Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Sentinţă penală 99 din 01.03.2018


Dosar nr. .../306/2017

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIBIU

SECŢIA PENALĂ

SENTINŢA PENALĂ nr. 99/2018

Şedinţa publică din data de 01.03.2018

Instanţa constituită din:

Preşedinte: A.I.I. – Judecător

Grefier: C.V.I.

Pe rol soluţionarea cauzei penale având ca obiect „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe (art. 336 CP)”, privind pe inculpatul P.C.A., trimis în judecată prin rechizitoriul nr. .../P/2017 din 19.06.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Dezbaterile pe fond au avut loc în ședința din data de 19.02.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă ce face parte integrantă din prezenta sentință, dată la care, instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru astăzi, 01.03.2018, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul nr. ..../P/2017 din 19.06.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. .../306/2017 din data de 23.06.2017, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.C.A. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen..

În rechizitoriu a fost reţinută, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

- în data de 26.03.2016, în jurul orei 18:30, inculpatul a condus autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare VL-29-..., în parcarea amenajată rutier din spatele imobilului nr. 50 de pe str. Oţelarilor din mun. Sibiu, având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, respectiv 2,65 gr. ‰ la ora 1950 şi 2,45 gr. ‰ la ora 2050 conform Buletinului de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 890/A12alc/322 din 30.03.2016 al Serviciului de Medicină Legală Sibiu.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt, au fost administrate în cursul urmăririi penale următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante (f.11,12 d.u.p.); Buletinul de examinare clinică a inculpatului (f.21 d.u.p.); procesul – verbal de prelevare a probelor biologice (f. 20 d.u.p.); Buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 890/A12alc/322 din 30.03.2016 al Serviciului de Medicină Legală Sibiu (f. 22 d.u.p.); documentele înaintate de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance (f.26-35 d.u.p.); adresa nr 313024 din 09.05.2017 emisă de STS-Direcţia pentru Apel Unic de Urgenţă şi suportul CD cu înregistrările convorbirilor telefonice din data de 26.02.2016 (f.39,40 d.u.p.) ; proces verbal de redare a convorbirilor telefonice înregistrate pe suportul CD înaintat de STS (f. 38 d.u.p.) ; declaraţiile martorilor R.E. (f.45,46 d.u.p.) şi I.O. (f.48-50 d.u.p.); declaraţiile inculpatului P.C.A. (f.54-57,59 d.u.p.).

În faza camerei preliminare, prin încheierea nr. 1091/26.07.2017(fila 16 d. 7242/306/2017 /a1), s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar, în urma răspunsului negativ al acestuia a dispus începerea cercetării judecătoreşti.

La termenul din data de 23.10.2017 inculpatul a arătat că nu doreşte să dea declaraţii în faţa instanţei, întrucât îşi menţine declaraţiile de la urmărire penală în integralitate. În cauză au  fost audiati martorii R.E.(f.30-32 d.i.), I.O.(f.34-35 d.i.), R.M.(f.46-48 d.i.), N.C.N.(f.50-52 d.i.), P.Ş.M.(f.54-55), P.N.(75-77 d.i.), declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

La termenul din data de 04.12.2017, inculpatul, revenind asupra manifestării anterioare de voinţă a dat o declaraţie în faţa instanţei(f.56-58 d.i.). De asemenea, a fost încuviinţată proba cu înscrisurile din dosarul de urmărire penală.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa apreciază că pe baza probelor administrate nu se poate reţine dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul a săvârşit fapta descrisă în rechizitoriu(existând dubii atât cu privire la desfăşurarea activităţii de conducere a unui vehicul, cât şi cu privire la valoarea alcoolemiei inculpatului la momentul presupusei conducerii).

1.Cu privire la desfăşurarea de către inculpat a activităţii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice la data de 26.03.2016 instanţa constată că organele de cercetare penală şi-au întemeiat aprecierile pe declaraţiile martorelor  I.O. şi R.E., singurele care au indicat că l-ar fi recunoscut pe inculpat când s-a dat jos de la volanul autoturismului marca BMW cu nr. de înmatriculare VL-29-.... În analiza valorii probatorii a acestor declaraţii, instanţa reţine următoarele:

La data de 26.03.2016, ora 18:05, martora I.O. a apelat numărul unic de urgenţă 112, solicitând intervenţia unui echipaj de poliţie arătând că „o venit unul beat cu maşina şi o lovit maşina, şi o urcat în blocul acela”. La întrebarea operatorului „cu ce v-a lovit-o?” martora arată că „Nu ştiu că nu am văzut, că lumea ne-a strigat, nici n-am observat.”(f.38-39 d.u.p.).

