Sechestru asigurator.

Decizie 1070 din 17.06.2005


7. SECHESTRU ASIGURATOR.

Prin incheierea nr. 109 din 25.03.2005  judecatorul sindic desemnat in cauza  privind falimentul  debitoarei  SC „94” SRL Botosani, a dispus in temeiul art.139  din Legea nr. 64/95 republicata, aplicarea  sechestrului asigurator asupra bunurilor  mobile si imobile proprietatea paratilor F.C., B.D., B.T. si M.M. pana la concurenta sumei de 3.342.000.000  lei.

Pentru a hotari astfel, judecatorul sindic a retinut ca,  din raportul  privind cauzele pentru care  debitoarea a ajuns in incetare  de plati  rezulta  si  faptul ca administratorii se fac vinovati de savarsirea faptelor prev. de art. 124 lit. a,d,g  din Legea nr. 64/95 anterior modificarii, astfel in cauza se impune  luarea masurilor asiguratorii prev. de art.137 din Legea nr. 64/95.

Impotriva sentintei au declarat recurs  paratii, care au criticat-o pentru nelegalitate, sustinand ca in cauza nu sunt date  conditiile cerute de lege pentru instituirea sechestrului asigurator, cum ar fi existenta  unei actiuni de atragere a raspunderii administratorilor  precum si a faptului ca nu s-a demonstrat ca acestia  au savarsit  vreuna din faptele prev. de art.137 din Legea nr. 64/95, iar raportul lichidatorului nu poate constitui  temei  pentru ca judecatorul sindic, din oficiu, sa dispuna instituirea sechestrului asigurator.

Curtea a apreciat  ca motivele de recurs invocate,  intemeiate in esenta pe disp. art.  304 pct.9 Cod proc. civila, sunt nefondate.

Sechestrul asigurator constituie, potrivit dispozitiilor legale, o masura vremelnica ce are  caracter de urgenta si de  conservare a patrimoniului  administratorilor, cu care acestia  urmeaza sa raspunda, in cazul in care se va constata temeinicia atragerii  raspunderii materiale  a  administratorilor  pentru  aplicarea disp. art.137 din Legea nr. 64/1995  republicata. Cum, din  raportul lichidatorului desemnat in cauza, rezulta ca  printre cauzele care au determinat incetarea de plati se afla si faptele pe care le-au savarsit administratorii,  in contextul art. 124 lit. a,d,g din Legea nr. 64/1995, anterior modificarii, just judecatorul sindic a dispus din oficiu instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor  mobile si imobile ale administratorilor.

(Decizia nr. 1070 din 17 iunie 2005)