Vătămare corporală din culpă, art. 196 alin. 2 şi 3 Cod penal.

Sentinţă penală 1450 din 13.11.2020


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 4...../P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..... din data de 02.06.2020 înregistrat sub număr 7...../271/2020 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G. sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev de art. 196 alin 2 şi 3 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:  în data de 27.08.2019, în jurul orei 12:50, inculpatul M.G. a condus autoturismul marca Volkswagen, cu nr. de înmatriculare BH ....., pe Calea C..... din mun. O....., iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 240, nu a acordat prioritate de trecere și a accidentat-o pe numita H.D. care, în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător cu indicatoare și marcaje rutiere specifice, cauzându-i vătămări care au necesitat pentru vindecare 100-110 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt, au fost menţionate următoarele mijloace de probă: proces verbal de cercetare la faţa locului(f.12-15), planşă foto(f.15-20),schița locului accidentului (f.15),declarațiile suspectului/inculpatului M.G.(f.21-30), declaraţiile persoanei vătămate H.D.(f.31-36), raportul de expertiză medico-legală nr. 394/Iiib/12 din 12.03.2020 emis de către Servicul de Medicină Legală B.....(f.44-47), ertificatul medico-legal nr. 3304/If/292 din 29.08.2019 emis de către Servicul de Medicină Legală B.....(f.48), fişa de cazier judiciar(f.49).

Prin încheierea nr. 1218/CP/2020 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 02.06.2020, emis în dosarul nr. 4...../P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O..... privind pe inculpatul M.G..

În cursul judecăţii, la termenul de judecată din data de 06.11.2020, înainte de începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul a solicitat, iar, după ascultarea sa potrivit art. 375 Cod procedură penală, instanţa a încuviinţat soluţionarea cauzei potrivit procedurii recunoaşterii de vinovăţie.

I. Analizând probele administrate în faza de urmărire penală în raport cu prevederile art. 375 Cod procedură penală, instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

În data de 27.08.2019, în jurul orei 12:50, numitul M.G. a condus autoturismul marca Volkswagen, cu nr. de înmatriculare BH ....., pe Calea C..... din mun. O......

În momentul în care a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 240, nu a acordat prioritate de trecere și a accidentat-o pe numita H.D. care, în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător cu indicatoare și marcaje rutiere specifice ( declaraţie inculpat f.23) Ca urmare a impactului, s-a produs vătămarea corporală a pietonului.

Conform certificatului medico-legal nr. 3304/If/292 din 29.08.2019, persoana vătămată H.D. a necesitat pentru vindecare 100-110 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații ( f.48 dos Up). Având în vedere că persoana vătămată a refuzat să se prezinte în fața medicului legist pentru examinare, expertiza medico-legală s-a efectuat pe baza documentației medicale puse la dispoziție de către Herman Dana Nicoleta și a actelor obținute de la Spitalul Județean de Urgență O......

Astfel, prin raportul de expertiză medico-legală nr. 394/Iiib/12 din 12.03.2020 emis de către Serviciul de Medicină Legală B..... s-a stabilit că nu se modifică numărul de zile de îngrijiri medicale acordate cu ocazia primei constatări medico-legale.

Fiind audiată, persoana vătămată a arătat că că la momentul accidentului, se afla în traversarea străzii Calea C....., pe trecerea pentru pietoni. Astfel că, după ce ar fi traversat unul dintre cele două sensuri ale străzii, prevăzut cu câte 2 benzi de circulație, a ajuns la axul drumului și a observat că mai multe autoturisme care se deplasau din partea dreaptă, opresc pentru a-i acorda prioritate. Persoana vătămată și-a continuat astfel deplasarea spre trotuar, dar în momentul în care a ajuns pe banda nr. 1 de circulație a fost lovită de un autovehicul.(f.32-33 d.u.p).

II. În drept, fapta inculpatului M.G. care, în data de 27.08.2019, în jurul orei 12:50, a condus autoturismul marca Volkswagen cu nr. de înmatriculare BH ....., pe Calea C..... din mun. O....., iar în dreptul imobilului cu nr. 240, nu a acordat prioritate de trecere și a accidentat-o pe H.D., care în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea străzii, pe trecerea pentru pietoni semnalizată corespunzător cu indicatoare și marcaje rutiere specifice, cauzându-i acesteia leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 100-110 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev de art. 196 alin 2 şi 3 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material constă în lovirea sau exercitarea oricărei alte violenţe cauzatoare de suferinţe fizice asupra corpului unei persoane – accidentarea persoanei vătămate H.D..

Urmarea imediată constă în producerea persoanei vătămate H.D. a unei leziuni traumatice ce necesită pentru vindecare 110-120 zile de îngrijiri medicale.