Aceeaşi martoră a arătat în declaraţia dată la aceeaşi dată la sediul organelor de cercetare penală că, în jurul orei 18:30, se afla în balconul apartamentului în care locuieşte care are vedere înspre parcarea din spatele blocului unde era parcat auto Renault cu nr. SB-54-..., iar la un moment dat, fiind alertată de strigătelor vecinilor, a observat auto BMW cu nr. de înmatriculare VL-29-..., al cărui conducător executa manevre de parcare cu spatele la o distanţă extrem de mică faţă de autoturismul Renault cu nr. de înmatriculare SB-54-... existând riscul real de a-l avaria. Făcând aceste manevre a acroşat şi rupt cu geamul lateral dreapta faţă-oglinda laterală stânga a auto Renault cu nr. de înmatriculare SB-54-.... Declaraţia a fost reiterată la data de 14.06.2017(f.48-50 d.u.p.), precum şi în faţa instanţei(f.34-35 d.i.). Contrar celor arătate în declaraţia din cursul urmăririi penale martora a indicat în faţa instanţei că  l-ar fi văzut pe inculpat „pe geamul la cameră apoi am ieşit pe balcon să strig la el”.

În cursul urmăririi penale a mai fost audiată martora R.E. care a semnat o declaraţie aproape identică cu a martorei I.O.(f.45-46 d.u.p.), arătând aceeaşi oră şi aceleaşi fapte, într-un limbaj similar.

Ambele martore au arătat că ulterior acroşării oglinzii maşinii martorului P.N., inculpatul a urcat în propriul apartament, după care a coborât şi a avut discuţii contradictorii cu martorii( existând un nou apel telefonic la ora 18:22 prin care se arată că inculpatul a coborât în parcare şi „face scandal”), iar apoi a urcat din nou în casă, fiind identificat de echipajul de poliţie în apartamentul său.

Ambele martore au indicat că la efectuarea presupuselor manevre de parcare au existat mai mulţi martori în parcare, ale căror strigăte le-ar fi alertat,  însă astfel de martori nu au fost identificaţi sau audiaţi. Având în vedere multiplele contradicţii între susţinerile martorei I.O. la momentul apelului iniţial la serviciul de urgenţă şi declaraţiile ulterioare(„Nu ştiu că nu am văzut, că lumea ne-a strigat, nici n-am observat.” (f.38 d.u.p.)- „când am privit înspre parcare am observat auto BMW…”(F. 48 verso d.u.p.))-  relaţia de concubinaj a martorei cu proprietarul autoturismului avariat, precum şi relaţia de prietenie dintre aceasta şi martora R.E., precum şi faptul că inculpatul a negat în mod constant că la data de 26.03.2016 ar fi condus autovehiculul marca BMW, instanţa apreciază că era imperios necesară identificarea şi audierea persoanelor aflate în parcare la momentul presupusului eveniment rutier.

De asemenea, se constată că nu s-au făcut cercetări suplimentare pentru a se stabili prin probe cu caracter ştiinţific mecanismul de producere al evenimentului(cum anume la parcarea cu spatele doar geamul portierei dreapta faţă al autoturismului condus de petent să avarieze oglinda laterală stânga faţă a autoturismului marca Renault fără să fie sesizabile alte avarii, nu s-au efectuat măsurători, constatări tehnice, etc.- aspecte ce reies cu uşurinţă din dosarul de daună f.24-36 d.u.p.), nici nu a fost verificată versiunea desfăşurării evenimentelor prezentată de inculpat(avarierea oglinzii prin deschiderea portierei), fapt ce contravine prevederilor art.5 alin.2 Cod Procedură Penală(„organele de urmărire penală au obligaţia de a strânge şi administra probe, atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau inculpatului”).

2.Cu privire la valoarea alcoolemiei inculpatului în momentul desfăşurării pretinsei activităţi de conducere a unui vehicul, instanţa reţine următoarele:

În mod obiectiv se poate stabili că presupusa conducere s-a petrecut până în ora 18:05(ora primului apel 112- de altfel- pe verso-ul procesului-verbal  din data de 12.06.2017, care redă conversaţiile la 112, s-a consemnat „la poliţie susnumita menţionează că a avut o problemă la 17:30”-f.39 d.u.p.),  însă testarea alcooltest a inculpatului s-a realizat la aproximativ o oră distanţă- respectiv la 18:55(f.16 d.u.p.), iar  prima probă biologică a fost recoltată 2 ore mai târziu- ora 19:50(f.20 d.u.p.).

Având în vedere că infracţiunea prevăzută de art. 336 alin.1 Cod Penal este o infracţiune flagrantă, fapt ce se întrevede prin modalitatea de reglementare „la momentul prelevării mostrelor biologice are  o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l”, instanţa nu poate să nu observe că prin trecerea intervalului indicat anterior acuzaţia formulată îşi pierde caracterul „flagrant”, inculpatul nefiind observat de organele de poliţie în momentul conducerii, nici surprins imediat după realizarea acestei activităţi.

