Penal-încăierarea

Hotărâre 48 din 29.03.2021


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA #####

SENTINŢA  PENALĂ NR. ##

Şedinţa publică din data de 29.03.2021

Instanţa constituită din:

Preşedinte  -  ####### ######## ########

Grefier -  ######## ####-####

La ordine pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpaţii:

- #### ####  - fiul lui ######  şi ######,  născut  la data de  12.05.1971 cu domiciliul în  ###### ###### ########, sat Bicazu ########,  ####### #####,  CNP: #############, fără antecedente penale;

-  #### ###### - ALEXANRU - fiul lui ####  şi ########,  născut  la data de  26.09.1998,  cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale;

-  ##### ###### - ######- fiul lui #######  şi #######,  născut  la data de  06.05.1990, cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale;

- ##### ####### - fiul lui #####  şi #####, născut  la data de  03.12.1967,  cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####,  CNP: #############, fără antecedente penale;

-  ##### ##### - fiul lui #######  şi #######,  născut  la data de  07.01.1987, cu domiciliul în  ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP:#############, fără antecedente penale, trimişi în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încăierare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fapte prevăzute de art. 198 alin. 1 şi art. 371 alin. 1, ambele din  C. penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 01.03.2021 când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 15.03.2021 şi apoi pentru astăzi 29.03.2021.

S-au declarat dezbaterile închise, după care:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ###/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria ##### au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii:

1. #### ####  - fiul lui ###### şi ######, născut la data de ########## cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare, faptă prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 371 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

2. #### ###### - ######### - fiul lui ####  şi ########,  născut  la data de  26.09.1998,  cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare, faptă prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 371 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

3. ##### ###### - ######- fiul lui #######  şi #######,  născut  la data de  06.05.1990, cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare, faptă prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 371 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

4.  ##### ####### - fiul lui #####  şi #####, născut  la data de  03.12.1967,  cu domiciliul în  ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare, faptă prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 371 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

5. ##### ##### - fiul lui #######  şi #######,  născut  la data de  07.01.1987, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP:#############, fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare, faptă prev. de art. 198 alin. 1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 371 alin. 1 Cod penal, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că, la data de 12.04.2019, în jurul orei 22:40, în barul aparţinând ## #&E ##### ### SRL, din com. Bicazu ########, #### #####, au intrat inculpaţii #### #### şi #### ######-######### care au cumpărat două beri, iar la ieşirea din bar au adresat cuvinte jignitoare inculpatului ##### #####. Inculpatul ##### ##### a ieşit în afara barului unde s-a iscat scandalul între acesta din urmă şi inculpaţii #### ######-######### şi #### ####. În ajutorul inculpatului ##### ##### au fost chemaţi de către acesta inculpaţii ##### ######-###### şi ##### #######, între toate cele cinci persoane descrise mai sus având loc un scandal în care inculpaţii s-au agresat reciproc, fără a se putea stabili cu exactitate cine pe cine a agresat. După scandal cei cinci inculpaţi au plecat, fiind despărţiţi de martorii aflaţi în zona barului, iar inculpaţii #### #### şi #### ######-######### s-au deplasat la locuinţa inculpatului ##### ####### unde, aruncând cu bucăţi din lemn au distrus autoutilitara marca Volkswagen a susnumitului.

Prin certificatul medico-legal nr. A2/226/15.04.2019 numitului ##### ######-###### i-au fost acordate un număr de 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Prin certificatul medico-legal nr. A2/227/15.04.2019 numitului ##### ##### i-au fost acordate un număr de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Prin certificatul medico-legal nr. A2/225/15.04.2019 numitului ##### ####### i-au fost acordate un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Prin certificatul medico-legal nr. A2/233/15.04.2019 numitului #### ######-######### i-au fost acordate un număr de 5-6 zile de îngrijiri medicale, respectiv 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă: declaraţie persoane vătămate; declaraţii martori; declaraţiile inculpaţilor/suspecţilor; certificate medico-legale; proces verbal de cercetare la faţa locului şi fotografii judiciare; procese verbale de confruntare.

În cursul urmăririi penale, Spitalul orăşenesc ##### s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 342 lei şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Neamţ s-a constituit parte civilă cu suma de 33,60 lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei ##### la data de 30.12.2019 sub nr. ####/188/2019.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr. 43 din data de 12.02.2020, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 29.06.2020, inculpaţii #### ####, #### ###### - ######### şi ##### ####### au declarat că recunosc integral şi necondiţionat faptele reţinute în sarcina lor, că solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

În urma analizei solicitării inculpaţilor, instanța, în temeiul art. 374 alin. 4 Cod procedură penală raportat la art. 375 Cod procedură penală a admis cererea acestora de a fi judecaţi în procedura simplificată a recunoașterii vinovăției.