Legătura de cauzalitate dintre lovire şi vătămarea corporală a persoanei-vătămate este dovedită din probatoriul administrat şi rezultă din aceea că în lipsa accidentării vătămarea corporală nu s-ar fi produs.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta din culpă fără prevedere( art. 16 alin 4 lit b Cod Penal) întrucât aflându-se pe trecerea de pietoni trebuia si putea să prevadă că un pieton s-ar putea angaja în traversarea străzii. Totodată, conform art. 135 lit. h din HG 1391/2006 privind aplicarea OUG 195/2002 care prevăd următoarele: ,,Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere și în următoarele situații: (...) h)Pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat corespunzător(...), atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.”

III. La individualizarea pedepsei instanţa are în vedere scopul pe care îl îndeplinesc pedepsele precum şi criterii generale de individualizare prev. de art. 74 C.pen stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că  inculpatul a oprit înainte de trecerea de pietoni, la semaforul care arăta culoare roşie, s-a asigurat, însă din neatenţie nu a observat persoana vătămată care s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii. De asemenea, inculpatul a recunoscut comiterea faptei încă din faza de urmărire penală, a acţionat cu promptitudine solicitând prezenţa la faţa locului a echipajului de salvare. Totodată, a cerut ca persoana vătămată să fie dusă la spital şi a vizitat persoana vătămată în timp ce aceasta se afla acolo, preocupându-se constant de starea ei de sănătate. De asemenea, acesta este integrat social, are un loc de muncă, este căsătorit, are trei copii minor şi nu este cunoscut cu antecedente penale.

Pentru aceste motive, reţinând vinovăţia inculpatului, în baza art. 396 alin. (1), (4) Cod procedură penală, art. 396 alin. (10) Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod penal instanţa va stabili pedeapsa de 4 luni închisoare în sarcina inculpatului M.G. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) Cod penal.

Analiza de ansamblu a materialului probator administrat în cauză relevă că sunt îndeplinite condiţiile subiective şi obiective prevăzute de art. 83 Cod penal pentru a se dispune amânarea aplicării pedepsei.

Cu privire la condiţiile obiective instanţa constată că:

a) pedepsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 196 alin. (2) şi (3) Cod penal săvârşită de inculpat este închisoarea de la 6 luni la 3 ani; aşadar, maximul special al pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită de inculpat este de 3 ani, limită inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. (2) Cod penal.

b) pedeapsa stabilită de instanţa de judecată este de 4 luni închisoare [mai mică decât limita de 2 ani închisoare prevăzută de art. 83 alin. (1) lit. a) Cod penal].

Cu privire la condiţiile subiective instanţa constată că:

a) inculpatul M.G. nu a fost anterior condamnat printr o hotărâre definitivă la pedeapsa închisorii, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar inculpatul nefiind cunoscut cu antecedente penale;

b) inculpatul M.G. şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii prin declarația dată în fața instanței;

c) inculpatul M.G. nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală recunoscând infracţiunea de care este acuzat încă din faza de urmărire penală şi parcurgând procedura abreviată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii.

Prin urmare, în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 83 alin. (1), (3) Cod penal instanţa va dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B....., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin.1 lit.c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune B......

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală  instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere respectiv asupra instituţiei revocării amânării aplicării pedepsei cu consecinţa executării pedepsei închisorii stabilite în cauză în regim privativ de libertate.

În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008 se va dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice, care vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

 Latura civilă

 Potrivit art. 397 alin. 1 C.proc.pen., ,,instanța se pronunță prin aceeași hotărâre și asupra acțiunii civile”, iar conform art. 19 alin. 1 C.proc.pen., ,,acțiunea civilă exercitată în procesul penal are ca obiect tragerea la răspunderea civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acțiunii penale”.

Raportat la dispozițiile art. 20 alin. 1 C.proc.pen., potrivit cărora ,,constituirea de parte civilă se face până la începerea cercetării judecătorești”, instanța constată că în termenul legal s-a constituit părți civile în cauză Spitalul Clinic de Urgenţă O....., în timp ce persoana vătămată H.D. a menţionat că nu se constituie parte civilă în cauză având în vedere că a încheiat o tranzacţie cu societatea de asigurări.

Faţă de poziţia persoanei vătămate, în temeiul art. 397 rap la art 23 Cod procedură penală instanţa urmează a constata că societatea de asigurare şi persoana vătămată au încheiat o tranzacţie.

Conform art. 21 alin (1) Cod procedură penală ”introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente poate avea loc, la cererea părţii îndreptăţite potrivit legii civile, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1).”

