile persoanelor vătămate, procese - verbale de conducere în teren, declaraţiile inculpatului.

Totodată, au fost avute în vedere și modalităţile şi împrejurările în care s-ar fi comis presupusele fapte, respectiv imputându-i-se inculpatului că faptele s-ar fi comis pe timp de noapte, din loc public, respectiv  pe stradă, prin tăierea sistemului de asigurare , respectiv prin spargerea geamului portierei autoturismului,  judecătorul de drepturi şi libertăţi reţinând la luarea măsurii şi faptul că inculpatul ar fi folosit echipamente special concepute pentru comiterea de furturi de biciclete şi furturi din autoturisme, iar judecătorii de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna reţinând, la momentul soluţionării contestaţiei formulate de inculpat, prin încheierea nr. 5/C/UP din 08.04.2020, faptul că pericolul social menţionat de legiuitor, necesar a exista pentru a se putea dispune o astfel de măsură preventivă, ar rezulta şi din împrejurarea că inculpatul ar obişnui să comită infracţiuni în condiţiile în care rămâne fără loc de muncă, reţinându-se că prin declaraţiile date,  inculpatul ar fi menţionat aceste aspecte.

Totodată, au fost avute în vedere şi persoana şi conduita inculpatului, care a fost condamnat sub aspectul comiterii unor infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului, conform fişei de cazier judiciar.

Văzând şi scopurile prevăzute de art. 202 Cod procedură penală, printre care şi acela de a preveni comiterea unei noi infracţiuni, buna desfăşurare a procesului penal, precum şi dispoziţiile art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa de fond a apreciat că  măsura arestului preventiv este legală şi temeinică, fiind îndeplinite condiţiile necesare pentru luarea unei astfel de măsuri, fiind respectate şi drepturile procesuale ale inculpatului.

S-a considerat că temeiurile care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, subzistă şi în prezent, nu s-au schimbat,  măsura fiind necesară în vederea asigurării  bunului mers al procesului penal, al asigurării prezentării inculpatului în faţa instanţei, fiind fixat termen de fond pentru data de 26.05.2020, a prevenirii comiterii unei alte fapte de natură penală, având în vedere  atât natura faptelor imputate, modalităţile în care acestea  s-ar fi comis, dar şi persoana şi conduita inculpatului, care a fost condamnat anterior sub aspectul comiterii unor infracţiuni de furt calificat, în fişa de cazier judiciar fiind menţionate nenumărate condamnări ale inculpatului sub aspectul comiterii unor astfel de infracţiuni, de altfel, inculpatul a fost condamnat şi la pedepse privative de libertate, executând pedepse în regim de detenţie.

Instanţa de fond a apreciat că există pericol pentru ordinea publică în situaţia lăsării inculpatului în stare de libertate, date fiind natura faptelor imputate, modalităţile şi împrejurările în care acestea s-ar fi comis, la care s-a făcut referire mai sus,  precum şi față de persoana şi conduita inculpatului, pericolul social fiind necesar a fi apreciat  în raport cu comportamentul inculpatului, reacţia opiniei publice, rezonanţa faptelor imputate, lăsarea în libertate a inculpatului prezentând în continuare pericol concret pentru ordinea publică, creând o stare de nelinişte şi neîncredere în rândul membrilor societăţii, unul din scopurile măsurilor preventive, astfel cum rezultă şi din dispoziţiile art. 202 Cod procedură penală, fiind şi acela al prevenirii comiterii unor altor infracţiuni, văzând şi conduita inculpatului, faptul că acesta a fost condamnat anterior de nenumărate ori sub aspectul comiterii unor infracţiuni de aceeaşi natură ca şi cele imputate în prezenta cauză,  inculpatului fiindu-i imputată comiterea şi a unei a treia infracţiuni, de furt, imputată a fi comisă la scurtă vreme de la momentul la care s-ar fi săvârşit cea de-a doua faptă de furt calificat indicată prin actul de sesizare.

Au fost avute în vedere şi dispoziţiile art. 202 Cod procedură penală, conform cărora măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit infracţiunea şi dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni.

