Contestaţie la executare. Art.461 lit.d din Codul de procedură penală referitor la existenţa unei cauze de stingere ori de micşorare a pedepsei.

Decizie 13/R din 18.01.2005


Contestaţie la executare. Art.461 lit.d din Codul de  procedură penală

referitor la existenţa  unei cauze de stingere ori de micşorare  a

pedepsei.

Este nelegală hotărârea instanţei de fond,

menţinută de tribunal în apel, prin care s-a 

înlăturat sporul de  pedeapsă, definitiv aplicat în

urma contopirii mai multor pedepse, stabilite prin

aceeaşi hotărâre de condamnare cu motivarea că,

unele dintre pedepse fiind graţiate, în cauză sunt 

întrunite cerinţele art.461 lit.d din Codul de 

procedură penală privitoare la existenţa unei cauze

de  stingere ori de micşorare a pedepsei

 (decizia penală nr.13/R/18.01.2005)

Prin sentinţa penală nr.1721 din 29 iulie 2004, Judecătoria Piteşti a

admis contestaţia  la executare  formulată de condamnatul P.V. şi, în

consecinţă, a redus la 1 an sporul aplicat la pedeapsa  rezultantă, stabilită prin

sentinţa penală nr.133/2003 pronunţată de aceeaşi instanţă, urmând ca

petentul condamnat să execute pedeapsa cea mai grea de 4  ani închisoare,

sporită cu 1 an, în total 5  ani închisoare.

În motivarea sentinţei, prima instanţă a  reţinut  că prin decizia

penală nr.516/2003 a Tribunalului Argeş, s-au constatat graţiate conform

art.1 din Legea nr.543/2002, 5  dintre pedepsele aplicate contestatorului prin

sentinţa penală nr.133/2003 a Judecătoriei Piteşti, situaţie în care s-a apreciat

că se impune reducerea sporului de pedeapsă stabilit şi admiterea contestaţiei

la executare în temeiul diap.art.461 lit.d din Codul de procedură penală.

Tribunalul Argeş, prin decizia  penală nr.424 din 18 noiembrie

2004 a admis apelul declarat de contestator şi a desfiinţat în parte sentinţa

penală nr.1721/2004, în  sensul că a înlăturat integral sporul de 1 an şi 6  luni

închisoare, urmând ca acesta să execute pedeapsa de 4 ani.

Instanţa de apel a apreciat că, în raport de  numărul de pedepse

aplicate contestatorului şi care au fost graţiate prin decizia penală nr.516/2003

a Tribunalului Argeş,  se impune înlăturarea  totală a sporului de pedeapsă.

Prin aceeaşi decizie, apelul declarat de parchet a fost respins ca

nefondat.

Recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş prin

care au fost criticate cele două hotărâri  deoarece, prin înlăturarea sporului de

pedeapsă aplicat contestatorului printr-o hotărâre definitivă, a fost încălcat

principiul autorităţii de  lucru judecat, a fost admis prin decizia penală

nr.13/R/18 ianuarie 2005  a Curţii de Apel Piteşti.

În motivarea deciziei,  instanţa de  recurs a  reţinut că, prin

sentinţa penală nr.133/2003 pronunţată de Judecătoria Piteşti modificată prin

decizia penală nr.516/2003 a Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin

decizia penală nr.163/2004 a Curţii de Apel Piteşti, s-au constatat graţiate 5

pedepse de câte 1 an închisoare aplicate contestatorului  P.V. pentru

infracţiunea prev.de art.215 alin.1 Cod penal ( 5  infracţiuni). În urma

contopirii celorlalte pedepse stabilite prin hotărârea de condamnare şi care nu

au fost graţiate, s-a dispus executarea de către contestator a pedepsei celei mai

grele de 4 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1  an şi 6 luni, în total

5 ani şi 6  luni închisoare cu executare în condiţiile art.57, 71 Cod penal.

Hotărârea penală prin care a fost condamnat contestatorul la

pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare este definitivă şi se bucură de

lucru judecat.

În consecinţă, în mod greşit instanţele de  fond şi, respectiv de 

apel, au modificat o hotărâre judecătorească definitivă de  condamnare, prin

înlăturarea sporului aplicat la pedeapsa rezultantă.

Pe de altă parte, în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art.461 lit.d

din Codul de procedură penală, aspectele  avute în vedere de către cele două

instanţe pentru a dispune înlăturarea sporului de pedeapsă, neputând fi

considerate ca o cauză de stingere ori de micşorare a  pedepsei în sensul

dispoziţiilor referitoare la contestaţia la executare.