Infracţiunea prev. de art. 335 alin.1 c.p.

Sentinţă penală 280 din 15.10.2020


SENTINŢA PENALĂ Nr. 280/2020/15 Octombrie 2020

DREPT PENAL

OBIECT: Infracţiunea prev. de art. 335 alin.1 C.P.

Instanţa a apreciat că, scopul pedepsei şi reeducarea inculpatului se pot realiza şi fără aplicarea unei pedepse privative de libertate, având în vedere că a dat dovezi temeinice de îndreptare prin atitudinea de recunoaştere şi regret avută pe parcursul procesului . Ţinând cont şi de faptul că pedeapsa aplicată  nu este mai mare de 3 ani, că şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa a apreciat că în cauză se poate face aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere.

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul nr. 2555/P/2019 din 24.04.2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi a fost trimis în judecată inculpatul AA pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.1 C.P.

S-a reţinut prin actul de sesizare al instanţei,  fapta inculpatului AA care la data de 11.11.2019, în jurul orei 08.15, a condus autoturismul marca Seat Cordoba cu numărul de înmatriculare XXX, pe un drum drum public, respectiv pe str. Iasomiei, din sat. Ciocănești (com. Ciocănești), jud. Călărași, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Coroborând probele administrate în cauză, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: la data de 10.11.2019 martorul FF, fratele inculpatului AA, a cumpărat autoturismul marca Seat Cordoba cu numărul de înmatriculare XXX. Mașina a fost parcată în curtea locuinței sale La această adresă martorul locuia împreună cu fiul său, martorul FF și cu inculpatul AA. În dimineața zilei de 11.11.2019 martorul FF a plecat la serviciu, lăsând cheile autoturismului pe un dulap din bucătăria imobilului. În dimineața zilei de 11.11.2019, în jurul orei 08.00, inculpatul AA a luat cheile autoturismului de pe dulapul din bucătărie cu intenția de a scoate autoturismul din curte pentru a-l spăla la poartă. Ulterior, deși nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de  vehicule, inculpatul l-a condus  pe str. .........din ......., aproximativ 150 m, fiind însoțit de nepotul său, martorul FF, iar în momentul în care a ajuns la prima intersecție a întors pe strada unde locuia. În jurul orei 08.15, în timp ce conducea autoturismul pe strada ......, drum deschis circulației publice la acel moment, inculpatul a observat pe sensul opus un echipaj de politie, motiv pentru care a oprit brusc autovehiculul în dreptul locuinței martorului GG. Inculpatul AA și martorul FF au coborât din autoturism și au pătruns, pe poarta deschisă, în curtea imobilului aparținând martorului GG, cu scopul de se sustrage controlului organelor de politie, ieșind pe o poartă situată pe latura corespunzătoare dinspre strada Romanițelor, îndreptându-se către casă. În jurul orei 19.30 inculpatul AA și martorul FF au împins autoturismul din dreptul locuinței martorului GG, până în dreptul locuinței martorului FF

Inculpatului a recunoscut săvârșirea faptei în circumstanţele descrise mai sus ,susţinerile sale fiind confirmate de martorul FF, care în declaraţia dată a arătat că , în dimineața zilei de 11.11.2019, acesta a luat cheile autoturismului de pe un dulap și i-a cerut să se urce în mașină pentru a face o plimbare, deplasându-se împreună aproximativ 150-200 m. A mai adăugat că  apoi inculpatul a întors maşina însă în momentul în care se întorceau au observat că din sens opus se apropia un echipaj de politie, motiv pentru care acesta  i-a cerut să coboare și au pătruns în curtea martorului GG, ieșind apoi pe strada ........

Şi martorul  GG a arătat, în declaraţia dată ,că în dimineața zilei de 11.11.2019, s-a aflat în municipiul Călărași ,însă când s-a întors a observat că în dreptul porții de acces  în curte ,de pe strada, se afla un autoturism marca Seat Cordoba cu nr. de înmatriculare XXX , a accesat sistemul de supraveghere video instalat și a constatat că, în jurul orei 08.15, inculpatul AA  a coborât de la volanul autoturismului pe care l-a abandonat în dreptul porții ,apoi  a pătruns în curtea locuinței sale pe care a traversat-o și a ieșit pe poarta dinspre strada ,însă nu înţelege să formuleze  plângere prealabilă împotriva  lui și a martorului FF pentru săvârșirea infracțiunii de ”violare de domiciliu".

Nici martorul  FF nu a înţeles să formuleze plângere prealabilă împotriva fratelui său, inculpatul AA  , pentru săvârșirea infracțiunii de ”furt în scop de folosință”.