S-a susţinut de apărătorul inculpatului faptul că nu ar mai subzista aceste temeiuri avute în vedere la luarea măsurii, întrucât inculpatul a recunoscut comiterea faptelor imputate, prejudiciul care s-ar fi creat ar fi relativ redus, faptele nu ar fi avut o rezonanţă foarte ridicată, iar lăsarea în acest moment a inculpatului în stare de libertate nu ar fi de natură a crea un sentiment de insecuritate, menţionându-se că în situaţia în care inculpatul ar fi liberat ( chiar şi sub măsura controlului judiciar, avocatul invocând în subsidiar această posibilitate, însă nu ca şi o cerere distinctă, ci cu ocazia formulării concluziilor asupra cauzei), inculpatul ar putea să muncească, având o ofertă în acest sens de la o firmă de curăţenie.

Şi inculpatul a menţionat aceste aspecte cu ocazia acordării cuvântului, învederând că în situaţia în care ar fi pus în libertate, chiar şi sub măsura controlului judiciar ( fără a se formula însă o cerere distinctă în acest sens) ar putea să lucreze şi să achite prejudiciul pe care l-ar fi cauzat.

Referitor la aceste susţineri, s-a avut în vedere şi faptul că  dosarul se află în acest moment în faza de judecată, fiind finalizată procedura de cameră preliminară,  primul termen de fond fiind fixat pentru data de 26.05.2020, măsura dispusă fiind necesară pentru asigurarea bunului mers al procesului penal, dar şi a prevenirii comiterii unor alte fapte de natură penală, văzând şi natura faptelor imputate, modalităţile în care acestea s-ar fi comis, dar şi  persoana şi conduita inculpatului, care are condamnări anterioare, conform fişei de cazier judiciar, sub aspectul comiterii unor infracţiuni de furt calificat.

Trebuie avute în vedere şi scopurile măsurilor preventive, atât acela al asigurării bunului mers al procesului penal, dar şi cel al prevenirii comiterii unor alte infracţiuni, iar în acest sens instanţa are în vedere faptul că inculpatul a fost  cercetat şi condamnat pentru comiterea altor infracţiuni de furt calificat, aceste aspecte denotând perseverenţă infracţională, din fişa de cazier judiciar rezultând existenţa mai multor astfel de condamnări.

S-a apreciat că măsura este necesară, proporţională pentru realizarea scopului prevăzut de art. 202 Cod procedură penală, măsura nedepăşind  nici durata rezonabilă, aceasta fiind dispusă din data de  17.03.2020.

Măsura a fost luată cu îndeplinirea condiţiilor legale, dar şi cu respectarea drepturilor procesuale ale inculpatului.

Pentru aceste motive, s-a considerat că nu se impune nici revocarea măsurii, neexistând motive de nelegalitate a acesteia, dar nici înlocuirea acestei măsuri cu o măsură preventivă mai uşoară  ( instanţa fiind ţinută să analizeze şi o astfel de  posibilitate, chiar şi în situaţia în care nu s-a formulat în mod expres o altfel de cerere, ci s-a invocat această posibilitate cu ocazia acordării cuvântului asupra cauzei), având în vedere şi condiţiile în care se poate dispune  înlocuirea măsurii preventive mai grele, conform art.242 alin.2 Cod procedură penală,  apreciind, faţă de circumstanţele în care s-ar fi comis presupusele fapte (pe timp de noapte, din loc public, prin spargerea geamului sau tăierea sistemului de asigurare, uzând de echipamente special concepute în vederea comiterii unor astfel de infracţiuni), natura faptelor, dar şi persoana şi conduita anterioară a inculpatului  (acesta fiind condamnat anterior de nenumărate ori pentru comiterea unor infracţiuni de furt calificat),  că o măsură preventivă mai uşoară, precum cea a controlului judiciar, a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar pe cauţiune,  nu ar fi de natură a atinge scopul măsurilor preventive.

S-a apreciat că măsura arestării preventive este proporţională cu scopul urmărit, şi având în vedere şi faza procesuală a cauzei, această măsură este necesară în acest moment, pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal, dar şi pentru prevenirea comiterii de infracţiuni.

