Legii nr.544/2001

Sentinţă civilă 374 din 04.02.2009


Potrivit art.22 din Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, în cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. Termenele prevazute sunt de decadere, iar nu de recomandare, nerespectarea acestora având ca efect pierderea dreptului de a mai exercita actiunea în fata instantei.

 

Prin sentinta nr.374 din 04.02.2009 stata în dosarul nr.14870/95/2008 al Tribunalului Gorj a fost respinsa ca tardiv formulata cererea adresata de reclamantul S.C. în contradictoriu cu pârâta Sucursala Regionala C.F.R. Craiova. Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca prin cererea de fata, adresata Tribunalului Gorj la data de 20.11.2008, reclamantul S. C. a chemat în judecata Sucursala Regionala C.F.R. Craiova, solicitând obligarea pârâtei sa raspunda la cererea ce i-a fost adresata si înregistrata nr.2747 din 22.05.2007, cerere la care nu i s-a comunicat nici un raspuns.

Reclamantul a justificat interesul pentru promovarea actiunii prin aceea ca este vatamat în ce priveste recalcularea pensiei. Pentru sustinerea actiunii reclamantul a administrat proba cu înscrisuri si a depus la dosar copia actului de identitate, copia carnetului de munca, copia deciziei nr.111008/30.11.2005 privind recalcularea pensiei din sistemul public. În cauza pârâta nu a formulat întâmpinare, dar a depus în fotocopie cererea formulata de reclamant, adeverinta nr.92/52/2009 si borderoul de trimiteri recomandate, sustinând, prin reprezentant, ca s-a comunicat raspunsul la cerere prin emiterea adeverintei nr.92/52/2009.

Instanta, examinând cauza prin prisma dispozitiilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si în raport de actele si lucrarile cauzei a constatat ca cererea a fost tardiv formulata.

Astfel, potrivit art.22 din actul normativ indicat, în cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice, în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. De asemenea, potrivit art.7, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda în scris la solicitarea informatiilor de interes public în termen de 10 zile sau, dupa caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitarii, în functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii, iar în cazul în care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu conditia înstiintarii acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Asadar, în cauza dedusa judecatii, cum cererea a fost înregistrata la institutie la data de 22.05.2007, termenul în care se impunea a fi comunicat raspunsul s-a împlinit la data de 21.06.2007 si, în consecinta, data pâna la care trebuia formulata plângere la instanta de contencios administrativ este 22.07.2007. Cum, reclamantul s-a adresat instantei de judecata abia la data de 20.11.2008, cererea este tardiva.

Întocmit,

Judecator Cristina Celea