Din oficiu s-a dispus ataşarea fişelor de cazier ale inculpaţilor.

Pentru ceilalţi doi inculpaţi, plecaţi în străinătate, s-a administrat proba testimonială constând în audierea martorilor din lucrări.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de la data de 12.04.2019, în jurul orei 22:40, în barul aparţinând ## #&E ##### ### SRL,  din com. Bicazu ########, #### #####, au intrat inculpaţii #### #### şi #### ######-######### care au cumpărat două beri, iar la ieşirea din bar au adresat cuvinte jignitoare inculpatului ##### #####. Inculpatul ##### ##### a ieşit în afara barului unde s-a iscat scandalul între acesta din urmă şi inculpaţii #### ######-######### şi #### ####. În ajutorul inculpatului ##### ##### au fost chemaţi de către acesta inculpaţii ##### ######-###### şi ##### #######, între toate cele cinci persoane descrise mai sus având loc un scandal în care inculpaţii s-au agresat reciproc, fără a se putea stabili cu exactitate cine pe cine a agresat. După scandal cei cinci inculpaţi au plecat, fiind despărţiţi de martorii aflaţi în zona barului, iar inculpaţii #### #### şi #### ######-######### s-au deplasat la locuinţa inculpatului ##### ####### unde, aruncând cu bucăţi din lemn au distrus autoutilitara marca Volkswagen a susnumitului.

Aspectele reţinute de organele de cercetare penală au fost confirmate cu ocazia audierii nemijlocite a martorilor din lucrări, de către instanţa de judecată.

Referitor la încadrarea în drept a faptelor descrise anterior, instanţa constată că, în primul rând, se circumscrie conţinutului constitutiv al infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, faptă prevăzută de art. 371 Cod penal.

Potrivit art. 371 Cod penal fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Elementul material al infracţiunii constă în tulburarea ordinii şi liniştii publice la barul aparţinând ## #&E ##### ### SRL, din com. Bicazu ########, #### #####, prin violenţele exercitate între inculpaţi pe terasa barului, unde se aflau şi alte persoane.

Întrucât barul respectiv este un loc accesibil publicului, iar de faţă au fost mai multe persoane, fapta reţinută în sarcina inculpaţilor a fost săvârşită în public, în sensul art. 184 lit. b Cod penal.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile de convieţuire socială ca urmare a săvârşirii acţiunii incriminate.

În al doilea rând, instanţa constată că faptele inculpaţilor se circumscriu conţinutului constitutiv al infracţiunii de încăierare, faptă prevăzută de art. 198 alin. 1 Cod penal.

Elementul material al infracţiunii incriminată constă într-o acţiunea comisivă a inculpaţilor, de participare la încăierare, adică în acţiunea de a declanşa sau a interveni în ciocnirea violentă dintre cei în conflict şi de a combate în favoarea uneia sau alteia dintre taberele adverse. Lovirile şi agresarea reciprocă sunt parte integrantă a infracţiunii şi caracterizează elementul material al acţiunii infracţionale.

Urmarea imediată constă în starea de pericol privind  relaţiile  referitoare  la  integritatea  corporală  sau sănătatea  persoanei.  Totodată,  în  subsidiar,  urmarea imediată constă şi în starea de pericol referitoare la relaţiile de convieţuire socială.

În ceea ce priveşte raportul de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată, acesta rezultă clar din probatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale.

Sub aspectul laturii subiective, faptele inculpaţilor au fost săvârşită cu intenţie directă, potrivit art.16 alin. 3 lit. a Cod penal, în sensul că inculpaţii au cunoscut rezultatul activităţii lor infracţionale şi au urmărit producerea lui.

Se vor reţine în sarcina inculpaţilor şi prevederile art. 38 alin.1 din Codul penal privind concursul real de infracţiuni, faţă de săvârşirea de către inculpaţi, prin acţiuni distincte, a 2 infracţiuni, înainte de a fi condamnaţi definitiv pentru vreuna dintre ele.

În drept, faptele inculpaţilor #### ####, #### ###### – #########, ##### ###### – ######, ##### ####### şi ##### ##### care, la data de 12.04.2019, în jurul orei 22.40, la barul aparţinând ## #&E ##### ### SRL, s-au lovit şi agresat reciproc realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de încăierare prev. de art. 198 alin.1 Cod penal și tulburarea ordinii și liniștii publice prev. de art. 371 alin.1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal.