Astfel, susţinerile apărătorului şi ale inculpatului în sensul arătat anterior, inclusiv referitor la existenţa acelei eventuale oferte de muncă pentru inculpat,  nu sunt de natură a conduce, în mod automat, la aprecierea în sensul că nu se mai justifică menţinerea măsurii preventive dispuse, fiind necesar a fi avute în vedere şi celelalte aspecte la care instanţa a făcut referire mai sus.

Pentru considerentele expuse, s-a menținut măsura arestării preventive faţă de inculpatul C.Ş..

C. Calea de atac declarată împotriva încheierii judecătoriei.

Împotriva încheierii nr. 32/2020 din data de 19.05.2020, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul nr. ……….., în termen legal, a formulat contestaţie inculpatul C.Ş., solicitând desfiinţarea acesteia şi punerea sa în libertate, iar în subsidiar, a solicitat înlocuirea arestării preventive cu o altă măsură preventivă mai uşoară, respectiv cu controlul judiciar.

D. Verificând încheierea contestată sub aspectul motivelor invocate, cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, instanţa de control judiciar constată că aceasta este legală și temeinică, iar contestația formulată împotriva acesteia va fi respinsă, potrivit considerentelor ce vor fi expuse în continuare.

D.1. În ceea ce privește măsura preventivă dispusă în cauză, se reține că în cursul urmăririi penale, faţă de inculpatul C.Ş. s-a luat măsura reţinerii pe o durată de 24 de ore, începând cu data de 17.03.2020, ora 01,10.

D.2. Prin încheierea nr. 8/UP/2020 din data de 17.03.2020, pronunţată în dosarul nr. …………. de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe, definitivă prin încheierea nr.5/C/UP din 23.03.2020 a Tribunalului Covasna, a dispus arestarea preventivă a inculpatului C.Ş., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 17.03.2020 şi până în data de 15.04.2020, inclusiv.

Când s-a dispus arestarea preventivă de către judecătorii de drepturi și libertăți, s-a reținut bănuiala rezonabilă că inculpatul C.Ş. ar fi comis infracţiunile vizate de cercetările penale demarate în cauză,  iar privarea de libertate este impusă de necesitatea înlăturării unei stări de pericol pentru ordinea publică, în vederea bunei desfăşurări a procesului penal, dar şi pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

D.3. Prin rechizitoriul nr. 2347/P/2019 din 01.04.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe, înregistrat pe rolul Judecătoriei Sfântu Gheorghe sub nr. ……………., inculpatul a fost trimis în judecată sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat (două fapte) şi furt calificat, prevăzute de art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b şi d Cod penal,  art. 228 alin.1, art. 229 alin.1 lit. b şi d Cod penal, art. 228 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal şi art. 41 alin.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanței, s-a reținut că inculpatul C.Ş., în data de 21.11.2019, în intervalul orar 20.00 - 21.30, a  pătruns, prin spargerea geamului portierei stângă spate, în autoturismului marca Honda Civic, cu nr. de înmatriculare …………, aparţinând persoanei vătămate D.I., care era parcat pe strada Nicolae Bălcescu din Sfântu Gheorghe, în faţa imobilului cu nr. … şi din interior, iar de pe bancheta din spate, ar fi sustras două genţi care conţineau diverse bunuri, mai multe acte personale şi suma de 350 lei,  în noaptea de 14/15.03.2020, inculpatul a  sustras, prin tăierea sistemului de asigurare tip cordon metalic, o bicicletă marca „Mountain - Bike Cross Traction", de culoare neagră, aparţinând persoanei vătămate H.L. din incinta blocului .., sc. … de pe strada ………….. din Sfântu Gheorghe, în data de 16.03.2020, în jurul orelor 09:20 inculpatul a pătruns, profitând de faptul că portiera stânga faţă s-ar fi aflat  neasigurată, în autoutilitara marca Opel Vivaro, cu nr. de înmatriculare ……, parcată în incinta curţii aparţinând SC ….. SRL, situată pe strada ……., nr. … din municipiul Sfântu Gheorghe şi din interior ar fi sustras o borsetă, aparţinând persoanei vătămate B. J., în care se aflau mai multe documente personale şi suma de 100 de lei.