În speţă, între momentul presupusei conducerii şi până la momentul prelevării probelor au trecut 2 ore, aproximativ o oră inculpatul nefiind sub supravegherea organelor de cercetare penală,  motiv pentru care instanţa apreciază că nu se poate reţine dincolo de orice îndoială rezonabilă că anterior orei 18:05 alcoolemia inculpatului depăşea valoarea stabilită prin norma de incriminare.

În prima declaraţie luată de organele de cercetare penală inculpatul a precizat că a consumat alcool cu o noapte înainte într-un club, vodkă cu suc de merişoare fără a putea preciza cantitatea(f.30d.u.p.), dar nu putem vorbi după aproximativ 10 ore de la consum, în condiţiile în care rata de metabolizare este de 0,20 g/l/oră, de o alcoolemie de 2,65 g/l. Or, în cauză nu există probe care să excludă posibilitatea că între ora 18:05 şi 18:55 inculpatul ar fi consumat băuturi alcoolice, acţiunile acestuia nefiind direct observate nici de agenţii de poliţie, nici de alţi martori, inculpatul fiind aproximativ o oră în apartamentul propriu.

De altfel, în declaraţia dată în instanţă(f.56-58 d.u.p.) inculpatul a indicat că între momentul avarierii oglinzii autoturismului marca Renault cu nr. de înmatriculare SB-54-PNO şi sosirea echipajului de poliţie a consumat băuturi alcoolice(„Agenţii constatatori au ajuns după mai bine de o oră la uşa mea…. În toată această perioadă  am stat şi am băut…”). Nu s-a făcut niciun demers pentru a se stabili dacă la ora 18:05 alcoolemia inculpatului era superioară valorii de 0,80 g/l, simpla afirmaţie a martorelor că în jurul orei 18:20(când au existat discuții contradictorii în parcare, fiind efectuat și cel de-al doilea apel la 112) inculpatul emana halenă alcoolică neavând aptitudinea de a confirma o alcoolemie la nivelul celei prevăzute în norma de incriminare.

Chiar dacă în condiţiile în care nu este dovedit, dincolo de orice îndoială rezonabilă, faptul că inculpatul a condus la data de 26.03.2016 un autovehicul pe drumurile publice, instanţa faţă de caracterul flagrant al infracţiunii reţinute apreciază că sunt necesare şi consideraţiile cu privire valoarea probatorie a rezultatului prelevării unor mostre biologice la 2 ore de la presupusa săvârşire a activităţii infracţionale.

Având în vedere că martorii P.Ş.M.(f.54-55) şi P.N.(75-77 d.i.) nu au văzut în mod direct presupusa acţiune infracţională, nu pot contribui la stabilirea alcoolemiei legale, nici nu oferă alte detalii cu valoare probatorie în cauză, instanţa apreciază că acestea nu sunt utile în stabilirea situaţiei de fapt. În ceea ce privesc susţinerile martorilor R.M.(f.46-48 d.i.) şi  N.C.N.(f.50-52 d.i.), cu privire la atitudinea necorespunzătoare a inculpatului la data de 26.03.2016, instanţa constată că acestea vin la 1 an şi 8 luni de la evenimente, faptele pretinse nu au făcut obiectul unei cercetări penale, nici nu au fost în vreun fel consemnate în procesul verbal din data de 26.03.2016(f.11-12-d.u.p.). De asemenea, instanţa constată că aceştia nu au constatat prin propriile simţuri săvârşirea presupusei infracţiuni, necontribuind astfel la întărirea acuzaţiei, eventualul comportament neadecvat al petentului nefăcând obiectul cercetărilor în prezenta cauză.

Reţinând dispoziţiile art. 4 alin.2 Cod Procedură penală potrivit cărora „după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau a inculpatului”, instanţa constatând că există îndoieli atât cu privire la desfăşurarea activităţii de conducere a unui vehicul de către inculpat, cât şi cu privire la valoarea alcoolemiei la momentul presupusei conduceri, instanţa apreciază că în cauză este incident  cazul prevăzut de art. 16 alin.1 lit c Cod Penal.

Faţă de aceste considerente, în baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. va dispune  achitarea inculpatului P.C.A., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen, întrucât nu există probe că inculpatul ar fi săvârşit infracţiunea.

În baza art. 276 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare  vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin. (1), (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C. proc. pen. achită pe inculpatul P.C.A., fiul lui C.D. şi G., născut la data de .....1991 în oraş Horezu, jud. Vâlcea, ffl în mun. Sibiu, str. Onceşti, jud. Sibiu, CNP..., fără antecedente penale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului” prevăzute de art. 336 alin. 1 C. pen.

În baza art. 276 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 01.03.2018.

PREŞEDINTE,GREFIER,

A.I.I.C.V.I.

Red.: A.I.I./29.03.2018

Tehnored.: C.V.I./29.03.2018

Ex. 7

Domenii speta