La individualizarea sancţiunilor ce urmează a fi aplicate inculpaţilor, instanţa va ţine seama de criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorilor, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa apreciază că infracţiunile reţinute în cauză prezintă un grad moderat spre ridicat de pericol pentru ordinea publică, în raport cu circumstanţele comiterii faptei, în condiţiile în care fapta a fost săvârşită de mai multe persoane împreună, prin folosirea de acte de violenţă.

Pe de altă parte, apreciază judecătorul ca fiind relevante circumstanţe personale ale inculpaţilor, ce urmează a fi avute în vedere la stabilirea sancţiunii penale, respectiv faptul că  inculpaţii nu au mai săvârşit fapte de natură penală.

De asemenea, instanţa constată că inculpaţii #### ####, #### ###### - ######### şi ##### ####### şi-au asumat comiterea faptei, adoptând o poziţie procesuală de recunoaştere, astfel că apreciază că stabilirea unei pedepse cu amenda este suficientă. Chiar dacă inculpaţii ##### ###### – ###### şi ##### ##### nu au beneficiat de procedura simplificată, instanţa reţine că aceştia, potrivit proceselor-verbale de executare ale mandatelor de aducere, sunt plecaţi la muncă în străinătate, au recunoscut săvârşirea faptelor în cursul urmăririi penale, iar inculpatul ##### ###### – ###### a trimis la dosar o declaraţie autentică, prin care a solicitat aplicarea procedurii simplificate, recunoscând în totalitate faptele, solicitare respinsă de instanţă ca inadmisibilă, faţă de momentul formulării acesteia. Totodată, instanţa va stabili pedeapsa cu amenda penală şi faţă de aceşti inculpaţi care nu au fost prezenţi în cursul cercetării judecătoreşti, neexistând acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Faţă de cele arătate, în temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul #### ####  - fiul lui ###### şi ######, născut la data de ########## cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul #### ####, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului #### #### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul #### ###### - ######### - fiul lui ####  şi ########,  născut  la data de  26.09.1998,  cu domiciliul în  ###### ###### ########, ### ###### ######### ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul #### ###### - #########, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului #### ###### - ######### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### ####### - fiul lui ##### şi #####, născut la data de  03.12.1967, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####,  CNP:#############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### #######, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ####### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### ###### - ######- fiul lui #######  şi #######,  născut  la data de  06.05.1990, cu domiciliul în  ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### ###### - ######, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 60 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 1.200 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ###### - ###### pedeapsa rezultantă de 240 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 4.800 lei amendă penală.

În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### ##### - fiul lui #######  şi #######, născut la data de ##########, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP:#############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul ##### #####, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Va constata că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, va stabili în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 60 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 1.200 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ##### pedeapsa rezultantă de 240 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 4.800 lei amendă penală.

Va pune în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 63 Cod penal, potrivit cărora dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Instanţa apreciază că pedepsele stabilite sunt proporţionale cu gravitatea infracţiunilor săvârşite şi sunt just individualizate în raport cu toate circumstanţele cauzei, cu contribuţia fiecărui inculpat, iar stabilirea lor este necesară pentru a-i determina pe inculpaţi să conştientizeze importanţa respectării dispoziţiilor legale şi posibilele consecinţe negative ale comportamentului lor.

În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa constată că în cursul urmăririi penale, Spitalul orăşenesc ##### s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 342 lei şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Neamţ s-a constituit parte civilă cu suma de 33,60 lei.

Potrivit art. 1349 alin (1), orice persoană are indatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane”, iar alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că “Cel care, având discernămant, incalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”.

În ceea ce priveşte cererea de constituire parte civilă formulată de către Spitalul Judeţean de Ambulanţă Neamţ cu suma de 33,60 lei, instanţa o va admite, având în vedere că prin adresa nr. 32382/22.11.2019 (fila 61 dup) se precizează că reprezintă cheltuieli efectuate cu asistenţa medicală a inculpatului #### ###### #########, fiind ataşat act justificativ.