Din procesul-verbal încheiat de organele de cercetare penală în urma vizualizării imaginilor surprinse de camere sistemului de supraveghere instalate la imobilul martorului GG rezultă că la data de 11.11.2019, în jurul orei 08.22, autoturismul marca  Seat Cordoba cu nr. de înmatriculare DB-87-BDR s-a deplasat pe strada Iasomiei și a oprit brusc lângă gardul locuinței martorului GG  din partea stângă a  lui, din dreptul volanului, a coborât inculpatul iar din partea stângă a coborât martorul FF, după care cei doi au pătruns în curte, pe poarta deschisă  și au ieșit împreună pe poarta dinspre strada Romanițelor.

Din adresa nr. 6578/28.11.2019 emisă de Primăria Comunei Ciocănești rezultă că strada Iasomiei face parte din categoria drumurilor publice, iar la data de 11.11.2019 era deschisă circulației publice.

Din adresa nr. 13872/13.11.2019 emisă de S.P.C.R.P.C.I.V. Călăraşi rezultă că inculpatul AA nu figura în evidențele instituției ca posesor de permis de conducere, până la data de 19.11.2019.

Fiind audiat în  faza de cercetare judecătorească, inculpatul a recunoscut săvârşirea infracţiunii reţinute în sarcina sa, înţelegând să se judece doar în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Din probele administrate în cauză, instanţa apreciază că în drept, fapta inculpatului  AA care la data de 11.11.2019, în jurul orei 08.15, a condus autoturismul marca Seat Cordoba cu numărul de înmatriculare XXX, pe un drum public, respectiv pe str. ....... din sat. Ciocănești (com. Ciocănești), jud. Călărași, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.1 din C.P.,fapta fiind comisă cu vinovăţie sub forma intenţiei directe.

La individualizarea pedepsei aplicate, instanţa a avut în vedere gravitatea redusă a faptei comise de acesta, modalitatea concretă în care a săvîrşit-o, respectiv pe timp de zi, la o oră,respectiv 8:15, când traficul rutier  este totuşi intens, distanţa relativ mică parcursă, de aprox.150 m, precum  şi faptul că  el nu a mai fost condamnat  în trecut ,  are studii medii, este tânăr şi fără ocupaţie.

Având în vedere circumstanţele  reale ale săvârşirii infracţiunii, dar şi cele personale  ale inculpatului ,mai sus reţinute, instanţa  urmează a-l condamna  în baza textului de lege mai sus menţionat, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin.1 din C.P. , cu aplic. art. 396 C.p.p la o pedeapsă de  8 luni închisoare. 

În ceea ce priveşte pedeapsa complementară, instanţa reţine că natura faptei săvârşite, ansamblu circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea  drepturilor de natură electorală prevăzute de art. 66 al.1 lit. a şi b C.P. , respectiv dreptul  de a fi ales în autorităţile publice sau în orice  alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care exerciţiul acestuia urmează a fi interzis pe o durată de 2 ani, calculată de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe .

În baza art.65 al. 1 C.p. urmează a interzice inculpatului pe durata executării pedepselor aplicate exerciţiul drepturilor, prev. de art. 66 al.1 lit. a , b  C.p.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei şi reeducarea lui se pot realiza şi fără aplicarea unei pedepse privative de libertate, având în vedere că a dat dovezi temeinice de îndreptare prin atitudinea de recunoaştere şi regret avută pe parcursul procesului . Ţinând cont şi de faptul că pedeapsa aplicată  nu este mai mare de 3 ani, că şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa apreciază că în cauză se poate face aplicarea dispoziţiilor privind suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere.

Deşi inculpatul a solicitat amânarea aplicării pedepsei, instanţa a apreciat că această aceasta nu este suficientă pentru corijarea comportamentului lui şi pentru ca pedeapsa penală să-şi atingă scopul, în contextul în care el s-a urcat la volan fără a avea cunoştinţe în conducerea autovehiculelor ,punând astfel în pericol grav siguranţa celorlalţi participanţi la traficul rutier, fără a avea vreo urgenţă reală,ci doar de dragul amuzamentului şi a fugit de organele de poliţie după ce a fost depistat în trafic , ceea ce denotă o atitudine iresponsabilă  .

Ca atare, în baza art. 91-92 C.p. urmează a dispune suspendarea executării pedepsei  sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

Urmează a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96  C.P.,privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 93  C.P. urmează a pune în vedere inculpatului :-  să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea lui; -să anunţe,în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile ; - să comunice schimbarea locului de muncă;- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă;-să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi să presteze o muncă neremunerată în cadrul  Primăriei com. Ciocăneşti sau în cadrul Primăriei com. Dorobanţu în folosul comunităţii,pe o perioadă de 60 de zile .

Serviciul de Probaţiune Călăraşi urmează să ia măsurile necesare conform art. 94 al.3 C.P. pentru executarea de către inculpat a obligaţiilor mai sus prevăzute.

În baza art.274 al.1 C.P.P. urmează a  obliga  inculpatul la plata sumei de  400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat .