Încuviinţare executare silită

Hotărâre 1578 din 19.06.2020


JUDECĂTORIA CĂLĂRAŞI

Î N C H E I E R E NR.1578/19 Iunie 2020

DREPT CIVIL

OBIECT: ÎNCUVIINŢARE EXECUTARE SILITĂ

Cerere respinsă pe motiv că  că nu s-a făcut dovada existenţei  unei  creanţe certe, lichide şi exigibile asupra debitoarei, nefiind îndeplinite cerinţele art. 662 şi urm. Cod procedură civilă.

Prin cererea formulată la data de 18.06.2020 şi înregistrată sub nr.3696/202/2020 ,  AA  a solicitat instanţei încuviinţarea executării silite prin toate formele de executare a titlului executoriu reprezentat de Somaţia de plată Europeană de Declaratie de executare şi a Ordinului de plată emis de Judecătoria WEDDING BERLIN/GERMANIA în dosar nr.2552-19-7 din 2019  pentru plata  de către debitorul Societatea DD  a sumei de 7784,94 euro compusă din suma de  7207,44 euro debit la care s-au adăugat 577,80 euro cheltuieli judiciare  precum şi obligarea la plata cheltuielilor de executare.

Cererea de încuviinţare a executării silite a fost legal timbrată cu suma în cuantum de 20 lei, potrivit art. 10 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 80/2013.

Examinând actele depuse în susţinerea cererii de încuviinţare a executării silite, instanţa constată că nu s-a făcut dovada existenţei  unei  creanţe certe, lichide şi exigibile asupra debitoarei  Societatea DD , astfel că nu sunt îndeplinite cerinţele art. 662 şi urm. Cod procedură civilă.

Astfel,din Somaţia de plată Europeană emisă de Judecătoria WEDDING BERLIN/GERMANIA în dosar nr.2552-19-7 din 2019 ,aflată la filele 27-28 din dosar nu rezultă care este creanţa datorată de debitoare şi cu ce titlu ,nefiind completată rubrica privind debitul .

Ca atare,instanţa apreciază că din titlul executoriu invocat nu rezultă  cu certitudine obligaţia debitoarei  de a achita creditoarei  suma de  7784,94 euro . 

Având în vedere caracterul necontencios al cererii, precum şi faptul că cererea a fost formulată de un profesionist în materie de executare silită, instanţa consideră că nu era oportună acordarea unui termen pentru complinirea lipsurilor, executorul judecătoresc având posibilitatea reiterării cererii. 

Pentru aceste motive, în temeiul art.665 alin.5 pct.7 C.p.c. instanţa va respinge cererea de încuviinţare a executării silite împotriva debitoarei Societatea DD .