Relativ la acţiunea civilă exercitată de Spitalul orăşenesc „Sf.Ierarh #######” #####, instanţa reţine că, spre deosebire de daunele morale, al căror cuantum se stabileşte de către instanţă pe bază de apreciere, existenţa daunelor materiale şi întinderea acestora trebuie dovedite prin administrarea de probe, iar în acord cu dispoziţiile art. 99 Cod procedură penală, în acţiunea civilă sarcina probei revine în principal părţii civile, parte civilă care a beneficiat de toate garanţiile aferente dreptului la apărare şi nu a propus niciun fel de probe în dovedirea unui prejudiciu de ordin material. Prin înscrisul de la fila 59 dosar urmărire penală, s-a precizat suma cu care s-a constituit parte civilă, reprezentând cheltuieli medicale pentru pacienţii ##### ##### şi #### ######-#########, fără a fi depus vreun document justificativ, care să probeze susţinerile, motiv pentru care instanţa nu le poate verifica, urmând a respinge acţiunea civilă exercitată de această parte civilă, ca nefondată.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008, modificată, se va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpaţi în vederea determinării profilului genetic. Prelevarea se va face de personalul IPJ Neamţ instruit în acest sens. Potrivit art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, modificată, se va aduce la cunoştinţă inculpaţilor că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga pe inculpaţii #### ####, #### ###### – ######### şi ##### ####### la plata sumei de 200 de lei/fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpaţii ##### ###### – ###### şi ##### ##### la plata sumei de 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (având în vedere că pentru aceştia din urmă instanţa a acordat mai multe termene de judecată pentru efectuarea cercetării judecătoreşti).

Calea de atac împotriva prezentei sentinţe penale este apelul, care se poate exercita în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei, conform art. 408 şi următoarele Cod procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

I. În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul #### ####  - fiul lui ###### şi ######, născut la data de ##########, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul #### ####, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului #### #### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

II. În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul #### ###### - ######### - fiul lui ####  şi ########, născut la data de ##########, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul #### ###### - #########, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului #### ###### - ######### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

III. În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### ####### - fiul lui ##### şi #####, născut la data de  03.12.1967, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####,  CNP:#############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### #######, la pedeapsa de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 120 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 2.400 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 40 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 800 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ####### pedeapsa rezultantă de 160 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.200 lei amendă penală.

IV. În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### ###### - ######- fiul lui ####### şi #######, născut la data de ##########, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP: #############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### ###### - ######, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 60 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 1.200 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ###### - ###### pedeapsa rezultantă de 240 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 4.800 lei amendă penală.

V. În temeiul art. 198 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### ##### - fiul lui #######  şi #######, născut la data de ##########, cu domiciliul în ###### ###### ########, sat Bicazu ########, ####### #####, CNP:#############, fără antecedente penale, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de încăierare.

În temeiul art. 371 Cod penal, raportat la art. 61 alin. 1-4 Cod penal, art. 396 alin.1 şi 2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ##### #####, la pedeapsa de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Constată că infracţiunile deduse judecăţii sunt concurente şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin.1 litera c Cod penal, stabileşte în sarcina inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 180 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 3.600 lei amendă penală, la care adaugă sporul obligatoriu de 60 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/1 zi-amendă, în speţă pedeapsa de 1.200 lei amendă penală, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă stabilită în cauză, stabilind în sarcina inculpatului ##### ##### pedeapsa rezultantă de 240 zile-amendă la un echivalent de 20 lei/zi-amendă, în speţă pedeapsa de 4.800 lei amendă penală.

Pune în vedere inculpaţilor dispoziţiile art. 63 Cod penal, potrivit cărora dacă persoana condamnată, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Aduce la cunoştinţă inculpaţilor că au obligaţia de a depune recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, potrivit art. 559 alin.1 Cod procedură penală.

Aduce la cunoştinţă inculpaţilor că au posibilitatea să solicite eşalonarea plăţii amenzii, în condiţiile prevăzute de art. 559 alin.2 Cod procedură penală.

În temeiul art.19 Cod de procedură penală, raportat la art. 1349 alin. 1 şi 2, art. 1357, art. 1385 şi art. 1387 alin. 1 Cod civil şi art. 320 din Legea nr. 95/2006 republicată, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Ambulanţă Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, ############ ######## ######, ######### ## ###### ##########, în solidar, să plătească acestei părţi civile suma de 33,60 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată inculpatului #### ###### #########.

Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de Spitalul orăşenesc „Sf.Ierarh #######” #####.

În temeiul art.7 din Legea nr. 76/2008, modificată, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpaţii #### ####, #### ###### – #########, ##### ###### – ######, ##### ####### şi ##### ##### în vederea determinării profilului genetic. Prelevarea se va face de personalul Poliţiei Române instruit în acest sens. Dispune comunicarea prezentei hotărâri Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ în vederea aducerii la îndeplinire a acestei măsuri.

Potrivit art.5 alin.5 din Legea nr. 76/2008, modificată, aduce la cunoştinţă inculpaţilor că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă pe inculpaţii #### ####, #### ###### – ######### şi ##### ####### la plata sumei de 200 de lei/fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar pe inculpaţii ##### ###### – ###### şi ##### ##### la plata sumei de 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.03.2021.

Domenii speta