D.4. La înregistrarea rechizitoriului pe rolul primei instanțe, prin încheierea nr. 77/C/2020 din data de 03 aprilie 2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ……………, definitivă prin încheierea nr. 5/C/CP din data de 08 aprilie 2020 a Tribunalului Covasna,  s-a dispus menţinerea măsurii arestului preventiv luată faţă de inculpatul C.Ş. prin încheierea nr. 8/UP/2020 din data de 17.03.2020 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul aceleiaşi instanţe.

D.5. Pe parcursul procedurii de cameră preliminară, prin încheierea nr. 84/C/2020 din data de 28.04.2020, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul nr. ………, definitivă prin încheierea nr.8/C/CP din 06 mai 2020 a Tribunalului Covasna, în baza art. 348 Cod procedură penală raportat la art. 207 alin. 4  Cod procedură penală, s-a menținut măsurii arestării preventive faţă de inculpatul C.Ş..

E. Procedându-se la verificarea legalităţii şi temeiniciei acesteia, prin prisma dispoziţiilor art.362 Cod procedură penală raportat la art. 208 Cod procedură penală, întrucât în prezenta cauză inculpatul a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, se reţine că temeiurile care au determinat arestarea preventivă trebuie să existe la început și să subziste în continuare, iar suspiciunea trebuie să privească o infracţiune concretă şi determinată, ori din analiza coroborată şi obiectivă a materialului probator administrat până în prezent în cauză, se constată că și la acest moment procesual există motive verosimile de suspiciune bazate pe fapte sincere şi autentice, apte să convingă un observator independent că inculpatul C.Ş. ar fi comis infracțiunile de furt calificat și furt imputate.

Este important a se sublinia, pe de o parte, că temeinicia probelor urmează a fi analizată în continuare pe parcursul procedurii judiciare, prin prisma reglementărilor privind prezumţia de nevinovăţie, iar pe de altă parte, că aceasta nu constituie un impediment pentru dispunerea, prelungirea sau menţinerea unei măsuri preventive.

Dintr-un alt punct de vedere, se reține că scopul oricărei măsuri preventive este cel ce se desprinde din dispoziţiile art. 202 alin.1 Cod procedură penală şi anume, acela al bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni și este imperios necesară proporţionalitatea măsurii preventive cu gravitatea acuzaţiei aduse persoanei faţă de care este luată şi necesităţii pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

Raportând aceste cerințe legale la actele și lucrările dosarului, se constată că la acest moment procesual, având în vedere încadrarea juridică stabilită prin rechizitoriul nr. 2347/P/2019 din 01.04.2020 al a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe şi regimul sancţionator corespunzător acesteia, că este îndeplinită această condiție legală.

Starea de pericol pentru ordinea publică vizată de dispozițiile art. 223 slin.2 Cod procedură penală, semnifică, între altele, climatul social firesc, optim, care se asigură printr-un ansamblu de norme şi măsuri şi care se traduce prin funcţionarea normală a instituţiilor statului, menţinerea liniştii cetăţenilor şi respectarea drepturilor acestora.

În altă ordine de idei, sub aspectul scopului oricărei măsuri preventive şi a condiţiei de proporţionalitate ce decurg din dispoziţiile art. 202 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală,  prezintă relevanță că în cauză par a fi fost comise un număr considerabil de fapte, pe parcursul unei perioade nu foarte lungi de timp,  modalitatea în care se presupune că ar fi fost comise acestea,  pe timpul nopţii, prin efracţie, cu premeditare, în mod oarecum organizat, uzând de echipamente special concepute pentru comiterea infracţiunilor de furturi de biciclete şi furturi din autoturisme, pentru asigurarea reușitei acțiunilor, fără nicio reținere din partea inculpatului, urmările faptelor ce par a fi comise concretizate într-un cuantum relativ ridicat al prejudiciilor, atitudinea de uşurinţă manifestată de inculpat faţă de aceste efectele faptelor sale ceea ce denotă un comportament de sfidare a legii, contrar regulilor de convieţuire socială şi ordinii de drept și evidențiază necesitatea instituirii și menținerii unei măsuri preventive.

De asemenea, se are în vedere și fișa de cazier judiciar a inculpatului, din care rezultă că acesta nu se află la prima abatere de la rigorile legii penale, a fost condamnat anterior în repetate rânduri, inclusiv pentru săvârșirea de infracţiuni contra patrimoniului, deși are un nivel de educație și instrucție școlară și o ocupație care i-ar permite să lucreze și să abordeze un alt mod de viață, nu are un loc de muncă, astfel că faptele deduse judecății în cauza de faţă par a fi fost comise în stare de recidivă postexecutorie, ceea ce evidențiază perseverenţă infracţională, comportament infracţional cu caracter repetitiv, fiind reliefată ineficienţa sancţiunilor aplicate anterior.

Așadar, se impune a se preciza că pericolul pentru ordinea publică implică aşadar şi o apreciere asupra comportamentului viitor al inculpatului, iar în cauză, prin prisma considerentelor expuse, se conturează temerea că, odată pus în libertate, ar putea comite noi fapte penale, ori ar declanşa puternice reacţii în rândul opiniei publice determinate de faptele săvârşite şi de starea sa de libertate.

Cu privire la motivele invocate vizând existența unor eventuale raporturi de muncă cu firma de curățenie din Sfântu Gheorghe, acestea au fost învederate și analizate la ultima verificare din cameră preliminară prin încheierea nr. 84/C/2020 din data de 28.04.2020, pronunţată de Judecătoria Sfântu Gheorghe în dosarul nr. …………, definitivă prin încheierea nr.8/C/CP din 06 mai 2020 a Tribunalului Covasna, fiind reiterate și la acest moment procesual și se reține, din nou, că nu numai că nu sunt susținute probaţional, dar sunt contrazise de chiar declarațiile inculpatului date în cursul urmăririi penale (fila 70 verso dosar urmărire penală) care a arătat că nu are loc de muncă stabil și lucrează ocazional ca zilier, iar când rămâne fără resurse financiare, obișnuiește să săvârșească fapte de furt, astfel că argumentele inculpatului nu pot fi primite.

De asemenea, se constată că, menţinerea măsurii preventive este necesară şi în vederea bunei desfăşurări a procesului penal, întrucât prezenta cauză, procedura de cameră preliminară s-a finalizat definitiv, urmând a debuta cercetarea judecătorească, termenul fiind stabilit pentru data de 26.05.2020, iar trecerea unei perioade de puțin peste două luni de la instituirea arestării preventive faţă de inculpatul C.Ş., în contextul anterior expus, nu este de natură a elimina întrutotul impactul negativ pe care faptele imputate şi investigate le au pentru comunitate.

Pentru buna desfăşurare a procesului penal şi sub aspectul duratei rezonabile a procedurii, se mai reţine că de la data arestării preventive – 17.03.2020, urmărirea penală s-a desfăşurat  fără sincope şi s-a finalizat,  inculpatul fiind trimis în judecată, iar etapa camerei preliminare a fost parcursă definitiv, urmând a debuta cercetarea judecătorească.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală  raportat la art. 206 Cod procedură penală cu aplicarea art. 362 Cod procedură penală și art. 208 alin. 4 Cod procedură penală, va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul C.Ş. – CNP ……………, împotriva încheierii nr. 32/2020 din data de 19.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ………………, pe care o va menţine.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu al contestatorului-inculpat -  av. ........., în cuantum de 313 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatorul – inculpat să plătească statului suma de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală  raportat la art. 206 Cod procedură penală cu aplicarea art. 362 Cod procedură penală și art. 208 alin. 4 Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul C.Ş. – CNP …………….., împotriva încheierii nr. 32/2020 din data de 19.05.2020 a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, pronunţată în dosarul nr. ……………, pe care o menţine.

Conform art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu al contestatorului-inculpat -  av. ........., în cuantum de 313 lei, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatorul – inculpat să plătească statului suma de 100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Definitivă.

Pronunţată în ședință publică, azi, 25 mai 2020.

PREȘEDINTE JUDECĂTOR GREFIER