În acest cadru, se reţine că prin ordonanţa din data de 08.04.2020 s-a dispus introducerea în cauză a societăţii de asigurare C.I. SA.(F.75-79 dos UP)

Astfel, reținând că la data producerii evenimentului rutier inculpatul deținea o poliță valabilă RCA, încheiată cu societatea de asigurare C.I. SA., polița având seria RO/25/C25/HP nr. 016956692, cu valabilitate de la 08.08.2019 până la 07.09.2019 (f. 94 d.u.p.), instanța constată că aceasta are calitatea de parte responsabilă civilmente în cauză, potrivit ar. 49 din Legea nr. 136/1995. De asemenea, instanța va avea în vedere Decizia nr. 1/2016 pronunțată în recurs în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel încât partea responsabilă civilmente, asigurător RCA, va fi obligat în mod exclusiv pentru acoperirea daunelor morale și materiale provocate de către inculpat ca urmare a accidentului rutier, în măsura în care prejudiciu nu depășește valoarea plafonului asigurat.

Referitor la cererea de constituire parte civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O....., instanța constată că acesta s-a constituit parte civilă cu sumele de 2138,79 lei, reprezentând cheltuielile de spitalizare ale victimei, precum şi dobânda legală de la data de 29.09.2019 până la data plăţii efective, fiind depuse la dosar deconturile de cheltuieli (f. 34 dosar instanţă).

Conform art. 320 alin. 1 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ,,persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii altei persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă, răspund potrivit legii şi au obligaţia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate şi dobândesc calitatea procesuală a acestora în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată”.

Raportat la aceste dispoziţii legale, instanţa constată că potrivit înscrisurilor depuse, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O..... are dreptul de a primi contravaloarea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanei vătămate, care a beneficiat de servicii medicale în valoare totală de 2138,79 lei, în perioada 27.08.2019-29.08.2019, cuantumul fiind dovedit.

Cu privire la solicitarea părții civile de obligare a inculpatului la plata dobânzii legale, se reține că potrivit art. 1386 alin. 2 C.civ, ,,cuantumul reparației prin echivalent bănesc se va stabili, dacă prin lege nu se prevede altfel, în raport de valoarea prejudiciului la data producerii acestuia”, astfel că din momentul la care creanţa devine certă lichidă şi exigibilă, persoana răspunzătoare datoreză părții civile și dobânzile aferente sumei de bani stabilită ca despăgubire, până la plata ei integrală. În acest sens, se reține incidența art. 1535 alin. 1 C.civ., care dispune că ,,creditorul are dreptul la daune moratorii de la scandență până la momentul plății, în cuantumul convenit de părți, sau în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească un prejudiciu”, precum și a art. 3 alin. 2 din O.U.G. nr. 13/2011.

Prin urmare, având în vedere aceste considerente, în temeiul art. 397 C.proc.pen., instanța va admite, acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O...... Astfel, instanţa îl va obligă pe asigurătorul C.I. SA. la plata către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O..... a sumei de 2138,79 lei, reprezentând contravaloare îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate în perioada 27.08.2019-29.08.2019, precum şi la plata dobânzii legale aferente debitului principal anterior menţionat, calculată conform OG nr.13/2011 de la scadenţa obligaţiei principale, respectiv 29.09.2019 şi până la plata efectivă şi integrală a debitului.

În temeiul art. 274 alin 1 Cod penal  obligă inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În temeiul art. 396 alin 4 şi 10 Cod procedură penală stabileşte pedeapsa de 4 luni închisoare pentru inculpatul M.G., sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev de art. 196 alin 2 şi 3 Cod penal.

În temeiul art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei de 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit potrivit art. 84 Cod penal.

În temeiul art. 85 Cod penal obligă inculpatul, ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele obligaţii:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B..... la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 86 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin.1 lit.c - e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune B......

În temeiul art. 404 alin 3 Cod procedură penală atrage atenţia că în caz de săvârşire a unei alte infracţiuni sau a nerespectării obligaţiilor impuse se va dispune revocarea amânării aplicării pedepsei.

În temeiul art.7 alin.1 din Legea nr.76/2008 dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice, care vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic.

În temeiul art. 397 rap la art 23 Cod procedură penală constată că societatea de asigurare şi persoana vătămată au încheiat o tranzacţie.

În temeiul art. 397 C.proc.pen., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O..... şi obligă partea responsabilă civilmente C.I. SA. la plata către aceasta a sumei de 2138,79 lei, reprezentând contravaloare îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate în perioada 27.08.2019-29.08.2019, precum şi la plata dobânzii legale aferente debitului principal de la scadenţa obligaţiei principale, respectiv 29.09.2019 şi până la plata efectivă şi integrală a debitului.

În temeiul art. 274 alin 1 Cod penal  obligă inculpatul la plata sumei de 450 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei după minută.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.11.2020